LKS, 2015, ročník 25, č. 6, s. 117-140 (S57-S64)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

INFORMACE O DISTRIBUCI LKS PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS č. 7-8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy.
Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě na adrese www.publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.
Česká stomatologická komora, vydavatel

Z OBSAHU LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 118
Informace z jednání 15. 5. 2015:
ČSK připomínkovým místem
Elektronická evidence tržeb
Ohrožení stomatologického „Ceníku“
Oznámení: Změna v Kanceláři ČSK

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 119
Informace z jednání 15. 5. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 119
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* OTEVŘENÝ DOPIS ČLENŮ ČSK                         s. 119
Dne 6. 5. 2015 byl zaslán Otevřený dopis členů České stomatologické komory  ministru zdravotnictví, poslancům, senátorům, předsedům politických stran, ředitelům zdravotních pojišťoven, vedoucím odborů zdravotnictví krajských úřadů a zástupcům sdělovacích prostředků. Dopis upozorňuje na ekonomicky neudržitelnou situaci v oboru stomatologie.

* REGISTRUJTE SE NA PDD 2015                       s. 119
Kongresové oddělení
Připomínáme, že s odborným programem mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který se koná 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech, se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu rozeslaném s květnovým LKS. Hlavním tématem je Problematika horního laterálního úseku chrupu. Možná je registrace pouze na celý dvoudenní kongres, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (možnost on-line registrace na www.dent.cz).

* VESELÉ ZOUBKY VYHODNOTILY SOUTĚŽ PRO DĚTI         s. 120
Zina Sladkovská
Společnost dm drogerie markt, s. r. o., vyhlásila letos v rámci svého preventivního programu VESELÉ ZOUBKY již pátý ročník soutěže pro první třídy základních škol na téma Prevence zubního kazu.

* VE ZDRAVÉ ČR ZDRAVÝ ZUB 2015                     s. 120
Sdružení studentů stomatologie ČR
Sdružení studentů stomatologie ČR dne 21. 4. úspěšně realizovalo v pěti univerzitních městech další ročník populárně-informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost s názvem Ve zdravé ČR zdravý zub.

Reportáž
* Z 63. JEDNÁNÍ SNĚMU ČSK                     s. 122-125
Iva Žáková
Sněm ČSK zasedal 16.-17. května 2015 v Mikulově. Jarní rokování bylo standardně věnováno hodnocení uplynulého roku 2014 z hlediska činnosti a hospodaření Komory a současné aktuální problematice. Část programu byla vyhrazena diskusi k tzv. velké novele Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ŘCVZL). Na sněmu zazněla řada důležitých informací o připravovaných změnách v legislativě, které se zásadně týkají všech zubních lékařů a provozu zubních praxí.

Odborné sdělení
* ERGONOMIE V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE. ČÁST III.
Přehledové sdělení                            s. 126-131
Zdeňka Šustová1), Martin Kapitán1), Lenka Hodačová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, a Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
SOUHRN: Poslední sdělení ze seriálu Ergonomie v ordinaci zubního lékaře je věnováno kognitivní a organizační ergonomii. Práce zubního lékaře je obecně vnímána jako práce psychicky náročná a stresující. Chronický stres může vést k dlouhodobým psychickým, fyzickým a sociálním problémům. Hlavními stresory jsou u zubních lékařů práce pod časovým tlakem, kompromisní závěry, negativní odezva pacientů, komunikace s problémovými pacienty a odpovědnost za řízení a financování chodu zubní praxe. Nevhodné pracovní prostředí vytváří stresory fyzikální. Stres nelze ze zubních ordinací zcela odstranit, je však důležité jej minimalizovat, hledat a odstraňovat jeho příčiny, nepodceňovat varovné příznaky a nezůstat se svými problémy izolován. Při organizaci chodu zubní praxe je třeba denní pracovní režim koncipovat s ohledem na náročnost výkonů, nepodléhat tlaku pacientů, delegovat část řízení na zaměstnance, dodržovat relaxační přestávky a dbát na vhodnou mimopracovní činnost a správný životní styl.
KLÍČOVÁ SLOVA: ergonomie, zubní lékař, stres, pracovní zátěž, relaxace.

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 6: Solitární kostní cysta                    s. 135-137
Jiří Genčur
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Historie
* KDYŽ SE ŘEKNE ROVNÁTKA                           s. 139
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Média a my
* OTEVŘENÝ DOPIS ČLENŮ ČSK – OHLASY V MÉDIÍCH   s. S57
Zina Sladkovská

Odborné akce
* PRAŽSKÝ KONGRES EPA 2015 SE BLÍŽÍ              s. S58
Hana Hubálková, prezidentka kongresu EPA 2015
Praha bude hostit velkou mezinárodní událost. Ve dnech 3.–5. 9. 2015 se v pražském Kongresovém centru U Hájků spojeném s hotely Grandior a Elephant koná 39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA). Pořadatelem je Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s ČSK. Hlavním tématem jsou Implantáty ruku v ruce s klasickou protetikou. Na kongres se dosud přihlásilo více než 250 kolegů, kteří by zde rádi formou přednášek či posterů prezentovali své dosavadní zkušenosti a zamysleli se nad trendy v oboru. Organizátoři rovněž oslovili významné odborníky z celého světa a do naší metropole přijede přednášet celkem 25 pozvaných řečníků (invited/keynote speakers), a to 16 ze zahraničí a 9 tuzemských.
Součástí kongresu budou tři workshopy. Tyto hands-on kursy budou probíhat celé dopoledne ve čtvrtek 3. 9. 2015.
Vážení kolegové, nenechte si ujít tuto mezinárodní událost, kterou máte na dosah! Přihlásit se můžete on-line na
www.epa2015.cz.

* ZIMNÍ SETKÁNÍ 2015 PŘÍZNIVCŮ MIKROSKOPICKÉ STOMATOLOGIE
s. S59
Kamil Beneš
Od mikroskopické endodoncie, přes implantologiii a managament zubní praxe až na prosluněný lyžařský svah. Takto se Promikru, z. s., podařilo, jako ostatně každoročně, zorganizovat vzdělávací akci spojující sdílení profesionálních zkušeností s příjemným společenským podtextem a osobní či rodinnou relaxací. Zimní setkání 2015 se konalo v rakouském Nassfeldu. Na dvacet špičkových zubních lékařů jak formálně, tak neformálně a velmi otevřeně diskutovalo po čtyři dny a večery, aby naplnilo svými profesními názory očekávání organizátorů i všech zúčastněných.

* PARODONTOLOGICKÉ DNY VE ZNOJMĚ                      s. S60
Michal Kania
Ve dnech 17.-18. 4. 2015 se ve Znojmě uskutečnilo tradiční odborné setkání zubních lékařů a parodontologů, pořádané Českou parodontologickou společnosti (ČPS).

* IX. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY S ČESKÝMI PŘEDNÁŠEJÍCÍMI
s. S60
Marta Holečková
V lázeňském městě Trenčianske Teplice se 29.-30. 4. 2015 pod „taktovkou“ Regionální komory zubních lékařů Trenčín uskutečnil již devátý ročník Považských stomatologických dnů. Během dvou dnů tuto vzdělávací akci navštívilo 160 zubních lékařů a 110 zubních sester. Odborný program obohatili také přednášející z České republiky.

* JEDNODUCHOST A EFEKTIVITA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII  s. S61
Alena Procházková, LASAK
Již 19. ročníku odborného implantologického semináře IMPLANTOLOGIE 2015, pořádaného každoročně společností LASAK, se zúčastnilo přes dvě stě zubních lékařů a techniků. Ústředním heslem všech přednášek bylo Jednoduchost a efektivita v dentální implantologii.

* 2. ROČNÍK STOMATOLOGICKÉHO BĚHU                       s. S61
Cacan CZ
V sobotu 25. 4. 2015 odstartoval v Dobříši ve Sportovním klubu Vlaška 2. ročník Stomatologického běhu, který se konal v rámci 34. ročníku Jarního běhu pro zdraví. Ten je i startovacím závodem celého seriálu závodů BRDMAN ADVENTURE, v němž si místní i přespolní dávají lesní porce kilometrů v běhu, na kole či v různých zajímavých obměnách.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S62
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Pořizování kopie zdravotnické dokumentace.

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S62
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dary (bezúplatný příjem) jako zdanitelný příjem.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S63
Autor fotografie: PhDr. Iva Žáková, Praha.

Připravujeme
* REGISTR BISFOSFONÁTOVÝCH OSTEONEKRÓZ ČELISTÍ V ČR   s. S63
Kolektiv autorů Tereza Hošková, Radomír Hodan, Gabriela Pavlíková, Vojtěch Peřina, Zdeněk Daněk, Jan Štembírek z klinických pracovišť ÚČOCH v Ostravě, Praze a Brně připravil pro LKS praktické sdělení Léky indukovaná osteonekróza čelistí a registr bisfosfonátových osteonekróz čelistí v České republice. Autoři zpracovali přehledný popis problematiky osteonekrózy čelistí u pacientů s antiresorpční terapií, kteří užívají léky modifikující kostní metabolismus, a představují strukturu a vzhled registru těchto pacientů s již vzniklou osteonekrózou čelistí. Zdůrazňují bezpečnost vložených dat i následného pozdějšího statistického hodnocení.

Fotoalbum
* MOMENTKY ZE SNĚMU ČSK                           s. S64
Redakce
Reportáž z květnového 63. jednání sněmu ČSK by nebyla úplná bez obvyklé obrazové tečky, která přibližuje dění v Mikulově i z dalších úhlů. Trocha místopisu, nahlédnutí do jednacího sálu v „mimopracovní době“ a navrch dvě společenské „třešinky“.