LKS, 2014, ročník 24, č. 6, s. 121-146 (S41-S46)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

 

 

* Policie ČR: Žádost o pomoc při pátrání s. 144
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvého muže neznámé totožnosti nalezeného na Lipenské přehradě.
V prostoru Lipenské přehrady došlo k sebevraždě muže neznámé totožnosti. Byl nalezen na vodní hladině u Dolní Vltavice, okr. Český Krumlov (bližší oblast Rakouska Aigen im Mühlkreis), a to dne 27. 9. 2013. Po vytažení těla z vody bylo zjištěno, že má na každé noze uvázané činky. Dále bylo zjištěno, že mrtvola byla ve vodě 4-6 týdnů. Jedná se o muže kavkazoidního typu (běloch) ve věku 40-55 let, výška 170 cm, vlasy depigmentované, světlehnědé a středněhnědé délky 1-1,5 cm, obuv č. 40. Nelze vyloučit, že se může jednat o cizince.
V LKS č. 6/2014 najdete popis chrup, fotografie a kontakt na kriminální policii v Českých Budějovicích. Další fotodokumentace včetně rentgenogramů všech zubů je pro případné zájemce k dispozici v redakci LKS.

* Z představenstva ČSK s. 122-123
Informace z jednání 16. 5. 2014
Odborné stanovisko SZÚ k optimálnímu ošetření zubařských násadců v podmínkách ČR

* Novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

s. 122
Na květnovém 61. jednání sněmu ČSK byla schválena novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ŘCVZL). –Novela obsahuje:
* Zrušení Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař ortodontista (§ 11 ŘCVZL). K této úpravě došlo na návrh České ortodontické společnosti.
Účinnost: od 22. května 2014
* Zařazení povinného kursu Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů (příloha č. 1 ŘCVZL). Kurs je zařazen do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů v rámci přípravy pro Osvědčení odbornosti PZL a v rámci kreditního systému pro držitele Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg, PZL parodontolog a PZL pedostomatolog.
Účinnost: od 1. ledna 2015
ŘCVZL v platném znění je zveřejněn na www.dent.cz.

* Z revizní komise ČSK s. 123
Informace z jednání 16. 5. 2014
Jiří Jandl

* Diář s. 123
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Mediální školení krajských mluvčích s. 123
Zina Sladkovská, Jan Kovařík
Mediální školení krajských mluvčích se konalo před jednáním květnového sněmu v Olomouci.
Obracíme se na všechny zubní lékaře, které také občas zástupci sdělovacích prostředků kontaktují. Pokud se nejedná o budování vaší odborné image nebo propagaci vaší vlastní praxe a média po vás chtějí obecné komentáře či oficiální stanoviska nebo vyjádření jménem ČSK, odkažte je, prosím na tiskové oddělení Kanceláře ČSK (Mgr. Zina Sladkovská, sladkovska@dent.cz, 234 709 631).

* ZASEDÁNÍ ERO-FDI V PAŘÍŽI s. 124
Jiří Zemen
Plenární zasedání ERO-FDI (Evropská regionální organizace Světové dentální asociace) se konalo v Paříži ve dnech 11.-12. 4. 2014. Za ČSK se zúčastnili MUDr. Robert Houba, Ph.D., a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* Pozvánka Na PDD 2014 a doprovodný program s. 125
Kongresové oddělení
Připomínáme, že s odborným programem mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který se koná 2.-3. 10. 2014 v Národním domě na Vinohradech, se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který byl rozesílán s květnovým LKS. Hlavním tématem je Problematika frontálního úseku chrupu.
Přihlášky na kongres. Letos je možná registrace pouze na celý dvoudenní kongres, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (tištěná přihláška byla rozesílána s květnovým LKS, též možnost on-line registrace na www.dent.cz). Upozorňujeme studenty zubního lékařství, že kapacita zvýhodněné registrace pro prvních 120 přihlášených již byla vyčerpána. Nyní se studenti mohou registrovat na celý kongres za cenu 3000 Kč.
Doprovodný program. V návaznosti na minulé ročníky je připravován doprovodný program kongresu PDD 2014. Bude zahrnovat praktické workshopy a firmy představí novinky svého sortimentu. Workshopy a prezentace budou probíhat v prostorách Národního domu na Vinohradech během celého kongresu. Témata budou jako obvykle zohledňovat odborný program PDD. Praktické workshopy určené zubním lékařům, dentálním hygienistkám a sestrám jsou koncipovány pro 15–30 účastníků v trvání 3 hodiny a zpravidla budou doplněny krátkou prezentací, v níž firmy představí svoji technologii.
Kontaktní adresa: Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 613,
e-mail: stepankova@dent.cz, www.dent.cz

Reportáž
* Z 61. jednání sněmu ČSK
s. 126-129
Iva Žáková
Sněm ČSK zasedal 17.-18. května 2014 v Olomouci. Pracovní program jarního rokování byl standardně věnován hodnocení uplynulého roku 2013 z hlediska činnosti a hospodaření Komory a rekapitulaci událostí od počátku letošního roku. Schválena byla novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ŘCVZL).

Odborné sdělení
* Chirurgická terapie osteonekrózy čelistí způsobené léčivy
Přehledové sdělení
s. 130-135
Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta, Jiří Genčur
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni
Souhrn: Autoři v článku shrnují současný pohled na chirurgickou terapii osteonekrózy čelistí způsobené léčivy, její princip, indikace, výhody i nevýhody a možnosti následné rekonstrukce vzniklých defektů.
Klíčová slova: osteonekróza čelistí způsobená léčivy, chirurgická terapie, bisfosfonáty.
Poznámka redakce: Na toto přehledové sdělení navazují dvě kazuistiky, v nichž stejný autorský kolektiv popisuje chirurgickou terapii bisfosfonátové osteonekrózy čelistí. Kazuistiky zveřejníme v příštím čísle LKS.

Malé ilustrované repetitorium
* Estetická stomatologie
Test 6: Správné určení incisale superius jako výchozího bodu estetické rekonstrukce
s. 136-139
Martin Tomeček
3DK, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Odborná diskuse
* K testu 4 Malého ilustrovaného repetitoria
s. 140-143
Jiří Krug, Petr Barták
Viz: Barták P. Estetická stomatologie. Test 4: Fraktura korunky horního středního řezáku – opravit nebo extrahovat?
LKS, 2014, 24(4): 85-87

Historie
* Zubolékařské nástroje
s. 145
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Stanovisko k vykazování a proplácení kódu 00900
s. S41
Stanovisko SZP a VZP ČR k vykazování a proplácení kódu 00900 (Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce) v případě změny právní formy poskytovatele zdravotních služeb v segmentu stomatologie, tj. při přechodu fyzické osoby na právnickou, je zveřejněno na www.dent.cz (Aktuální informace z 7. 5.)

* Právní poradna s. S44
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Ohlašovací povinnost původců nebezpečného odpadu (ISPOP)

* Ekonomická poradna s. S44
Ing. Alena Řeháková
Téma: Starobní důchod z důchodového pojištění a sleva na dani z příjmů

* Fotoúsměv s. S45
Autorka fotografie: MUDr. Jaroslava Martínková, Strančice.

* Připravujeme s. S45
Fibromatóza v orofaciální oblasti
Desmoid, jiným názvem fibromatóza, je benigní, ale lokálně agresivní a často recidivující mezenchymální tumor, vyskytující se převážně v oblasti břišní stěny. Setkáváme se však i s jinými, extraabdominálními lokalizacemi. O tom, že se s tímto tumorem můžeme setkat i v klinické stomatologické praxi, vypovídá kazuistika Extraabdominální desmoid orofaciální oblasti, kterou pro LKS zpracovali Jan Duška, Luboš Tuček a Tomáš Rozkoš z LF UK v Hradci Králové.

Fotoalbum
Květnový sněm ČSK z jiného úhlu
s. S46
Redakce
K reportáži na str. 126-129 ještě nabízíme obrazovou tečku za děním na 61. jednání sněmu ČSK. A jako poděkování OSK Olomouc za pomoc při organizačním zajištění sněmu přidáváme fotografie z akcí, které se pod taktovkou Regionálního vzdělávacího střediska OSK Olomouc rovněž v té době konaly v NH hotelu.