LKS, 2013, ročník 23, č. 7-8, s. 143-166 (S55-S70)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

 

* Z představenstva ČSK s. 144-145

Informace z jednání 7.-8. 6. 2013
* Valná hromada členů ČSK
(sobota 14. 9. 2013, od 10.00 hod., Národní dům na Vinohradech)
* Důležité upozornění k novele Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů: Redukce kreditů

* Z revizní komise ČSK
s. 145
Informace z jednání 7. 6. 2013
Jiří Jandl

* Diář s. 145
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Antonín Šimůnek profesorem
s. 146
Dne 11. 6. 2013 předal prezident Miloš Zeman v pražském Karolinu jmenovací dekrety novým profesorům vysokých škol. Profesorem v oboru stomatologie byl jmenován doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
Prof. A. Šimůnek pracuje od r. 1977 na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové. Je jedním z průkopníků implantologie u nás.

* Z výjezdního zasedání redakční rady LKS
s. 146
Redakce
Členové redakční rady a redakce LKS se sešli ve dnech 21.-22. 6. 2013 k pravidelnému výročnímu rokování. Zasedání se stejně jako loni konalo v hotelu Modrá stodola v Horoměřicích. V průběhu konstruktivní diskuse jsme upřesňovali koncepci recenzovaného stavovského a odborného časopisu LKS v roce 2014 i v horizontu dalších let.

* Pražské dentální dny 2013
s. 146 a S58-S63
16. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodný program se bude konat v průběhu celého kongresu PDD: Praktické workshopy; Tematické workshopy; Prezentace firem.
Využijte příležitost přihlásit se na PDD 2013 za zvýhodněnou cenu!
do 10. 8. - lékaři, absolventi, sestry, dentální hygienistky
do 10. 9. – studenti zubního lékařství
Poté je možné registrovat se na celý kongres nebo na vybrané dny za ceny uvedené v přihlášce (rozesílána byla s LKS č. 5/2013 nebo je k dispozici on-line na www.dent.cz)

Reportáž
* Topoľčanské stomatologické dny
s. 148-149
Ladislav Šolc
Již 43. ročník tradiční akce s mezinárodní účastí Topoľčanské stomatologické dny (TSD) proběhl ve dnech 6.-8. 6. 2013 v obou kulturně-společenských centrech Topoľčan. Zdařilá akce s bohatou účastí zubních lékařů i dalších členů dentálního týmu – zejména zdravotních sester – vytvořila dobrý prostor pro lektory ze Slovenska, ale také z ČR a dalších evropských států. Nepominutelnou součástí mezinárodního setkání byla jako obvykle komerční část, tedy výstava firem převážně z oblasti distribuce stomatologických technologií a materiálů.

Odborné sdělení
* Ergonomické aspekty práce a výskyt muskuloskeletálních onemocnění u zubních lékařů v České republice
Původní sdělení
s. 150-155
Zdeňka Šustová 1), Lenka Hodačová 2), Martin Kapitán 1), Eva Čermáková 3)
1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, a Fakultní nemocnice Hradec Králové
2) Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
3) Oddělení výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Souhrn: Zubní lékaři jsou skupinou pracovníků ohrožených výskytem muskuloskeletálních onemocnění vzniklých v souvislosti s výkonem povolání. Výskyt těchto onemocnění je významně ovlivňován pracovním prostředím, technickým vybavením, pracovní pozicí lékaře i pacienta, rozložením pracovní doby, odpočinkem a relaxací. Provedené dotazníkové šetření potvrdilo, že pracovní prostředí a technické vybavení umožňuje většině zubních lékařů v České republice práci dle ergonomických zásad, přesto je výskyt muskuloskeletálních onemocnění vysoký, zejména u žen. Příčinu lze najít v absenci aplikace ergonomických principů v praxi.
Klíčová slova: ergonomie, zubní lékařství, muskuloskeletální onemocnění, Česká republika, dotazníkové šetření.

Malé ilustrované repetitorium
* Parodontologie – Test 7-8 (dlahování)
s. 156-159
Jan Streblov
pracoviště: 3DK, s. r. o., Praha
Seriál, připravený pro rok 2013, se chce dotknout nejdůležitějších aspektů parodontologie, se kterými se praktický zubní lékař denně nebo často setkává. Autoři se na krátkých kazuistikách pokusí aktualizovat či přehodnotit některé znalosti a postupy v této oblasti zubního lékařství. Nesnaží se však prezentovat parodontologii jako samostatný podobor zubního lékařství, nýbrž jako jeho integrální součást, kdy zvládnutí parodontologické problematiky je spíše nezbytným předpokladem pro práci v oblasti záchovného zubního lékařství, protetiky, implantologie, ortodoncie, estetických rekonstrukcí apod.

Recenze
* Pharmacology and Therapeutics for Dentistry
s. 161
(J. A. Yagiela, F. J. Dowd, B. S. Johnson, A. J. Mariotti, E. A. Neidle; Mosby Elsevier, 2011)
Radovan Slezák

Rozhovor
* O lidech, kteří se mě nebáli
s. 162-163
Jana Kánská vypráví o roli, kterou v 50.-60. letech v jejím životě sehrála pražská II. stomatologická klinika
Iva Žáková
Jana Kánská je dcerou JUDr. Milady Horákové, oběti komunistických politických procesů za vykonstruované spiknutí a velezradu. Když byla její matka 27. 6. 1950 popravena, bylo Janě sedmnáct let a nad její budoucností ležely těžké mraky. Pochopení a zázemí našla na tehdejší II. stomatologické klinice LF UK Praha, kterou vedl prof. dr. František Neuwirth. Právě zde dostala možnost vzdělání jako zubní instrumentářka a posléze zubní technička. Tomuto povolání zůstala věrná celý život.

Historie
* „Bezbolestná stomatologická“ praxe na náměstí
s. 164
Břetislav Vachala
Ošetřování bolavých zubů a všemožné zubolékařské zákroky jsou v dějinách lidstva častým námětem literárních a výtvarných děl. Z doby přibližně před sto padesáti lety pochází realistická scéna, kterou její autor František Šafránek (1831-1908) nazval Trháni zubu o jarmarce v Hořicich. Tento hořický krejčí a horlivý vlastenec ji zařadil do své jedinečné pětidílné Kroniky různých událostí, v níž osobitě popsal a půvabně ilustroval své rodné město, jeho obyvatele a zvyklosti. Svou milovanou kroniku, která ostatně nebyla nikdy vydána tiskem, přitom poctivě sepisoval již od roku 1867. Dnes se Šafránkova kronika považuje za cenný pramen k dějinám Hořic a je chloubou tamějšího Městského muzea.

Historie
* Figurgy a sošky I.
s. 165
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. S55
Kancelář ČSK
Komora stejně jako loni zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

* Z jarního zasedání sněmu CED v Dublinu
s. S56
Jiří Zemen
Reprezentanti dentálních asociací členských států CED (Council of European Dentists – Rada evropských zubních lékařů) a pozorovatelských organizací se sešli 24.-25. 5. 2013 v irském Dublinu na pravidelném jarním jednání sněmu - CED General Meeting. Delegáty za ČSK byli MUDr. Jan Černý a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* Soutěže Preventivních projektů mají své vítěze
Iva Žáková, Zina SLadkovská
Zdravé zuby: S koncem školního roku se uzavřel 12. ročník soutěže Zdravé zuby, jíž se účastní jednotliví žáci 1. stupně a základní školy vyučující stejnojmenný celorepublikový výukový program, který je realizován již třináctým rokem. Děti po preventivní zubní prohlídce obdrží od svého zubního lékaře razítko do soutěžní karty a po vyplnění odpovědi na soutěžní otázku mohou získat řadu atraktivních cen. Vyhlášení výsledků soutěže v kategorii dětí a v kategorii škol se konalo 13. 6. 2013, letos poprvé v ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Veselé zoubky: Již třetím rokem letos pokračoval preventivní program společnosti dm drogerie Veselé zoubky, který získal oprávnění používat Pečeť České stomatologické komory. Jeho tématem je správná péče o zuby a prevence zubního kazu. Novinkou letošního ročníku byla soutěž o nejzajímavější projekt na téma Prevence zubního kazu. Své práce v papírové i elektronické podobě, dvou i třírozměrné, zaslalo do soutěže 43 prvních tříd ZŠ. Vyhodnocení projektu se konalo 21. 5. 2013 v sídle společnosti dm drogerie v Českých Budějovicích.

* Zahraniční přednášející na PDD 2013 s. S58-S63
Kongresové oddělení ČSK
V průběhu mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který se koná 9.-11. 10. 2013 v Kongresovém centru Praha, zazní vedle přednášek českých a slovenských autorů více než dvacet témat v podání zahraničních odborníků. Zveřejněné abstrakty jejich přednášek přijměte jako pozvání na PDD 2013, které jsou příležitostí seznámit se na domácí půdě se zahraničními osobnostmi a jejich zkušenostmi.

Odborné akce
* LXVII. kongres Implantologického klubu ČR
s. S64
Antonín Šimůnek
Zamračený deštivý první červnový den strávili účastníci LXVII. kongresu IK ČR v teple a pohodlí hotelu Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou, aby vyslechli osm implantologicky zaměřených přednášek.

* Bratislavský Interdental byl česko-slovenský s. S64
Marta Holečková
Jako česko-slovenský můžeme bez nadsázky nazvat 21. ročník mezinárodního stomatologického kongresu INTERDENTAL, který se konal v Bratislavě ve dnech 16.-18. 5. 2013.

* Osmý seminář a workshop EAPD s. S65
Wanda Urbanová
Seminář a workshop Evropské akademie pro dětskou stomatologii (EAPD) se konal v polovině dubna tohoto roku na slunném Kypru ve městě Limassol. Tématem přednášek a workshopů byla interceptivní léčba malokluzí v dočasném a smíšeném chrupu.

* Pozvánka na PSF s. S65
Brno, 29. listopadu 2013
Vzdělávací středisko ČSK zve všechny zájemce na Podzimní stomatologické fórum (PSF), které se bude konat v pátek 29. 11. 2013 v Brně v hotelu Continental (Kounicova 6). Tato celodenní vzdělávací akce (9.00-16.00 hod.) je již tradičně určena celému stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky (přednášející: Dana Tichotová, DiS.) a pro praktické zubní lékaře (přednášející: MUDr. Daniel Ott). Součástí akce bude také výstava dentálních firem.

* Nabídka zaměstnání absolventů letního kursu projektu „Úspěšný zubní technik“ s. S66
Hynek Míka
V roce 2012 zahájila Akademie dentální techniky, o. s., v rámci Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ realizaci projektu Úspěšný zubní technik.
Projekt pokračuje také v roce 2013 a i letos Akademie dentální techniky, o. s., nabízí všem stomatologům, kteří provozují vlastní zubní laboratoř, možnost zaměstnat mladé zubní techniky absolvující projekt.
Možnost nástupu do zaměstnání je od 1. září 2013. Rádi bychom nabídli možnost zprostředkovat zaměstnání mladých absolventů, kteří chtějí v oboru pracovat a kteří získají další vzdělání v hodnotě cca 60 000 Kč.
Máte-li zájem zaměstnat zubního technika, který přistupuje od začátku ke své práci zodpovědně, kontaktujte nás na e-mailu: mikahynek@seznam.cz.

Profesionalita
* METODIKA VNItŘNÍCH PŘEDPISŮ PRO ZUBNÍ ORDINACE
s. S67
Představenstvo ČSK
V souvislosti s kontrolami Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), které v zubních ordinacích stále probíhají a budou probíhat i nadále, jsme v minulém LKS č. 6/2013 (str. S50-S51) a na webových stránkách Komory zveřejnili některé poznatky z dosud realizovaných kontrol. Nyní přinášíme metodický návod na zhotovení vnitřních předpisů pro vedení dokumentace zdravotnických prostředků a standardní operační postupy pro manipulaci s léčivy.
Tato metodika představuje jednu z možností a slouží jako vzor, jak lze vnitřní předpisy zdravotnického zařízení v souladu s požadavky SÚKL vypracovat.
I. Vnitřní předpis pro vedení dokumentace zdravotnických prostředků
II. Vnitřní předpis pro manipulaci s léčivy a desinfekčními prostředky

* Právní poradna
s. S68
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Nakládání se zdravotnickou dokumentací – poskytování rtg snímků

* Ekonomická poradna s. S68
Ing. Alena Řeháková
Téma: Pojistné na důchodové spoření (II. pilíř)

* Fotoúsměv s. S69
Autor fotografie: MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD, z Prahy.

* Připravujeme s. S69
Habsburkové a jejich čelistní anomálie
Unikátní exkurzi do historie nabízí původní odborné sdělení Čelistní anomálie rodu Habsburků – důkazy na dobových mincích. Pro LKS je připravili pražští autoři MUDr. Wanda Urbanová a MUDr. Michal Mašek, který působí jako předseda České numismatické společnosti. Cílem práce bylo ověřit výskyt dědičné progenie v rodu Habsburků a jejich nástupců výzkumem portrétů na dobových mincích. Studie byla provedena na digitálních fotografiích devatenácti mincí zobrazujících pravý profil habsburských monarchů a čtyř zástupců dynastie habsbursko-lotrinské, kteří panovali v letech 1516-1875.

Fotoalbum
* Sv. Apolena v Měcholupech u Předslavi
s. S70
Ladislav Šolc
V nádhernou červnovou neděli mezi povodněmi a tropickými vedry jsem v malé vísce pár kilometrů od Klatov navštívil nevšedně významnou událost. Desítky lidí do posledního místečka zaplnily kapličku sv. Apoleny, aby zde po restaurování obrazu „naší stomatologické“ světice strávily příjemné chvíle – společenské, odborné, hudební a jistě i duchovní. Obraz od neznámého autora pochází z poloviny 18. století.