Základní informace o ČSK

Založení stomatologické komory

V roce 1990 vznikla Lékařská komora stomatologů jako společenská organizace s dobrovolným členstvím. Po několika měsících se k ní přihlásila většina zubních lékařů. Potvrdil se tak jejich zájem o členství ve stavovské organizaci, která by navazovala na spolkové tradice českých zubních lékařů, násilně přerušené v minulém období.

Česká stomatologická komora byla ustavena na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

Česká stomatologická komora

 • Je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující zubní lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
 • Má povinné členství, stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře.
 • Vede veřejný seznam členů a hostujících osob.
 • Řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči svým členům.
 • Je budována na územním principu. Základním organizačním článkem je oblastní komora s vlastní samosprávou, kterých je v současnosti 61.
 • Nejvyšším orgánem ČSK je sněm (92 členů), jehož členové jsou voleni v oblastních stomatologických komorách. Sněm volí prezidenta, viceprezidenta, představenstvo (15 členů), revizní komisi (7 členů) a čestnou radu (9 členů). Funkční období všech orgánů je čtyřleté.
 • Hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného každoročně sněmem České stomatologické komory.
 • Pro zajištění své činnosti zřizuje sekretariáty oblastních komor a v Praze, sídle komory, Kancelář České stomatologické komory.
 • Pro zvyšování odbornosti svých členů provozuje vzdělávací středisko.
 • Je řádným členem FDI – World Dental Federation (Světová federace zubních lékařů), ERO (European Regional Organisation of FDI), CED (Council of European Dentists), ADEE (Association for Dental Education in Europe) a CECDO (Council of European Chief Dental Officers).
 • Vydává časopis LKS, který rozesílá zdarma všem svým členům.
 • V seznamu členů má v současné době vedeno cca 8000 zubních lékařů.

  

Adresa: Česká stomatologická komora
  Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Tel: +420 234 709 611 - recepce
Fax: +420 234 709 616
E-mail: csk@dent.cz
IČ: 00224286
DIČ: CZ00224286
Datová schránka: ID schránky: yqaaih2
  Jméno: Česká stomatologická komora
  Typ schránky: Orgán veřejné moci