LKS, 2011, ročník 21, č. 4, s. 69-88 (S33-S44)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

Úvodník
* Umění možného s. 69
Jaromíra Banková, členka představenstva ČSK

* Stomatologický den v Praze s. 70
Zástupci České stomatologické komory, stomatologických klinik, odborných společností a vědecké rady ČSK se sešli 18. 3. 2011 v Národním domě na Vinohradech na každoročním Stomatologickém dni.

* Program PDD 2011 je připraven s. 70
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny proběhne 12.-14. října 2011 v Kongresovém centru Praha. Již podruhé se bude společně s ním konat ve stejném termínu a pod jednou střechou veletrh EXPODENT. Podrobný program přednášek PDD 2011 a přihláška k účasti budou rozesílány s příštím LKS č. 5/2011.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh expodent
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

Reportáž

* Z Jarního stomatologického fóra s. 73
V pátek 18. března 2011 se z oblohy hustě sypaly velké sněhové vločky, nicméně Jarní stomatologické fórum (JSF) bylo jasným signálem, že vláda zimy už má – alespoň podle kalendáře – na kahánku. JSF každoročně patří k jedné z největších vzdělávacích akcí České stomatologické komory určených dentálním týmům. Letos se JSF konalo v pražském Národním domě na Vinohradech a opět se na něm sešlo více než tři sta účastníků z celé republiky.

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Zbytkové fetální hojení u rozštěpu rtu – stabilita léčby po 4 letech
Kazuistika
s. 74-77
Jiří Borský1), Magdaléna Kašparová2), Taťjana Dostálová2), Miroslav Tvrdek1), Milan Hubáček2), Miloš Černý3)
pracoviště:
1) Klinika plastické chirurgie, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2) Dětská stomatologická klinika, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha
3) Gynekologicko-porodnická klinika, novorozenecké oddělení s JIRP, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Souhrn: V tomto sdělení autoři demonstrují výsledky terapie rozštěpu rtu časnou primární suturou po čtyřech letech od operativního provedení s ohledem na stabilitu léčby a její estetické a funkční výsledky.
Klíčová slova: primární sutura rtu, rozštěp rtu, čelisti a patra, následná péče.

Příčina neúspěchu anestezie dolního prvního moláru
Praktické sdělení
s. 78-79
Jiří Šedý
Pracoviště:
Výzkumný ústav stomatologický, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Lokální anestezie prvního dolního moláru je zatížena nejvyšším počtem selhání dentální lokální anestezie. U některých pacientů nedochází k jeho dokonalému znecitlivění ani po aplikaci úspěšné mandibulární svodné a bukální anestezie. Vysvětlení spočívá v anatomické variabilitě jemných větévek nervus mylohyoideus. Pro úspěšnou anestezii je u těchto pacientů třeba přidat okolo 0,5 ml anestetika pod lingvální sliznici spodiny ústní dutiny v úrovni kořene prvního dolního moláru.
Klíčová slova: anestezie, nervus alveolaris inferior, první dolní molár, nervus mylohyoideus.

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie
s. 80-81
Hana Zallmannová1), Daniel Černý2)
pracoviště:
1) RANO implantologické centrum, s. r. o., Praha
2) D.C.M. klinika, s. r. o., Hradec Králové
TEST 4: Vertikální fraktura kořene
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Reportáž
* Genius loci – naše univerzitní města
Praha – motolská stomatologie v předvečer 40. výročí svého vzniku
s. 82-83
Ladislav Šolc
Závěrečné pokračování z cyklus vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se studuje zubní lékařství. Tento díl je věnovaný Dětské stomatologické klinice 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Recenze
* Textbook and Coloour Atlas of Salivary Gland Pathology
Diagnosis and Management
s. 84-86
(Eric R. Carlson, Robert A. Ord; Wiley-Blackwell 2008)
Zdeněk Jirousek

Servis
Aktuální informace
s. S34
* Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům
* Dohoda o vzájemném uznávání odborných seminářů v rámci Celoživotního vzdělávání zubních lékařů
* Zdravotní pojišťovna média se sloučí s VZP ČR
* Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Příběh ekonomické (ne)svobody
s. S35
Zbyněk Mazur

Diskuse
* Otevřená ČSK – K článku z LKS č. 3/2011
s. S36
Pavel Chrz

* Mezinárodní rokování zástupců českých studentů s. S37
Karolína Floryková
Zástupci Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) se ve dnech 18.–25. 2. 2011 zúčastnili pravidelného setkání (Mid Year Meeting) mezinárodní studentské organizace IADS (International Association of Dental Students), které se tentokrát konalo v hlavním městě Ruské federace, Moskvě.

Praxe
* Nová úprava záruky u stomatologických výrobků
s. S38-S39
Jiří Slavík
V lednu tohoto roku parlament schválil vcelku nenápadný zákon, kterým byl novelizován mimo jiné i občanský zákoník. Přestože jde o novelu, která se zubním lékařstvím nijak nesouvisí (týká se smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení), objevil se v ní i krátký novelizační bod, který se zubních lékařů dotýká velmi závažně. S účinností od 23. února 2011 se totiž mění délka zákonné záruční doby u stomatologických výrobků zhotovených na zakázku ze stávajících 6 měsíců na 2 roky.

Odborné akce
* Soutěž v anatomické stratifikaci 2011 je v plném proudu

s. S41
Redakce
Letos se koná již sedmý ročník Mezinárodní studentské soutěže v anatomické stratifikaci. V současné době u nás probíhají univerzitní kola, aby se jejich vítězové mohli v květnu setkat na republikovém.

Zajímavosti
* České papírky na použité žvýkačky
s. S41
Kam s použitou žvýkačkou? Problém zalepených chodníků, nevyčistitelných koberců či oblepených židlí v čekárnách zubních ordinací řeší unikátní české papírky. Tyto papírky určené na použité žvýkačky si získaly oblibu již v řadě zemí světa. Slouží především jako vynikající pomocník při udržování čistého prostředí ve veřejných lokalitách (divadla, kina, sportovní stadiony, městská a obecní prostranství, národní parky apod.).

* Právní poradna s. S42
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Trestní oznámení na lékaře, který vykazuje pojišťovně neprovedené výkony.

* Ekonomická poradna s. S42
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zaplacená záloha jako daňový výdaj v daňové evidenci.

* Fotoúsměv s. S43
Autorka fotografie: MUDr. Eva Daňková z Brna.

* Připravujeme s. S43
Květnový Dentální tým
Na první letošní vydání suplementu Dentální tým se můžete těšit již příští měsíc. Společně s LKS č. 5/2011 bude jako obvykle distribuován nejen všem pravidelným odběratelům, ale také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR. Suplement bude opět zaměřen na prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentální týmu. Prostor pro vyjádření svých názorů a představ o své práci i jejím ohodnocení v něm dostaly dvě celorepublikové organizace – Komora zubních techniků ČR a Asociace dentálních hygienistek ČR. Tyto články by měly představovat otevření diskuse nad otázkami, které se týkají jak zmíněných profesí, tak zubních lékařů. V květnovém Dentálním týmu nebude chybět ani osvědčený adresář zubních laboratoří nabízejících své služby a spolupráci.

Fotoalbum
* Odborný výbor PDD v akci
s. S44
V pondělí 14. 3. 2011 se sešel odborný výbor kongresu Pražské dentální dny, aby na základě zaslaných abstraktů posoudil nabídku přednášek a sestavil z nich program PDD 2011. Ale ještě před tím se z iniciativy redakční rady LKS uskutečnila debata obou poradních orgánů o tom, jak společnými silami připravit do LKS pestřejší informace o letošním kongresu a jak více napovědět, co a koho byste si v říjnu neměli nechat ujít. Shoda panuje i v tom, že zajímavá témata z PDD by poté velmi slušela odborné části časopisu LKS.