LKS, 2015, ročník 25, č. 10, s. 187-210 (S95-S102)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s  projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS jsou používány od září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS bylo zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 188
Informace z jednání 11. 9. 2015
Změna v sekretariátu pražských OSK

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 189
Informace z jednání 25. 9. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 189
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* ZÁŘIJOVÉ SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ OSK V PRAZE              s. 189
Jitka Povolná
Další z pravidelných setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v sobotu 12. září 2015 v Národním domě na Vinohradech a navazovalo na program valné hromady členů ČSK. Toto zářijové setkání bylo společné pro předsedy všech jednašedesáti OSK.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY MAJÍ ZA SEBOU 18. ROČNÍK       s. 190
Redakce
Dvoudenní mezinárodní kongres, který každoročně pořádá Česká stomatologická komora, se letos konal ve dnech 8.-9. října v Národním domě na Vinohradech.

Reportáž
* VALNÁ HROMADA ČLENŮ ČSK                       s. 192-193
Jitka Povolná
Valná hromada členů ČSK proběhla v sobotu 12. září 2015 v Národním domě na Vinohradech. Hosty valné hromady byli náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) a ředitel oddělení strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) MUDr. Pavel Frňka, DMS, vedoucí Oddělení úhrad ambulantní a dopravní zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR MUDr. Ludmila Macháčková (VZP), ředitel divize Čechy Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) Ing. Miloš Pešek a vedoucí Oddělení chemické bezpečnosti Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

Odborné sdělení
* ASPIRACE A INGESCE ČÁSTÍ ORTODONTICKÝCH APARÁTŮ: DIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE
Praktické sdělení                                s. 194-197
Dušan Kuric, Pavlína Černochová, Lydie Izakovičová Hollá
pracoviště:
Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
SOUHRN: Vdechnutí nebo polknutí částí ortodontických aparátů může vést k závažným zdravotním komplikacím. Práce popisuje příznaky provázejí aspiraci nebo ingesci cizorodých těles, diagnostiku a léčbu těchto komplikací a možná preventivní opatření. Na závěr je uvedena kazuistika spolknutí transpalatinálního třmenu 16letým pacientem.
KLÍČOVÁ SLOVA: ortodoncie, aspirace, ingesce, prevence, ortodontické aparáty.

Odborné sdělení
* KARCINOMY HLAVY A KRKU – VLIVY HPV INFEKCE
Přehledové sdělení                           s. 198-202
Vojtěch Peřina, Jiří Blahák, Oliver Bulik
pracoviště:
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice, Brno
SOUHRN: Onkologická onemocnění obecně jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí za chorobami kardiovaskulárního aparátu. Skupina nádorů souhrnně označovaná jako nádory hlavy a krku (jedná se o nádory dutiny ústní a jazyka, dutiny nosní, paranasálních dutin, faryngu, laryngu a slinných žláz) tvoří asi 5 % všech zhoubných nádorů. Kromě slinných žláz jde v 95 % o spinocelulární karcinomy – tzv. head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). I přes dobrou dostupnost obličeje, krku a dutiny ústní pro klinické vyšetření, které by každý občan měl absolvovat při pravidelné prohlídce zubním lékařem jednou za půl roku, jsou často diagnostikovány až v pozdních klinických stadiích. Pochopení mechanismů vzniku karcinomů, jejich rizikových a predisponujících faktorů pomáhá jak v jejich diagnostice, tak i ve vývoji nových terapeutických postupů. Jedním z faktorů způsobujících HNSCC je infekce papilomaviry (human papilloma virus - HPV). V roce 2014 došlo na základě dat z klinických studií k několika změnám v pohledu na problematiku HPV infekce v onkologii.
KLÍČOVÁ SLOVA: HPV infekce, karcinomy hlavy a krku, kancerogeneze.

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 10: ZHOUBNÝ NÁDOR DUTINY ÚSTNÍ – SPINOCELULÁRNÍ KARCINOM JAZYKA                                s. 203-207
Lukáš Hauer
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Recenze
* STURDEVANT´S ART AND SCIENCE OF OPERATIVE DENTISTRY s. 208
(Harald O. Heymann, Edward J. Swift, Jr., André V. Ritter; Elsevier Mosby, 2013, 6. vydání)
Jakub Suchánek

Historie
* OJEDINĚLÉ VÝTVORY ZE ZUBŮ                        s. 209
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Reportáž
* KONGRES EPA 2015 V PRAZE                       s. S96-S97
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Ve dnech 3.-5. září 2015 hostila Praha velkou odbornou mezinárodní událost. V kongresovém centru U Hájků (hotel Grandior a Elephant) se konal 39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA). Organizátorem byla Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou (ČSK) a záštitu nad kongresem převzal rektor Univerzity Karlovy. Nosné téma znělo „Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou“. K úspěšnému průběhu sympozia přispěla především vysoká účast lékařů, studentů, zubních techniků i odborníků na dentální hygienu, ale v nemalé míře i zajímavý společenský program. V této fotoreportáži a v rubrice Fotoalbum nabízíme průřez hlavními momenty kongresu. O odborném obsahu EPA 2015 se více dočtete na str. S98-S99, další informace a fotogalerii najdete na www.epa2015.cz.

Odborné akce
* TRENDY V ROZVOJI PROTETIKY A JEJICH ODRAZ NA KONGRESU EPA 2015 V PRAZE                                     s. S98-S99
Hana Hubálková, Marie Bartoňová, Jindřich Charvát
Trendy v rozvoji protetiky jsou pravidelně diskutovány na sympoziích Evropské protetické asociace (EPA – European Prosthodontic Association). Ta se na svém posledním 39. výročním kongresu v Praze ve dnech 3.-5. září 2015 zabývala tématem „Implants Hand in Hand with Conventional Prosthodontics“, dále výhledy protetiky do budoucna a také možnostmi ošetření.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S100
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Elektronická evidence tržeb

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S100
Ing. Alena Řeháková
Téma: Přerušení studia na VŠ z hlediska platby zdravotního pojištění

* FOTOÚSMĚV                                          s. S101
Autorka fotografie: Dagmar Češková, Praha.

Připravujeme
* ENDODONTICKÉ TÉMA: MATUROGENEZE                 s. S101
Ošetření zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření skrývá mnoho překážek a vždy patřilo k nejsložitějším výkonům v endodoncii. Vzhledem k velmi tenké stěně kořene není možné provést razantní mechanickou preparaci a zub i po úspěšném ošetření zůstává oslabený a dlouhodobá prognóza je nejistá. V nedávné době došlo k rozvoji klinických postupů s využitím poznatků z odvětví tkáňového inženýrství. Přehledové sdělení Maturogeneze, které pro LKS připravil kolektiv autorů MDDr. Radovan Žižka, MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Eva Míšová, shrnuje dostupné poznatky s doporučením a ukázkou klinického protokolu.

Fotoalbum
* DOPROVODNÝ PROGRAM KONGRESU EPA 2015               s. S102
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Pražský kongres EPA 2015 upoutal účastníky nejen brilantní organizací odborného programu, ale také doprovodnými společenskými akcemi. Přinášíme vám z nich malou obrazovou zprávu.