LKS, 2011, ročník 21, č. 1, s. 1-24 (S1-S12)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS

Úvodník
* ČSK v roce 2011 s. 1
Zuzana Vystrčilová, členka představenstva ČSK

* Novinky v časopise LKS s. 2
Měsíčník LKS vstupuje do svého jednadvacátého ročníku s několika novinkami.
Jak jste si už jistě povšimli, titulní stránka „elkáesky“ nese – a bude tomu tak v každém letošním vydání - logo 20. výročí založení ČSK. Je nám potěšením informovat vás, že autorem tohoto loga je Ondřej Grygar, dlouholetý grafik LKS, jehož návrh byl ve výběrovém řízení vyhodnocen jako nejlepší. K jubileu Komory jsme také připravili seriál – v každém čísle LKS najdete vzpomínkové rozjímání těch, kteří se o vznik samostatné ČSK zasloužili a v prvním období, od roku 1991, stáli a pracovali v jejím vedení.
Pro lepší přehled o vzdělávacích kursech jsme sloučili dosavadní Přílohu LKS a přílohu Vzdělávání ČSK do jednoho dokumentu. Počínaje tímto vydáním tedy najdete uprostřed LKS pouze jedinou Přílohu LKS, která obsahuje všechny rubriky, na něž jste po léta zvyklí, například Příležitosti a nabídku vzdělávacích akcí, která je členěna na akce organizované ČSK a na akce registrované ČSK, tj. organizované jinými subjekty než Komorou.
Významná změna se týká distribuce časopisu. Od ledna 2011 je LKS rozesílán ve spolupráci se soukromým distributorem, nikoli s Českou poštou jako dosud. Prosíme vás o spolupráci a toleranci eventuálních nedostatků při zavádění tohoto nového distribučního systému. Měl by být operativnější a také ekonomicky příznivější. Umožňuje zároveň pestřejší formy rozesílání vkládaných inzertních příloh včetně trojrozměrných reklamních předmětů.
Jinak pro vás, vážení čtenáři, budeme připravovat časopis ve stejné obsahové struktuře jako v loňském roce. Vzhledem k tomu, že časopis LKS byl Radou pro výzkum a vývoj uznán a aktualizací z roku 2010 opakovaně potvrzen jako recenzované periodikum, klademe důraz na odborná sdělení a další odborné články.
Jako praktická pomůcka pro autory, ale i recenzenty, slouží Pokyny autorům odborných sdělení v LKS, které jsou v aktualizované verzi publikovány v tomto čísle LKS a zároveň jsou trvale k dispozici na www.dent.cz (odkaz Časopis LKS).
Pro stavovskou problematiku je opět určena především integrovaná příloha s názvem SERVIS, v níž nadále budete nacházet aktuální informace a další statě týkající se činnosti Komory a provozu vašich ordinací.

Reportáž
* Úspěšné postery z pdd 2010 s. 4-5
V posterové sekci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2010, který se konal ve dnech 6.-8. října 2010, se představilo celkem čtrnáct sdělení se zajímavou a tematicky různorodou problematikou z jednotlivých oborů zubního lékařství. Odborný výbor kongresu prezentovaná sdělení každoročně hodnotí a nejlepší z nich jsou oceněna (viz přehled v LKS č. 11/2010). Stalo se již dobrým zvykem úspěšné postery a jejich autory představit na stránkách LKS, a proto se nyní ohlédněme za atmosférou posterové sekce PDD 2010, která se konala v Kongresovém centru Praha.

Reportáž
* Z Podzimního stomatologického fóra s. 6
Vzdělávací středisko ČSK uspořádalo v pátek 26. listopadu 2010 v Brně čtvrtý ročník Podzimního stomatologického fóra (PSF). Tato polytematická vzdělávací akce určená celému dentálnímu týmu se tradičně konala v hotelu International. Dvě celodenní přednášky se zájmem vyslechlo na dvě stovky účastníků - 135 zubních lékařů a 61 sester a dentálních hygienistek.

* Jarní stomatologické fórum
18. března 2011, Národní dům na Vinohradech, Praha
s. 6
Vzdělávací středisko ČSK vás zve na další tradiční vzdělávací akci určenou celému stomatologickému týmu. V sekci pro zubní lékaře bude přednášet MUDr. Josef Kunkela, v sekci pro sestry, asistentky a dentální hygienistky MUDr. Romana Ivančaková, CSc. JSF bude doprovázeno výstavou dentálních firem.

Odborné sdělení
Pokyny autorům odborných sdělení – aktualizace 2011
s. 18-19
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění je též publikováno v LKS č. 1/2011 na str. 18-19.

* Náhrada jednoho zubu implantátem v esteticky významné oblasti kombinovaná s kostní augmentací
Kazuistiky
s. 7-15
Miguel David Cevallos Lecaro, Radek Mounajjed, Daniel Černý
pracoviště:
D.C.M. klinika, s. r. o., Hradec Králové
Souhrn: Zavedení dentálního implantátu jako náhrady jednoho zubu je nejběžnější chirurgický výkon v dentální implantologii. Existuje řada chirurgických postupů, které umožňují dosáhnout optimálních výsledků. Nejobtížněji řešitelné stavy bývají v esteticky významné, tedy viditelné oblasti chrupu. Autoři ukazují různé případy při náhradách ztrát jednotlivých zubů a způsob dosažení uspokojivých výsledků.
Klíčová slova: dentální implantáty, augmentační postupy, beta-trikalciumfosfát.


Malé ilustrované repetitorium
* Praktická endodoncie s. 16-17
Hana Zallmannová, Daniel Černý
Test 1: Předoperační RTG – proč nezačínat práci naslepo
Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již osmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti endodoncie a zaměřili se především na diagnostiku a terapii nejčastějších situací, se kterými se zubní lékaři musí v souvislosti s endodontem potýkat. Cílem seriálu je upozornit na některé obvyklé chyby a na způsob, jak jim předejít. Odbornou hloubkou jsou texty určeny hlavně praktickým zubním lékařům a nesnaží se nahradit specializovanou endodontickou literaturu.

Recenze
* Základy lékařské fyziologie s. 21
(Miloš Langmeier a kol.; Grada Publishing 2009)
Hana Hubálková

* Bez dialogu to nepůjde – Komunikace s pacientem
s. 22-23
Otakar Kotyza
Rozvoj sektoru služeb v oblasti medicíny, potažmo zubního lékařství, s sebou přinesl také rozvoj marketingu v oblasti zdravotnictví. Velice vážným a důležitým elementem marketingu jako takového je komunikace. Komunikace je v obecné rovině definována jako sdělování informací prostřednictvím nejrůznějších signálů a prostředků: slovem, písmem, gesty a dalším neverbálním chováním. Kdykoliv dochází mezi lidmi k interakci, nevyhnutelně musí dojít k jisté komunikaci. Pojďme se na ni krátce zaměřit z pohledu zubního lékařství.

* Pražské dentální dny 2011 a veletrh expodent s. 23
12.-14. 10. 2011, Kongresové centrum Praha
Kongres a veletrh pod jednou střechou!
14. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s veletrhem Expodent.
Téma kongresu:
Řešení komplikací při ošetření ve stomatologii

Servis
Aktuální informace s. S2
* Úhradová vyhláška a cenové (úhradové) dodatky pro rok 2011
* Úhrada skupinového profesního pojištění na rok 2011
* výzva ke spolupráci při realizaci výstavy k 20. výročí ČSK
Další výstavu v Apolence, sídle ČSK, kterou plánujeme od dubna 2011, chceme tematicky zaměřit na dvacet let činnosti České stomatologické komory. Obracíme se proto na všechny zubní lékaře – pamětníky - s prosbou o zapůjčení materiálů, které se k dvacetiletému výročí Komory vztahují a je možné je vystavit. Pro trojrozměrné předměty budeme obtížně hledat vhodné umístění, ale je možné zvážit vystavení jejich fotografií. Vše, co nám bude pro účely výstavy poskytnuto, budeme pečlivě opatrovat a v pořádku vrátíme. Výstavu připravujeme ve spolupráci s dlouholetými spolupracovníky Komory a zkušenými vystavovateli Miroslavem Pacnerem a Petrem Horou Hořejšem.
S nabídkou se, prosím, obracejte na Mgr. Zinu Sladkovskou, telefon: 234 709 631, e-mail: sladkovska@dent.cz

Seriál k 20. výročí založení ČSK
* Dvacáté výročí Komory v pěti tisících znaků s. S3
Jiří Pekárek

* Má být Komora ostřejší a důraznější? s. S4-S5
Pavel Chrz
V poslední době často slýchám názory (a v mé elektronické poště se objevují taky), že bychom měli být jako Komora výrazně ostřejší a důraznější v současných debatách o budoucnosti našeho zdravotnictví. Že bychom měli jednoznačně a nahlas říci, co chceme, a měli bychom trvat na tom, že zubní péče je z velké části nadstandardem a že tedy není nic divného na tom, že se za ni bude stále více a častěji platit v hotovosti a nikoliv ze zdravotního pojištění.
Můj osobní názor je celá léta dobře známý, musím se však zeptat každého z vás, ať už čtete časopis LKS a nebo komorový web: Opravdu jako Komora víme, co vlastně chceme? Máme jednoznačně prodiskutováno a ujasněno, co je v současných debatách naší společnou prioritou a co tedy máme ostře a důrazně prosazovat?

* Sněm CED zasedal v Bruselu s. S6
Jiří Zemen
Další CED General Meeting – sněm Rady evropských zubních lékařů – se konal 19. 11. 2010 v Bruselu. Za ČSK se zúčastnili delegáti MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Jan Černý a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Z redakční pošty
* O setkání s egyptským kolegou s. S6
Dalibor Badal

Anketa
* Čeho si na Komoře nejvíce ceníme? (4. část) s. S7
Iva Žáková
Loni uplynulo dvacet let od založení Lékařské komory stomatologů (LKS) a letos si připomínáme 20. výročí vzniku České stomatologické komory (ČSK), ustanovené dle zákona o komorách. Dvacetiletí činnosti samostatné stavovské organizace zubních lékařů je příležitostí k bilancování, a proto pokračujeme v anketě, v níž se - tentokrát členů sněmu ČSK - ptáme:
Co považujete za největší úspěchy České stomatologické komory za dobu její existence?

Odborné akce
* Česká společnost CAD/CAM stomatologie s. S8
Přestože je CAD/CAM technologie na stomatologickém poli známá již více než 25 let, opravdový boom zažívá až v posledních třech letech. Logickým vyústěním této situace bylo založení občanského sdružení Česká společnost CAD/CAM stomatologie (ČSCS) a jeho následná registrace u Ministerstva vnitra dne 1. 4. 2009.

* Z výročního kongresu Evropské protetické asociace s. S8-9
Lenka Vavřičková
Ve dnech 22.-25. 9. 2010 se konalo 34. výroční zasedání Evropské protetické asociace (EPA). Hostitelským městem byla Priština v Kosovu. Současně to byl první výroční kongres nově založené Asociace protetické stomatologie v Kosovu.

* Sympozium o orální onkologii s. S9
Vladimíra Paulusová
V červnu 2010 se v Londýně uskutečnila konference Oral healthcare for people living with oral cancer, kterou organizoval C. Scully za podpory Mezinárodní akademie orální onkologie (IAOO), Mezinárodní asociace podpůrné péče u rakoviny (MASCC) a Univerzity v Edinburghu. Sympozium bylo rozděleno do dvou sekcí, které probíhaly simultánně. Jedna byla určena pro lékaře, druhá pro ošetřovatele a sestry. Zúčastnilo se 150 lékařů ze 33 zemí světa.

* Osmý workshop ČES s. S9
Simona Ságlová
Česká endodontická společnost, o. s., (ČES) zakončila čtvrtý rok svého působení na endodontické scéně v pořadí již 8. workshopem svých členů, tentokrát v Třeboni. Této akce se zúčastnilo 17 členů společnosti.

* Právní poradna s. S10
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Poskytování zdravotní dokumentace pozůstalým zemřelého pacienta.

* Ekonomická poradna s. S10
Ing. Alena Řeháková
Téma: Výše minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění od 1. 1. 2011.

* Fotoúsměv s. S11
Autor fotografie: MUDr. Miroslav Ciboch z Prahy.

* Připravujeme s. S11
Doporučený postup v péči o dětský chrup
Z iniciativy ČSK zpracovala skupina odborníků z řad zubních lékařů a praktických dětských lékařů odborné stanovisko s názvem Prevence zubního kazu u dětí a mládeže, které shrnuje současný stav poznatků o fluoridové prevenci zubního kazu se zvláštním zaměřením na vědecké důkazy o účinnosti a bezpečnosti fluoridové suplementace. Na základě tohoto materiálu vytvořila uvedená pracovní skupina oficiální Doporučený postup v péči o dětský chrup, který schválily a přijaly všechny zúčastněné pediatrické a stomatologické odborné společnosti. Oba materiály zveřejníme v příštím LKS č. 2/2011.

Fotoalbum
* Mezinárodní punc PDD s. S12
Kongres Pražské dentální dny se každoročně těší zájmu kolem třinácti set zubních lékařů a dalších členů dentálního týmu. Pro mnohé je jedním z lákadel to, že mohou na domácí půdě vyslechnout přednášky zahraničních kolegů a odborníků zvučných jmen. Připomeňme si, koho jsme mohli vidět na PDD 2010.