LKS, 2012, ročník 22, č. 6, s. 125-148 (S45-S52)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 
Z obsahu LKS

* Z představenstva ČSK s. 126-127
Informace z jednání 18. 5. 2012

* Z revizní komise ČSK
s. 127
Informace z jednání 18. 5. 2012
Jiří Jandl

* Diář
s. 127
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Nové informace k PDD 2012
s. 128
Kongresové oddělení ČSK
Oproti tištěnému programu mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2012, který byl rozesílán s minulým LKS č. 5/2012, došlo ke změně v časovém harmonogramu Sekce pro sestry a dentální hygienistky. Aktuální program kongresu je k dispozici na www.dent.cz.
V rámci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny je ve čtvrtek 4. 10. pořádán Společenský večer pro hosty a zájemce z řad účastníků PDD. Přihlásit si se na něj můžete prostřednictvím on-line kongresové přihlášky na www.dent.cz. Upozorňujeme, že v tištěné přihlášce (byla rozesílána z LKS č. 5/2012) není informace o Společenském večeru uvedena, proto je vhodnější použít internetovou on-line přihlášku. Cena vstupenky na Společenský večer je 800 Kč.
Připomínáme, že na PDD 2012 se můžete přihlásit (včetně platby!) do 10. 8. za zvýhodněnou cenu, poté za ceny uvedené v přihlášce (též možnost on-line registrace na www.dent.cz). Upozorňujeme, že studenti zubního lékařství se mohou přihlásit do 5. 9. za zvýhodněných podmínek na celý kongres, nebo na vybrané dny.

Reportáž
* Z 57. jednání sněmu ČSK
s. 130-133
Iva Žáková
Sněm ČSK se konal 19.-20. května 2012 v Mikulově. Jarní zasedání bylo standardně věnováno hodnocení uplynulého roku 2011 z hlediska činnosti a hospodaření Komory a rekapitulaci událostí od počátku roku 2012. Dále se jednání zaměřilo především na úkoly Komory do konce letošního a s výhledem na příští rok, a to v souvislostech pokračující zdravotnické reformy i ekonomické a politické situace v Česku. Hostem sněmu byl zástupce ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění.
Dne 20. 5. 2012 byl otevřen seznam kandidátů na funkci prezidenta–elekta ČSK. Do 58. jednání sněmu ČSK povede seznam kandidátů Kancelář ČSK. Kandidátům, kteří budou do 15. 8. 2012 zapsáni v seznamu, bude umožněno vystoupení na valné hromadě ČSK dne 15. 9. 2012.
Závěr reportáže obsahuje Zprávu návrhové komise o usneseních přijatých na 57. jednání sněmu ČSK.

Odborné sdělení
* Úrazy stálých zubů – praktické postupy pro diagnostiku a léčbu
Přehledové sdělení
s. 134-141
Jan Jambura, Lukáš Hauer
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Souhrn: Autoři předkládají přehledové sdělení pojednávající o úrazech tvrdých zubních tkání a závěsného aparátu stálých zubů. V příspěvku prezentují diagnostické a terapeutické postupy u jednotlivých typů dentálních poranění s ohledem na současné guidelines Mezinárodní asociace dentální traumatologie z roku 2007. Formou obrazové dokumentace je na závěr sdělení uvedena kazuistika prezentující způsob poskytnutí první pomoci dle publikovaných doporučení při tomto druhu poranění.
Klíčová slova: úrazy zubů, poranění tvrdých zubních tkání, poranění závěsného aparátu zubů.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 142
TEST 6: Zubní kaz ve stálé dentici – indikace k extrakci
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Historie
* Doktor Vojtěch Fára vzpomíná
s. 144-145
I. část: Jak jsem přišel k zubařství – vzpomínka na začátky české stomatologie a na prof. dr. Eduarda Nessela
Miroslav Fára, Jiří Mazánek
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.: Laskavostí mého váženého učitele, emeritního přednosty Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Praha, prof. MUDr. Miroslava Fáry, DrSc., se mi dostaly do ruky autentické vzpomínky jeho tatínka MUDr. Vojtěcha Fáry, který byl praktickým a zubním lékařem v Pelhřimově a byl i jedním z prvních žáků prof. dr. Eduarda Nessela. Dovolili jsme si společně tyto vzpomínky zpracovat a předkládáme je ve třech pokračováních naší odborné veřejnosti s cílem naplnění známého citátu, že historie je učitelkou života.

Recenze
* Plastisch-ästhetische Parodontal und Implantatchirurgie
Ein Mikrochirurgisches Konzept
s. 146
(Otto Zuhr, Marc Hürzeler; Quintessenz Verlag, Berlin, 2011, 1. vydání)
Jan Streblov

Historie
* Hry a hračky pro děti na téma zuby
s. 147
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi, je věnován hračkám s tematikou zubního lékařství.

Servis
* ČSK zajistila přístup k elektronické verzi odborných časopisů
s. S45
Znovu upozorňujeme, že Komora zajistila pro své členy předplatné a přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Reportáž
* Ze zasedání ERO-FDI v Praze
s. S46-S47
Iva Žáková
Česká stomatologická komora byla organizátorem a hostitelem výročního plenární zasedání Evropské regionální organizace zubních lékařů (ERO), která je jednou z pěti regionálních organizací Světové dentální asociace (FDI). ERO-FDI vznikla v roce 1955 a v současnosti sdružuje na čtyřicet organizací zubních lékařů. Praha jako místo konání výročního zasedání ve dnech 27.–28. dubna 2012 nebyla vybrána náhodně, ale ČSK se stala vítězem řádné soutěže uvnitř ERO.
Součástí reportáže je rozhovor s dr. Gerhardem Seebergerem, prezidentem ERO-FDI.

Odborné akce
* Výjezdní workshop ČES v Plzni
s. S48
Simona Ságlová
Ve dnech 30.-31. 3. 2012 se uskutečnil první letošní workshop členů České endodontické společnosti, o. s. (ČES), v Plzni.

* Jarní sněm a Odborná konference dentálních hygienistek
s. S48
Květa Prouzová, Hana Kučová
Členové a příznivci Asociace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) se sešli 31. 3.-1. 4. 2012 v Praze na Jarním sněmu a odborné konferenci.

Mezinárodní studentský stomatologický kongres v Brně s. S49
Petra Horáková
Ve dnech 29. 3 až 1. 4. 2012 se v prostorách kampusu Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil první International Dental Student Congress 2012, určený pro studenty zubního lékařství z celého světa. Akce vznikla díky iniciativě Petry Horákové, Petra Kučery a Kateřiny Miklišové, kteří jsou členy Sdružení studentů stomatologie ČR. Organizátoři tak chtěli rozšířit činnost sdružení a dopomoci studentům v jejich profesním růstu.

* Právní poradna s. S50
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta revizním lékařem ZP.

* Ekonomická poradna
s. S50
Ing. Alena Řeháková
Téma: Kdy je a kdy není zubní lékař plátcem DPH.

* Fotoúsměv s. S51
Autorka fotografie: MUDr. Eva Obermajerová z Rakovníka.

* Připravujeme s. S51
O novém webu pro pacienty
Dne 20. 4. 2012 spustila ČSK nové webové stránky pro pacienty, které najdete na adrese Dentforum.cz. Členové redakční rady webu – MUDr. Richard Benko, MUDr Zdeněk Odvody, MUDr. Pavel Trojan, MUDr. Zuzana Vystrčilová – připravují pro LKS článek, v němž webové stránky podrobněji představí. Cílem je poskytnout zubním lékařům podklady k tomu, aby mohli o webu dobře informovat své pacienty.

Fotoalbum
* Mikulovské intermezzo
s. S52
Iva Žáková, Ladislav Šolc
Vedle reportáž z 57. jednání sněmu ČSK, kterou přinášíme na str. 130-133, jako obvykle nabízíme i několik záběrů dokreslujících dění na květnovém zasedání nejvyššího orgánu zubních lékařů, a to po roce opět v Mikulově.