LKS, 2012, ročník 22, č. 11, s. 221-244 (S101-S116)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

 

* Z představenstva ČSK s. 222
Informace z jednání 12.-13. 10. 2012

* Z revizní komise ČSK s. 223
Informace z jednání 12. 10. 2012
Jiří Jandl

* Školení znalců ČSK s. 223
Jana Svobodová
Znalci ČSK, kterých dnes Komora registruje 64, představují jednu z garancí vnitřní kontroly práce našich zubních lékařů. Ze Stanov ČSK vyplývá povinnost každých pět let obnovovat základní penzum jejich znalostí potřebných k bezvadnému výkonu této funkce. Poslední takové školení proběhlo na přelomu let 2007 a 2008, letos se tedy konalo podle plánu, a to v pátek 26. října v Praze a o týden později 2. listopadu v Brně.

* Diář s. 223
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* O duši (zubního) lékaře s. 224
Ladislav Šolc
V úterý 9. října 2012 byla v pražském Akademickém klubu 1. LF UK pokřtěna reprezentativní publikace se slibným názvem O duši lékaře.

* Zveme vás na novou výstavu v Apolence s. 224
Zina Sladkovská
Od října 2012 zdobí stěny Apolenky, sídla ČSK v Praze, reprodukce obrazů madon českých malířů a grafiků. Námět výstavy souvisí s miliontým zubním průkazem dítěte, který vydává ČSK a který dostane v některé z českých porodnic maminka dítěte narozeného v letošním roce.

* Pražské dentální dny 2012
Tradiční akce s novým pojetím
s. 226-229
Iva Žáková
Jubilejní 15. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD) se konal v Kongresovém centru Praha (KCP) ve dnech 3.-5. října 2012. Přinesl několik novinek, které podtrhly jeho punc největší odborné události v oblasti zubního lékařství v České republice.

Odborné sdělení
* Bělení zubů
Přehledové sdělení
s. 230-240
Milan Tomka, Kateřina Hanišová, Jarmila Procházková
pracoviště:
Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o kosmetické ošetření chrupu. Přehledové sdělení se zabývá klasifikací dyskolorací a možnostmi jejich ošetření. Kromě profesionálního čištění zubů je možné použít profesionální metody bělení zubů a sklovinnou mikroabrazi. Obsahem sdělení jsou uvedené metody, jejich účinnost, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky a současný stav legislativy v Evropské unii.
Klíčová slova: bělení zubů, sklovinná mikroabraze, dyskolorace, nežádoucí účinky.

* Jazykový koutek LKS k některým termínům obsaženým v odborném sdělení Bělení zubů s. 240
Anna Černá
Dyskolorace z pohledu jazykovědce. Dvojice slov: bělicí a bělící.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 241
TEST 11: Chronická recidivující parotitida dětského věku
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Recenze
* Chirurgická propedeutika pro dentální implantologii

s. 242
(Tibor Németh, 1. Strategy marketig & media, 2012)
Jiří Vaněk

Historie
* Křeslo jako základ pracoviště zubního lékaře
s. 243
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Servis
Reportáž
* Úspěšný Doprovodný program PDD
s. S102-S105
Iva Žáková
Novinkou letošního mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2012 byl moderně koncipovaný doprovodný program. Vedle výstavy byl zaměřen zejména na praktické workshopy, které rozšiřovaly odbornou náplň kongresu. Zájem i ohlasy účastníků potvrdily, že tato nová koncepce, kterou Česká stomatologická komora zvolila, jde správným směrem a je perspektivním trendem do budoucna. Workshopy se konaly v Kongresovém centru Praha v průběhu celých PDD, souběžně ve třech učebnách rozmístěných v prostorách výstavy. Zájemcům byly přístupné zdarma, bez vazby na účast na PDD.
Připraveno bylo dvanáct odborných workshopů, tři z nich ve dvou různých termínech.

Z redakční pošty
* Názory na téma ceny a úhrady zubní péče
s. S106-S107
* Cena naší práce a hranice kvality (Zdeněk Poledna)
* Otevřený dopis České stomatologické komoře (Zdeněk Janda)
* K oběma zveřejněným příspěvkům (Jan Černý)

Odborné akce
* Z 36. výročního kongresu EPA
s. S109
Lenka Vavřičková
Ve dnech 6.–8. 9. 2012 proběhlo 36. výroční zasedání Evropské protetické asociace (EPA). V letošním roce bylo hlavním tématem kongresu, který se konal v nizozemském Rotterdamu, heslo Be prEPAred for your patient.

* Continuum České společnosti pro implantologii s. S110
Tibor Németh
Dne 14. 9. 2012 se uskutečnila ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3. LF UK v Praze další odborná vzdělávací akce České společnosti pro implantologii (ČSI) v rámci Continua implantologie, která byla určena nejen pro lékaře, ale i pro zubní techniky. Akce byla připravena ve spolupráci s Německou společností pro implantologii (DGI).

* 4. Škachův den bude v únoru 2013
s. S110
Redakce, Ladislav Kindl
Již 4. Škachův den, akreditovaná školicí akce s mezinárodní účastí přednášejících, se bude konat v pátek 8. 2. 2013 od 9.00 do 13.45 hod. tradičně v milém prostředí Divadla U Hasičů, Římská 45, Praha 2. Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze a agentura Symbico. Tématem je Odkaz prof. Škacha – problematika dentální hygieny ve vztahu k vybraným lékařským oborům.

* IV. výroční kongres ČES s. S111
Lenka Roubalíková, Simona Ságlová
Dne 22. 9. 2012 proběhl v Praze v pořadí již čtvrtý výroční kongres České endodontické společnosti (ČES). Zajímavý program přilákal pozornost mnoha příznivců endodonciie, více než 300 účastníků pozorně vyslechlo poutavé přednášky.

* Účet klinik ČSK – Zprávy z cest
s. S111
Připomínáme, že informační články z účasti na zahraničních kongresech a sympoziích s finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK jsou zveřejňovány na webové stránce ČSK. Jednotlivé články jsou ve formátu PDF publikovány pod souhrnným názvem Účet klinik ČSK – zprávy z účasti na zahraničních odborných akcích souběžně v těchto odkazech: Časopis LKS, Vzdělávání (Aktuální informace), Zahraniční kongresy a veletrhy.
Nově je na www.dent.cz zveřejněna zpráva:
* 21. kongres EACMFS – Evropské asociace pro kranio-maxilo-faciální chirurgii (Dubrovník, Chorvatsko, 11.-15. 9. 2012)
autor: MUDr. Jan Jambura, Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

Informace z firem
* Implantologický kongres SKY Meeting 2012
s. S112
Pavel Lukl, Dagmar Vlčková
Implantologický kongres SKY Meeting se konal 26.-28. 4. 2012 v Mnichově. O kongres byl mimořádný zájem, zúčastnilo se ho téměř 1000 účastníků ze 45 zemí světa, což dokumentuje široké mezinárodní uznání společnosti Bredent, která jej organizovala. Naše česko-slovenská skupina čítala 16 osob.

* Erosion Workshop pod vedením Profesora A. Lussiho s. S112
Kateřina Lišková
V termínu 5.–7. 7. 2012 pořádala společnost GABA International workshop věnovaný problematice zubních erozí pod vedením prof. Adriana Lussiho. Místem konání byla Univerzita v Bernu, která nabídla prostory k přednáškám, ordinace k praktické části workshopu a také laboratoř.

* Právní poradna
s. S114
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Zástup za mateřskou dovolenou

* Ekonomická poradna s. S114
Ing. Alena Řeháková
Téma: Ze kterých příjmů se provádí srážka ze mzdy

* Fotoúsměv s. S115
Autor fotografie: MUDr. Michal Krejčík z Brandýsa nad Orlicí.

* Připravujeme s. S115
Genetika ve stomatologii
Bouřlivý rozvoj biologických věd v posledních letech se promítá do většiny lékařských oborů, včetně stomatologie. Autoři Miroslava Švábová, Jaroslav Racek, Marie Marková z Ústavu biologie a lékařské genetiky a Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha pro LKS zpracovali přehled dědičných vad a onemocnění orofaciální oblasti s ohledem na jednotlivé typy dědičnosti. Pozornost je věnována i novým poznatkům z oblasti molekulární genetiky. Autoři se snaží vnést genetické hledisko do každodenní praxe zubních lékařů.

Fotoalbum
* Pražské kongresové momentky
s. S116
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Událostí a zážitků spojených s mezinárodním kongresem Pražské dentální dny 2012 bylo tolik, že se vše, co bychom vám, vážení čtenáři, chtěli prostřednictvím fotografií přiblížit, nevešlo ani do dvou obsáhlých reportáží v tomto LKS. A proto na závěr ještě tato „fototečka“.