LKS, 2012, ročník 22, č. 12, s. 245-268 (S117-S132)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

Zvláštní příloha:
Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2012, ročník 22

(dostupné na www.dent.cz, odkaz Časopis LKS)

Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK
s. 246
Informace z jednání 16. 11. 2012

* Z revizní komise ČSK s. 247
Informace z jednání 16. 11. 2012
Jiří Jandl

* Nález Ústavního soudu k přeregistracím s. 246 a 255
Jiří Slavík
Ústavní soud nálezem ze dne 27. listopadu 2012 zrušil mimo jiné některé části zákona o zdravotních službách, mezi nimi i přechodná ustanovení upravující povinnost tzv. přeregistrace. Jaké důvody Ústavní soud k tomuto kroku vedly a co to znamená pro zubní lékaře? Dozvíte se v právní analýze v časopisu LKS a na www.dent.cz (Aktuální informace z 3. 12. 2012).

* Plnění úkolů ČSK v roce 2012 a hlavní úkoly pro rok 2013
s. 247
Jan Černý
Na 58. jednání sněmu ČSK informoval viceprezident MUDr. Jan Černý o plnění úkolů ČSK v roce 2012. Sněm rovněž projednal a schválil hlavní úkoly ČSK na rok 2013. Úkoly jsou rozděleny do pěti částí:
1. Provozování stomatologického zdravotnického zařízení
2. Vzdělávání
3. Zdravotní péče
4. Stavovská činnost
5. Nesmluvní poskytovatelé

* Diář s. 247
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Poděkování recenzentům Časopisu LKS s. 248
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných i technických oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2012. Recenzenty byli:
MUDr. Petr Barták, prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc., doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Ladislav Gregor, doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc., prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc., MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D., MUDr. Josef Kučera, doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., MUDr. Zbyněk Mazur, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., MUDr. Štefan Nátek, Ph.D., plk. MUDr. Michal Navara, Ph.D., doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Martin Tomeček, MUDr. Eva Tuzarová.

* PSF a brněnský drak zazářili v předvánoční moravské metropoli s. 248
Ladislav Šolc
Skromné začátky Podzimního stomatologického fóra, menší komorové vzdělávací akce v Brně, která se poprvé konala v roce 2007, patří minulosti. Letošní PSF, které zdobili zkušení lektoři MUDr. Jan Netolický, Ph.D., a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., přivedlo 30. 11. 2012 do přednáškových prostor hotelu Continental přes dvě stovky účastníků, jak lékařů, tak dentálních hygienistek, zdravotních sester a asistentek.

* Parolet ve formě s. 248
Redakce
Kdo se v sobotu 17. 11. 2012 rozhodl strávit večer v plzeňském klubu Buena Vista, rozhodně nelitoval. „Doktorský“ Parolet rozehrál pořádný beatový koncert. Všichni členové kapely byli očividně ve skvělé formě a hráli a zpívali s chutí a naplno.

Reportáž
* Z 58. jednání sněmu ČSK
s. 250-254
Redakce
Sněm ČSK se konal 17.-18. listopadu 2012 v Plzni. Zasedání nejvyššího orgánu Komory bylo zároveň volební – členové sněmu volili prezidenta Komory pro funkční období 2013-2017. Stal se jím MUDr. Pavel Chrz, současný prezident ČSK. Další jednání se zaměřilo na hodnocení činnosti v uplynulém období a na úkoly a hospodaření ČSK v nadcházejícím roce 2013. Na základě hlasování bylo přijato celkem sedmnáct usnesení, která jsou obsažena ve Zprávě návrhové komise o usneseních přijatých na 58. jednání sněmu ČSK.

Odborné sdělení
* Genetika ve stomatologii
Přehledové sdělení
s. 256-262
Miroslava Švábová1), Jaroslav Racek2), Marie Marková2)
pracoviště:
1) Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Bouřlivý rozvoj biologických věd v posledních letech se promítá do většiny lékařských oborů, včetně stomatologie. Autoři se pokusili podat přehled dědičných vad a onemocnění orofaciální oblasti s ohledem na jednotlivé typy dědičnosti. Pozornost je věnována i novým poznatkům z oblasti molekulární genetiky. Autoři se snaží vnést genetické hledisko do každodenní praxe zubních lékařů.
Klíčová slova: genetika ve stomatologii, typy dědičnosti v orofaciální oblasti.

* Sialoendoskopie
Praktické sdělení
s. 263-265
Lubor Hostička, Pavel Andrle, Lukáš Hauer, Petr Pošta
pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Souhrn: Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti využití nové endoskopické techniky při řešení sialolitiázy. Na základě patofyziologických poznatků z poslední doby a s využitím nového technického vybavení se snaží o mnohem konzervativnější přístup k řešení tohoto onemocnění. V článku jsou shrnuty zkušenosti s touto technikou, její možnosti jsou porovnány s klasickými postupy a jsou uvedeny i limity této techniky.
Klíčová slova: sialolit, sialoendoskopie, sialolitiáza.

Recenze
* Lidské papilomaviry a jejich úloha v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu

s. 266
(Jan Laco, Galén, 2012, 1. vydání) (Vladimíra Paulusová)

Historie
* Zubní prášky, mýdla, pasty a ústní vody...
s. 267
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
* Stomatologové, pozor na podvodníky
s. S117
Upozorňujeme na podvodné jednání osob, které se vydávají za zástupce společností BOME, s. r. o., a ARGETA, s. r. o., a neoprávněně poskytují služby související s likvidací odpadů v zubních ordinacích.
Dále upozorňujeme, že dle Policie ČR by se protiprávního jednání mohli dopouštět i stomatologové, kteří stomatologický odpad neznámému pachateli vydají, neboť tento se neprokazuje jako osoba oprávněná k nakládání s odpady, pouze se za něj slovně vydává, což samotné jako prokázání se osobou oprávněnou k nakládání s odpady nepostačuje. Toto je zakotveno v ust. § 12 odst. 4 ZOP, kdy prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Toto jednání může být pro stomatology postihnutelné dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) ZOP, kdy pokuta bude inspekcí uložena osobě, která předá odpad osobě, která k převzetí není podle ZOP oprávněna.
Podrobné informace jsou zveřejněny na www.dent.cz (Aktuální informace z 26. 10., 21. 11. a 27. 11).

* Miliontý Zubní průkaz dítěte s. S118-S119
Zina Sladkovská
V letošním roce slaví Česká stomatologická komora malé jubileum. V některé z porodnic v České republice dostane maminka nově narozeného dítěte již miliontý zubní průkaz.
Zubní průkazy vydává Komora v rámci globálního preventivního programu Live. Learn. Laugh. Světové dentální asociace (FDI), zaměřeného na dětskou prevenci. Náklad zubních průkazů se pohybuje kolem 100 000 ks ročně podle kvalifikovaného odhadu počtu nově narozených dětí v daném roce. První zubní průkaz dítěte, připravený ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, představili zástupci ČSK na tiskové konferenci, která se konala 31. ledna 2005.

Z redakční pošty
* Jsme počítačově gramotní?
s. S120
Zdeněk Poledna
* Další kuriozita z praxe: Srostlice s. S121
Marta Marková
* Nebezpečné psí polibky s. S121
Lucie Dubová

Příběhy z ordinací
* To byl šok!
s. S121
Ivanka Havlíková
Se zajímavým námětem přichází MUDr. Ivanka Havlíková ze Znojma: „V LKS mám ráda rubriku Fotoúsměv. Napadlo mne, že by byla zajímavá i rubrika Příběhy z ordinací, do níž by kolegové mohli posílat své příspěvky. Sama jsem mockrát zažila výbornou zábavu, když jsme si s kolegy vyměňovali zážitky a historky.“ Paní doktorka také připojila hned několik vlastních „zubařských humoresek“. Pokud vás tento nápad zaujme, krátké příspěvky (cca 1800 úhozů) zasílejte redakci LKS (e-mail: zakova@dent.cz).

* Z letní návštěvy muzea v Zschadrassi s. S122-S123
Ladislav Šolc, Hana Hubálková
Jak jste si mohli přečíst v LKS č. 9/2012, naše redakce v doprovodu místopředsedkyně redakční rady doc. MUDr. Marie Bartoňové, CSc., a doc. MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D., z pražské stomatologické kliniky, navštívila Muzeum historie zubního lékařství v saském Zschadrassi. Na závěr této návštěvy jsme požádali o několik slov ředitele muzea pana Andrease Haeslera, který nám velmi rád opověděl na naše otázky a přidal i pár pochvalných postřehů ze své návštěvy ve stomatologických sbírkách v Praze a Brně.
Z návštěvy Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi se celá naše redakční výprava vrátila nabitá dojmy. O své zážitky se nyní s vámi chce podělit doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Odborné akce
* Pozvánka na InDent 2013
s. S124
Organizační tým InDentu
Třídenní dentální veletrh, odborné konference, Mezinárodní kongres zubních lékařů a bohatý společenský program – to je InDent 2013. Ve dnech 23.–25. května 2013 se poosmé otevřou brány ostravského výstaviště Černá louka pro návštěvníky druhého největšího dentálního veletrhu v Čechách.

* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest s. S124
Připomínáme, že informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK. Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech: Časopis LKS, Vzdělávání (Aktuální informace), Zahraniční kongresy a veletrhy.
Nově jsou na www.dent.cz zveřejněny zprávy:
* Craniofacial Trauma cadaver workshop (Coventry, Velká Británie, 29.-31. 10. 2012)
autoři: MUDr. Vojtěch Peřina, MUDr. Zdeněk Daněk,
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno-Bohunice
* 26. mezinárodní kongres Laser Florence 2012 (Florencie, Itálie, 9.-10. 11. 2012)
autorka: MUDr. Magdaléna Kašparová, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Připomínáme, že jedním ze závazků při čerpání finančních prostředků z Účtu klinik je publikace odborného sdělení v LKS (požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Pokyny autorům odborných sdělení, který je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS).

* XVI. Sazamův den v Hradci Králové s. S125
Radovan Slezák
V duchu motta Nové postupy, nové metody, nové materiály proběhl v pátek 26. října 2012 ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové XVI. Sazamův den.

* Setkání českého a slovenského implantologického klubu
s. S125
Antonín Šimůnek
Již si nepamatuji, v čí hlavě se zrodil nápad uspořádat společné sympozium Implantologického klubu České republiky a partnerské organizace Slovenské republiky, ale dnes je jasné, že to byl nápad mimořádně šťastný. Když došlo k jeho realizaci, v trnavském hotelu Holiday Inn se 19.–20. 10. 2012 sešlo téměř 200 implantologů z obou republik.

* DIO International Meeting 2012 s. S126
Libor Zdařil
Ve dnech 24.-26. 9. 2012 se v jihokorejském Busanu uskutečnil pátý ročník mezinárodního setkání implantologů implantačního systému DIO. Již podruhé se této akce účastnila i skupina českých a slovenských implantologů, laborantů a zástupců firem. S třinácti členy se řadila k jedné z nejpočetnějších výprav, což jistě svědčí o rostoucím zájmu o kvalitní a dostupné alternativy klasických implantologických systémů v řadách našich stomatologů.

* Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky s. S127
Jiří Hrkal, Eva Gojišová
Česká společnost pro implantologii (ČSI) při Stomatologické klinice 3. LF UK a FN KV v Praze v rámci svých programů pro systematické vzdělávání v dentální implantologii připravila po Curriculu implantologie pro lékaře a Curriculu pro zubní techniky i Curriculum implantologie pro dentální hygienistky a asistentky.

* Dent Cup 2012 - soutěž zubních techniků na rozcestí

s. S128
Hynek Míka, Jindra Ševčíková
Soutěž studentů v oboru zubní technik Dent Cup měla letos svůj 9. ročník. Dalo by se říci, že jde o zavedenou akci, ale realita ukazuje poněkud jiný obraz. Co se týká zájmu domácích i zahraničních škol o účast v soutěži, nelze si na nic stěžovat. V letošním roce dokonce musel organizátor Akademie dentální techniky, o. s., z kapacitních důvodů některé zahraniční školy odmítat. Účast studentů jasně ukazuje, že zájem soutěžit a porovnávat své dovednosti s kolegy z ČR a zahraničí je veliký a trvalý. Přestože se dá o obsahu a záměrech Dent Cupu hovořit jenom pozitivně, soutěž se v současnosti potýká s určitou krizí. Ta se projevila snížením ochoty ze strany sponzorů (firem) podpořit její další pokračování.

* Adresář stomatologických klinik s. S129
Vzhledem k organizačním a personálním změnám, k nimž v posledním období došlo na stomatologických klinikách jednotlivých lékařských fakult v ČR, zveřejňujeme jejich aktuální adresář. Kancelář ČSK jej zpracovala k 1. 12. 2012 na základě veřejně dostupných informací uvedených zejména na webových stránkách stomatologických klinik.

* Právní poradna s. S130
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Převzetí zdravotnické dokumentace po kolegovi

* Ekonomická poradna s. S130
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výpočet mzdy v souvislosti s poskytnutím služebního auta zaměstnanci i k soukromým účelům

* Fotoúsměv s. S131
Autorka fotografie: PhDr. Iva Žáková, Praha.

* Připravujeme s. S131
Implantologie: Kazuistika z privátní praxe
Již druhou kaziustiku ze své praxe připravil pro LKS MUDr. Jan Špiller z Dentálního centra Podkovka v Praze. Tentokrát na téma Rekonstrukce horních středních řezáků celkoreramickými korunkami nesenými zubním pilířem a okamžitě zavedeným nitrokostním implantátem. Kazuistika popisuje řešení poúrazového stavu pacientky pomocí okamžité implantace s okamžitě zhotoveným privizoriem, zabývá se také možnými alternativními postupy a potenciálními komplikacemi.

Fotoalbum
* České přednášky na PDD 2012
s. S132
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2012 s polytematickým zaměřením pro co nejširší okruh posluchačů nabídl na sedmdesát sdělení v podání renomovaných i začínajících autorů. Domácí odbornou veřejnost reprezentovali jak zástupci všech stomatologických klinik českých lékařských fakult, tak letos ve větší míře přednášející „z terénu“, kteří působí v soukromých praxích. Z českého autorského spektra jsme připravili alespoň malou fotomozaiku.