LKS, 2011, ročník 21, č. 3, s. 49-68 (S21-S32)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

Úvodník
* Kdo přijde?
s. 49
Pavel Chrz, prezident ČSK

* Ročenka ČSK za rok 2010
s. 50
Česká stomatologická komora v březnu vydává výroční zprávu za rok 2010 (ročenku). Přílohy ročenky se statistickými údaji za rok 2010 a aktuálními kontakty na Kancelář ČSK, orgány ČSK a OSK jsou členům Komory rozesílány s tímto LKS č. 3/2011. Kompletní dokument Ročenka ČSK 2010 bude koncem března zveřejněn na webových stránkách ČSK www.dent.cz pod odkazem Výroční zprávy.

Reportáž
* Genius loci – naše univerzitní města
Praha – klinické pracoviště na Královských Vinohradech

s. 52-53
Eva Gojišová, Ladislav Šolc
Další pokračování z cyklus vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se studuje zubní lékařství. Tento díl je věnovaný Stomatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha.

* Profesor Toman – nestor české stomatologie s. 55
Jiří Mazánek
Ve věku nedožitých 93 let zemřel 25. ledna 2011, v ranních hodinách po delší nemoci způsobené předchozím úrazem, prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy a dlouholetý přednosta I. stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Patřil k nositelům čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu v roce 1997 udělila Česká stomatologická komora za jeho celoživotní přínos zubnímu lékařství.

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Využité cone-beam CT v endodoncii
Přehledové sdělení
s. 56-61
Edita Horká1), René Foltán2), Tomáš Hanzelka2), Jiří Šedý1)
1) Výzkumný ústav stomatologický, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
2) Stomatologická klinika, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Souhrn: Cone-beam CT (CBCT) je poměrně nová zobrazovací technologie, která umožňuje 3D zobrazení rentgen-kontrastních součástí orofaciálního systému. Principem zařízení je získání velkého množství 2D rentgenových snímků, které jsou pomocí softwaru počítačově zpracovány do 3D obrazu. Při nízké dávce a dostačujícím prostorovém rozlišení poskytuje dostatek údajů pro diagnostiku, plánování a kontrolu terapie. Nejčastější aplikace v endodoncii zahrnují přesné trojrozměrné zobrazení kořenů a kanálků zubů, periapikálních patologických procesů, vnitřní a vnější resorpci kořene a detekci jeho fraktur. CBCT má také nezastupitelnou roli v monitorování úspěšnosti léčby. Ve srovnání s klasickým CT má CBCT vyšší přesnost, větší rozlišení, kratší čas skenování a redukovanou dávku radiačního záření. Ve srovnání s konvečním intraorálním RTG má CBCT schopnost eliminovat superpozici okolních struktur a zvětšení způsobené rozdílným úhlem dopadu RTG paprsku nebo různou vzdáleností vyšetřovaného objektu od RTG snímku a senzoru. Poskytne tak klinicky přesné a relevantní informace. Stinná stránka zahrnuje zatím limitovanou dostupnost a významnou počáteční investici.
Klíčová slova: cone-beam CT (CBCT), endodoncie, rentgen (RTG).

Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie s. 62-63
Daniel Černý, Hana Zallmannová
Test 3: Periapikální projasnění - diagnóza nebo symptom?
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh expodent s. 63
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

* Webináře úspěšně pokračují s. 64
Zdeněk Poledna
On-line odborné diskuse neboli webináře pořádá ČSK od loňského dubna. Tato zajímavá forma vzdělávání probíhá vždy první čtvrtek v měsíci na portálu e-learningu ČSK (www.apolenka.cz). K některým webinářům je možné se zpětně vrátit prostřednictvím internetového archivu (viz přehled webinářů v textu článku). Informace o tom, jak se do on-line diskuse můžete zapojit, jsou pravidelně rozesílány e-mailem, upozornění na nejbližší termín webináře najdete také v LKS v rubrice Diář. Od září 2010 pro LKS tyto odborné diskuse sleduje a komentuje člen redakční rady MUDr. Zdeněk Poledna.

Recenze
* Foniatrie - hlas
s. 67
(Jakub Dršata a kol.; Tobiáš 2011)
Radovan Slezák

Servis
Aktuální informace
* Cenové dodatky 2011 – souhrnná informace
s. S22
Všechny zdravotní pojišťovny rozesílají nebo budou rozesílat cenové dodatky, ve kterých respektují výsledky dohodovacího řízení. Oproti výsledkům dohodovacího řízení se však v těchto dodatcích objeví některé drobné změny. Podrobně také na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

* Cenová regulace se týká i nesmluvních ZZ s. S22
Cenový předpis je publikován ve Věstníku MZČR ročník 2011, částka 1, vydaném dne 1. 1. 2011.
Informace ke stanovení ceny péče hrazené částečně nebo zcela pacientem naleznete na www.dent.cz (Pro členy/Financování zubní péče/Přímé platby).

* Pohotovostní lékárna v ordinaci zubního lékaře s. S22
Rozsah nutného vybavení ordinací stanovuje vyhláška 221/2010 Sb., příloha č. 2, článek I, písmeno A, odstavec 1, písmeno n), která je od 3. 8. 2010 v plném znění zveřejněna na www.dent.cz (Pro členy/Zákony a vyhlášky).

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Od bulletinu k recenzovanému časopisu Komory
s. S23
Ivan Hejduk

Diskuse
* Otevřená ČSK
s. S24
Josef Kunkela, Radek Mounajjed

* Zubní průkaz dítěte pro rok 2011 s. S25
Zina Sladkovská
Zubní průkazy na podporu preventivní péče o děti vydává Česká stomatologická komora jako jediná v ČR od roku 2005. Zubní průkaz dítěte je od letošního roku rozšířen o stránky určené pro vyšetření dětí od šesti a půl roku do deseti let a o krátkou informaci pro rodiče, jak postupovat v péči o zoubky dětí dále. Tato útlá knížečka se vkládá do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, který dostávají maminky ve všech porodnicích v celé republice.

Z redakční pošty
* Na www.dent.cz je zveřejněno
s. S25
Redakce
Jak jsme již informovali v LKS č. 2/2011, jsou čtenářské příspěvky vyjadřující se k určité, zejména aktuální události či problému, v plném původním znění operativně zveřejňovány na webových stránkách ČSK. Na tuto skutečnosti jsou čtenáři v nejbližším vydání LKS výslovně upozorněni v této rubrice Z redakční pošty.
Dne 11. 2. 2011 redakce LKS obdržela příspěvek Několik přání zubního lékaře. Jeho autorem je MUDr. Zdeněk Holub z Ostravy a reaguje v něm na článek MUDr. Pavla Chrze Má být Komora ostřejší a důraznější? z LKS č. 1/2011. Autor příspěvku vyjadřuje své názory a také přání týkající se cen stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a péče nehrazené.
Uvedený příspěvek byl zveřejněn na webových stránkách ČSK 23. 2. v odkazu Aktuální informace.

OSK informují
* Budějovický rarášek ve stomatologii
s. S26
Filip Král
Budějovický rarášek ve stomatologii je název pro pravidelné setkávání zubních lékařů nejen z OSK České Budějovice. Srdečně zveme všechny kolegy k účasti na letošním ročníku konaném ve dnech 29.–30. 4. 2011. Další informace na www.oskcb.cz.

Anketa
* Čeho si na Komoře nejvíce ceníme? (5. část)
s. S27
Iva Žáková
Loni uplynulo dvacet let od založení Lékařské komory stomatologů (LKS) a letos si připomínáme 20. výročí vzniku České stomatologické komory (ČSK), ustanovené dle zákona o komorách. Dvacetiletí činnosti samostatné stavovské organizace zubních lékařů je příležitostí k bilancování, a proto pokračujeme v anketě, v níž se - tentokrát členů sněmu ČSK - ptáme:
Co považujete za největší úspěchy České stomatologické komory za dobu její existence?

Odborné akce
* Implantologové vyhráli
Z 59. výročního zasedání AAID
s. S28
Roman Šmucler
Zřetelný nápis „Vyhráli jsme!“ vítal nad hlavní branou účastníky 59. výročního zasedání Americké akademie zubní implantologie (AAID), které se uskutečnilo 20.-23. 10. 2010 v Bostonu. Poukazoval na úspěšné ukončení několik desetiletí trvající právní, medicínské a společenské války za uznání implantologie jako samostatného oboru zubního lékařství.

* Implantologický klub ČR uzavřel rok 2010 s. S29
Antonín Šimůnek
Padesáté deváté setkání členů i nečlenů Implantologického klubu ČR, poslední v roce 2010, se odehrávalo začátkem prosince, tentokrát v malém jihomoravském městečku Hrotovice.

* Právní poradna s. S30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Převod vlastnického práva k ordinaci.

* Ekonomická poradna s. S30
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o provedení práce (změny 2011).

* Fotoúsměv s. S31
Autorka fotografie: MUDr. Olga Pucová z Ostrova nad Ohří.

* Připravujeme s. S31
Výsledky terapie rozštěpu rtu
Kazuistiku „Zbytkové fetální hojení u rozštěpu rtu – stabilita léčby po 4 letech“ pro LKS připravil MUDr. Jiří Borský z Kliniky plastické chirurgie FN Královské Vinohrady společně s kolegy z Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a Gynekologicko-porodnické kliniky FN Motol. Autoři navazují na původní kazuistiku publikovanou v LKS č. 11/2007 a demonstrují výsledky terapie rozštěpu rtu časnou primární suturou po čtyřech letech od operativního provedení s ohledem na stabilitu léčby a její estetické a funkční výsledky.

Fotoalbum
* Druhý Škachův den
s. S32
Na začátku byla myšlenka připomenout osobnost prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc., jako zakladatele moderní české parodontologie a dentální hygieny a založit tradici setkávání lidí, kteří mají rádi své povolání. Po loňské premiéře se tak letos 4. února konal 2. Škachův den. Téma této vzdělávací akce znělo Odkaz prof. Škacha – návaznost práce dentální hygienistky k všeobecnému lékaři. Odborným garantem akce je pražská Soukromá VOŠ zdravotnická pro dentální hygienistky.