LKS, 2014, ročník 24, č. 10, s. 195-216 (S75-S88)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

 

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK                           s. 196-197

Informace z jednání 19. 9. 2014

Registr poskytovatelů

Návody v českém jazyce

Kategorizace prací – práce s laserem

 

* Z revizní komise ČSK                                s. 197

Informace z jednání 19. 9. 2014

Jiří Jandl

 

* Diář                                              s. 197

Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

 

* Pražské dentální dny mají za sebou již 17. ročník   s. 198

Česká stomatologická komora letos připravila mezinárodní kongres Pražské dentální dny v nové koncepci, která se týkala jeho obsahu i organizace. Dvoudenní odborná událost se konala ve dnech 2.-3. října 2014 v Národním domě na Vinohradech.

 

Reportáž

* Valná hromada členů ČSK                        s. 200-201

Iva Žáková

Valná hromada členů ČSK se konala v sobotu 20. září 2014 v Národním domě na Vinohradech. Hosty valné hromady byli náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) MUDr. Pavel Frňka a revizní lékař Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) MUDr. František Švamberg.

 

Odborné sdělení

* DIAGNOSTIKA KARIÉZNÍCH LÉZÍ SYSTÉMEM DIAGNOcam

Praktické sdělení                                 s. 202-207

Julia Morozova, Zdeňka Zapletalová, Eva Míšová

Pracoviště:

Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

SOUHRN: Vyšetření pomocí zubního zrcátka a sondy a zhotovení RTG snímků patří k základním metodám diagnostiky kariézních lézí v zubních ordinacích. Kromě toho dnes existuje i řada dalších doplňujících metod detekce zubního kazu. Patří k nim laserová fluorescence, ultrazvuk, transiluminace, technologie DIFOTI (Digital Imaging Fiber-Optic Transillumination) a použití elektrického proudu. Na principu DIFOTI je založen systém DIAGNOcam (KaVo, Německo) umožňující odhalení primárních i sekundárních kariézních lézí na okluzálních a aproximálních plochách zubů v laterálním úseku chrupu. Zub je při DIFOTI prosvícen infračerveným světlem o vlnové délce 780 nm a sám přitom slouží jako světelný vodič. Digitální kamera, která je součástí systému, pořizuje dynamický, černobílý obrazový záznam, který se zobrazuje na monitoru počítače. Kariézní léze se jeví jako tmavé stíny. V řadě případů může tento systém nahradit rentgenografické vyšetření, jehož hlavní nevýhodou je ionizující záření. DIAGNOcam se tak může stát pro svou efektivitu a jednoduchost účinnou pomůckou v diagnostice zubního kazu v ordinacích praktických zubních lékařů. 

Klíčová slova: zubní kaz, aspekce, DIFOTI, systém DIAGNOcam.

 

Odborné téma

* ČSK zajistila zkušební přístup k unikátní databázi Dentistry & Oral Sciences Source                 s. 208

Kancelář ČSK

* Začátek přístupu: 1. 10. 2014

* Konec přístupu: 15. 11. 2014

* Návod pro přístup členů ČSK do Dentistry & Oral Sciences Source najdete na adrese: http://domino.dent.cz/eps

Plnohodnotný přístup do Dentistry & Oral Sciences Source je zajištěn přes IP adresy ČSK s podporou vzdáleného přístupu. Komora bude zájem svých členů o tuto databázi sledovat a vyhodnocovat.

Databáze přináší komplexní indexaci a abstrakta pro více než 190 oborových časopisů a desítky monografií. Databáze pokrývá indexaci všech předních stomatologických časopisů, které si běžně předplácejí stomatologické fakulty a ústavy.

Databáze taktéž obsahuje jedinečnou kolekci plných textů významných oborových časopisů, stejně jako desítky plno-textových monografií. Tato kolekce zahrnuje více než 210 časopisů v plném textu, z nichž řada figuruje na top žebříčku v daném oboru.

Databáze také obsahuje prohledávatelné citace více než 120 časopisů, s odkazy na kompletní texty mnoha původních prací.

 

Malé ilustrované repetitorium

* Estetická stomatologie

Test 10: Komplexní estetické ošetření horního a dolního frontálního úseku                             s. 209-213

Petr Barták

Pracoviště:

Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny, Praha

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

 

Recenze

* Ortodoncie                                    s. 214

(M. Kamínek et al., Praha, 2014)

Alena Mottlová

 

Historie

* Philipp Pfaff                                  s. 215

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc

Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

 

Servis

* Aktualizace karty člena na webových stránkách ČSK   s. S75

Kancelář ČSK

Jednou z nejrychlejších cest, jak vám, členům ČSK, předat důležité aktuální informace, je e-mailová pošta. V poslední době se však velké množství e-mailů vrací nedoručených zpět.

Důvody jsou různé, ale nejčastějšími jsou přeplněná schránka (tu je třeba pravidelně vybírat) a zejména nesprávná e-mailová adresa. Není v našich silách oslovit každého zubního lékaře, z jehož adresy se e-mail vrátí jako nedoručený. Existuje však účinný nástroj, který umožňuje mít všechny údaje v registru aktuální a správně zapsané:

* Na webových stránkách ČSK www.dent.cz, v sekci Pro členy, je tlačítko Osobní list člena se zámečkem.

* Po otevření stránky a zadání IKČ (identifikační kód člena) a hesla se zobrazí karta každého jednotlivého člena Komory. * V kartě člena si můžete své údaje zkontrolovat.

* V případě, že zjistíte nesrovnalosti, chyby v zápise nebo zastaralé údaje, zašlete, prosím, žádost o jejich úpravu na e-mailovou adresu: seznamclenu@dent.cz. Připomínáme, že změny týkající se vzdělání a pracoviště je nutné doložit příslušnými dokumenty.

* V případě, že neznáte svůj IKČ a heslo, obraťte se na pracovnici Kanceláře ČSK Květu Plešnerovou, tel.: 234 709 634, e-mail: plesnerova@dent.cz, která vám po ověření totožnosti požadované údaje sdělí.

Aktualizací karty členy velmi přispějete ke zkvalitnění vnitřní komunikace Komory.

 

Reportáž

* Zářijové setkání Předsedů OSK v Praze               s. S77

Iva Žáková

Další z pravidelných setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v sobotu 20. září 2014 v Národním domě na Vinohradech a navazovalo na program valné hromady členů ČSK. Toto zářijové setkání bylo společné pro předsedy všech jednašedesáti OSK.

 

Z redakční pošty

* Poděkování za archivní výtisky LKS a magazínu úsměv
                                                 s. S78

Redakce LKS

V letním dvojčísle LKS 7-8/2014 jsme zveřejnili výzvu, v níž jsme vás, vážení čtenáři, požádali o darování starých výtisků Bulletinu LKS, časopisu LKS a Magazínu Úsměv. Výzva padla na úrodnou půdu a všem, kteří na ni zareagovali, upřímně děkujeme.

Prosíme vás ještě jednou, zda můžete nahlédnout do svých archivů a darovat nám výtisky Bulletinu LKS č. 1/1990 a č. 5/1990 a výtisky kterýchkoli čísel Magazínu Úsměv.

Uvedené výtisky prosím zašlete poštou na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2) a nebo se nejprve na redakci LKS obraťte telefonicky (tel.: 234 709 625) či e-mailem (zakova@dent.cz), abychom individuálně domluvili podrobnosti.

 

Odborné akce

* Ze 102. Světového dentálního kongresu FDI      s. S79

Richard Benko

Světová federace zubních lékařů FDI se sešla opět po roce, ve dnech 11.-14. 9. 2014 na 102. světovém dentálním kongresu a výstavě (AWDC - Annual World Dental Congress) v Novém Dillí v Indii. Tato odborná událost se konala v moderním kongresovém centru pod záštitou Indické dentální asociace IDA, která svoji funkci hostitele zvládla výborně.

 

* Curriculum implantologie ČSI 2009-2014: pět let systematického vzdělávání v dentální implantologii

Motto: Kvalitně připravený tým – vítězství pro pacienta
                                              s. S80-S81

Tibor Németh

V roce 2009 představila Česká společnost pro implantologii (ČSI) svůj program pro systematické vzdělávání v dentální implantologii – Curriculum implantologie.

4. cyklus Curricula implantologie ČSI bude zahájen 16. ledna 2015. Více na: www.implantologiecsi.cz

 

* První setkání účastníků dosavadních cyklů Curricula implantologie ČSI
                                                 s. S81

Jiří Hrkal

V sobotu 31. května a v neděli 1. června 2014 se uskutečnilo setkání účastníků všech doposud pořádaných cyklů Curricula implantologie jak pro lékaře, tak i pro dentální hygienistky a asistentky, které pořádá Česká společnost pro implantologii (ČSI).

 

* Čeští přednášející také na Slovenské zdravotnické univerzitě                                       s. S82

Marta Holečková

O tom, že se mnozí přední čeští zubní lékaři účastní jako přednášející slovenských kongresů, jsme se na stránkách LKS již zmiňovali. Možnost jejich prezentace však využívají i jiné instituce, mezi něž patří také Slovenská zdravotnická univerzita.

 

* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest                   s. S82

Redakce

V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK. Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:

* Časopis LKS

* Vzdělávání (Aktuální informace)

* Zahraniční kongresy a veletrhy

* Studenti a kliniky (Účet klinik)

Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:

* Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop
(Coventry, Velká Británie, 20.-22. 5. 2014)
autoři: MUDr. Petr Pošta, MUDr. Lukáš Hauer, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň, oddělení ÚČOCH

* 12. kongres EAPD – European Academy of Paediatric Dentistry (Sopoty, Polsko, 4.-8. 6. 2014)
autorky: MUDr. Magdaléna Kašparová, MDDr. Tereza Kripnerová, Stomatologická klinika dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, který je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS).

Pravidla pro čerpání z Účtu klinik najdete na www.dent.cz v odkazu Studenti a kliniky.

 

Informace z firem

* Mezinárodní Studentská soutěž v anatomické stratifikaci 2014 má své vítěze                                  s. S83

Jana Pochvalovská, ItalDent, s. r. o.

Letošní jubilejní X. ročník mezinárodní studentské soutěže v anatomické stratifikaci „Jules Allemand Trophy“ potvrdil neustále rostoucí trend schopností studentů zubního lékařství. Mezinárodní finále proběhlo 18. 6. 2014 v Itálii. Možnost porovnat své schopnosti, znalosti a zkušenosti měli studenti z 10 italských a 12 evropských univerzit (Česko, Bulharsko, Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Ukrajina). Studenty, profesory a tutory z celé Evropy již tradičně hostili prof. Sergio Caputi a prof. Camillo D’Arcangelo spolu s celým týmem konzervačního zubního lékařství a endodoncie v Univerzitě v Chieti.

 

Profesionalita

* Revize elektro v zubních ordinacích             s. S84-S85

Jiří Šusta

Na základě častých dotazů členů České stomatologické komory na zákonné povinnosti spojené s údržbou a revizí elektrických zařízení v zubních ordinacích požádala Komora o shrnující odborný výklad k této problematice.

 

* Právní poradna                                     s. S86

Mgr. Jiří Slavík

Téma: Nepřenositelnost kreditů předělovaných členům ČSK za účast na vzdělávací akci

 

* Ekonomická poradna                                 s. S86

Ing. Alena Řeháková

Téma: Sleva na dani pro zaměstnance – starobního důchodce

 

* Fotoúsměv                                          s. S87

Autorka fotografie: MUDr. Olga Popelková, Ústí nad Labem.

 

* připravujeme

Systematický přehled na ortodontické téma           s. S87

Resorpce apexu kořene je běžným jevem u ortodonticky léčených pacientů. Autoři Ivo Marek a Josef Kučera z ortodontických oddělení LF UP Olomouc a 1. LF UK se ve svém systematickém přehledu Resorpce apexu kořene při ortodontické terapii zaměřují na popis vzniku tohoto jevu, jeho formy a především faktory, které jeho vznik a charakter ovlivňují.

 

Fotoalbum

* Diskuse na valné hromadě ČSK                  s. S88

Redakce

Valná hromada členů ČSK se koná pravidelně jednou ročně v září a je otevřeným diskusním fórem mezi zubními lékaři a představiteli různých institucí ovlivňujících zdravotní politiku. Konkrétní dotazy a své názory letos 20. září v Národním domě na Vinohradech směrovali zubní lékaři k zástupcům ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven.