LKS, 2012, ročník 22, č. 4, s. 73-96 (S25-S32)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Zvláštní příloha: Nebojme se reformy
Ze stejnojmenného seriálu, který je zveřejněn na adresách
www.dent.cz
http://reforma.dent.cz
jsou ve zvláštní příloze LKS publikovány tyto kapitoly:
1. 8 Informace při nepřítomnosti (MUDr. Jan Černý)
1. 9 Označení zdravotnického zařízení (MUDr. Jan Černý)
1. 10 Ordinační a provozní doba (MUDr. Jan Černý)
1. 11 Seznam zdravotních služeb vyžadujících písemný souhlas
(MUDr. Jan Černý)
6. 4 Evidence podaných stížností (Mgr. Jiří Slavík)
7. 5 Ceníky služeb (MUDr. Jan Černý)
7. 6 Informace o ceně a vystavení účtu (MUDr. Jan Černý)
7. 7 Ceník úhrad za výpisy a kopie zdravotnické dokumentace
(Mgr. Jiří Slavík)


Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK
s. 74-75
Informace z jednání 9.-10. 3. 2012
Vědecká rada a Stomatologický den

* Z revizní komise ČSK s. 75
Informace z jednání 9. 3. 2012
Jiří Jandl

* Diář s. 75
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

* Program PDD 2012 je připraven s. 76
Odborný výbor PDD se dne 19. 3. 2012 sešel v stoprocentní sestavě k jednomu z nejdůležitějších zasedání při přípravě kongresu. Zhodnotil abstrakty přednášek, které do stanoveného termínu autoři nabídli pro Pražské dentální dny 2012, a vybral z nich do odborného programu kongresu ty obsahově nejhodnotnější.

* Pražské dentální dny 2012 s. 76
15. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 3. -5. 10. 2012 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Doprovodná výstava se bude konat v průběhu celého kongresu PDD.

* ERO-FDI zasedá v Praze s. 76
Plenární zasedání Evropské regionální organizace zubních lékařů (ERO) se bude konat ve dnech 27.–28. dubna 2012 v Praze v hotelu Marriott. Hostitelem zasedání je Česká stomatologická komora.

Reportáž
* Z Jarního stomatologického fóra
s. 78
Redakce
Březen každoročně patří jedné z největších vzdělávacích akcí České stomatologické komory - Jarnímu stomatologickému fóru (JSF). V pátek 23. března 2012 se na této akci určené dentálním týmům sešlo v Kongresovém centru Praha více než dvě stě účastníků.

* Nebojme se reformy
OD 1. 4. 2012 nabyly účinnosti reformní zdravotnické zákony a vyhlášky
s. 79
Jan Černý
Nejdůležitější zdravotnický reformní zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a další část novely důležitého zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění nabyly účinnosti od 1. dubna tohoto roku. Kromě zákonů jsou od téhož data účinné i dvě nové vyhlášky - vyhláška č. 39/2012 Sb. O dispenzární péči a vyhláška č. 72/2012 Sb. O preventivních prohlídkách.
Viz seriál Nebojme se reformy na adrese www.dent.cz nebo http://reforma.dent.cz a příloha časopisu LKS.

* Sledujte aktuální informace ČSK s. 79
Časopis LKS je primárním zdrojem všech důležitých komorových informací, ale měsíční interval je přece jen někdy příliš dlouhý časový úsek. ČSK má však k dispozici i rychlejší nástroje, které vám umožní být neustále v „centru dění“:
webové stránky www.dent.cz, SMS aktuality, e-mailové zprávy, monitoring médií.

* Komora zajistila on-line přístup k odborným zahraničním časopisům s. 81
Zdeněk Odvody
Na podporu odborného vzdělávání svých členů zajistila Komora předplatné a přístup k elektronické podobě vybraných zahraničních odborných časopisů.
Přístup je umožněn k těmto titulům:
* International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569) (též v tištěné podobě)
* International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786) (též v tištěné podobě)
* Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
* Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
* Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k eletronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Odborné sdělení
* Koroze keramických materiálů
Původní sdělení
s. 82-88
Lenka Vavřičková1), Taťjana Dostálová2), Anna Krejčová3), Jitka Šrámková4), Dáša Slížová5)
pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Dětská stomatologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
3) Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
4) Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
5) Ústav anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Souhrn: Cílem práce bylo stanovení koroze keramických materiálů. Celkem bylo vybráno pro analýzu 11 druhů keramických materiálů, jejichž složení bylo kvalitativně sledováno pomocí rentgen-fluorescenční spektrometrie. Pro sledování korozního chování byl zvolen výluh kyselinou chlorovodíkovou, který byl analyzován pomocí ICP-OES. Ve výluzích bylo nalezeno měřitelné množství následujících prvků: sodíku, hořčíku, železa, manganu, zinku, křemíku, hliníku, yttria a titanu. Zirkonium a zlato byly detekovány pouze ve velmi malém množství. Žádný z dentálních materiálů včetně keramiky není zcela odolný vůči korozi.
IGA NS/9744–3–2008.
Klíčová slova: keramický materiál, koroze, spektrometrie.

Odborná diskuse
* K odbornému sdělení Magistraliter přípravky pro praxi zubního lékaře z LKS, 2011, 21(11): 222-233
s. 89
Komentář Jiří Šedý; odpověď Zbyněk Sklenář a Vladimír Ščigel

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 90-91
TEST 4: Reinkluze dočasného moláru
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Recenze
* Problem Solving in Endodontics:
Prevention, Identification, and Management
s. 92-93
(James L. Gutmann, Paul E. Lovdahl; Elsevier Mosby, 2011)
Martin Kapitán

Z redakční pošty
* Kuriozita z praxe: Srostlice
s. 93
Marie Chromá
Redakce LKS obdržela zajímavý příspěvek od MUDr. Marie Chromé. Týká se překvapivého a unikátního nálezu při běžné extrakci zubu. Věříme, že srostlici si rádi prohlédnete, vážení čtenáři, i vy.

Historie
* Na počátku zubní hygieny byla párátka
s. 95
Ladislav Šolc, Hans-Rainer Fischer
Další ze sérii článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi, je věnován zubním párátkům.

Servis
* Literární cena pro Petra Hořejše
s. S25
Dlouholetý spolupracovník ČSK Petr Hořejš, autor dvanáctidílného projektu Toulky českou minulostí, převzal 9. 3. 2011 Cenu Boženy Němcové, a to za nejhodnotnější titul loňského roku. Ceny předávala již posedmé Akademie literatury české.

Odborné akce
* „Live. Learn. Laugh.“ workshop v Istanbulu
s. S26
Jan Černý
V polovině února se v tureckém Istanbulu konal světový workshop účastníků společného projektu FDI a firmy Unilever „Live. Learn. Laugh.“. Zúčastnili se ho zástupci 25 národních dentálních asociací z 23 zemí. Zastupoval jsem Českou stomatologickou komoru, která se na společném projektu podílí i v jeho právě probíhající druhé fázi. V rámci projektu „Live. Learn. Laugh.“ ČSK dále rozvíjí svůj dlouhodobý projekt dětských zubních průkazů jako prostředku k prevenci zubního kazu u dětí a zlepšení orálního zdraví celé rodiny.

* Slovenský kongres mladých zubních lékařů pošesté
s. S26
Redakce
Ve dnech 10.-11. února 2012 se v Senci konal již VI. Kongres mladých zubných lekárov. Tuto vzdělávací akci pravidelně organizuje Slovenská komora zubních lékařů (SKZL).

* Ohlédnutí za třetím Škachovým dnem
s. S27
Ladislav Korábek
Osobnost zakladatele moderní české a slovenské parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc., (23. 1. 1916 - 29. 1. 2001) jsme si opět připomněli uspořádáním již třetího Škachova dne. Konal se 17. 2. 2012 v Divadle U hasičů na pražských Vinohradech. Program byl už tradičně koncipován jako kombinace odborných přednášek a krátkých kulturních vstupů.

* Policie ČR: Žádost o pomoc při pátrání
s. S29
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, se obrací na zubní lékaře s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvého muže neznámé totožnosti.
Dne 23. 3. 2010 byla v k. ú. obce Bojanovice, okr. Znojmo, nalezena v mělkém hrobě lidská kostra. Bylo zjištěno, že se jedná o muže výšky 180-190 cm ve věku cca 35-45 let. Odhadnutá doba uložení v zemi činí cca 10 let. Příčina smrti stejně jako totožnost muže je dosud neznámá. Bylo zjištěno, že chrup neznámého muže je defektní a vykazuje stomatologické zásahy – viz popis a fotografie.

* Právní poradna s. S30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Profesní pojištění.

* Ekonomická poradna
s. S30
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o provedení práce – odvody na zdravotní a sociální pojištění.

* Fotoúsměv s. S31
Autor fotografie: MUDr. Michal Krejčík z Brandýsa nad Orlicí.

* Připravujeme
s. S31
Endodontické kazuistiky
Autoři MUDr. Lukáš Comba a MUDr. Michal Dudek z Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN Praha připravili pro LKS soubor kazuistik na téma Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu.

Fotoalbum
* Stomatologický den
s. S32
Tradiční Stomatologický den byl letos spojen se zasedáním vědecké rady ČSK (viz str. 75). Za ČSK účastníky přivítali její prezident MUDr. Pavel Chrz a viceprezident MUDr. Jan Černý. Z průběhu tohoto společného setkání, které se konalo 23. 3. 2012 v Apolence, jsme připravili fotografickou mozaiku.