LKS, 2014, ročník 24, číslo 2, s. 25-48 (S9-S16)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)


Z OBSAHU LKS
Informace z jednání 17.-18. 1. 2014
Úhradové dodatky na rok 2014 (Pavel Chrz)
Informační plakát pro pacienty (Pavel Chrz)
20. březen: Světový den orálního zdraví (Jiří Zemen)

* Z revizní komise ČSK
s. 27
Informace z jednání 17. 1. 2014
Jiří Jandl

* Diář
s. 27
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Poradní orgány pracují v novém složení
s. 28
Redakce
Představenstvo ČSK koncem loňského roku schválilo členy svých poradních orgánů pro funkční období 2013-2017. V novém složení jednaly v lednu v Apolence redakční rada LKS (13. 1.) a odborný výbor kongresu PDD (27. 1.). Předsedou odborného výboru PDD byl zvolen MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.

* Pražské dentální dny 2014 s. 28
17. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 2.-3. 10. 2014 v Praze.
Téma: Problematika frontálního úseku
Odborný program:
* Program pro zubní lékaře
* Program pro sestry a dentální hygienistky
* Posterová sekce
Aktivní účast:
Odborný výbor PDD vyzývá autory, aby přispěli svými sděleními, zejména kazuistikami z kterékoli oblasti zubního lékařství, do odborného programu PDD 2014. Zvláště se pak obrací na mladé, začínající autory i studenty, pro něž může být vystoupení na mezinárodním kongresu zajímavou zkušeností.
Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2014.
Kontaktní adresa: Ing. Hana Štěpánková, Kongresové oddělení ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 613,
e-mail: stepankova@dent.cz, www.dent.cz

* On-line zadávání inzerátů do Přílohy LKS (Rubrika Příležitosti)
s. 28
Redakce
Vážení čtenáři, kteří zadáváte inzeráty do Přílohy LKS (týká se všech kategorií rubriky Příležitosti), od ledna 2014 jsme převedli zadávání inzerátů do Přílohy LKS výhradně prostřednictvím našeho on-line systému.
Od LKS č. 3/2014 (uzávěrka pro zadání inzerátu 21. 2. 2014) bude tato možnost jedinou variantou pro zadání inzerátu. Nebudou tedy nadále přijímány inzeráty zaslané do redakce LKS e-mailem, faxem apod., jako tomu bylo dosud.
Jednoduchý on-line formulář najdete zde:
* http://domino.dent.cz/prilezitosti
* www.dent.cz v odkazech Příležitosti – inzerce v LKS nebo Časopis LKS

Reportáž
* Ocenění Osobností české stomatologie a Poděkování zahraničním kolegům v Karolinu
s. 30-33
Redakce
Předáním čestných titulů Osobnost české stomatologie a poděkováním významným spolupracovníkům Komory bylo již tradičně završeno slavnostní zasedání sněmu České stomatologické komory, které se konalo 13. září 2013 ve Velké aule pražského Karolina u příležitosti ukončení funkčního období 2009-2013.
Všechny oceněné představujeme s vědomím, že tyto skromné portréty zdaleka nemohou postihnout celou šíři jejich výrazných a lidsky i odborně bohatých osobností.

Odborné sdělení
* Záněty očnice odontogenní etiologie
Přehledové sdělení
s. 34-40
Lukáš Hauer1), Zdeněk Kasl2), Daniel Hrušák1), Lubor Hostička1), Pavel Andrle1), Radek Tupý3)
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň
2) Oční klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň
3) Klinika zobrazovacích metod, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň
Souhrn: Autoři se v předkládaném přehledovém sdělení zabývají relativně méně často se vyskytujícími záněty v oblasti očnice, které vznikají na podkladě odontogenní infekce. Shrnují patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, jeho klinické projevy, diagnostiku, léčbu i možné komplikace, a to z pohledu stomatologa.
Klíčová slova: zánět očnice, orbitocelulitida, absces, odontogenní.

Malé ilustrované repetitorium
* Estetická stomatologie
Test 2: Základní fotografická dokumentace při komunikaci s laboratoří a výběru barvy
s. 41-45
Martin Tomeček
3DK, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Pro rok 2014 je MIR koncipováno jako multidisciplinární seriál věnovaný estetice za přispění více autorů z jednotlivých oblastí zubního lékařství. Témata seriálu jsou vybrána zejména s ohledem na postupy, které dnes již patří nebo by měly patřit ke standardu v terénní praxi, nebudou však chybět ani ukázky toho, kam až sahají možnosti moderního pojetí estetiky.

Recenze
* Poruchy čichu a chuti
s. 46
(J. Vodička, H. Faitlová a kol.; Tobiáš 2012)
Radovan Slezák

* ČSK opět zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů s. 46
Kancelář ČSK
Komora opět i pro rok 2014 zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Historie
* Krátké dějiny ortodoncie
s. 47
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Dotisk dvou knih z edice ČSK
s. S9
Kancelář ČSK
Na základě velkého zájmu o dvě již vyprodané publikace z Edice zubního lékařství zajistila ČSK jejich dotisk.
V prodeji jsou opět publikace
* Magistraliter receptura ve stomatologii
autoři: Zbyněk Sklenář a Vladimír Ščigel; 2012.
* Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře – Doplněné a rozšířené vydání
autor: Vladimír Ščigel; 2010.
Knihy lze objednat na dobírku nebo je zakoupit v přímém prodeji (www.dent.cz – Ediční činnost).

* Novinka ve skupinovém profesním pojištění u Kooperativy pojišťovny, a. s.
s. S9
Česká stomatologická komora sjednala s Kooperativou pojišťovnou, a. s., novou rámcovou pojistnou smlouvu, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.
* K přechodu na tuto novou rámcovou smlouvu je nutná nová přihláška. Člen ČSK, který novou přihlášku nepodá, bude i nadále pojištěn podle stávající rámcové smlouvy 8601750250.
* Znění nové rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Provozování zubní praxe, link Kooperativa pojišťovna, a. s. - pojištění profesní odpovědnosti).
* Podepsanou přihlášku a kopie potřebných dokladů zašlete na e-mail: profesnipojisteni@dent.cz nebo na adresu ČSK (Slavojova 22, 128 00 Praha 2).

Odborné akce
* Na západní implantologické frontě klid…
s. S11
Roman Šmucler
Pokud vás budou implantologické firmy přesvědčovat, že si máte něco nového koupit, neb zubní implantologie kypí novinkami, asi vás trochu zkoušejí balamutit. Zúčastnil jsem se na podzim 2013 tří kongresů této specializace v USA (GDIA - Los Angeles, AAID - Phoenix, AAOMS - Chicago) a revolučního jsem toho za celkem deset dní v příšeří přednáškových sálů mnoho nevyslechl. Ono je to ale vcelku dobře. Implantologie nám dospěla, má spoustu nových nápadníků a značná předvídatelnost jí sluší. Omluvám se čtenářům, že je nezahrnu přehledem desítek jmen a stovek sdělení. Nabídnu jen deset nejdůležitějších poznámek, jež jsem si odvezl domů pro vlastní potřebu.

* Implantologický klub ČR uzavřel rok 2013 s. S12
Antonín Šimůnek
Stalo se tradicí, že poslední kongres Implantologického klubu ČR v roce se koná okolo Mikuláše někde ve vinařském kraji na jižní Moravě. Má trochu jiný nádech - většina návštěvníků se zdrží o den déle, neboť pořadatelé nabízejí o něco více zábavy než obvykle. Se starým rokem 2013 se tentokrát implantologové rozloučili v Bořeticích nedaleko Břeclavi.

* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest s. S12
Redakce
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK.
Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
* Časopis LKS
* Vzdělávání (Aktuální informace)
* Zahraniční kongresy a veletrhy
* Studenti a kliniky (Účet klinik)
Nově je na www.dent.cz zveřejněna zpráva:
* 18. kongres EADPH – European Association of Dental Public Health (St. Julians, Malta, 14.-16. 11. 2013)
autor: MDDr. Marta Novotná, ÚKES 1. LF UK a VFN, Praha

* Parodontologické dny v Olomouci s. S13
Michal Kania
Ve dnech 22.-23. 11. 2013 se v Olomouci uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a dentálních hygienistek. Nosnou tematikou byly nové trendy při terapii parodontitid.

* Právní poradna s. S14
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Přerušení výkonu povolání zubního lékaře na dobu delší než 5 let.

* Ekonomická poradna
s. S14
Ing. Alena Řeháková
Téma: Minimální záloha na zdravotní a sociální pojištění od ledna 2014.

* Fotoúsměv
s. S15
Autor fotografie: MUDr. Lukáš Comba, Spišská Nová Ves, SR.

* Připravujeme s. S15
O primární hyperparathyreóze pro stomatology
Přehledové sdělení s názvem „Primární hyperparathyreóza: patofyziologie a význam pro praxi“ pro LKS zpracoval MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD, z pražské privátní praxe a Kliniky ÚČOCH 1. LF UK a VFN Praha. Primární hyperparathyreóza (PHPT) je generalizovaná porucha kalciofosfátového metabolismu. Vzhledem ke generalizovaným projevům onemocnění již v raném stadiu, často zásadním poruchám nejrůznějších orgánů celého těla a možnostem definitivní kurativní terapie, je primární záchyt onemocnění doménou lékařů řady profesí, včetně zubních lékařů. Článek shrnuje dostupné poznatky o PHPT významné pro stomatology.

Fotoalbum
* Tři výlety za svatou Apolenou
s. S16
Ladislav Šolc
Když jsem před dvaadvaceti lety převzal od MUDr. Miroslava Paichla řízení měsíčníku LKS, ke svému údivu jsem se dozvěděl, že i zubní lékaři, a jejich pacienti, mají svou patronku – sv. Apolenu. Tehdy se také poprvé objevilo pár památek – obrazů a soch – v našem časopise. Před časem jsme tuto myšlenku obnovili. Dnes vám přinášíme další tři místa,
kde se můžete se sv. Apolenou setkat.