Kazuistika z LKS č. 7-8/2012: Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu

Na webových stránkách zveřejňujeme na přání autorů MUDr. Lukáše Comby a MUDr. Michala Dudka (viz informace v LKS č. 10/2012) kazuistiku "Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu" publikovanou v LKS č. 7-8/2012 na str. 158-163.

Redakce LKS

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu [.PDF]