Dentální tým, září 2010, ročník 3, s. A13-A24

suplement LKS, 2010, ročník 20, číslo 9

ISSN 1803-6929
LKS INDEXOVÁNO:
SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM – SUPLEMENT LKS
Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Odborná náplň je v současnosti věnována konkrétním protetickým tématům z pohledu zubního technika a zubního lékaře. Na přípravě se podílela Česká společnost protetické stomatologie a partnerem suplementu je ČSOB.


Z OBSAHU SUPLEMENTU DENTÁLNÍ TÝM
Nad tímto vydáním převzala záštitu Česká společnost protetické stomatologie
Partner suplementu LKS pro Dentální tým: ČSOB, a. s.


* V ŘÍJNU V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA!
KONGRES PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 A VELETRH EXPODENT
s. A13
Již 13. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny pořádá ČSK 6.-8. 10. 2010 v Kongresovém centru Praha. Odborná náplň je už tradičně koncipována jak pro zubní lékaře, tak pro pracovníky dalších profesí tvořících dentální tým. Letos poprvé se bude pod jednou střechou a ve stejném termínu jako PDD konat nový dentální veletrh EXPODENT 2010, jehož je ČSK oficiálním odborným partnerem.
Článek přináší podrobné informace o odborném programu v Sekci pro sestry a dentální hygienistky (pátek 8. 10., 9.00-13.30 hod.) a v Sekci pro zubní techniky (pátek 8. 10., 9.00-14.30 hod.), na jehož přípravě ČSK spolupracovala s Komorou zubních techniků ČR.

* Pohledy na slitinu Koldan z hlediska nežádoucích účinků s. A15
Jarmila Procházková
Pracoviště:
Výzkumný ústav stomatologický, 1. LF UK a VFN Praha
Koldan je slitinou s obsahem 89,9 % stříbra, 9,3 % cínu a 0,8 % zinku. Vzhledem ke své nízké pevnosti je určena pro zhotovení jednoduchých kořenových inlayí se supragingivální lokalizací kontaktu s dentinem. Slitina v ústech koroduje. Korozivní produkty pak mohou u citlivých jedinců vyvolat nežádoucí vedlejší účinky a neodstranitelné pigmentové zabarvení dásní. Autorka podrobně rozebírá důvody, pro které nelze doporučit používání slitiny Koldan v zubním lékařství.

Praktické sdělení
* Spolupráce dentálního týmu v individuální preventivní péči o dětské pacienty
s. A16-A19
Simona Ságlová
Pracoviště:
D.C.M. klinika, s. r. o., zubní ordinace Nové Město nad Metují
Souhrn: Preventivní péče o pacienty dětského věku je časově i psychicky velmi náročná. Zapojení více členů dentálního týmu přináší zlepšení kvality péče, jejímž cílem je dobře spolupracující, motivovaný, vyšetřený a případně ošetřený dětský pacient.
Klíčová slova: dentální tým, preventivní zubní péče.

* Dětský úsměv - Projekt úspěšně pokračuje s. A20
Program Dětský úsměv, který realizuje Český zelený kříž, se zaměřuje na preventivní péči o dětské zuby a je nositelem Pečeti České stomatologické komory. Projekt probíhá pod záštitou Asociace dentálních hygienistek ČR a za podpory řady partnerů.

* Zubní laboratoře nabízejí spolupráci a své služby s. A22-A23
Řádková inzerce s uvedením kontaktů a zaměření zubních laboratoří.

* Soutěž zubních techniků studentů - Dent Cup 2010 s. A24
Novinka: Internetová soutěž pro odbornou veřejnost o ceny
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
V letošním roce přináší Soutěž zubních techniků studentů – DENT CUP 2010 pár nových nápadů. Jedním z nich je i internetová soutěž, kterou by organizátoři rádi oslovili i zubní lékaře. Tato část soutěže nabídne široké odborné veřejnosti možnost posoudit přes internet práce soutěžících.
Od 18. října do 10. prosince 2010 budou na stránkách soutěže www.soutezzubnichtechniku.cz a na stránkách sponzorů a dentálních stavovských organizací (včetně ČSK) umístěny všechny práce soutěžících. Návštěvník bude mít možnost posoudit kvalitu soutěžních prací a vytvořit si vlastní pořadí. Všichni hlasující v internetové soutěži, kteří se před hodnocením na stránkách soutěže zaregistrují, budou v prosinci slosováni a pro 4 vylosované budou určeny jako vánoční dárky kvalitní fotografické aparáty.