Dentální tým - říjen 2011, ročník 4, s. A13-A18

Suplement LKS, 2011, ročník 21, číslo 10

ISSN 1803-6929
LKS indexováno:
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v čr
Bibliographia Medica Cechoslovaca (www.nlk.cz)
Index Copernicus (www.indexcopernicus.com)

Dentální tým – suplement LKS
Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Záštitu nad vydáním Dentálního týmu převzala Česká společnost protetické stomatologie.


Z obsahu suplementu dentální tým

Úvodník
* K diskusi O souhře profesí dentálního týmu
s. A13
Jan Černý, viceprezident ČSK
Obě čísla Dentálního týmu, suplementu časopisu LKS, jsme v letošním roce věnovali součinnosti všech profesí spolupracujících při stomatologickém ošetřování pacientů – zubních lékařů, sester, dentálních hygienistek a zubních techniků.
Minulé, květnové číslo chtělo zahájit diskusi a přinést třeba i kontroverzní témata, která jsou v jednotlivých profesích aktuální.
Druhé letošní číslo, které právě dostáváte do rukou, mělo přinést reakce a názory k tématům, otevřeným v čísle minulém.
Posuďte sami, jak a kým byl prostor k výměně názorů v obou vydáních suplementu Dentální tým využit.
Kladu si otázku: Opravdu nejsou v dentálním týmu problémy, které stojí za bohatou a ostrou polemiku, nebo jen forma a periodicita prostředí, kde tato polemika probíhá, zcela nevyhovují?
Ať už je to jakkoliv, Česká stomatologická komora bude i nadále hledat prostor a čas pro podobné diskuse, i když to třeba bude v jiné formě než dosud.

Diskuse
* Kudy kráčíš, protetiko?
s. A14-A15
Česká společnost protetické stomatologie
Česká společnost protetické stomatologie v posledním období zaznamenává stále častěji stížnosti pacientů na protetické ošetření. Vysoké procento těchto stížností je oprávněné a doprovázené nálezem „podstandardního“ výsledku nedávno či dokonce bezprostředně ukončené léčby. Jaké jsou příčiny tohoto stavu?

* Otevřený dopis Radě Komory zubních techniků ČR s. A16
Jiřina Kopecká
Zúčastnila jsem se s kolegyní Stomatologického ekonomického fóra (SEF), konaného 6. 5. 2011 v areálu ČAV v Praze. Velmi pozitivně hodnotím, že se takové setkání uskutečnilo. Žijeme v době, kdy máme již delší čas značné ekonomické problémy. Místo toho, aby se náš obor modernizoval a vzkvétal, přešlapujeme na místě a musíme hodně zvažovat, co si můžeme pořídit.

* Zubní laboratoře nabízejí spolupráci a své služby
s. A18
Řádková inzerce s uvedením kontaktů a zaměření zubních laboratoří.