LKS, 2013, ročník 23, č. 10, s. 197-224 (S93-S100)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 198
Informace z jednání 13. 9. 2013

* Z revizní komise ČSK
s. 198
Informace z jednání 13. 9. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 198
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Orgány ČSK pro funkční období 2013-2017 s. 199
Dne 21. září 2013 začalo další z čtyřletých funkčních období volených orgánů a funkcí na úrovni OSK a ČSK. Představujeme vám členy centrálních orgánů, kteří se budou na základě volebních výsledků podílet na práci představenstva, čestné rady a revizní komise ČSK v letech 2013-2017.

* Setkání předsedů OSK v Praze s. 200
Iva Žáková
Setkání předsedů všech jednašedesáti oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK, které navazovalo 14. září 2013 na program valné hromady v Národním domě na Vinohradech, bylo tentokrát mimořádné složením účastníků. Sešli se zde jak ti, kteří stáli v čele OSK po uplynulé čtyři roky, tak již ti, kteří je ve funkčním období 2013-2017 vystřídají. Nováčků mezi předsedy OSK zřejmě bude kolem dvaceti (někde v době konání této akce volby ještě neproběhly), ostatní předsedové budou ve výkonu svých funkcí nadále pokračovat.

* Z říjnového mezinárodního kongresu PDD
s. 200
Pražské dentální dny mají za sebou 16. ročník, který znovu potvrdil zájem odborné veřejnosti o tento mezinárodní kongres. Kongresovém centrum Praha (KCP) se ve dnech 9.-11. října 2013 stalo dějištěm živé odborné události.

Reportáž
* Slavnostní zasedání sněmu ČSK
s. 202-205
Redakce
Nevšední a povznášející atmosféra provází každé čtyři roky slavnostní zasedání sněmu České stomatologické komory, konané u příležitosti ukončení daného funkčního období. Na závěr období 2009-2013 se členové orgánů a sněmu Komory naposledy společně setkali v pátek 13. září 2013 již tradičně na půdě slovutné Alma mater. Slavnostní ceremoniál v pražském Karolinu byl završen předáním čestných titulů Osobnost české stomatologie a poděkováním zahraničním spolupracovníkům Komory.

Rozhovor
* Komora musí hájit zájmy zubních lékařů
s. 206-207
S viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D.
Redakce
Na květnovém sněmu byl viceprezidentem ČSK pro funkční období 2013-2017 zvolen MUDr. Robert Houba, Ph.D., z Plzně. Do této funkce, které se ujal 21. září 2013, přichází z mnohaletými zkušenostmi z komorové činnosti jak na oblastní, tak centrální úrovni. Rozhovor pro časopis LKS jsme zaměřili především na to, s jakými představami a cíli vstupuje dr. Houba do nové čtyřleté etapy komorového života.

* Sledujte Digitalizované aktuální informace ČSK s. 207
Kancelář ČSK
Časopis LKS je primárním zdrojem všech důležitých komorových informací, ale měsíční interval je přece jen někdy příliš dlouhý. ČSK má však k dispozici i rychlejší nástroje, které vám umožní být neustále v „centru dění“ – webové stránky www.dent.cz, SMS aktuality, e-mailové zprávy, monitoring médií.

Odborné sdělení
* Mesiodens
Původní sdělení
s. 208-211
Blanka Pasteláková, Veronika Kripnerová, Taťjana Dostálová
pracoviště:
Stomatologická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Souhrn: Cílem práce bylo zjištění prevalence, pohlavní distribuce a dalších charakteristik mesiodentu v souboru pacientů ošetřených na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole. Práce byla založena na retrospektivním sběru dat u 30 507 pacientů, kteří se dostavili k ošetření mezi lednem 2007 a lednem 2012. Přítomnost mesiodentu byla zjištěna u 0,65 % pacientů s téměř 2,5krát větší četností u chlapců. Průměrný věk v době diagnózy byl 9,7 roku. U téměř 28 % pacientů byl přítomen více než jeden mesiodens. Více než 98 % mesiodentů bylo umístěno v horní čelisti. Téměř 92 % mesiodentů bylo impaktováno a více než 51 % mesiodentů zadrželo erupci stálého řezáku. Naše práce doplňuje epidemiologická data přítomnosti a charakteristik mesiodentu na velkém souboru pacientů středoevropské populace.
Klíčová slova: mesiodens, nadpočetný zub.

Odborné sdělení
* Náročná rekonstrukce chrupu implantáty
Kazuistika
s. 212-216
Antonín Šimůnek1), Tomáš Vosáhlo2), Dana Kopecká1), Tomáš Brázda1)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Zubní studio, Hradec Králové
Souhrn: Autoři předkládají kazuistické sdělení, kterým chtějí demonstrovat potenciál moderní dentální implantologie a z toho vyplývající schopnost vyhovět individuálním požadavkům náročného pacienta. Použitý léčebný protokol je sofistikovaný jak po stránce chirurgické, tak protetické.
Klíčová slova: dentální implantáty, fixní rekonstrukce, okamžité zatížení, provizorní implantáty.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 10 (gingivální recesus)
s. 217-219
Jan Streblov1), Josef Kučera2)
pracoviště:
1) 3DK, s. r. o., Praha
2) Ortoneo, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Recenze
* Oral wound healing
s. 222
Cell biology and clinical management
(H. Larjava ed.; Wiley-Blackwell, 2012)
Jakub Suchánek

Historie
* Párátko jako symbol statusu
s. 223
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
Reportáž
* Valná hromada členů ČSK
s. S94-S95
Iva Žáková
Valná hromada ČSK se konala v sobotu 14. září 2013 v Národním domě na Vinohradech. Zubní lékaři, kteří přijeli do Prahy i ze vzdálených oblastí, diskutovali o perspektivách českého zdravotnictví a zejména zubní péče s ministrem zdravotnictví MUDr. Martinem Holcátem, MBA, a zástupci zdravotních pojišťoven.

* Ze 101. světového dentálního kongresu FDI
s. S97
Jiří Zemen
Číslo 16 197 - to je konečný počet návštěvníků, kteří přijeli na 101. světový dentální kongres FDI (AWDC) a na dentální výstavu do tureckého Istanbulu. Tyto akce se konaly od 28. do 31. srpna 2013 v moderním výstavním a kongresovém centru v evropské části tohoto třináctimilionového velkoměsta.

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů s. S97
Kancelář ČSK
Komora stejně jako loni zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

* Právní poradna s. S98
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Elektronická hlášení ČSSZ od 1. 1. 2014.

* Ekonomická poradna
s. S98
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výpočet mzdy při ukončení pracovního poměru.

* Fotoúsměv s. S99
Autor fotografie: MUDr. Josef Loučka ze Slaného.

* Připravujeme s. S99
Podrobně o adhezivech
Adhezní spoj je v současnosti hojně využíván pro fixaci moderních rekonstrukčních materiálů na poškozené tvrdé zubní tkáně, a proto má v praxích zubních lékařů nezastupitelné místo. Orientace v různých typech adhezivních systémů není jednoduchá, neboť na trh přicházejí stále nové produkty. Dvoudílné odborné sdělení, které pro LKS připravil MUDr. Michal Dudek, Ph.D., z Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha, v první části přináší přehled současných adheziv a ukazuje na různá úskalí při jejich použití. Ve druhé části pak nabízí doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.

Fotoalbum
* Fotostřípky z Karolina
s. S100
Ladislav Šolc, Jakub Jareš
K slavnostnímu zasedání sněmu ČSK v Karolinu neoddělitelně patří i prohlídka historických prostor legendární univerzitní stavby, stejně jako společenské setkání v závěru večera. Ve fotoreportáži vám poodhalíme alespoň zlomek z tajemství, která ukrývají jak honosné sály budovy, tak její podzemí, které je vlastně malým muzeem historie Univerzity Karlovy.