LKS, 2015, ročník 25, č. 3, s. 45-66 (S21-S30)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

PDF verze tohoto čísla časopisu

INFORMACE O DISTRIBUCI LKS PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
Vážené dentální hygienistky, členky organizací Asocicace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) a sekce DH při České parodontologické společnosti (ČPS), informujeme vás, že počínaje letním dvojčíslem LKS č. 7-8/2015 zrušíme bezplatné rozesílání časopisu na vaše adresy.
Vede nás k tomu nová možnost, kterou zájemcům o LKS nabízíme od září loňského roku, a to přečíst si časopis LKS zdarma v elektronické podobě na adrese www.publero.cz.
Pro zájemce o tištěnou verzi LKS samozřejmě nadále existuje možnost stát se předplatitelem časopisu. Cena ročního předplatného měsíčníku LKS je 460 Kč. Formulář objednávky předplatného najdete na www.dent.cz (sekce Pro veřejnost, odkaz Časopis LKS nebo Nabídka komerčních služeb). Po vyplnění ho zašlete do ČSK: Ing. Jolana Kunrtová, e-mail: kunrtova@dent.cz, tel.: 234 709 630.
Česká stomatologická komora, vydavatel

 

Z OBSAHU LKS
* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                              s. 46-47

Informace z jednání 13.-14. 2. 2015
Úhrady stomatologické péče v roce 2015 – změna regulačního omezení
Důležité informace na www.dent.cz
Novinky ve vzdělávání ČSK platné od 1. 1. 2015
Skupinové profesní pojištění
Ročenka ČSK za rok 2014

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 47
Informace z jednání 13. 2. 2015
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 47
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ 20. BŘEZNA 2015        s. 48
Zina Sladkovská
Příprava oslav Světového dne ústního zdraví (World Oral Health Day – WOHD), který FDI (Světová federace zubních lékařů) připravuje na 20. března 2015, se chýlí ke konci. Společně s generálními partnery a ostatními spolupracujícími organizacemi byl připraven informační leták pro veřejnost PĚT KROKŮ PRO VÁŠ ÚSMĚV NA CELÝ ŽIVOT se základními pravidly preventivní péče o ústní dutinu. Jeden výtisk pro vaši potřebu naleznete v tomto čísle LKS a verze ke stažení je zveřejněna na webových stránkách ČSK. Propagaci prevence bude věnován celý týden od 16. 3. do 20. 3. 2015. Informace o Světovém dni ústního zdraví a aktivitách s ním spojených předáme veřejnosti prostřednictvím médií na tiskové konferenci, která se bude konat 16. 3. 2015.

* PDD 2015                                           s. 26
Kongresové oddělení ČSK
Pražské dentální dny 2015, 18. ročník mezinárodního kongresu ČSK, se konají 8.-9. 10. 2015 v Národním domě na Vinohradech.
Téma: Problematika horního laterálního úseku chrupu

Profesionalita
* SLEDUJTE DIGITALIZOVANÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSK ON-LINE KDYKOLI A KDEKOLI                                 s. 50

Kancelář ČSK
Časopis LKS je primárním zdrojem všech důležitých komorových informací, ale měsíční interval je přece jen někdy příliš dlouhý časový úsek. ČSK má však k dispozici i rychlejší nástroje, které vám umožní být neustále v „centru dění“: webové stránky www.dent.cz, SMS aktuality, e-mailové zprávy, monitoring médií.

* NEZAPOMEŇTE HLÁSIT DO REGISTRU ČLENŮ ČSK AKTUÁLNÍ ZMĚNY
s. 50

K tomu, aby mohl kontakt mezi Komorou a jejími členy bezproblémově probíhat, je pochopitelně nutné vést v registru členů aktuální údaje. Zastaralé údaje činí potíže jak při administrativních úkonech v centru ČSK a v jednotlivých OSK, tak při potřebné operativní komunikaci.
Jde zejména o aktualizaci těchto údajů:
* telefonické a e-mailové kontakty
* adresa pracoviště
* adresa bydliště
* změna jména po svatbě
* změna v dosaženém vzdělání (tituly prof., doc., Ph.D. apod.)
UPOZORŇUJEME, že změny týkající se vzdělání a pracoviště je nutné doložit příslušnými dokumenty.
Žádost o úpravu údajů v registru zasílejte na e-mail: seznamclenu@dent.cz

Reportáž
* IX. KONGRES MLADÝCH ZUBNÍCH LÉKAŘŮ NA SLOVENSKU    s. 51

Ladislav Šolc
Letos podeváté se sešli mladí slovenští zubní lékaři do 35 let na svém tradičním kongresu (KMZL) v Senci u Bratislavy. Odborná akce byla jako obvykle dvoudenní a konala se 6.-7. února 2015 v kongresovém hotelu Senec. Zúčastnilo se na dvě stě zejména mladých zubních lékařů.

Odborné sdělení
* DERIVÁTY KREVNÍ PLAZMY V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ
Přehledové sdělení                            s. 52-57

Jan Vokurka, Antonín Fassmann, Lydie Izakovičová Hollá
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
SOUHRN: Využití plazmy bohaté na trombocyty (Platelet-Rich Plasma, PRP) vyvolává i po více než třiceti letech používání rozdílné reakce a diskuse. Zastánci této metody argumentují urychleným hojením, menší pooperační bolestí, nižší spotřebou analgetik a lepšími pooperačními výsledky. Odpůrci využívání derivátů krevní plazmy upozorňují na diskutabilní zlepšení operačních výkonů, zvýšenou cenu chirurgického výkonu a rizika spojená s přípravou a aplikací PRP. Značné nejasnosti a nepřesnosti vznikají i nejednotnou nomenklaturou. Tento přehledový článek má za cíl systematicky rozdělit jednotlivé systémy a formy derivátů krevní plazmy, které jsou používané v zubním lékařství.
KLÍČOVÁ SLOVA: plazma bohatá na trombocyty, fibrin bohatý na trombocyty, PRP, PRF, růstové faktory.

Odborné téma
* ODBORNÉ STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA ČSK Č. 1/2015 K ZEVNÍMU BĚLENÍ ZUBŮ                                     s. 58

Od 11. 6. 2013 platí Nařízení 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích.

* STANOVISKO VĚDECKÉ RADY ČSK: DENTÁLNÍ SLITINY A JEJICH KOMPATIBILITA S VYŠETŘENÍM METODOU MAGNETICKÉ REZONANCE
s. 58-59

Hana Hubálková

Malé ilustrované repetitorium
* DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE
TEST 3: Aspergilom čelistní dutiny              s. 61-63

Lukáš Hauer
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2015 je MIR koncipováno jako seriál věnovaný dentoalveolární chirurgii za přispění více autorů. Jde o sérii kazuistik z nejrůznějších oblastí ústní chirurgie zachycujících případy, se kterými se zubní lékař ve své praxi může setkat v podstatě kdykoliv. Některé z nich jsou obvyklejší, jiné pak méně časté, ovšem ve svém důsledku zase o to závažnější. Autoři se soustředili zejména na ty stavy, které mohou svým vzhledem či vývojem působit určité diagnostické rozpaky, nejasnosti v nalezení optimálního léčebného postupu, anebo znamenají riziko možných komplikací.

Historie
* 120 LET RENTGENU                                     s. 65

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Média a my
* K ČLÁNKŮM Z MF DNES                                 s. S21

Zina Sladkovská

Odborné akce
* VÝROČNÍ KONGRES EPA 2015 BUDE V PRAZE         s. S22-S23

Nenechte si ujít velkou mezinárodní událost, kterou máte na dosah
Organizační výbor EPA 2015:
Marie Bartoňová, Jindřich Charvát, Lenka Vavřičková, Richard Klail
Ve dnech 3.–5. 9. 2015 bude Praha hostit 39. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA). Pořadatelem této mezinárodní události je Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou (ČSK). Kongres se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Prezidentkou kongresu EPA 2015 je doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. Místo konání: Konferenční centrum U Hájků (Designhotel Elephant Prague, Na Florenci 29, Praha 1).
Informace a registrace: www.epa2015.cz

* OHLÉDNUTÍ ZA 38. VÝROČNÍM KONGRESEM EPA          s. S23
Jindřich Charvát, Marie Bartoňová, Hana Hubálková
Pro konkrétnější představu o odborné události, která nás letos čeká v Praze, přinášíme zprávu z 38. výročního kongresu EPA konaného 25.-27. 9. 2014 v Istanbulu. Zúčastnilo se 550 zubních lékařů, přítomni byli rovněž studenti a zubní technici z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky i Austrálie. Nosným tématem bylo Conventional versus Computerized Prosthodontics.

* TÉMATEM 8. VÝROČNÍHO KONGRES ČADE BUDOU NEÚSPĚCHY V ESTETICKÉ STOMATOLOGII                             s. S25
Eva Tuzarová
Neúspěchy v dentální estetice (aneb chybami se člověk učí) jsou tématem letošního kongresu České akademie dentální estetiky (ČADE), který se bude konat 6. 6. 2015 v sále ÚMG AVČR v Praze.
Více informací získáte na www.czade.cz

* RADEK MOUNAJJED PŘEDNÁŠEL NA HARVARDOVĚ UNIVERZITĚ  s. S27
Daniel Černý
Dne 5. února letošního roku vystoupil MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., z Hradce Králové na semináři postgraduantů protetiky. Tato zpráva by neobsahovala mnoho výjimečného, pokud by tento seminář nebyl na jedné z nejslavnějších světových vysokých škol - Harvard University (HU) v Bostonu (Massachusetts, USA). Navíc nešlo o bezvýznamný dvacetiminutový příspěvek, ale o celodenní koncepční přednášku o klinickém přístupu k preparaci ve fixní protetice. Takové příležitosti nepřicházejí ani náhodou ani často. A podle vyjádření zástupců HU to bylo dokonce první vystoupení zástupce českého zubního lékařství na této univerzitě.


* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S28
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S28
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zaměstnanec a Prohlášení k dani.

* FOTOÚSMĚV                                          s. S29
Autorka fotografie: MUDr. Zuzana Pětrošová, Ostrava.

* PŘIPRAVUJEME                                       s. S29
O SLOŽENÍ SIALOLITŮ

Původní sdělení s názvem „Sialolity a jejich chemické a minerálové složení“ připravil pro časopis LKS autorský kolektiv Ladislav Dzan, Ivo Kučera, Iva Ouhrabková z Krajské nemocnice Liberec, a. s. Cílem práce bylo zjistit složení sialolitů pacientů operovaných na oddělení ÚČOCH této nemocnice v letech 1995 až 2013.

Fotoalbum
* ŠESTÝ ŠKACHŮV DEN                                s. S30

Redakce
Vzdělávací akce, nesoucí ve svém názvu jméno zakladatele naší moderní parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916-2001), se tradičně konala v pražském divadle U hasičů. V pátek 13. 2. 2015 se zde ovšem hovořilo nejen o problematice vyšetření v parodontologii, jak znělo hlavní téma, ale také o principech komunikace s určitými typy pacientů.