LKS, 2013, ročník 23, č. 11, s. 225-252 (S101-S112)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 226
Informace z jednání 18.-19. 10. 2013

* Z revizní komise ČSK s. 227
Informace z jednání 18. 9. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 227
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* SKZL předala ocenění s. 227
Marta Holečková
Na slavnostním večeru u příležitosti kongresu Slovenské dentální dny, který se konal v Bratislavě 26.-28. září 2013, ocenila Slovenská komora zubních lékařů (SKZL) na návrh Prezídia SKZL několik osobností z oblasti stomatologie. Patřily k nim také tři zahraniční kolegové, z toho dva Češi. Ocenění bylo uděleno prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc., MUDr. Janu Černému a dr. Wolfgangu Doneusovi.

* Úspěšný 1. český den zdravých zubů
s. 228
Zina Sladkovská
Novinkou spojenou s letošním ročníkem kongresu Pražské dentální dny byla akce pro veřejnost s názvem 1. český den zdravých zubů. Pořádala ji ČSK a Český rozhlas Dvojka ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek ČR, Sdružením studentů stomatologie ČR a za podpory společnosti Colgate-Palmolive. Ve čtyřech improvizovaných rozhlasových studiích v Praze, Brně, Hradci Králové a Plzni seznamovali ve středu 9. 10. 2013 zubní lékaři, dentální hygienistky a studenti zubního lékařství teoreticky i prakticky návštěvníky s významem prevence, vlivem ústního zdraví na celkový stav organismu a se správnou péčí o ústní dutinu.

Reportáž
* Pražské dentální dny 2013
s. 230-233
Iva Žáková
Pražské dentální dny (PDD) jsou každoročně významnou odbornou událostí a největší vzdělávací akcí pořádanou Českou stomatologickou komorou. Letošní, již 16. ročník tohoto mezinárodního kongresu se konal v Kongresovém centru Praha (KCP) 9.-11. 10. 2013 a svým širokým tematickým záběrem obsáhl problematiku ze všech oblastí zubního lékařství. Další dimenzi dál kongresu rozsáhlý doprovodný program určený jak odborné, tak letos ve velké míře i laické veřejnosti. Třídenní odborný program PDD 2013 nabídl přes šedesát témat v podání domácích a více než dvaceti zahraničních odborníků z Brazílie, Irska, Japonska, Německa, Rakouska, Řecka, Slovenska, Španělska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Přednášky v průběhu tří dnů vyslechlo na 1000 registrovaných účastníků, mezi nimiž byli zubní lékaři, sestry, dentální hygienistky a studenti. Další desítky návštěvníků přivedl do KCP volně přístupný doprovodný program.
Součástí reportáže je vyhodnocení posterové sekce PDD 2013.

Odborné sdělení
* Adhezní spoj a adhezivní systémy – I. část
Přehledové sdělení
s. 234-244
Michal Dudek
pracoviště:
Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Rozšiřující se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich častějšímu používání v zubních ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi jednotlivými typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na možné chyby při jejich použití a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.
Klíčová slova: adheziva, adhezní spoj, adhezivní systémy, klinická doporučení.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 11 (krytí recesu u implantátu)

s. 245-247
Jan Streblov
pracoviště:
3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Recenze
* Endodontic Radiology
s. 248-249
(B. Basrani ed.; Wiley-Blackwell, 2012)
Martin Kapitán

Historie
* Zubní lékaři minulosti – tak trochu jinak
Josephus Requa: Od zubů k předchůdci kulometu
s. 250
Robert Houba, Robert Houba jr.
S historickými osobnostmi z řad zubních lékařů jsme se mnohokrát setkali za studií, při různých přednáškách či v odborné literatuře. Téměř vždy šlo o průkopníky zubního lékařství a nejrůznější slavné profesory, kteří ve své době udávali směr rozvoje světové stomatologie. Řadou jimi stanovených principů se ostatně řídíme dodnes. Existovali však i zubní lékaři, kteří vstoupili do historie – a to mnohdy i významně – činy většinou na hony vzdálenými jejich původnímu povolání. Někdy pozitivně, jindy negativně. I oni však svým způsobem patří do dějin zubního lékařství. Pozoruhodné je to, že někteří z nich i přes své značné nedentální nasazení stačili být úspěšní i na poli stomatologickém. Je také zajímavé, jak mnoho z nich vyniklo technickým myšlením a dovedností. Ale to asi k našemu oboru patří. V sérii historicky laděných článků bychom vás chtěli seznámit s některými z těchto osobností, s jejich činy a vynálezy, které větší či menší měrou ovlivnily svou dobu. S jejich odkazem se mnohdy setkáváme dokonce i dnes.

Historie
* Zlatý věk zubních náhrad
s. 251
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Nenechte si ujít výstavu v Apolence
s. S101
Zina Sladkovská
Již mnohokrát jsme se při přípravě výstav v Apolence, sídle ČSK, přesvědčili, že mezi zubní lékaři je mnoho těch, kteří vidí svět jinýma očima než ostatní. Důkazem toho je i výstava MUDr. Libora Zdařila z Českých Budějovic. Výsledkem dlouhých hodin trpělivého hledání nenápadného kvítku, většinou dobře ukrytého v ostatním porostu, je fotografie, která jako barevná zvětšenina působí dojmem uměleckého díla. Návštěvou výstavy se nejen potěšíte křehkou krásou nejvzácnějších rostlinných druhů v ČR, ale z informačních tabulek, kterými je každá fotografie opatřena, se dozvíte mnoho zajímavostí o rostlině a lokalitě, na které se vyskytuje. Nenechte si tuto výjimečnou výstavu ujít. Jistě najdete vhodnou příležitost, protože fotografie dr. Zdařila budou v pražské Apolence vystaveny až do konce září příštího roku.

Reportáž
* Doprovodný program PDD - Workshopy
s. S102-S103
Redakce
Doprovodný program 16. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2013 svojí koncepcí navazoval na loňský úspěšný projekt. Vedle výstavy byl orientován především na rozšíření odborné náplně kongresu formou praktických workshopů a prezentací firem určených profesím dentálního týmu. Konaly se v Kongresovém centru Praha v průběhu celých PDD 9.-11. 10. 2013 a zájemcům byly přístupné zdarma, bez vazby na účast na PDD. Připraveno bylo deset tematických workshopů, tři z nich ve dvou různých termínech, s kapacitou pro 20-30 účastníků. Workshopy probíhaly souběžně ve dvou učebnách, které se tentokrát ke spokojenosti návštěvníků a firem přestěhovaly společně s výstavou do předsálí Společenského sálu, tedy do středu dění kongresu.

Odborné akce
* Ze Stáže na klinice u profesora Sugawary
s. S104
Tomáš Hanzelka
V období červen až srpen 2013 jsem měl možnost absolvovat odbornou stáž na SAS Orthodontic center (Sendai, Japonsko) u prof. Junji Sugawary, a to s podporou příspěvku z Účtu klinik ČSK. Cílem stáže bylo seznámit se s novým terapeutickým postupem zvaným surgery-first.

* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest
s. S104
V časopisu LKS publikujeme zkušenosti z účasti na odborných studijních pobytech či dlouhodobých kursech s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK. Ostatní informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK. Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech:
* Časopis LKS
* Vzdělávání (Aktuální informace)
* Zahraniční kongresy a veletrhy
* Studenti a kliniky (Účet klinik)
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* Grand Ortho and Opal Orthodontics Meeting - Kurs dr. Arnetta a dr. McLaughlina: Ortodonticko-chirurgická léčba u čelistních anomálií (Varšava, Polsko, 24.-25. 5. 2013)
autor: MUDr. Petr Michl, Klinika ÚČOCH LF UP a FN Olomouc
* 101. světový kongres FDI (Istanbul, Turecko, 28.-31. 8. 2013)
autoři: MUDr. Lukáš Hauer, MUDr. Petr Pošta, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
autorka: MDDr. Michaela Bartošová, roz. Volčková, Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
* Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshop (Coventry, Velká Británie, 18.-20. 9. 2013)
autoři: MUDr. Radomír Hodan, MUDr. Jan Štembírek, Klinika ÚČOCH, Fakultní nemocnice Ostrava
Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Pokyny autorům odborných sdělení, který je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS).
Pravidla pro čerpání z Účtu klinik, účinná od 19. 5. 2013, najdete na www.dent.cz v odkazu Studenti a kliniky.

* DIO International meeting 2013 s. S105
Libor Zdařil
Již šestý ročník mezinárodního setkání implantologů implantačního systému DIO se uskutečnil 7.-11. 6. 2013. Poprvé však zázemí pro pořádání netvořil jihokorejský Busan, mateřské město firmy DIO, ale čínský Peking. Důvodem bylo pořádání celoasijské stomatologické výstavy Sino Dental 2013 v Pekingu právě v tomto termínu a snaha organizátorů obě akce časově svázat. Letošní ročník, který se konal v moderním pekingském National Conventional Center, zaznamenal cca 350 účastníků. Již potřetí narostla skupina česko-slovenských účastníků - implantologů, laborantů a zástupců firem. S osmnácti členy byla největší výpravou na DIO meetingu vůbec.

* Kongres Evropské protetické asociace se zaměřil na péči o pacienty vyššího věku
s. S106
Hana Hubálková
Ve dnech 21.-24. 8. 2013 se konal 37. výroční kongres European Prosthodontic Association (EPA) ve finském Turku. Nosné téma bylo Challenges in Restorative Treatment of the Elderly Patients.

5. výroční kongres České endodontické společnosti
s. S107
Simona Ságlová
Jako každoročně jsme ukončili endodontický rok výročním kongresem, který se konal v Praze 28. 9. 2013. Program zahájil předseda České endodontické společnosti (ČES) doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., přivítáním téměř 250 účastníků z řad českých i slovenských zubních lékařů a studentů zubního lékařství.

* Elektronická podání ČSSZ s. S108-S109
Mgr. Jiří Slavík
Nezapomeňte připomenout svým účetním, že některá podání České správě sociálního zabezpečení je možno od roku 2014 podávat jen elektronicky!
Která to budou? Jak na to? A nedá se povinnosti elektronického podání nějak vyhnout? V následujícím textu najdete základní informace o tom, jak při plnění ohlašovacích povinností ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v příštím roce postupovat.
Plný text článku je k dispozici též na www.dent.cz

* Právní poradna s. S110
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Koupě s. r. o. a kontroly zdravotní pojišťovny.

* Ekonomická poradna
s. S110
Ing. Alena Řeháková
Téma: Poskytnutí stravenek zaměstnanci při dohodě o pracovní činnosti.

* Fotoúsměv s. S111
Autor fotografie: PhDr. Iva Žáková, Praha.

* Připravujeme
s. S111
Využití principu distrakční osteogeneze při řešení ankylóz
Odborná témata jsou dlouhodobě významnou součástí měsíčníku LKS a budeme jim samozřejmě věnovat pozornosti i v novém, již 24. ročníku LKS. Připraveno je například sdělení z oblasti ortodonticko-implantologické problematiky Osteodistrakce při řešení ankylóz, kterou zpracovala zkušená autorská dvojice doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., a MUDr. Ivo Marek. Autoři na dvou kazuistikách demonstrují originální řešení ankylóz s využitím fixního ortodontického aparátu ve formě osteodistraktoru.

Fotoalbum
* Momentky z PDD 2013
s. S112
Redakce
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2013 byl spojen s množstvím událostí a zážitků, ať už odborných či společenských. K reportážím, které přinášíme v tomto LKS, přidáváme ještě tuto fotografickou mozaiku, kterou uzavíráme ohlédnutí za třemi kongresovými dny.