LKS 2010, ročník 20, číslo 9, s. 169-192 (S73-S92)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS
S tímto číslem LKS vychází suplement:
* DENTÁLNÍ TÝM
září 2010, ročník 3, s. A13-A24
(suplement LKS, 2010, ročník 20, číslo 9).
ISSN: 1803-6929

* Pražské dentální dny (abstrakty)
2010, ročník 12, s. K1-K44
(suplement LKS, 2010, ročník 20, číslo 9).
ISSN: 1212-5725
Tento suplement je zveřejněn v plné verzi na www.dent.cz

Úvodník
* Léto budiž pochváleno
s. 169
Jiří Ševčík, člen představenstva ČSK

* Pět let v Apolence s. 170
Dne 21. září 2005, v den výročí založení České stomatologické komory, se stala sídlem Komory Apolenka – Dům českých zubních lékařů ve Slavojově ulici pod pražským Vyšehradem.

* KONGRES PDD 2010 A VELETRH EXPODENT s. 172-173
Mezinárodní kongres PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 se letos poprvé bude konat společně s novým veletrhem EXPODENT. Kongresové centrum Praha (KCP) tak bude ve dnech 6.-8. října patřit především široké stomatologické veřejnosti, která zde najde pestrý odborný program a přehlídku aktuálních trendů v oboru.
Odborný programu kongresu PDD má hlavní téma Pacient - priorita dentálního týmu a je rozčleněn do 11 sekcí. Některé části (např. Posterová sekce, Sekce mladých autorů) budou už tradičně volně přístupné všem zájemcům bez vazby na kongresovou registraci.
Novinkou je volně přístupný doprovodný odborný program –Kompletní ošetření celokeramickou korunkou v jedné návštěvě živě (dr. Kunkela, 7. 10.) a panelová diskuse Často kladené otázky v protetické stomatologii (dr. Mounajjed a hosté z klinických pracovišť a privátních praxí, 8. 10.).
Jak už je dobře známo, společně s kongresem PDD se ve stejném termínu v KCP koná veletrh EXPODENT 2010, jehož pořadatelem jsou Brněnské výstavy a veletrhy a oficiálním odborným partnerem je ČSK. Návštěvníci zde najdou komplexní přehled z oblasti stomatologických přístrojů, nástrojů, dentálních materiálů, ústní hygieny a podobně. Mezi vystavovateli bude také Komora (stánek ČSK č. 226 ve 2. patře KCP). V rámci veletrhu se můžeme těšit na množství doprovodných akcí odborného, praktického i společenského charakteru.
Podrobný harmonogram veškerých doprovodných akcí v Kongresovém centru Praha najdete v přehledném letáku, který je vložen v LKS 9/2010 a zveřejněn na www.dent.cz.

REPORTÁŽ
* GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
PRAHA – STOMATOLOGICKÉ MUZEUM ZALOŽENÉ PROFESOREM JESENSKÝM

Jiří Mazánek s. 174-177
Prostorově nevelké, ale množstvím a charakterem exponátů jedinečné muzeum se nachází v přízemí budovy Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, v Kateřinské ulici č. 32. Vznik muzea je úzce spjat s osobností prof. MUDr. Jana Jesenského. Slavnostní otevření muzea se uskutečnilo dne 16. 5. 1928 v 8.00 hodin při zasedání Spolku českých zubních lékařů v rámci VI. sjezdu slovanských a českých přírodozpytců, lékařů a inženýrů.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.


Hyperplazie dásní jako časný příznak manifestace akutní myeloidní leukemie - Kazuistika s. 179-183
Ladislav Dzan1), Ivo Kučera1), Lenka Walterová2), Lydie Izakovičová Hollá3)
Pracoviště:
1) Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice, a. s., Liberec
2) Oddělení klinické hematologie, Krajská nemocnice, a. s., Liberec
3) Stomatologická klinika a Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Souhrn: Akutní myeloidní leukemie (AML) je nádorové onemocnění krvetvorby. V dutině ústní se často projevuje hyperplazií gingivy a dalším postižením sliznic, nejčastěji ve formě ulcerací a zvýšeného krvácení. Praktický zubní lékař tak může být prvním, kdo na základě klinického nálezu a diferenciálně diagnostické rozvahy na toto onemocnění vysloví podezření. V předložené kazuistice prezentujeme případ 63leté pacientky, u které se AML manifestovala zbytněním gingivy ještě před alterací celkového stavu.
Klíčová slova: zbytnění (hyperplazie) gingivy, akutní myeloidní leukemie (AML).

* Xylitol – jeden z prostředků prevence zubního kazu
Přehledové sdělení s. 184-187
Irena Červená
Pracoviště:
Dětské zubní oddělení, Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha, a Privátní stomatologická praxe, Praha
SOUHRN: Xylitol je náhradní sladidlo s velmi příznivými vlastnostmi, díky nimž je vhodné i pro těhotné ženy a diabetiky. Není kariogenní, dokonce působí antibakteriálně a je doporučen WHO k užívání v rámci prevence zubního kazu. Toto sdělení přináší přehled vlastností xylitolu, mechanismů jeho účinku i možností, jak jej v prevenci zubního kazu využít. Zároveň jsou představeny výsledky a závěry nejdůležitějších studií, které se působením xylitolu zabývaly.
Klíčová slova: xylitol, zubní kaz, prevence.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii
s. 188-189
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 9: odevzdání fixní náhrady
jaká může být příčina špatného dosazení korunky?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.


Servis
Aktuální informace
s. S74-S75
* VYHLÁŠKA O VĚCNÉM A TECHNICKÉM VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
* DODATEK ČPZP KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE
* ZP MÉDIA – ZAVEDENÍ NOVÉHO KÓDU
* SPOLUPRÁCE ČSK A KOOPERATIVY
* ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČSK Č. 1/2010 ze dne 21. 5. 2010 ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgingivální ošetření parodontu
* ON-LINE ROZHOVORY A WEBINÁŘE

ANKETA
* ČEHO SI NA KOMOŘE CENÍME NEJVÍCE? (2. ČÁST)
s. S77
Iva Žáková
Letos jsme si připomněli, že uplynulo dvacet let od založení Lékařské komory stomatologů (LKS), a příští rok pak oslavíme 20. výročí vzniku České stomatologické komory (ČSK), ustanovené dle zákona o komorách. Je tedy čas začít bilancovat uplynulé dvacetiletí, a proto jsme se členů sněmu ČSK zeptali:
Co považujete za největší úspěchy České stomatologické komory za dobu její existence?

* Ze zasedání sněmu CED s. S81
Jiří Zemen
CED General Meeting – sněm Rady evropských zubních lékařů – se konal 28.-29. 5. 2010 ve španělském Santiago de Compostela, hlavním městě Galicie. Za ČSK se zúčastnili delegáti MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Jan Černý a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

* Podzimní stomatologické fórum 2010 s. S81
Vzdělávací středisko ČSK připravuje čtvrtý ročník Podzimního stomatologického fóra v Brně, které se bude konat v pátek 26. listopadu 2010 v hotelu International Best Western Premier. Vzdělávací akce je určena stomatologickému týmu a je rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a dentální hygienistky a pro praktické zubní lékaře. Součástí akce bude také výstava dentálních firem. V sekci pro sestry a dentální hygienistky bude přednášet doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., a v sekci pro zubní lékaře MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.

Odborné akce
* KONGRESOVÉ SETKÁNÍ IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU ČR
s. S82
Antonín Šimůnek
Malebné prostředí zámku v Loučeni doprovázené až netypicky slunečným počasím tvořilo kulisu LVII. kongresu Implantologického klubu ČR, který se konal 5. 6. 2010.

* NOVINKY Z DĚTSKÉ STOMATOLOGIE NA KONGRESU EAPD s. S82
Zdeňka Šustová
Ve dnech 3.-6. 6. 2010 se konal 10. kongres EAPD (European Academy of Paediatric Dentistry) v anglickém městě Harrogate. Spolupořadatelem tohoto výročního kongresu byla British Society of Paediatric Dentistry (BSPD). Kongres probíhal společně s výstavou firem v prostorách Harrogate International Centre.

* TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE TÉMATEM 3. KONGRESU ČADE s. S83
Eva Tuzarová
V sobotu 16. 6. 2010 se v Praze uskutečnil třetí výroční kongres České akademie dentální estetiky. Mottem letošního kongresu byla Týmová spolupráce.

OSK informují
* Plzeňská Večerní univerzita zubního lékaře
s. S87
Rudolf Jakl
Koncem roku 2007 přišel na zasedání představenstva OSK Plzeň doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., s nápadem založit v Plzni něco na způsob jakési večerní univerzity - pravidelně se opakující vzdělávací akce zaměřené především na praktické zubní lékaře. Název se tak nabízel hned od začátku – Večerní univerzita zubního lékaře – VUZL. S vydatnou pomocí naší sekretářky Štěpánky Kratochvílové se podařilo přeměnit výborný nápad v reálný, fungující projekt. Pro jistou „atraktivitu“ se název rychle ujal a mně se dnes ani nechce věřit, že jsme již uspořádali osmnáct sezení. VUZL se v Plzni rozjela, o čemž svědčí pravidelná účast 50-70 kolegyň a kolegů.

* Ohlédnutí za květnovým InDentem s. S87
Již pátý ročník dentálního veletrhu InDent se konal letos v květnu Ostravě. Přestože organizátorům nečekaně zkomplikovaly situaci lokální povodně, které krátce před zahájením veletrhu zasáhly Moravu, lze konstatovat, že InDent 2010 proběhl úspěšně.

* Právní poradna s. S90
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky.

* Ekonomická poradna s. S90
Ing. Alena Řeháková
Téma: Pracovní smlouva a zkušební doba.

* Fotoúsměv s. S91
Fotografii zaslala MUDr. Ludmila Moravcová z Čížové na Písecku.

* Připravujeme s. S91
REPORTÁŽ Z VALNÉ HROMADY ČSK
V příštím LKS přineseme zpravodajství z valné hromady členů ČSK, konané 18. září v pražském Národním domě na Vinohradech. Informovat budeme také o setkání všech předsedů OSK s členy představenstva ČSK, které na valnou hromadu v Praze navazuje.

Fotoalbum
* STOMATOLOGICKÉ MLÁDÍ V BRNĚ
s. S92
Ladislav Šolc
Ve dnech 16.-22. července 2010 se v Brně konal celosvětový kongres mezinárodních organizací IADS (International Association of Dental Students) a YDW (Young Dentist Worldwide), které sdružují studenty zubního lékařství a mladé zubní lékaře z celého světa. Přinášíme vám z něj malou obrazovou zprávu.