LKS, 2012, ročník 22, č. 2, s. 25-48 (S9-S16)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA: NEBOJME SE REFORMY
Ze stejnojmenného seriálu, který je zveřejněn na adresách
www.dent.cz
http://reforma.dent.cz
jsou ve zvláštní příloze LKS publikovány tyto kapitoly:
1. 6 Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb (Mgr. Jiří Slavík)
1. 7 Bezúhonnost (Mgr. Jiří Slavík)
5. 1 Nehrazená péče není ENV (Mgr. Jiří Slavík)
6. 2 Informovaný souhlas (Mgr. Jiří Slavík)


Z obsahu LKS
* Z představenstva ČSK s. 26-27
Informace z jednání 13.-14. 1. 2012
Od dohodovacího řízení k úhradové vyhlášce (Rozhovor s MUDr. Janem Černým, viceprezidentem ČSK)

* Z revizní komise ČSK s. 27
Informace z jednání 13. 1. 2012
Jiří Jandl

* Nebojme se reformy s. 28
Česká stomatologická komora připravila pro své členy ve spolupráci s právníky a ekonomy seriál Nebojme se reformy, který je zveřejněn na webových stránkách ČSK. Cílem je poskytnout zubním lékařům dostupný a srozumitelný zdroj informací o tom, jak se nové předpisy ve zdravotnictví dotknou jejich praxí.
Vedle webové verze (na adrese www.dent.cz nebo http://reforma.dent.cz) jsou jednotlivé díly připraveny i ve verzi PDF pro tisk. Kromě toho, že si je jednoduše můžete tisknout přímo z webu, jsou v tištěné podobě i přílohou časopisu LKS. V tomto čísle opět najdete zvláštní přílohu s vybranými čtyřmi díly. Další přílohy budou následovat v příštích vydáních LKS.

* Aktuálně Ze setkání Předsedů OSK
s. 28
První letošní setkání předsedů oblastních stomatologických komor se zástupci představenstva ČSK a Kanceláře ČSK se konalo 27. 1. v Praze a 3. 2. v Olomouci. Podrobné zpravodajství připravujeme do příštího, březnového vydání LKS.

* Příprava programu PDD 2012 s. 28
Odborný výbor PDD na zasedání dne 16. 1. 2012 upřesnil kritéria pro sestavení zajímavého odborného programu mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2012. Každému z členů výboru byly zadány konkrétní úkoly k vytipovaným tématům.
Pražské dentální dny 2012
15. ročník mezinárodního kongresu ČSK se bude konat ve dnech 3. -5. 10. 2012 v Kongresovém centru Praha.
Téma: Polytematika zahrnující všechny disciplíny zubního lékařství
Termín pro zaslání abstraktu (formou přednášky, kazuistiky či posteru) je 5. březen 2012.
Formulář pro abstrakt a podrobné pokyny si vyžádejte v Kongresovém oddělení ČSK. Najdete jej také na webových stránkách ČSK: www.dent.cz

* Diář s. 28
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

Reportáž
* Apolenka je opravdu naše
s. 30-31
Iva Žáková
V srpnu 2011, v roce dvacátého jubilea ČSK, se Komoře podařilo předčasně, oproti plánovanému termínu o dva roky a sedm měsíců dříve, splatit úvěr na Apolenku – Dům českých zubních lékařů. Dům ve Slavojově ulici č. 22 pod pražským Vyšehradem je nyní opravdu jen „náš“ – tedy České stomatologické komory a jejích členů. Připomeňme si alespoň stručně historii i současnost Apolenky.

* SVATÁ APOLENA, PATRONKA ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
s. 32-33
Marcela Slavíková
Devátý únor je dnem svaté Apoleny. Kdo ale vlastně byla Apolena, proč se stala svatou a poté patronkou zubních lékařů? Nabízíme vám zajímavé historické pojednání, které zároveň obsahuje filologický rozbor nápisu na jednom z uměleckých ztvárnění sv. Apoleny. Rytina, kterou vidíte na obrázku vpravo, je dílem neznámého autora patrně z druhé poloviny 18. století. Reprodukce právě této rytiny je také od počátku spojena s historií České stomatologické komory. Zřejmě poprvé byla použita na titulní straně Bulletinu LKS č. 7-8 z roku 1990 a poté se objevovala na řadě komorových dokumentů a tiskovin. Stala se také motivem na pamětních medailích, které ČSK vydala k 20. výročí svého založení.

Odborné sdělení
* Invazivní cervikální resorpce
Přehledové sdělení
s. 34-38
Martin Záhořík, Tomáš Brázda
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Souhrn: Invazivní cervikální resorpce je neobvyklý druh zevní resorpce zubních tkání. Jedná se o agresivní proces, který často vede ke ztrátě zubu. Etiologie tohoto onemocnění není zcela jasná, léčba je v pokročilých stadiích obtížná, a proto je důležitá včasná diagnostika.
Klíčová slova: Invazivní cervikální resorpce, zevní cervikální resorpce, vnitřní bělení, odontoklasty, resorpční lakuna, úrazy zubů.

* Rekonstrukce chybějícího horního středního řezáku přenosem autologního kostního bloku a nitrokostního implantátu
Kazuistika
s. 39-45
Jan Špiller
Pracoviště:
Dentální centrum Podkovka, Praha
SOUHRN: Ztráta horního středního řezáku představuje estetický problém a jeho řešení je mnohdy velmi komplexní. Rozvoj implantologie a hlavně augmentačních technik v posledních letech umožnil dosažení velmi spolehlivých estetických výsledků. Následující kazuistika popisuje augmentaci autologním kostním štěpem, zavedení implantátu spolu s pojivovým štěpem, rekonstrukci mezizubních papil a zhotovení keramické korunky. Kazuistika se závěrem zabývá možnými alternativními postupy a komplikacemi.
Klíčová slova: kostní blok, augmentační postupy, implantát, pojivový štěp, mezizubní papila, korunka.

Malé ilustrované repetitorium
* Pedostomatologie
s. 46-47
TEST 2: Fluoróza
Romana Ivančaková1), Vlasta Merglová2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již devatenáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autorky sestavily seriál testů, v nichž se soustředily na vybraná témata z oblasti dětského zubního lékařství. Praktický zubní lékař má ve své péči rovněž dětské pacienty a může se setkat s některými stavy, které vybočují z rámce primárně preventivní péče (preventivní prohlídky a ošetření zubního kazu). Řada těchto onemocnění či patologických stavů je pro dětský věk typická a nevyžaduje odeslání dítěte s rodiči na specializovaná pracoviště či stomatologické kliniky. Bezmyšlenkovité odeslání dítěte bez adekvátního vyšetření na často vzdálený vyšší typ pracoviště zatěžuje dítě a rodiče po časové i finanční stránce. Smyslem tohoto souboru kazuistik je upozornit na choroby, se kterými se praktický zubní lékař u dětí může setkat, a na chyby, ke kterým často dochází a kterých by se měl vyvarovat. Lékař by si měl uvědomit, že dítě není zmenšenina dospělého a že v mnoha případech k němu musí přistupovat odlišně jak z hlediska medicínského, tak z hlediska psychologického.

Servis
* Média a my
s. S9

Reportáž
* Úspěšné postery z PDD 2011
s. S10-S11
V posterové sekci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2011, který se konal ve dnech 12.-14. října 2011 v Kongresovém centru Praha, se představilo celkem devět sdělení. Odborný výbor kongresu je každoročně hodnotí a nejlepší z nich jsou oceněna. Jak už se stalo v LKS tradicí, úspěšné postery a jejich autory nyní představujeme.
Postery, které se podle hodnocení odborného výboru umístily na prvních třech místech, jsou nyní vystaveny v prostorách Apolenky, sídla ČSK. Prohlédnout a prostudovat si je zde můžete v průběhu celého letošního roku.

Odborné akce
* Implantologové slavili konec roku
s. S12
Antonín Šimůnek
Poslední sympozium Implantologického klubu ČR v roce se tradičně odehrává v poněkud volnějším duchu. Obvykle na jižní Moravě, protože tam se uvolnění ducha dosahuje jaksi snadněji. Rok 2011 nebyl výjimkou, a tak implantologové zamířili do disneyovsky vyhlížejícího areálu v blízkosti hraničního přechodu Hatě u Znojma. Samotné LXIII. sympozium IK ČR však proběhlo v plné vážnosti, s vysokou odbornou úrovní a za hojné účasti specialistů od nás i z několika dalších zemí.

* O orálním zdraví na kongresu EADPH v Římě s. S12-S13
Romana Ivančaková
Kongres EADPH (European Association of Dental Public Health) se každoročně koná v různých zemích Evropy. Ve dnech 22.–24. 9. 2011 jsem se zúčastnila 16. kongresu EADPH v Římě, který hostila Sapienza Università di Roma. Program se skládal z prezentací pozvaných přednášejících, kterými byli přední odborníci v oblasti prevence orálního zdraví a veřejného zdravotnictví, z diskuse v pracovních skupinách a prezentace posterových sdělení.

* Implantologický DIO International Meeting 2011
s. S13
Libor Zdařil
Implantologický kongres DIO INTERNATIONAL MEETING se konal 26.-29. 9. 2011 v jihokorejském Busanu. Proběhl za účasti 280 kolegů z celého světa. Početné bylo zastoupení stomatologů z Evropy, zejména z Portugalska, Německa, Ukrajiny a Ruska. Nechyběli kolegové z Japonska a domácí Koreje, ale také z pro nás implantologicky neznámých zemí - z Íránu, Kazachstánu, Venezuely. Naše výprava čítala osm implantologů z Česka a dva ze Slovenska.

* Právní poradna
s. S14
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Spolupráce s kolegou v pracovněprávním vztahu nebo formou obchodní spolupráce.

* Ekonomická poradna s. S14
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o provedení práce – změny podle novely zákoníku práce od 1. 1. 2012.

* Fotoúsměv
s. S15
Autor fotografie: MUDr. Josef Loučka, Slaný.

* Připravujeme s. S15
K obličejové anomálii Jiřího z Poděbrad
Zajímavou kazuistiku „Asymetrie obličejového skeletu po traumatu v dětství“ připravil pro LKS doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. Autor ve svém sdělení informuje o výsledcích klinického vyšetření lebky českého krále Jiřího z Poděbrad, které učinil během antropologicko-lékařského výzkumu historických osobností našich dějin vedeného prof. MUDr. Emanuelem Vlčkem, DrSc. Byla tak objasněna příčina asymetrie levé strany obličejové kostry šestnáctého českého krále, jedné z nejvýznamnější osobností našich dějin.

Fotoalbum
* Zahraniční odborníci na PDD
s. S16
Redakce
Mezinárodní kongresy jsou vítanou příležitostí porovnat odborné zkušenosti z různých zemí, vyslechnout přednášky zahraničních kolegů zvučných jmen. Pražské dentální dny 2011 nabídly domácím posluchačům hned několik takových možností. Připomeňme si, koho jsme mohli na loňských PDD vidět.