Akreditace pracovišť pro pořádání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání

Akreditací pracoviště Komora potvrzuje splnění požadované

- kvalifikace osob odpovědných za průběh vzdělávání,
- úrovně materiálního, technického a personálního zabezpečení výuky,
a to vzhledem k druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované na pracovišti.

Komora uděluje akreditaci podle druhu a rozsahu odbornosti zdravotní péče poskytované na pracovišti v oborech vzdělávání
- vybraná zdravotní péče v rozsahu stomatologické chirurgie,
- vybraná zdravotní péče v rozsahu parodontologie,
- vybraná zdravotní péče z dětské stomatologie.

Akreditací Komora potvrzuje, že pracoviště je způsobilé pořádat stáže - vzdělávací akce předepsané v praktické části programů odborné přípravy pro získání prvního Osvědčení odbornosti a způsobilost pracoviště pořádat praktické vzdělávací akce předepsané pro obnovování Osvědčení odbornosti v rámci kreditního systému.
Programy odborné přípravy jsou stanoveny Řádem České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.

Komora uděluje typy (rozsahy) akreditací:

AKREDITACE TYPU I.
Klinické oddělení, nebo obdobné pracoviště poskytující komplexní rozsah zdravotní péče příslušné odbornosti.
Je způsobilé pořádat stáže - vzdělávací akce předepsané pro praktickou část programů odborné přípravy pro získání prvního Osvědčení odbornosti pro vybranou péči. Vzhledem ke kvalifikaci osob odpovědných za vzdělávání Komora akceptuje jejich protokol o závěrečné stáži (závěrečné hodnocení stážisty) člena Komory v odborné přípravě. Toto závěrečné hodnocení je podmínkou pro ukončení odborné přípravy a vydání Osvědčení.
Je způsobilé pořádat stáže předepsané pro obnovování Osvědčení odbornosti v rámci kreditního systému.
Žádost o akreditaci typu I

AKREDITACE TYPU II.
Rozsah poskytované zdravotní péče na pracovišti je zaměřen na příslušnou odbornost.
Pracoviště je způsobilé pořádat stáže předepsané pro získání a obnovování Osvědčení odbornosti.
Žádost o akreditaci typu II
Vybraný dokument si před vyplněním stáhněte a uložte.

Opatření představenstva Komory OP2/2016 o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace

Pohledy:
Akreditovaná pracoviště podle typu akreditace a odbornosti
Akreditovaná pracoviště podle města a zdravotnického zařízení