LKS, 2014, ročník 24, č. 11, s. 217-244 (S89-S104)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

 

Z obsahu LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK                           s. 218
Informace z jednání 10. 10. 2014
Bonifikace od VZP ČR
Typy průkazů zdravotního pojištění VZP ČR

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK                                s. 219
Informace z jednání 10. 10. 2014
Jiří Jandl

* DIÁŘ                                              s. 219
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* VERNISÁŽ VÝSTAVY BARVY INDIE                     s. 219
Zina Sladkovská
Pokud jste nebyli v Indii, po zhlédnutí fotografií nové výstavy v Apolence - Domě českých zubních lékařů jistě zatoužíte tuto zajímavou zemi navštívit. V pondělí 6. 10. 2014 se v sídle ČSK konala vernisáž výstavy fotografií MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., a MUDr. Roberta Vondrušky s názvem Barvy Indie. Vystavené fotografie provázela slovem profesionální fotografka a lektorka Kamila Berndorffová.

* KŘEST SLOVENSKÉ KNIHY O ETIOPATOGENEZI PARODONTITID SE KONAL V APOLENCE                                s. 220
Iva Žáková
Pondělí 6. 10. 2014 bylo v Apolence, sídle ČSK, bohaté na společenské události. Kromě vernisáže nové výstavy se zde v odpoledních hodinách v rámci zasedání redakční rady LKS konal křest odborné publikace ETIOPATOGENÉZA PARODONTITÍD A ICH VZTAH K SYSTÉMOVÝM OCHORENIAM, jejímž autorem je MUDr. Michal Straka, CSc., z Bratislavy. Kmotrem knihy se stal prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz.

Reportáž
* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2014                     s. 222-225

Iva Žáková
Pražské dentální dny (PDD) jsou každoročně největší vzdělávací akcí pořádanou Českou stomatologickou komorou. 17. ročník mezinárodního kongresu byl připraven v nové koncepci, která se týkala jeho organizace i obsahu. PDD, tentokrát dvoudenní, se přestěhovaly do Národního domu na Vinohradech (NDV), kde se konaly 2.-3. 10. 2014 a podle hodnocení účastníků nabídly velmi kvalitní odborný program. Další dimenzi dal kongresu rozsáhlý doprovodný program určený jak odborné, tak i laické veřejnosti.

 

Odborné sdělení
* RESORPCE APEXU KOŘENE PŘI ORTODONTICKÉ TERAPII – SYSTEMATICKÝ PŘEHLED
Přehledové sdělení                              s. 226-237

Ivo Marek1), Josef Kučera1), 2)
Pracoviště:
1) Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2) Ortodontické oddělení, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
SOUHRN: Resorpce apexu kořene je běžným jevem u ortodonticky léčených pacientů. Autoři se ve svém sdělení zaměřují na popis vzniku tohoto jevu, jeho formy a především na faktory, které jeho vznik a charakter ovlivňují. Resorpce kořene je někdy vnímána jako závažný následek ortodontické terapie, nicméně pokud nepřesáhne určitou velikost a není klinicky významná, nemusíme ji vnímat jako faktor, který znehodnocuje výsledek ortodontické léčby.  
KLÍČOVÁ SLOVA: resorpce apexu kořene, ortodontická síla.

Recenze
* PŘÍRUČKA PRO PRAXI                                 s. 238

(Kolektiv autorů, Praha, 2014)
Radovan Slezák
Zahrnuje tyto příručky vydané Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP:
* Chronická sekretorická otitida
* Chronický hnisavý středoušní zánět
* Hyperkinetická dysfonie
* Extraezofageální reflux
* Poruchy čichu
* Ronchopatie a obstrukční spánková apnoe
* Akutní rinosinusitida
* Chronická rinosinusitida
* Diferenciální diagnostika krčního uzlinového syndromu
* Metastáza do krčních uzlin při neznámém primárním nádoru/Okultní karcinom hlavy a krku

Malé ilustrované repetitorium
* ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
TEST 11: KORONÁLNÍ POSUN MARGO GINGIVAE U PROTETICKY REKONSTRUOVANÝCH ZUBŮ                             s. 239-241

Jan Streblov
Pracoviště:
3DK, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Historie
* AMALGÁM                                         s. 243

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Reportáž
* DRUHÝ ČESKÝ DEN ZDRAVÝCH ZUBŮ                  s. S91

Zina Sladkovská
Součástí doprovodného programu mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2014 byl preventivní projekt určený pro širokou veřejnost s názvem 2. český den zdravých zubů. Projekt pořádala ve čtvrtek 2. 10. 2014 Česká stomatologická komora a Český rozhlas ve spolupráci se Sdružením studentů stomatologie ČR, společností Colgate a s podporou značky Orbit. Setkání odborníků s pacienty se letos uskutečnilo celkem na čtyřech místech - v Praze na náměstí Míru ve stanu před kostelem sv. Ludmily a v regionálních studiích Českého rozhlasu v Brně, Ostravě a Plzni.

Reportáž
* DOPROVODNÝ PROGRAM PDD – WORKSHOPY              s. S92-S93

Redakce
Doprovodný program 17. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2014 svojí koncepcí navazoval na úspěšný projekt z předchozích dvou let. Vedle výstavy byl orientován především na rozšíření odborné náplně kongresu formou praktických a teoretických workshopů určených všem profesím dentálního týmu. Konaly se v Národním domě na Vinohradech v průběhu PDD ve dnech 2.-3. 10. 2014 a zájemcům byly přístupné bez vazby na účast na PDD. Připraveno bylo čtrnáct tematických workshopů, z toho pět praktických a devět teoretických, s kapacitou pro 20-30 účastníků. Workshopy probíhaly souběžně ve dvou učebnách s celkovým počtem 248 účastníků a byly většinou zcela obsazeny. Na přípravě workshopů se aktivně podílelo osm firem a tři přednášející zajistila ČSK. Všem patří poděkování Komory za skvělou spolupráci.

Odborné akce
* IMPLANTOLOGICKÝ KLUB ČR SE SEŠEL V DĚTENICÍCH       s. S96

Antonín Šimůnek
Členové i sympatizanti Implantologického klubu ČR (IK ČR) si 13. 9. 2014 vyjeli do zámku v Dětenicích nedaleko Jičína. V přednáškovém sále přímo na zámku, v sousedním středověkém hotelu, ve středověké krčmě a za asistence čarodějnic a půlnočních strašidel diskutovali o problémech implantologie. Více také na www.ikcr.cz.

* STUDENTI ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ NA SLOVENSKÝCH DENTÁLNÍCH DNECH
s. S96

Marta Holečková
Mezinárodní kongres Slovenské dentální dny (SDD) se konal 25.-27. 9. 2014 v Bratislavě. V posledních letech se ho pravidelně zúčastňuje Slovenský spolek studentů zubního lékařství, a to zejména proto, že se jeho členové v rámci doprovodné akce Světový den orálního zdraví věnují dětem, kterým názorně ukazují, jak je třeba starat se o chrup.

* Z 6. VÝROČNÍHO KONGRESU ČESKÉ ENDODONTICKÉ SPOLEČNOSTI
s. S97

Simona Ságlová
Česká endodontická společnost, z. s. (ČES), působící na české stomatologické scéně od roku 2007, uspořádala 27. 9. 2014 v pořadí již 6. kongres, který v pražském hotelu Pyramida tradičně ukončil endodontický rok.

* 22. KONGRES EACMFS V PRAZE SE POVEDL           s. S98-S99
Roman Šmucler
Kongres European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) se poprvé v historii konal v Praze, ve dnech 23.-26. 9. 2014. Pořadatelem byla Společnost maxillofaciální chirurgie ČLS JEP.

* 23. VÝROČNÍ KONGRES EVROPSKÝCH IMPLANTOLOGŮ V ŘÍMĚ
s. S101

Antonín Šimůnek
Největší evropská implantologická organizace The European Association for Osseointegration (EAO) pořádala svůj každoroční kongres 25.‒27. 9. 2014 ve zvlášť atraktivní destinaci, v hlavním městě Itálie. Tomu odpovídaly i rekordní čtyři tisíce účastníků.

* PRÁVNÍ PORADNA                                     s. S102
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Souhlas rodiče/rodičů s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému dítěti

* EKONOMICKÁ PORADNA                                 s. S102
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o provedení práce u zaměstnance/starobního důchodce a uplatnění základní slevy na dani

* FOTOÚSMĚV                                          s. S103
Autor fotografie: MUDr. Václav Blecha, Rokycany.

* PŘIPRAVUJEME
STO PADESÁT LET KOFFERDAMU                       s. S103

Autoři Robert Houba, Jan Netolický, Robert Houba jr. ze Stomatologické kliniky LF UK v Plzni připravili pro LKS praktické sdělení, které je věnováno letošnímu zajímavému výročí. Kofferdam byl vynalezen americkým zubním lékařem Sanfordem Ch. Barnumem v roce 1864. Způsob použití kofferdamu se během 150 let jeho historie změnil jen málo, počet jeho zjevných výhod a indikací se za tu dobu podstatně rozšířil.

Fotoalbum
* PDD 2014 Z JINÉHO ÚHLU                       s. S104

Redakce
K reportážím v tomto vydání LKS přidáváme ještě závěrečnou fotografickou mozaiku, která vypovídá o tom, že mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2014 byl nejenom odbornou, ale i společenskou událostí, průsečíkem zážitků a milých setkání.