LKS, 2010, ročník 20, č. 11, s. 213-236 (S105-S116)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

* Sychravý, nebo barevný čas? s. 213
Jaroslav Vostrejž, člen představenstva ČSK

* SKZL oslavila 20. výročí založení s. 214
Slovenská komora zubných lekárov si letos připomněla 20. výročí svého založení. Při této příležitosti se 24. 9., v rámci Slovenských dentálních dní, uskutečnilo slavnostní shromáždění, na kterém byli oceněni ti zubní lékaři, kteří se zasloužili o vznik komory, a ti, kteří svojí prací a osobním přínosem přispěli ke splnění úlohy SKZL. Rada komory zároveň udělila pěti z nich čestný titul Osobnost slovenského zubného lekárstva a také jeden zlatý odznak.

* Pražské dentální dny a veletrh Expodent 2010 s. 216-221
Iva Žáková
Největší odbornou událostí v oblasti zubního lékařství v České republice je každoročně mezinárodní kongres České stomatologické komory Pražské dentální dny. Letošní 13. ročník byl však výjimečný a svým způsobem premiérový, neboť se poprvé konal společně s pilotním ročníkem veletrhu stomatologie a ústní hygieny EXPODENT. Pořadatelé obou akcí – ČSK a Veletrhy Brno – tak vyšli vstříc přání značné části stomatologické veřejnosti, aby se kongres a dentální veletrh konaly pro zvýšení komfortu účastníků nejen ve stejném termínu, ale také pod jednou střechou, jak je ostatně obvyklé ve světě. To se stalo skutečností a po celé tři dny 6.-8. října 2010 patřilo Kongresové centrum Praha zubnímu lékařství.
Reportáž zachycuje průběh kongresu PDD, veletrhu Expodent a doprovodných odborný akcí. Součástí je vyhodnocení posterové sekce PDD 2010.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Ošetření frakturovaných řezáků pomocí zachovaných úlomků zubů - Kazuistika s. 222-227
Daniel Černý
Pracoviště:
D.C.M. klinika, s. r. o., Hradec Králové
Souhrn: Ošetření traumaticky frakturovaných horních středních řezáků u dětských pacientů je relativně častý zákrok, který se dá snadno provést přímou nebo nepřímou technikou z kompozitní pryskyřice. V některých případech je zachován fragment zubu, který lze pomocí kompozitní pryskyřice fixovat na původní místo s nižšími časovými i finančními nároky. Ideální tvar a barva fragmentu, rychlost opravy, její odolnost i biologická hodnota hovoří ve prospěch tohoto řešení. Výkon je možné kombinovat se zásahem na endodontu.
Klíčová slova: fraktura zubu, kompozitní pryskyřice, repozice, pedostomatologie.

* K odbornému sdělení: Folikulární cysta maxily s. 228
(autorů Peřina V, Machálka M. LKS 2010, 20(5): 109-113)
Jiří Ramba
Odborná diskuse ke kazuistice obsahuje rozbor léčebného postupu a návrh na další terapii.

* Ľudské papilomavírusy v patogenéze spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej a orofaryngu
Prehľadový článok
s. 229-233
Michal Krump1), Jiří Ehrmann2)
Pracoviště:
1) Súkromná stomatologická ambulancia, Sun Dental, s. r. o., Púchov
2) Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Súhrn: K hlavným rizikovým faktorom spinocelulárneho karcinómu dutiny ústnej a orofaryngu (OAPC) patrí abúzus alkoholu, tabaku a v ázijských krajinách značne rozšírené žuvanie betelu. V populácii sa napriek tomu vyskytuje skupina pacientov s OAPC bez prítomnosti týchto typických rizikových faktorov v životospráve (nefajčiari, abstinenti), u ktorých sa hypotetizuje o možnej súvislosti s papilomavírusovou infekciou (HPV). Mechanizmus onkogenézy spočíva v schopnosti HPV kódovať dva kľúčové onkoproteíny E6 a E7, ktoré cestou degradácie tumor supresorových proteínov p53 a pRb narušujú reguláciu bunkového cyklu. Kým pacienti s HPV negatívnymi tumormi hlavy a krku vykazujú koreláciu so známymi rizikovými faktormi (alkohol, tabak), pacienti s HPV pozitívnymi tumormi vykazujú silnú asociáciu s počtom orálnych sexuálnych partnerov a fajčením marihuany. V HPV etiopatogenéze sa diskutujú taktiež iné faktory ovplyvňujúce priebeh perzistentnej infekcie ako je génový polymorfizmus či spolupôsobenie ďalšieho kancerogénu. Súčasná vakcinácia proti vysokorizikovým typom HPV, zameraná najmä na prevenciu cervikálneho karcinómu, môže teoreticky ovplyvňovať priebeh infekcie aj v iných anatomických lokalitách ako je dutina ústna či orofarynx.
Kľúčové slová: HPV, spinocelulárny karcinóm dutiny ústnej a orofaryngu, etiopatogenéza, onkogenéza, génový polymorfizmus, prevencia.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii
s. 234-235
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
Test 11: komplikace ve fixní protetice
Proč došlo k odštípnutí (chippingu) u celokeramické korunky?
Pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Servis
Aktuální informace
s. S106
* Dohoda ČSK a SKZL o vzájemném uznávání vzdělávacích akcí
* Od ledna časopis LKS pro slovenské zubní lékaře formou předplatného

Anketa
* Uspěl kongres PDD konaný společně s veletrhem Expodent?

s. S107
Iva Žáková
Během mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který se konal letos v říjnu poprvé společně s veletrhem Expodent, jsme se účastníků v Kongresovém centru Praha zeptali:
Co vás zaujalo na Pražských dentálních dnech 2010 a jak vnímáte letošní novinku, tedy kongres a veletrh pod jednou střechou?

Odborné akce
* Parodontologicko-implantologický kongres na Slovensku

s. S110
Miroslav Ciboch
Ve dnech 7.-8. 5. 2010 proběhl ve Zlaté Idce, asi 20 km od Košic, již 3. ročník mezinárodního parodontologicko-imlantologického kongresu.

* Z druhého výročního kongresu ČES s. S111
Lenka Roubalíková
Praha opět hostila příznivce české endodoncie. Kongresový sál hotelu Pyramida se dne 2. 10. 2010 naplnil do posledního místa. V pořadí již druhý výroční kongres České endodontické společnosti navštívilo 270 posluchačů z České republiky i Slovenska.

* Právní poradna s. S114
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Předání výpisu ze zdravotní dokumentace kolegovi (bývalému zaměstnanci), který si otevřel vlastní praxi

* Ekonomická poradna s. S114
Ing. Alena Řeháková
Téma: Uplatnění zůstatkové ceny přístroje, který byl z ordinace odcizen, do daňových výdajů

* Fotoúsměv s. S115
Fotografii zaslal MUDr. Josef Loučka ze Slaného.

* Připravujeme s. S115
Rejstřík LKS 2010 a Poděkování recenzentům
Zvláštní přílohou LKS č. 12/2010 bude Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS a v suplementu Dentální tým v roce 2010.
V příštím LKS č. 12/2010 zároveň zveřejníme poděkování všem recenzentům, kteří v uplynulém roce v rámci recenzního řízení hodnotili odborné články nabídnuté časopisu LKS.

Fotoalbum
* Expodent a stánek ČSK
s. S116
Na premiéře veletrhu EXPODENT, který se konal společně s kongresem PDD ve dnech 6.-8. 10. 2010 v Kongresovém centru Praha, se mezi vystavovateli prezentovala i ČSK. Její stánek s rozsáhlou nabídkou akcí a služeb byl neustále v obležení návštěvníků a pracovnice Kanceláře ČSK i brigádnice měly pěkně napilno.