LKS, 2014, ročník 24, č. 9, s. 171-194 (S59-S74)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel

Z OBSAHU LKS

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 172-173
Informace o činnosti za letní období 2014
62. jednání sněmu ČSK (8.-9. 11., Plzeň)

* DIÁŘ s. 173

Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* AKTUALIZACE KARTY ČLENA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČSK s. 173
Kancelář ČSK
Jednou z nejrychlejších cest, jak vám, členům ČSK, předat důležité aktuální informace, je e-mailová pošta. V poslední době se však velké množství e-mailů vrací nedoručených zpět.
Důvody jsou různé, ale nejčastějšími jsou přeplněná schránka (tu je třeba pravidelně vybírat) a zejména nesprávná e-mailová adresa. Není v našich silách oslovit každého zubního lékaře, z jehož adresy se e-mail vrátí jako nedoručený. Existuje však účinný nástroj, který umožňuje mít všechny údaje v registru aktuální a správně zapsané:
* Na webových stránkách ČSK www.dent.cz, v sekci Pro členy, je tlačítko Osobní list člena se zámečkem.
* Po otevření stránky a zadání IKČ (identifikační kód člena) a hesla se zobrazí karta každého jednotlivého člena Komory. * V kartě člena si můžete své údaje zkontrolovat.
* V případě, že zjistíte nesrovnalosti, chyby v zápise nebo zastaralé údaje, zašlete, prosím, žádost o jejich úpravu na e-mailovou adresu: seznamclenu@dent.cz. Připomínáme, že změny týkající se vzdělání a pracoviště je nutné doložit příslušnými dokumenty.
* V případě, že neznáte svůj IKČ a heslo, obraťte se na pracovnici Kanceláře ČSK Květu Plešnerovou, tel.: 234 709 634, e-mail: plesnerova@dent.cz, která vám po ověření totožnosti požadované údaje sdělí.
Aktualizací karty členy velmi přispějete ke zkvalitnění vnitřní komunikace Komory.

* NOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V APOLENCE s. 174
Zina Sladkovská
Již několik let měníme pravidelně k termínu Pražských dentálních dnů výzdobu interiéru v Apolence. Ani letos tuto tradici neporušíme a tentokrát vám představíme fotografie vašich kolegů MUDr. Jiřího Kruga a MUDr. Roberta Vondrušky.
Fotografie přinášejí obraz jejich putování po severní Indii.
Výstava bude připravena od konce září a potrvá celých dvanáct měsíců. Vernisáž výstavy za účasti obou autorů se uskuteční 6. října 2014 v 17.00 hodin v Apolence. Všechny vás zveme na výstavu do Apolenky v průběhu celého roku.

* ZDRAVÉ ZUBY: PROGRAM, KTERÝ NESTÁRNE s. 174
Iva Žáková
Celorepublikový výukový program Zdravé zuby je realizován již čtrnáctým rokem, ale protože je zaměřen na žáky 1. stupně základních škol a také má tvůrce, kteří stále přicházejí s novými nápady, vlastně vůbec nestárne. S koncem uplynulého školního roku se uzavřel 13. ročník soutěže Zdravé zuby, jíž se účastní jednotliví žáci a základní školy vyučující tento program. Vyhlášení výsledků soutěže v kategorii dětí a v kategorii škol se konalo 19. 6. 2014 v divadle Minor v Praze. Více informací najdete na www.zdravezuby.cz.

* ŘÍJNOVÝ MEZINÁRODNÍ KONGRES PDD V NOVÉ KONCEPCI s. 176-177
Kongresové oddělení ČSK
17. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny připravila ČSK v nové koncepci, která, jak už z LKS víte, se týká jeho obsahu i organizace. K důležitým změnám patří změna místa a doby konání kongresu. Letošní dvoudenní PDD se konají 2.-3. října 2014 v Národním domě na Vinohradech, kde na účastníky čeká zajímavý odborný program s řadou novinek. A také doprovodný program jak pro odbornou, tak širokou veřejnost.
NOVINKA – APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY
Pro PDD 2014 je připravena aplikace pro chytré telefony (smartphone) a tablety s operačními systémy iOS a Android. Bude obsahovat komplexní informace o programu PDD a jeho případných aktuálních změnách a zároveň umožní zasílání dotazů do panelových diskusí. Návod ke stažení aplikace bude zveřejněn na www.dent.cz (odkaz Pražské dentální dny) a registrovaní účastníci kongresu budou rovněž informováni e-mailem.
Doprovodný program:
* Workshopy (2.-3. 10.)
* Výstava firem (2.-3. 10.)
* Výstava historických exponátů z Muzea historie zubního lékařství v saském Zschadrassi (2.-3. 10.)
* 2. český den zdravých zubů (2. 10.)
* Dny dětské prevence (2.-3. 10.)

* DOPROVODNÝ PROGRAM PDD 2014: PŘEHLED WORKSHOPŮ s. 178-179
Doprovodný program kongresu Pražské dentální dny 2014 zahrnuje workshopy, které budou rozšiřovat odbornou náplň kongresu a jsou určeny všem zájemcům, bez vazby na registraci na PDD. V LKS uvádíme přehled workshopů, které se budou konat ve dnech 2.-3. 10. v Národním domě na Vinohradech.
* Účast na workshopech je možná bez vazby na registraci na PDD.
* Přehled workshopů a aktuální informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).
* Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 26. 9. 2014.
* Na workshopy s ještě volnou kapacitou poté bude možná registrace i přímo na místě v Národním domě na Vinohradech. Informace aktuálně sledujte na www.dent.cz.
* PRO REGISTROVANÉ NA PDD je vstup na všechny workshopy zdarma.
* NEREGISTROVANÍ NA PDD platí poplatek za praktické workshopy 500 Kč a za účast na praktickém workshopu v délce trvání 3 hodiny obdrží 3 kredity.
* Cena i forma úhrady bude uvedena na registračním formuláři workshopu.

Odborné sdělení
* EXTRAABDOMINÁLNÍ DESMOID OROFACIÁLNÍ OBLASTI
Kazuistika s. 180-183
Jan Duška1), Luboš Tuček1), Tomáš Rozkoš2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Fingerlandův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
SOUHRN: V kazuistickém sdělení je popsán případ recidivujícího extraabdominálního desmoidu v orofaciální oblasti. Byla provedena radikální excize útvaru bez nutnosti další terapie. Po dvou letech od excize byla pacientka bez známek recidivy onemocnění.
KLÍČOVÁ SLOVA: fibromatóza, desmoid, dutina ústní, recidiva.

Odborné téma
* MINIMUM PRO STANDARDNÍ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ STÁLÉHO ZUBU S DOKONČENÝM VÝVOJEM s. 184-185
Česká endodontická společnost, z. s.
Česká endodontická společnost usiluje, v rámci svých dlouhodobých cílů, o zlepšení úrovně endodontického ošetření mezi širokou stomatologickou veřejností. Jednou z těchto aktivit je stanovení doporučených postupů při endodontickém ošetření. V tomto duchu publikujeme tento text a věříme, že bude přijat jako pomoc praktickým zubním lékařům.
Toto doporučení definuje minimálně potřebné kroky nutné k dostatečně kvalitnímu provedení nekomplikované primární endodoncie u stálého zubu s dokončeným vývojem kořene, jako jednoho ze základních výkonů každodenní stomatologické praxe.
Řešení dalších situací, jako jsou endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývojem, endodoncie dočasného chrupu, opakované endodontické ošetření – reendodoncie a další, nejsou předmětem tohoto doporučení. Rovněž zde nejsou zahrnuty postupy endodontické chirurgie umožňující řešení některých neúspěchů konvenčního endodontického ošetření.
Poznámka ČSK: Návrh „Minima pro standardní endodontické ošetření stálého zubu s dokončeným vývojem“ projednalo představenstvo ČSK a tento materiál dne 16. 5. 2014 schválilo jako doporučující stanovisko pro zubní lékaře (Odborné stanovisko č. 1/2014, viz www.dent.cz, odkaz Řády a předpisy ČSK).

* LÉČBA BISFOSFONÁTY – INFORMACE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE s. 186
KOMENTÁŘ K LETÁKU, KTERÝ JE ROZESÍLÁN S TÍMTO LKS Č. 9/2014
Redakce
Vážení čtenáři, uprostřed tohoto vydání LKS najdete vložený leták s názvem „Léčba bisfosfonáty – informace pro Vašeho zubního lékaře“. Česká stomatologická komora zajistila jeho distribuci v reakci na časté dotazy zubních lékařů z terénu a na diskusi k této odborné problematice na květnovém 61. jednání sněmu ČSK. Text letáku přehledně shrnuje nejnovější dostupné informace ohledně stomatologického a následně i stomatochirurgického přístupu k pacientům, kteří užívají léky ze skupiny bisfosfonátů a jsou vystaveni riziku vzniku bisfosfonátové osteonekrózy čelisti (BRONJ). V letáku najdete také kontakty pro konzultaci BRONJ a upozornění, že na trhu se objevují i další nové léky, které jsou spojovány se vznikem osteonekrózy.

Malé ilustrované repetitorium
* ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

TEST 9: POSTENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ Z FRC ČEPŮ s. 187-189
Daniel Černý
D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Recenze
* ESTETICKÁ IMPLANTOLOGIE s. 192

(J. Krug a kol., Praha, 2014)
František Urban

Historie
* ARTIKULÁTORY A OKLUDORY s. 193

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
* ZE ZASEDÁNÍ SNĚMU CED V ATÉNÁCH s. S61

Jiří Zemen
Reprezentanti zubních asociací členských států CED (Council of European Dentists – Rada evropských zubních lékařů) a pozorovatelských organizací se sešli 23.-24. 5. 2014 v Aténách na pravidelném jednání sněmu - CED General Meeting. Delegáty za ČSK byli MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Robert Houba, Ph.D., a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Reportáž
* STOMATOLOGIE JE PLNOHODNOTNOU SOUČÁSTÍ MEDICÍNY

Volné pokračování cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
s. S62-S63
Ladislav Šolc
Jednou ze služebně nejmladších přednostek na našich klinikách zubního lékařství je prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. Pracoviště Stomatologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny v Brně řídí jako nástupkyně prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc., právě dva roky. Ten nadále setrval ve funkci proděkana pro zubní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Reportáž obsahuje rozhovor s prof. L. Izakovičovou Hollou.

* ČSK ZAJISTILA ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP K UNIKÁTNÍ DATABÁZI DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE s. S65
Kancelář ČSK
* Začátek přístupu: 1. 10. 2014
* Konec přístupu: 15. 11. 2014
* Návod pro přístup členů ČSK do Dentistry & Oral Sciences Source najdete na adrese: http://domino.dent.cz/eps
Vážení čtenáři, věnujte pozornost této nabídce, kterou ČSK rozšiřuje služby pro své členy. Komora od roku 2012 zajišťuje pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě pěti zahraničních odborných časopisů (International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Journal of Endodontics, Journal of Periodontology, Journal of Prosthetic Dentistry). Nyní navíc dojednala s firmou EBSCO Information Services, s. r. o., zkušební přístup k databázi Dentistry & Oral Sciences Source.
DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE™ je pro zubní lékaře i akademiky výchozím bodem a zároveň i cílem kvalitní rešerše ve stomatologické odborné literatuře. Tato revoluční databáze přináší komplexní indexaci a abstrakta pro více než 190 oborových časopisů a desítky monografií. Databáze pokrývá indexaci všech předních stomatologických časopisů, které si běžně předplácejí stomatologické fakulty a ústavy.
Databáze taktéž obsahuje jedinečnou kolekci plných textů významných oborových časopisů, stejně jako desítky plno-textových monografií. Tato kolekce zahrnuje více než 210 časopisů v plném textu, z nichž řada figuruje na top žebříčku v daném oboru.
Databáze také obsahuje prohledávatelné citace více než 120 časopisů, s odkazy na kompletní texty mnoha původních prací.
Pokrytí zahrnuje: Kosmetická stomatologie; Stomatologická anesteziologie; Stomatologie veřejného zdraví; Endodoncie; Forenzní odontologie; Všeobecná stomatologie; Geriatrická stomatologie; Orální a maxilofaciální patologie; Orální a maxilofaciální radiologie; Orální a maxilofaciální chirurgie; Ortodoncie a dentofaciální ortopedie; Dětská stomatologie; Parodontologie; Protetická stomatologie.
Databáze obsahuje, mimo jiné, přístup k plným textům následujících časopisů:
* JDR – Journal of Dental Research
* European Journal of Oral Implantology
* ENDO - Endodontic Practice Today
* International Journal of Orofacial Myology
* The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry
* JADA – The Journal of the American Dental Association
* Paediatric Dentistry
* World Journal of Orthodontics
* Oral Health and Preventive Dentistry
* Journal of Orofacial Pain
* Journal of Oral Laser Applications
* The Journal of Adhesive Dentistry
* A mnoho dalších…
Plnohodnotný přístup do Dentistry & Oral Sciences Source bude zajištěn přes IP adresy ČSK s podporou vzdáleného přístupu. Komora bude zájem svých členů o tuto databázi sledovat a vyhodnocovat.

Odborné akce
* POZVÁNKA NA PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. S67

Brno, 28. listopadu 2014
Vzdělávací středisko ČSK zve všechny zájemce na Podzimní stomatologické fórum (PSF), které se bude konat v pátek 28. 11. 2014 v Brně v hotelu Continental (Kounicova 6). Tato celodenní vzdělávací akce (9.00-15.30 hod.) je již tradičně určena celému stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky (přednáší MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA) a pro praktické zubní lékaře (přednáší MUDr. Jiří Škrdlant). Součástí akce bude také výstava dentálních firem.

* VÝZVA MLADÝM ČESKÝM ZUBNÍM LÉKAŘŮM s. S67
Slovenský Kongres mladých zubných lekárov 2015 nabízí možnost aktivní účasti.
Hlavní organizátor Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) a předsedající Kongresu mladých zubných lekárov (KMZL) MUDr. Dušan Hollý, Ph.D., MPH, nás požádali, abychom vás informovali o možnosti přihlásit se s přednáškou jako lektoři již IX. KMZL v Senci, kde se tato odborná akce bude konat 6. a 7. února 2015.
Zájemci, kteří ještě nedovršili věku 35 let, mohou – nejpozději do 31. října 2014 – zaslat abstrakt přednášky s uvedením časového rozsahu na e-mail: dholly@chello.sk.
Zde obdrží nejen všechny potřebné informace ke kongresu, ale i zprávu o tom, zda jejich odborná přednáška bude do programu KMZL zařazena. Program kongresu a přihláška k účasti budou poté zveřejněny na stránkách SKZL www.skzl.sk.

* ORAL DESIGN – SNÍMATELNÁ PROTETIKA NA ZUBECH I IMPLANTÁTECH s. S69
Eva Tuzarová
7. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) se konal 7. června 2014 v ÚMG AV ČR v Praze. Téma nebylo vybráno náhodně. V podvědomí pacientů a někdy i některých stomatologů přežívá názor, že indikujeme „už jen snímatelnou náhradu“, čímž v očích pacienta (a někdy i stomatologa) kvalitu náhrady podvědomě a nezaslouženě degradujeme.

* PRÁVNÍ PORADNA s. S72
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinnost vybavit zdravotnické prostředky návodem k použití v češtině

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S72

Ing. Alena Řeháková
Téma: Přechod pracovní smlouvy na dobu určitou ve smlouvu na dobu neurčitou

* FOTOÚSMĚV s. S73
Autor fotografie: MUDr. Pavel Trojan, Břeclav.

* PŘIPRAVUJEME
MODERNÍ POMŮCKA V DIAGNOSTICE ZUBNÍHO KAZU s. S73

Vyšetření pomocí zubního zrcátka a sondy a zhotovení rtg snímků patří k základním metodám detekce zubního kazu. Kromě toho dnes existuje i řada dalších doplňujících metod. Praktické sdělení Diagnostika kariézních lézí systémem DIAGNOcam pro LKS připravila trojice autorek Julia Morozova, Zdeňka Zapletalová, Eva Míšová z Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc.

Fotoalbum
* TŘETÍ EXPOZICE STOMATOLOGIE V ČR s. S74

Ladislav Šolc
V České republice nyní můžete navštívit tři větší muzeální výstavy z oboru stomatologie. Ke Stomatologickému muzeu prof. dr. Jana Jesenského v Praze a dílčí expozici v Technickém muzeu v Brně nedávno přibyla další. Vzpomínáte na výzvu Muzea řemesel v Letohradu, zveřejněnou v loňském březnovém LKS? Záměr se stal skutečností a právě zde, v malebném městečku v podhůří Orlických hor, nově vznikla zajímavá stomatologická expozice, a to v rámci rozsáhlého projektu muzea otevřeného v květnu roku 2000. Určitě stojí za návštěvu!