LKS, 2015, ročník 25, č. 5, s. 91-116 (S47-S56)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

INFORMACE O DISTRIBUCI LKS PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS č. 7-8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy.
Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě na adrese www.publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.
Česká stomatologická komora, vydavatel

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 92-93

Informace z jednání 10.-11. 4. 2015
Důležité informace na www.dent.cz
Na PDD 2015 se můžete přihlásit již nyní

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 93
Informace z jednání 10. 4. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 93
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Z VOLEBNÍHO SNĚMU SLOVENSKÉ KOMORY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ    s. 94
Marta Holečková
Jarní sněm Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) se konal 18. 4. 2015 v Martine. Těžištěm programu byla volba prezidenta-elekta. Po druhém kole voleb se stal prezidentem SKZL na příští funkční období MUDr. Igor Moravčík, současný viceprezident SKZL.

* KOMORA A JEJÍ KRAJŠTÍ MLUVČÍ                         s. 94
Zina Sladkovská
Přibývá tištěných titulů, roste počet internetových médií, televizních a rozhlasových stanic, a to nejen celoplošných, ale zejména regionálních. S tímto trendem také stoupá zájem o informace, které se týkají konkrétního místa, ve kterém tato média působí. Takovému požadavku je někdy z centra ČSK obtížné vyhovět, protože v Praze nejsou vždy k dispozici aktuální údaje, které se týkají regionu, o který média projeví zájem. Proto již před více než deseti lety oslovila ČSK předsedy oblastních stomatologických komor s žádostí, aby ze svého středu vybrali v každém kraji jednoho zástupce, který bude tuto část republiky mediálně prezentovat.
Tak vzniklo seskupení 14 krajských mluvčích, které se za léta svého působení více než osvědčilo.

* CO NABÍDNE 18. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KONGRESU PDD  s. 96-97
Ladislav Korábek
Pražské dentální dny 2015, 18. ročník mezinárodního kongresu ČSK, se konají 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech.
Téma: Problematika horního laterálního úseku chrupu
Článek přibližuje odborný program PDD v jednotlivých tematických sekcích a doprovodný program PDD.

Odborné sdělení
TWIST-EFEKT, X-EFEKT A JINÉ NEOČEKÁVANÉ KOMPLIKACE FIXNÍCH RETAINERŮ
Původní sdělení                                   s. 98-106

Ivo Marek 1), 3), Josef Kučera 1), 2)
1) Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2) Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
3) Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
SOUHRN: Fixní ortodontické retainery jsou používány jako standardní součást retenční fáze ortodontické terapie. V porovnání s ostatními retenčními aparáty je jejich hlavní předností vysoká efektivita a spolehlivost v dlouhodobém horizontu, a to bez nutnosti spolupráce pacienta. Jejich používání je však zatíženo určitou mírou relativně častých běžných komplikací (prasknutí nebo odlepení drátu), ve vzácných případech se pak můžeme setkat také s neočekávanými komplikacemi, které jsou charakteristické nepředvídatelným pohybem zubů v rámci jinak neporušeného fixního retaineru i po několika letech bezproblémové retence.
Klíčová slova: retence, fixní retainer, komplikace, Twist-efekt, X-efekt.

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 5: Folikulární cysta                    s. 107-109

Lukáš Hauer
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Odborné sdělení
* ERGONOMIE V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE. ČÁST II.
Přehledové sdělení                            s. 110-114

Zdeňka Šustová1), Martin Kapitán1), Lenka Hodačová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, a Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
SOUHRN: Druhé sdělení ze seriálu Ergonomie v ordinaci zubního lékaře pojednává o pravidlech pro typy a rozmístění nástrojů a pomůcek v okolí pracovního pole lékaře. Hlavní zásadou je zajištění dostupnosti nástrojů. Velmi významnou úlohu pro správné držení těla při práci hraje pracovní stolička lékaře. Hlavní zásadou pro ergonomicky vhodné zubní křeslo je vedle pohodlí pacienta i jeho lehké ovládání a tvar. Ruční i rotační nástroje by měly být lehké a dobře vyvážené. Ostré nástroje a jejich držení způsobem modifikovaného držení pera (pen grip) snižují zatížení prstů ruky a zápěstí. Ergonomické práci lékaře významně napomáhá dobré osvětlení a zvětšení pracovního pole. Pro každodenní pobyt lékaře v ordinaci je třeba dbát na příznivé pracovní prostředí a volit správný pracovní oděv a ochranné pomůcky. Kromě práce u zubního křesla by měl lékař dbát i na správné umístění počítače s příslušenstvím a držení těla při práci s ním. Závěr druhé části tvoří opět desatero pravidel.
KLÍČOVÁ SLOVA: ergonomie, zubní lékař, pracovní prostředí, pracovní pomůcky.

Historie
* VRTÁM, VRTÁŠ, VRTÁME…                             s. 115

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Média a my
* FALEŠNÁ ZUBNÍ LÉKAŘKA                               s. S47

Zina Sladkovská

Odborné akce
* ZE STÁŽE NA FAKULTĚ DENTÁLNÍCH STUDIÍ V MONTPELLIER U PROFESORA PAULA TRAMINIHO                       s. S49

Jana Vašáková
Ve dnech 15.-28. 3. 2015 jsem s podporou příspěvku z Účtu klinik ČSK absolvovala stáž na Fakultě dentálních studií (Faculté d´Odontologie), resp. v Univerzitní nemocnici, v Montpellier u prof. Paula Traminiho. Cílem stáže bylo seznámit se s možnostmi farmakologického zajištění obtížně spolupracujících dětí při stomatologickém ošetření a navázat spolupráci mezi Stomatologickou klinikou 1. LF UK a VFN Praha a Fakultou dentálních studií v Montpellier.

* POSTŘEHY Z LETNÍ DENTÁLNÍ ŠKOLY V INDONÉSII   s. S50-S51
Barbora Brožová, Martina Michaličová
V pořadí 5. ročník International Dental Summer School (IDSS) se konal 8.–23. 8. 2014 na ostrově Jáva v Indonésii ve městě Yogyakarta. Akce byla organizována lékařskou fakultou Dental School of University Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia. Cílem stáže bylo seznámit účastníky z jiných zemí s místním zdravotnickým systémem. Mezinárodní letní škola nás zasvětila do chodu studia zubního lékařství a dala nám možnost vykonávat dobrovolnickou práci.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S54
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Oprávnění zubního lékaře – důchodce vystavovat recepty.

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S54
Ing. Alena Řeháková
Téma: Silniční daň u vozidla s přestavbou na alternativní pohon LPG nebo CNG.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S55
Autor fotografie: MUDr. Libor Hlavsa, Bělá nad Radbuzou.

Fotoalbum
* 8. BUDĚJCKÝ RARÁŠEK VE STOMATOLOGII               s. S56

Ladislav Šolc
Sporthotel Zátoň ve dnech 24. – 26. 4. 2015 hostil tradiční vzdělávací akci Jihočechů. Navštívil jsem první den a mohu jen potvrdit tu nejlepší pověst, kterou se Budějcký Rarášek může pochlubit. Název vymyslel – inspirován zvíkovským pivem, možná ale i Stroupežnického operou – primář MUDr. Pavel Střihavka. Podle jiných – MUDr. Zuzana Vystrčilová. Nebo...? Nejspíš je to však dílo „kolektivního vědomí“ nadšenců, kteří vědí, co chtějí. Přijměte tedy několik momentek a informací z inspirativních vystoupení pátečních přednášejících na akci OSK České Budějovice.