LKS, 2014, ročník 24, č. 7-8, s. 147-170 (S47-S58)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORY
V souvislosti s připravovaným projektem publikace časopisu LKS v internetu byly upraveny PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS, zahrnující pokyny pro autory a licenční ujednání.
Podmínky, jejichž úplné aktuální znění je trvale zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS, zahrnují kromě obvyklé nakladatelské licence ke zpřístupňování obsahu LKS v klasické, tedy listinné podobě, nově i licenci ke zpřístupňování LKS v elektronické podobě prostřednictvím internetu.
Nové Podmínky pro publikaci v časopisu LKS budeme používat počínaje vydáním LKS, které vyjde v září 2014.
Plné aktuální znění Podmínek pro publikaci v časopisu LKS je zveřejněno také v LKS č. 7-8/2014 na str. 164-165.
Česká stomatologická komora, vydavatel


Z OBSAHU LKS

* POLICIE ČR: ŽÁDOST O POMOC PŘI PÁTRÁNÍ s. S55

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvého muže neznámé totožnosti nalezeného na dně řeky Otavy pod Otavským mostem.
Dne 14. 1. 2014 při propátrávání říčního dna řeky Otavy pod Otavským mostem (okr. Písek) došlo k nálezu mrtvoly neznámé totožnosti (kosterního nálezu), který byl zabalen do modré PVC plachty a přivázán řetězem k podstavci dopravního značení. Následným ohledáním bylo zjištěno, že lebka má v zadní části vstřelový otvor.
Bylo zjištěno následující: Jedná se o mrtvolu muže, věk 37,5 let ± 5 let, výška postavy 171-176 cm, etnická afinita nezjištěna, tlení ve vodě minimálně 2 roky (spíše déle).
V LKS č. 7-8/2014 najdete popis chrup, fotografie a kontakt na kriminální policii v Českých Budějovicích. Další fotodokumentace včetně rentgenogramů všech zubů je pro případné zájemce k dispozici v redakci LKS.

* Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 148
Informace z jednání 6.-8. 6. 2014
Opatření představenstva ČSK z 6. 6. 2014 (str. S50)
Valná hromada členů ČSK (20. 9. 2014 od 10.00 hod., Praha, Národní dům na Vinohradech

* ČSK ZAJISTILA ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP K UNIKÁTNÍ DATABÁZI DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE s. 149

Kancelář ČSK
Vážení čtenáři, věnujte pozornost této nabídce, kterou ČSK rozšiřuje služby pro své členy.
Komora od roku 2012 zajišťuje pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě pěti zahraničních odborných časopisů (International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Journal of Endodontics, Journal of Periodontology, Journal of Prosthetic Dentistry). Nyní navíc dojednala s firmou EBSCO Information Services, s. r. o., zkušební přístup k databázi Dentistry & Oral Sciences Source.
Začátek přístupu: 1. 10. 2014
Konec přístupu: 15. 11. 2014
Databáze bude v tomto termínu dostupná na platformě EBSCOhost - search.ebscohost.com
Plnohodnotný přístup do Dentistry & Oral Sciences Source bude zajištěn přes IP adresy ČSK s podporou vzdáleného přístupu. Komora bude zájem svých členů o tuto databázi sledovat a vyhodnocovat.
Podrobné informace o přístupu členů ČSK do databáze během zkušebního provozu budou zveřejněny v zářijovém LKS č. 9/2014 a na www.dent.cz.

* Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 149
Informace z jednání 6. 6. 2014
Jiří Jandl

* DIÁŘ s. 149
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* VESELÉ ZOUBKY VESELE POKRAČUJÍ s. 150

Zina Sladkovská
Letos již čtvrtým rokem oslovila společnost dm drogerie markt školy v České republice s nabídkou zapojit se do preventivního programu VESELÉ ZOUBKY. Program je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Podobně jako v loňském roce připravila společnost dm i pro čtvrtý ročník preventivního programu soutěž o nejlepší projekt na téma prevence zubního kazu. Do soutěže se přihlásilo 71 projektů, které byly 12. a 13. 5. 2014 hodnoceny.

* 12. ZÁŘÍ: EVROPSKÝ DEN ORÁLNÍHO ZDRAVÍ s. 150

Redakce
Jako každý rok, je i na letošní den 12. září vyhlášen Evropský den orálního zdraví. CED – Council of European Dentists (Rada evropských zubních lékařů) pro rok 2014 vybrala jako hlavní téma ORÁLNÍ ZDRAVÍ A DIABETES. Více informací: www.eudental.eu

* 17. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KONGRESU PDD SE BLÍŽÍ s. 152-153

Kongresové oddělení
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora letos v nové koncepci, bude dvoudenní a koná se 2.-3. října 2014 v Národním domě na Vinohradech. Vedle přednášek nabídne také pestrý doprovodný program jak pro odbornou, tak širokou veřejnost.
Článek obsahuje informace:
* Odborný program PDD 2014 (Přednášky; Novinka – Panelová diskuse; Přihlášky na kongres)
* Doprovodný program PDD 2014 (Workshopy a výstava; Výstava historických exponátů z muzea v německém Zschadrassi; 2. český den zdravých zubů; Dny dětské prevence; Program workshopů PDD 2014)

Odborné sdělení
* CHIRURGICKÁ TERAPIE BISFOSFONÁTOVÉ OSTEONEKRÓZY ČELISTÍ

Kazuistika s. 154-160
Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta, Jiří Genčur
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni
SOUHRN: Autoři v článku prezentují dvě kazuistiky onkologických pacientů s diagnózou bisfosfonátové osteonekrózy čelistí, která byla v obou případech úspěšně léčena chirurgicky.
KLÍČOVÁ SLOVA: bisfosfonátová osteonekróza čelistí, chirurgická terapie, onkologický pacient.
Poznámka redakce: Kazuistika navazuje na přehledové sdělení, které bylo publikováno v LKS č. 6/2014.

Malé ilustrované repetitorium
* ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
TEST 7-8: NÁHRADA HORNÍHO STŘEDNÍHO ŘEZÁKU – PLÁNOVÁNÍ, REKONSTRUKCE, HODNOCENÍ s. 161-163

Jiří Krug
Centrum zubní implantologie, Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

* PODMÍNKY PRO PUBLIKACI V ČASOPISU LKS s. 164-165

Tyto podmínky pro publikaci v časopisu LKS (dále jen „Podmínky“) zahrnují zejména
* pokyny autorům odborných sdělení a autorům dalších děl zveřejňovaných v LKS
* licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem
* další podmínky a pravidla pro publikaci v LKS.
Podmínky se vztahují na všechna díla, která byla publikována v LKS nebo která se k publikaci připravují, nevyplývá-li z obsahu jednotlivé podmínky, pokynu nebo pravidla, že se vztahuje jen na odborné sdělení; taková podmínka, pokyn nebo pravidlo se na díla, která nejsou odborným sdělením, použije přiměřeně.
Plné znění: www.dent.cz, odkaz Časopis LKS

Historie
* ZUBNÍ LÉKAŘI MINULOSTI – TAK TROCHU JINAK
ZUBAŘŠTÍ OLYMPIONICI II. s. 166-167

Robert Houba, Robert Houba jr.
V historii olympijských her najdeme řadu medailistů, jejichž povoláním byla stomatologie. Druhý díl je věnován těmto sportovcům:
James D. George, DDS, (USA)
MUDr. Milena Duchková-Neveklovská (Československo)
Wendy Louise Houvenaghelová (UK)
Dr. Hinrich Romeike (SRN)
MUDr. Josef Šváb (Československo)
Dr. Stan Bohonek (Kanada)
Dr. Gavin Forsyth (UK)
Mark Spitz (USA)

Recenze
* ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ - PROPEDEUTIKA s. 168

(J. Mazánek a kol.; Grada Publishing, Praha, 2014)
Martin Kapitán

Historie
* STOMATOLOGICKÉ PLAKÁTY s. 169

Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
Reportáž
* NEJVÝŠE POLOŽENÁ KLINIKA V BRNĚ
Volné pokračování cyklu Genius loci – Naše univerzitní města
Klinika ÚČOCH LF MU a FN v Brně
s. S48-S49

Ladislav Šolc
V roce 2012 se na několika klinikách stomatologického oboru vystřídali přednostové. V obou moravských univerzitních metropolích se na klinikách ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH) ujali kormidla noví přednostové. Do čela Kliniky ÚČOCH LF MU a FN v Brně se postavil doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. Jako volné pokračování našeho cyklu Genius loci – Naše univerzitní města s doc. O. Bulikem přinášíme rozhovor.

Odborné akce
* ZE STÁŽE NA KATOLICKÉ UNIVERZITĚ V LEUVENU U PROFESORKY DOMINIQUE DECLERCK s. S51

Jana Vašáková
V době od 17. 3. do 11. 4. 2014 jsem měla možnost absolvovat odbornou stáž na téma Paediatric dental care settings at the Department of Oral Health Care of Katholieke Universiteit (KU) Leuven/Universitair ziekenhuis (University Hospitals) Leuven v Belgii u profesorky Dominique Declerck, a to s podporou příspěvku z Účtu klinik ČSK. Cílem stáže bylo seznámit se s možnostmi farmakologických ošetření indikovaných nejen u obtížně spolupracujících dětí, ale pro zvýšení komfortu při ošetření i u dětí spolupracujících.

* PARODONTOLOGICKÉ DNY NA DOLNÍ MORAVĚ s. S52

Michal Kania
Ve dnech 11.-12. 4. 2014 se v překrásném prostředí horského masivu Kralický Sněžník uskutečnil odborný kongres České parodontologické společnosti (ČPS). Více na www.perio.cz

* POSTŘEHY Z INTERDENTALU 2014 s. S52

Marta Holečková
Na 22. ročníku mezinárodního stomatologického kongresu a výstavy INTERDENTAL 2014, který se konal 15.-17. 5. v Bratislavě, se opět představila řada přednášejících z České republiky. Do odborného programu připravili celkem jedenáct přednášek.

* LXX. KONGRES IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR s. S53

Antonín Šimůnek
Implantologický klub ČR oslavil 7. června za letního počasí v Doksech u Máchova jezera malé jubileum ‒ sympozium s kulatým číslem 70. Více na www.ikcr.cz

* ODBORNÝ SEMINÁŘ IMPLANTOLOGIE 2014 s. S54
Alena Procházková, Lasak
Dne 4. dubna 2014 proběhl již osmnáctý ročník semináře IMPLANTOLOGIE 2014, pořádaný společností LASAK. Zúčastnilo se ho téměř dvě stě zubních lékařů a techniků z České republiky i zahraničí.

Z redakční pošty
* DALŠÍ TIP K URČENÍ ZÁHADNÉHO NÁSTROJE Z TITULNÍ STRANY
s. S54

Redakce
Na titulní straně loňského LKS 12/2013 se objevil instrument, který se nám nepodařilo identifikovat a který nyní opět podnítil badatelského ducha čtenářů LKS. Redakci se ozvali potomci MUDr. Elišky Prchalové, která provozovala stomatologickou praxi ve 30. letech minulého století v Ostravě – Mariánských Horách. Dle jejich názoru se může jednat o měrku hloubky např. kořenového kanálku.

* PRÁVNÍ PORADNA s. S56
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zveřejňování smluv poskytovatele zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami

* EKONOMICKÁ PORADNA s. S56
Ing. Alena Řeháková
Téma: Nárok na slevu na dani na studující dítě

* FOTOÚSMĚV s. S57
Autorka fotografie: MUDr. Božena Kavková, Praha.

* VÝZVA: HLEDÁME STARÉ VÝTISKY LKS A MAGAZÍNU ÚSMĚV s. S57
Redakce
Vážení čtenáři, jak už ze stránek našeho časopisu dobře víte, redakce LKS dlouhodobě úzce spolupracuje s Muzeem historie zubního lékařství, které se nachází v Německu ve městečku Zschadrass a které se vám letos v říjnu také samostatně představí na výstavě v rámci kongresu PDD. Ředitel muzea Andreas Haesler se nyní na nás, respektive naším prostřednictvím na vás, obrátil s následující prosbou.
Součástí muzea je úctyhodná odborná knihovna, v níž jsou archivovány také stomatologické časopisy. Pan Haesler by ji rád doplnil o výtisky všech ročníků naší „elkáesky“. Komora a redakce LKS má sice kompletní archiv, avšak mnohá čísla časopisu už pouze v jediném výtisku.
Obracíme se tedy, vážení čtenáři, na vás: Prosíme Vás o darování starých výtisků LKS, počínaje prvním Bulletinem LKS z května 1990 až po ročník časopisu LKS 2008 (včetně). Uvítáme i výtisky Magazínu Úsměv, který vydávala ČSK jako časopis pro pacienty v letech 1994-1997.
Získané časopisy předáme do muzea v Zschadrassi, případně jimi doplníme náš redakční archiv.
Můžete-li nám pomoci, zašlete prosím časopisy poštou na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2) a nebo se raději nejprve na redakci LKS obraťte telefonicky či e-mailem, abychom individuálně domluvili podrobnosti a upřesnili, která konkrétní čísla „elkáesky“ nám ještě chybí.
Děkujeme Vám za pochopení.
Kontakt na redakci LKS: tel.: 234 709 625
e-mail: zakova@dent.cz
e-mail: lks@dent.cz

Fotoalbum
* POCTA PROFESORU JANU KILIANOVI s. S58

Redakce
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., uznávaná osobnost v oborech dětské zubní lékařství a forenzní stomatologie, oslavil v květnu 80. narozeniny. Toto životní jubileum bylo příležitostí k přátelskému a zároveň odbornému setkání, které uspořádala 20. června 2014 Česká společnost pro dětskou stomatologii společně se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni v posluchárně Šafránkova pavilonu.