LKS - K názvu našeho časopisu

K NÁZVU NAŠEHO ČASOPISU

Redakce obdržela několik dotazů na to, jaký je oficiální název našeho časopisu.
Oficiální a od roku 1991 registrovaný název je: LKS.
V některých databázích je uváděn název našeho časopisu s různými dovětky. Například v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR najdete: „LKS (Lékařská komora stomatologů)“, v databázi ISSN: „LKS (Praha)“, často je uvedeno „LKS: časopis České stomatologické komory“ apod.
Všechny tyto dovětky jsou pouze upřesněním buď zkratky názvu časopisu, nebo místa vydání (název LKS nese totiž více časopisů v mezinárodním registru ISSN), nebo vydavatele (jak je také upřesněno na titulní straně LKS).
Ať už je název v databázích zpracován s jakýmkoli dovětkem, vždy je jednoznačným vodítkem pro identifikaci časopisu číslo ISSN (LKS má ISSN 1210-3381).

LKS je indexován a excerpován například v těchto databázích:
* Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz)
* Česká národní databáze ISSN (www.techlib.cz) a Mezinárodní registr ISSN
* Ministerstvo kultury ČR – Evidence periodického tisku (www.mkcr.cz)
* Katalog Národní technické knihovny (www.techlib.cz)
* Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz)
* Index Copernicus (www. indexcopernicus.com)

Redakce