LKS, 2011, ročník 21, č. 12, s. 237-260 (S129-S140)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Zvláštní příloha:
Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2011, ročník 21, a v suplementu Dentální Tým (DT) 2011
(dostupné na www.dent.cz, odkaz Časopis LKS)

Z obsahu LKS

Úvodník
* Poslední úvodník
s. 237
Milan Řezáč, člen představenstva a hospodář ČSK

* Knihy ČSK nově i na dobírku s. 238
Na základě připomínek svých členů připravila ČSK novou službu – od 1. 1. 2012 lze knihy vydané v ediční řadě Komory zasílat na dobírku.
Knihy lze objednat písemnou formou na základě vyplnění formuláře. Formulář získáte:
* na www.dent.cz (sekce Pro členy/odkaz Ediční činnost/on-line objednávka)
* poštou - bude vám zaslán na základě telefonické žádosti (tel.: +420 234 709 630, Ing. Jolana Kunrtová)
Objednat lze maximálně 7 kusů knih.
Cena dobírky = cena knih + 135 Kč (poštovné, balné). Objednatel obdrží zásilku do 14 dnů.

* Poděkování recenzentům časopisu LKS
s. 238
Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Radou vlády pro výzkum a vývoj je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných i technických oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2011.

Reportáž
* Z jednání 56. sněmu ČSK; Usnesení
s. 240-243
Iva Žáková
Sněm ČSK se konal 12.-13. listopadu 2011 v Plzni. Po informacích o činnosti ČSK a jejích orgánů za uplynulé období sněm projednal a schválil rozpočet ČSK na rok 2012, novelu Jednacího řádu ČSK a základní linii práce Komory v příštím roce. Na základě obsáhlé diskuse sněm schválil, aby u zubní péče byla prosazována stávající strategie vyřazování další péče z veřejného zdravotního pojištění a odmítnuta spoluúčast prostřednictvím ekonomicky náročnější varianty.

* Pozvánka na Jarní stomatologické fórum 2012 s. 245
Renáta Parolková
Vzdělávací středisko ČSK pořádá již tradiční vzdělávací akci určenou celému stomatologickému týmu - Jarní stomatologické fórum. Zveme vás v pátek 23. března 2012 do Kongresového centra Praha, kde bude odborný program probíhat souběžně ve dvou sekcích, a to pro zubní lékaře (přednášející MUDr. Zbyněk Mach) a pro sestry, asistentky a dentální hygienistky (přednášející MUDr. Ladislav Korábek, CSc. Součástí bude také výstava firem zabývajících se prodejem stomatologických přístrojů, nástrojů a materiálů. On-line registrace na JSF je možná na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Vzdělávání).

Odborné sdělení

Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Hodnocení estetiky náhrady horních frontálních zubů s využitím objektivních kritérií
Původní sdělení
s. 246-257
Práce je věnována k 70. narozeninám MUDr. Zdeňka Jirouska, CSc.
Jiří Krug
Pracoviště:
Centrum zubní implantologie, Praha
Souhrn: Důležitým parametrem úspěchu implantace ve frontálním úseku chrupu je kromě stabilního implantátu i přirozený vzhled protetické náhrady. Abychom mohli objektivně zhodnotit finální vzhled rekonstrukce, jsou zapotřebí definovaná kritéria estetiky. V našem souboru jsme zhodnotili 25 pacientů s náhradou frontálního zubu pomocí zubního implantátu, kde byl defektní alveolární hřeben rekonstruován technikou řízené kostní regenerace. Sledovali jsme stav implantátů a okolní tvrdé a měkké tkáně a estetiku definitivní korunky. Průměrná resorpce okrajové kosti u krčku implantátu byla 0,17 mm a přitom u 22 pacientů nepřesahoval ústup marginální kosti 1 mm. Při zhodnocení estetiky finálního výsledku jsme u 21 pacientů dosáhli hodnoty tzv. růžové nebo bílé estetiky vyšší než 6 (klinicky přijatelná hodnota). Přitom průměrná hodnota tzv. růžové estetiky byla v našem souboru 7,52 (4-10) a bílé estetiky 7,68 (3-10). V článku jsou diskutovány možné důvody překvapivě nízké resorpce periimplantační kosti a výsledky estetického zhodnocení rekonstrukce frontálního úseku sólo korunkou.
Klíčová slova: klinický experiment, zubní implantát, zhodnocení výsledku, náhrada zubu.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 258-259
Daniel Černý 1), Hana Zallmannová 2)
Pracoviště:
1) D.C.M klinika, s. r. o., Hradec Králové
2) Esthesia – centrum stomatologie, s. r. o., Praha
TEST 12: Indikace resekce kořenového hrotu - proč nedělat apicektomii
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Servis
Aktuální informace
* Ceny na rok 2012 budou vydány vyhláškou
str. S130
Jan Černý, viceprezident ČSK
Výši úhrad standardní stomatologické péče stanoví MZ ČR ve vyhlášce. Předpokládáme, že bude vydána koncem prosince 2011. Komora bude operativně informovat, sledujte aktuální informace na www.dent.cz a poté v LKS č. 1/2012.
Připomeňme, že závěrečné jednání dohodovacího řízení na rok 2012 skončilo nedohodou o výši úhrad ve všech segmentech. V segmentu ambulantní stomatologické péče i přes celkovou nedohodu byla v závěrečném protokolu konstatována shoda účastníků na způsobu financování formou „Ceníku stomatologické péče“.
V době uzávěrky tohoto čísla LKS očekávala ČSK návrh „cenové vyhlášky na rok 2012“, který bude připomínkovat.

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Komora bude vždy taková, jakou si ji sami uděláme

s. S131
Jan Pavlíček

* Komora slavila dvacetiny s. S132-S133
Redakce
Česká stomatologická komora si letos připomněla 20. výročí svého založení. Vyvrcholením oslav byl Společenský večer, který se konal ve čtvrtek 13. října 2011 v Kongresovém centru Praha u příležitosti kongresu Pražské dentální dny 2011. Dovolte nám uzavřít jubilejní rok touto fotoreportáží. Vraťme se – jak jsme slíbili v minulém LKS – k milým okamžikům slavnostního večera a připomeňme si oceněné spolupracovníky a zakladatele Komory. Zaslouží si poděkování, stejně jako další stovky, ba tisíce členů ČSK, kteří v uplynulých dvaceti letech svým dílem přispěli k výsledkům a dobrému jménu Komory.

Odborné akce
* Budou implantologové svařovat titan v ústech?
s. S135
Antonín Šimůnek
Předposlední říjnovou sobotu roku 2011 se příznivci dentální implantologie sešli při příležitosti 62. sympozia Implantologického klubu ČR. Místem setkání se staly Roztoky u Prahy. Na hlavní přednášku byl pozván dr. Marco Degidi, který přiletěl z italské Boloně. Je jednou z hvězd evropské implantologie, zabývá se problematikou stability implantátů a nově se proslavil poněkud tajemnou a zatím jen v náznacích publikovanou metodou svařování titanu v ústech (Intra Oral Welding).

* Dent Cup 2011
Výsledky a zhodnocení 8. ročníku soutěže zubních techniků

s. S136
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
Při pohledu na webové stránky soutěže Dent Cup (www.dentcup.cz) pozornému čtenáři jistě neunikne, že organizátorům se podařilo to, co dosud nemá ve stomatologickém oboru v Evropě obdoby. V České republice se v rámci soutěže sešli studenti oboru zubní technik ze šesti evropských zemí! Své dovednosti předvedli vedle českých studentů také soutěžící z Maďarska, Německa, Rumunska, Slovenska a Polska.

* Dental Summit Prague
s. S137
Eva Tuzarová
Dvoudenní setkání zubních lékařů Dental Summit Prague se konalo 13.-14. října 2011 v pavilonu E pražského Výstaviště. Odborná přednášková akce pořádaná Českou akademií dentální estetiky (ČADE) přilákala na 350 posluchačů kombinací tradičních přednášek s formami prezentace u nás méně obvyklými, jako je panelová diskuse a videopřenos zubního ošetření z ordinace přímo do sálu.

* Právní poradna s. S138
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Práva zaměstnance po úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby.

* Ekonomická poradna s. S138
Ing. Alena Řeháková
Téma: Vyplacený důchod z hlediska příjmů v daňovém přiznání.

* Fotoúsměv s. S139
Autor fotografie: MUDr. Josef Loučka, Slaný.

* Připravujeme s. S139
Seriál o pedostomatologii
Originální a již tradiční rubrika Malé ilustrované repetitorium bude v roce 2012 věnována vybraným tématům z oblasti dětského zubního lékařství. Celoroční seriál pro LKS připravily doc. MUDr. Romana Ivančaková, CSc., a doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. Autorky se soustředí především na onemocnění či patologické stavy, které jsou pro dětský věk typické, ale nevyžadují, aby praktický zubní lékař odeslal dítě s rodiči na specializované pracoviště či stomatologickou kliniku.

Fotoalbum
* Plzeňské momentky
s. S140
K reportáži ze str. 240-243 přidáváme ještě obvyklý fotografický dovětek. Chceme jím nejen rozšířit pohled na jednání 56. sněmu ČSK, ale i přiblížit další dění během listopadového víkendu v Plzni.