LKS, 2013, ročník 23, č. 9, s. 167-196 (S71-S92)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 168-169
* Informace o činnosti za letní období 2013
* Vzdělávací středisko ČSK informuje
(novela Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů a další související novely; nové tiskopisy formulářů; odborná příprava k získání osvědčení odbornosti)
* 1. český den zdravých zubů
* Oznámení o 60. jednání sněmu ČSK
(9.-10. 11. 2013, Plzeň)

* Diář s. 169
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Pražské dentální dny 2013 s. 169
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodný program se bude konat v průběhu celého kongresu PDD: Praktické workshopy; Tematické workshopy; Prezentace firem.

* Kongres PDD se blíží, Doprovodný program
s. 170
Kongresové oddělení ČSK
Odborný program PDD 2013 zahrnuje přes šedesát sdělení a posterů s polytematickým zaměřením pro co nejširší okruh posluchačů. Představí se jak zkušení odborníci, tak mladí lékaři. Vedle přednášek českých a slovenských autorů zazní více než dvacet témat v podání zahraničních hostů (přehled byl zveřejněn v LKS č. 7-8/2013).
Doprovodný program bude probíhat po celou dobu kongresu v KCP a vedle výstavy bude zaměřen především na odborné workshopy.
Připraveno je 10 témat workshopů, některé se konají dvakrát. Všem zájemcům budou přístupné zdarma, bez vazby na registraci na PDD, a to po předchozí on-line registraci na www.dent.cz do 1. 10. (odkaz s logem Výstava a Workshopy). Poté zde budou uvedeny zatím ještě plně neobsazené workshopy, na něž bude možná registrace přímo na místě v KCP.

Reportáž
* Ohlédnutí za obdobím 2009-2013
s. 172-173
Redakce
Dne 20. září skončilo funkční období 2009-2013 orgánů a funkcí České stomatologické komory. V den letošního 22. výročí založení ČSK, tedy 21. září, zároveň odstartovalo nové funkční období 2013-2017. Je to vhodný okamžik připomenout si, co uplynulé čtyři roky přinesly, čím Komora žila, kam se posunula, na co může v novém období navázat a kde naopak zůstaly dluhy. Na toto téma jsme zaměřili rozhovor s prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem, který přinášíme na následující dvoustraně. Jako prolog přijmete tuto dvoustranu přinášející stručný průřez uplynulými a na události bohatými čtyřmi roky.

Rozhovor
* O České stomatologické komoře na přelomu dvou funkčních období
s. 174-175
S prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem
Iva Žáková
Na základě výsledků voleb z loňského listopadu bude v příštích čtyřech letech v čele Komory podruhé stát MUDr. Pavel Chrz. Na přelomu uplynulého a začínajícího funkčního období jsme prezidentovi ČSK položili několik otázek.

Odborné sdělení
* Čelistní anomálie rodu Habsburků - důkazy na dobových mincích
Původní sdělení
s. 176-185
Wanda Urbanová 1), Michal Mašek 2)
1) Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2) Soukromá praxe Stomatologie Mašek, s. r. o.; Česká numismatická společnost
Souhrn: Cílem práce bylo ověřit výskyt dědičné progenie v rodu Habsburků a jejich nástupců výzkumem portrétů na dobových mincích. Studie byla provedena na digitálních fotografiích devatenácti mincí zobrazujících profil habsburských monarchů a čtyř zástupců dynastie habsbursko-lotrinské, kteří panovali v letech 1516-1848. Autenticita numismatického materiálu byla ověřena superimpozicí dálkových bočních rentgenových snímků Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. a jejich mincovních portrétů. Na všech studovaných profilech byla provedena taková antropometrická měření, jejichž významné odchylky oproti fyziologickému průměru odpovídají anomálnímu vztahu čelistí. Progenní stav byl zjištěn u většiny panovníků z rodu Habsburků, tradovaná makrocheilie dolního rtu se u nich nepotvrdila. Žádný ze zástupců dynastie habsbursko-lotrinské nebyl progenií postižen. Z hlediska historického i genetického je otázkou, jaké faktory se podílejí na odlišné manifestaci sagitálních vztahů čelistí v dynastii habsbursko-lotrinské.
Klíčová slova: Habsburkové, progenie, dobové mince, mincovní portréty.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 9 (resektivní terapie parodontitidy)

s. 186-189
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Odborná diskuse
* K odbornému sdělení Xerostomie
s. 191
Viz: Vokurka J, Fassmann A, Izakovičová-Hollá L. Xerostomie. LKS 2013, 23(6): 130-135
Komentář k článku: Jiří Šedý
Stanovisko autorů článku: Jan Vokurka

Recenze
* Orálna hygiena IV.
s. 194
Základy orálnej medicíny; Biológia – Imunológia - Parodont
(E. Kovaľová, T. Klamárová, A. Müller; Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2012)
Ivo Dřízhal

Historie
* Počátky osvětlení v ordinacích
s. 195
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Orchideje na Nové výstavě v Apolence
s. S71
Zina Sladkovská
Stalo se již tradicí, že před kongresem PDD měníme výzdobu interiéru v Apolence, sídle ČSK, a připravujeme novou výstavu. Tentokrát budou jejím tématem orchideje.
Stěny vstupního prostoru, recepce, malé učebny a velké učebny ve čtvrtém patře rozkvetou fotografiemi orchidejí českobudějovického zubního lékaře MUDr. Libora Zdařila. Zveme vás k návštěvě výstavy, která bude zcela jistě uměleckým zážitkem. Můžete využít účasti na Pražských dentálních dnech - z Kongresového centra je to do Apolenky s malou nadsázkou jen pár kroků!

* Poděkování členům orgánů KOMORY za období 2009-2013
s. S72-S73
Redakce
Dne 20. září 2013 skončilo další z funkčních období České stomatologické komory. Uzavřelo jej slavnostní zasedání sněmu ČSK, které se konalo 13. září 2013 v pražském Karolinu. Upřímné uznání patří všem, kteří po celé čtyři uplynulé roky působili v centrálních a oblastních orgánech Komory a věnovali této práci ve prospěch všech kolegů – zubních lékařů nespočet hodin, energie a svého úsilí.
Fotografie na této dvoustraně jsme připravili jako symbolické rozloučení s členy centrálních orgánů – představenstva, čestné rady a revizní komise ČSK.

* Doprovodný program PDD 2013 - Workshopy s. S74-S75
Kongresové oddělení ČSK
Doprovodný program kongresu Pražské dentální dny 2013 zahrnuje výstavu a workshopy, které budou rozšiřovat odbornou náplň kongresu. Uvádíme přehled workshopů, které se budou konat ve dnech 9.-11. 10. v Kongresovém centru Praha.
* Přehled workshopů a aktuální informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).
* Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 1. 10. 2013.
* Na workshopy s ještě volnou kapacitou poté bude možná registrace i přímo na místě v Kongresovém centru Praha. Informace aktuálně sledujte na www.dent.cz.
* Vstup na všechny workshopy je zdarma.

* Dny dětské prevence s Novinkou s. S75
Zina Sladkovská
Projekt ČSK Dny dětské prevence bude jako tradiční součást doprovodného programu Pražských dentálních dnů probíhat v Kongresovém centru Praha ve dnech 9.-11. 10. 2013.
Letos jej bude po celé tři dny zajišťovat se svým týmem studentek Mgr. Jana Stejskalová, organizátorka preventivního programu Zdravý zoubek, který probíhá zvláště v mateřských a základních školách v Libereckém, Jihomoravském, Severomoravském a Jihočeském kraji se zaměřením na zlepšení hygieny ústní dutiny u dětí. Mgr. J. Stejskalová své bohaté zkušenosti zúročí v dětském koutku v KCP již počtvrté.
Novinkou letošního ročníku je ukázková zubní ordinace s moderním vybavením, včetně intraorální kamery. Na přípravě spolupracuje a vybavení zapůjčí společnost DENT UNIT, s. r. o. Ordinace bude umístěná v blízkosti dětského koutku. Dentální hygienistka v ní bude děti a jejich rodiče seznamovat s prostředím zubní ordinace, případně doplňovat informace, získané předtím v dětském koutku.

* Na Slovenské zdravotnické univerzitě nově také Pregraduální výuka zubního lékařství s. S77
Marta Holečková
Nepříznivý počet zubních lékařů na Slovensku a jejich vzrůstající věkový průměr se rozhodla řešit také Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě. Od září 2013 otevírá na své lékařské fakultě studijní obor zubní lékařství.

* Výzva: Pomoc obyvatelům chudé Ugandy s. S77
Podpora zdravotního centra v Nyakyera
Alena Krugová
V dubnu letošního roku začala stavba zdravotního centra v Nyakyera (Uganda), kterou organizuje česká nezisková organizace Shalom a částečně spolufinancuje MZV ČR z Českého rozvojového fondu. Stavba vyroste na zakoupeném pozemku v části zvané Nyakihanga.
I Vy můžete pomoci dokončit a spoluvybavit toto zdravotnické zařízení. Dostavba centra potřebuje finanční podporu, kterou můžete odeslat na č. ú. 249250857/0300 (popř.: www.shalomforuganda.cz/podporte-nas/).
Jak jinak je možné pomoci? Lékaři mohou darovat zdravotnický materiál, instrumentárium, přístroje, které jsou sice funkční, ale již nejsou používané. Mohou se zapojit i osobně: dovezením zdravotnického vybavení a zdravotnických prostředků do Ugandy, výukou místních ugandských mediků na místě.
Chtěla bych požádat všechny, kteří by měli zájem darovat použité chirurgické instrumentárium (jehelce, pinzety, nůžky, šití, skalpely, čepelky), zubařské nástroje (kleště, páky, kyrety a jiné materiály stabilní v čase), či jinak pomoci velmi chudému obyvatelstvu a zvláště pak ugandským dětem, ať se prosím obrátí na e-mail: alena.krugova@novezuby.cz.
Všem zájemcům odpovíme a zaručíme detailní informace o umístění finančních prostředků.

Odborné akce
* 5. Škachův den proběhne v únoru 2014
s. S79
Redakce
Již pátý Škachův den se jako akreditovaná školicí akce pro dentální hygienistky bude konat v pátek 14. 2. 2014 od 9.00 hodin tradičně v komorním prostředí Divadla U Hasičů, Římská 45, Praha 2. Odborný program je však koncipován tak, aby zaujal nejen dentální hygienistky, ale zároveň i zubní lékaře.
Organizační tým v čele s MUDr. Ladislavem Kindlem a MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc., MBA, tentokrát zvolil jako nosné pracovní téma Foetor ex ore – zápach z úst. Jde o problematiku, která je z hlediska pacienta velmi nepříjemná a citlivá a kterou je z hlediska lékařského nutné řešit v těsné součinnosti všech členů dentálního týmu, nezřídka i ve spolupráci se specialisty všeobecné medicíny. Tomu odpovídá i výběr přednášejících. Účast přislíbili slovenský odborník v parodontologii doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., stomatochirurg MUDr. et MUDr. Jiří Holakovský, specialistka z oboru ORL doc. MUDr. Alena Vyhnánková. Se zaměřením k nosnému tématu jsou připravovány prezentace z absolventských prací dentálních hygienistek. Program dne bude rozšířen i o další ožehavé téma, které se ve stále větší míře týká také zdravotníků. Je jím syndrom vyhoření. V diskusi nad otázkou, jak se tomuto problému ve zdravotnictví vyhnout, nebo jak se s ním vyrovnat, přislíbil účast MUDr. Radkin Honzák.
Pořadatelé 5. Škachova dne srdečně zvou absolventky a studentky dentální hygieny a samozřejmě zubní lékaře k účasti na této akci v únoru 2014. Organizační informace a kompletní program budou aktuálně zveřejněny na www.dhskola.cz

* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů s. S79
Kancelář ČSK
Komora stejně jako loni zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

* Mezinárodní sympozium k 50. výročí zavedení aminfluoridů
s. S80-S81
Erika Lenčová
V dubnu letošního roku se ve švýcarské Basileji pod záštitou společnosti GABA konalo mezinárodní sympozium k 50. výročí zavedení aminfluoridů. V rámci odborného programu zaznělo osm sdělení týkajících se historie, současnosti a perspektiv použití aminfluoridů v klinické praxi na úrovni individuální i kolektivní prevence.

* Parodontologické dny na Vysočině s. S82
Michal Kania
Dvoudenní setkání zubních lékařů a dentálních hygienistek, které pořádala Česká parodontologická společnost (ČPS), se konalo ve dnech 24.-25. 5. 2013 na Vysočině.

* Věda a umění v dentální estetice s. S83
Eva Tuzarová
6. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) se konal 8. června 2013 v Praze.

* Curriculum implantologie ČSI pro Dentální hygienistky má první absolventky s. S83
Eva Gojišová
Česká společnost pro implantologii (ČSI) ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV Praha připravila ucelené vzdělávání pro dentální hygienistky a asistentky v oblasti implantologie, které má již své absolventky.

* Mezinárodní osteologické sympozium v Monte Carlu
10. výročí založení Foundation Osteology
s. S84-S85
Jiří Krug
Ve dnech 2.-4. 5. 2013 se v kongresovém centru Monte Carla na pobřeží Ligurského moře konalo mezinárodní osteologické sympozium. Po tři dny se pod patronátem Její Jasnosti prince Alberta II. z Monaka v této klimaticky velmi příjemné metropoli Středozemního moře setkalo ve skvělé atmosféře bezmála 3000 delegátů. Monako a unikátní Grimaldi Forum již podruhé hostilo mezinárodní sympozium Osteology.

Informace z firem
* Vítězové studentské soutěže v anatomické stratifikaci

s. S86
Jana Pochvalovská
Devátý ročník Mezinárodní studentské soutěže v anatomické stratifikaci „Jules Allemand Trophy“ nabral gigantických rozměrů a potvrzuje, že schopnosti studentů stomatologie jsou stále na vyšší úrovni. Mezinárodní kolo soutěže proběhlo 11. 6. 2013.

* Policie ČR: Žádost o pomoc při pátrání s. S88
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvého muže neznámé totožnosti.

* Právní poradna s. S90
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zrušením ekonomicky náročnějších variant péče se pro zubní lékaře nic nemění

* Ekonomická poradna
s. S90
Ing. Alena Řeháková
Téma: Pojistné na důchodové spoření (II. pilíř)

* Fotoúsměv
s. S91
Autor fotografie: MUDr. Dalibor Badal z Brna.

* Připravujeme
s. S91
Co dovoluje moderní dentální implantologie
Odborný článek s názvem Náročná rekonstrukce chrupu implantáty připravil pro LKS královéhradecký kolektiv pod vedením prof. MUDr. Antonína Šimůnka, CSc. Autoři předkládají kazuistické sdělení, kterým chtějí demonstrovat potenciál moderní dentální implantologie a z toho vyplývající schopnost vyhovět individuálním požadavkům náročného pacienta. Použitý léčebný protokol je sofistikovaný jak po stránce chirurgické, tak protetické.

Fotoalbum
* Vzpomínka na léto
s. S92
Ladislav Šolc, Kateřina Štoudková
V malé vzpomínce na krásné letní dny se tentokrát na prahu podzimu aspoň na chvilku odpoutejme od každodenních starostí a podívejme se „na zoubek“ zvířatům ze zoologických zahrad v ČR. Navštívili jsme nejen pražskou, ale také libereckou a brněnskou. Zároveň připojujeme pár zajímavostí spojených s chrupem chovaných zvířat.