LKS, 2010, ročník 20, č. 5, s. 97-120 (S37-S48)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS
S tímto číslem LKS vychází suplement:
* DENTÁLNÍ TÝM
květen 2010, ročník 3, s. A1-A12
(suplement LKS, 2010, ročník 20, číslo 5).
ISSN: 1803-6929

Úvodník
* Květen s. 97
Ivan Novický, člen představenstva ČSK

* ON-LINE ROZHOVORY S VEDENÍM ČSK A ČLENY VOLENÝCH ORGÁNŮ NA WWWW.DENT.CZ S. 97
Pátý on-line rozhovor na webových stránkách ČSK se uskuteční 24. května 2010 od 17.00 do 19.00 hodin. Na dotazy zubních lékařů bude formou písemného rozhovoru odpovídat MUDr. Vratislav Čermák, člen představenstva ČSK. Podrobné informace o tom, kdy a jak se do diskuse zapojit, zašleme opět prostřednictvím e-mailu.

* KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI ON-LINE DISKUSE KE VZDĚLÁVÁNÍ NA PORTÁLU E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČSK S. S97
Vedle pravidelných on-line rozhovorů s členy volených orgánů ČSK připravuje Komora on-line diskusi ke vzdělávání, která se koná každý první čtvrtek v měsíci (1. 4., 6. 5, 3. 6. atd.).
On-line diskuse je vedena formou video-rozhovoru. Jde o moderovanou webovou diskusi (webinář) na portálu e-learningového vzdělávání (http://moodle.apolenka.cz/).
Téma, jméno lektora a informace o tom, jak se do diskuse zapojit, jsou zveřejňovány na www.dent.cz a zároveň rozesílány e-mailem členům ČSK, kteří svou elektronickou adresu poskytli Kanceláři ČSK.
První webinář (1. 4.) formou video-rozhovoru vedli MUDr. Radek Mounajjed D.D.S., Ph.D., a MUDr. Josef Kunkela. Téma Odevzdání fixní náhrady provázené ilustračními fotografiemi a živou diskusí obou moderátorů, do které se v průběhu rozhovoru postupně připojovali další diskutující, přilákala k počítačům více než šedesát zájemců o tuto novou, zatím nevyzkoušenou, formu předávání odborných informací.
Druhý webinář (6. 5.) vedl MUDr. Daniel Černý na téma Postendodontické ošetření a moderoval MUDr. Radek Mounajjed D.D.S., Ph.D.
Přihlášení zubní lékaři se do rozhovoru zapojují zatím především písemnou formou, i když samozřejmě mají možnost „živého vstupu“ do diskuse prostřednictvím připojeného mikrofonu.

* Parolet hraje v květnu s. 97
Hudební sdružení PAROLET, složené z valné části ze zubních lékařů, připravilo další rockový koncert. Parolet bude hrát k tanci a poslechu 22. 5. 2010 od 21.00 hod. v House of Blues v Plzni (Černická 10). Všichni příznivci, známí a kamarádi jsou srdečně zváni na letošní květnové běsnění!

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 A VELETRH EXPODENT S. 100
6.-8. 10. 2010, Kongresové centrum Praha
novinka! Kongres a veletrh pod jednou střechou!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem Expodent.

* Pozvánka na PDD 2010 s. 100
Program mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, který se bude konat 6.-8. 2010 v Kongresovém centru Praha společně s veletrhem EXPODENT, je připraven a již nyní se můžete na kongres přihlásit.
Do programu PDD 2010 vybral odborný výbor na osmdesát sdělení a posterů zahrnujících širokou tematiku zubního lékařství. Programu opět zahrnuje jak tematické bloky pro zubní lékaře, tak samostatnou sekci pro sestry a dentální hygienistky a sekci pro zubní techniky, která je připravena ve spolupráci s Komorou zubních techniků ČR. Vedle domácích odborníků se letos můžeme těšit na téměř dvě desítky zahraničních přednášejících, mezi nimiž mají tentokrát silné zastoupení kolegové ze Slovenska. Některé části odborného programu kongresu budou už tradičně volně přístupné všem zájemcům bez vazby na kongresovou registraci a novinkou je volně přístupný doprovodný odborný program.
Tištěný program PDD 2010 a přihláška k účasti jsou rozesílány (do ČR) s tímto LKS č. 5/2010. Zájemcům ze Slovenska zašle kongresové materiály na vyžádání Kongresové oddělení ČSK.

Osobnosti vzpomínají
* PROTETICKÉ VARIACE DOCENTA JIŘÍHO BITTNERA S. 101-103
Ladislav Šolc
Tímto článkem zahajujeme volnou sérii vzpomínkových materiálů a rozhovorů s osobnostmi českého zubního lékařství. Postupně budeme vytvářet galerii těch, kteří zejména v druhé polovině dvacátého století úspěšně budovali základy tohoto samostatného oboru moderní medicíny.
Jméno doc. MUDr. Jiřího Bittnera, CSc., výrazně prolíná českým zubním lékařstvím posledního půlstoletí především díky tomu, že patří mezi zakladatele moderní české protetiky. Tedy oboru, který je sice „známý jako lidstvo samo“, ale právě v posledních desetiletích se díky řadě příznivých okolností dostává do středu zájmu lékařů, firem a samozřejmě pacientů.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU BISFOSFONÁTY INDUKOVANOU OSTEONEKRÓZOU ČELISTNÍCH KOSTÍ
KAZUISTIKA S. 104-108

Alena Pavlicová, Lenka Vavřičková, Radovan Slezák, Radovan Mottl
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Souhrn: Osteonekróza čelisti je jednou z komplikací při léčbě bisfosfonáty. Bisfosfonáty jsou v současnosti nedílnou součástí léčebného protokolu u nemocných s kostními nádorovými chorobami a při osteoporóze. Vznik osteonekrózy čelistí je s největší pravděpodobností podmíněn porušenou vaskularizací kostní tkáně, ke které přispívají molekuly dusíku moderních bisfosfonátů. Osteonekróza je obvykle iniciována stomatologickým zákrokem, nejčastěji extrakcí zubu. Prvními příznaky jsou prolongovaná doba hojení extrakční rány s výraznou bolestivostí, na lokální léčbu nereagující suchá alveolitida a postupný vývoj osteomyelitidy a osteonekrózy. Léčba je převážně konzervativní, založená na použití perorálních antiseptických roztoků, antibiotik, analgetik. U některých pacientů je nutné chirurgické odstranění kostních sekvestrů. Stomatologické vyšetření pacientů ohrožených vznikem tohoto onemocnění a z něho vyplývající ošetření včetně extrakcí zubů by mělo být realizováno již před zahájením léčby bisfosfonáty. V případě již vzniklých komplikací je důležité včasné zahájení řádné terapie na specializovaném pracovišti.
Klíčová slova: bisfosfonáty, osteonekróza, stomatologické ošetření.

* FOLIKULÁRNÍ CYSTA MAXILY
KAZUISTIKA S. 109-113

Vojtěch Peřina, Milan Machálka
Pracoviště:
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Souhrn: Folikulární cysty vznikají z epitelu zubního zárodku. Většinou jsou spojeny s retencí příslušného zubu. Pokud zůstanou neodhaleny, mohou postupným růstem dislokovat okolní zuby, deformovat čelisti a někdy být příčinou kolemčelistního zánětu. Popsán je případ pozdě diagnostikované, rozsáhlé cysty maxilární dutiny. Celkově zdravý devítiletý chlapec byl odeslán do naší ambulance pro otok obličeje. Rentgenologické vyšetření (OPG) odhalilo dislokované, v alveolu retinované zuby 21, 22, 24, 25 a retinovaný 23, který byl uložen vysoko až pod dnem orbity. CT vyšetření potvrdilo cystický útvar bez patologické vaskularizace. Byla provedena exstirpace útvaru a současně vybaveny zuby 21, 22, 23 a 24. Nyní pacient trpí estetickým defektem. Rekonstrukce tvrdých tkání bude zdlouhavá a obtížná.
Klíčová slova: folikulární, cysta, retence, pozdní diagnostika.

Malé ilustrované repetitorium
* CHYBY A TIPY V PROTETICKÉ STOMATOLOGII S. 116-117
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 5: odevzdání fixní náhrady
mohu tuto metalokeramickou korunku přijmout z laboratoře?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

Servis
Aktuální informace s. S38
* nová nařízení týkající se zdravotní péče pojištěnců jiných států eu v čr – sdělení ozp
* aktuálně k registraci pacientů
* bělení zubů
* jak se přihlásit do čsk – upozornění pro absolventy

OSK informují
* Konference stomatologů Úsměv 2010 v Olomouci s. S39
Magdalena Koťová
Konferenci stomatologů s názvem Úsměv už podruhé pořádala Klinika zubního lékařství LF UP a oblastní stomatologická komora v Olomouci. Úsměv 2010 se konal 26.-27. března v olomouckém hotelu Flora, a to pod záštitou děkana LF UP prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc., a prezidenta ČSK MUDr. Pavla Chrze. Oba jmenovaní spolu s přednostou kliniky doc. MUDr. Milošem Špidlenem, Ph.D., a představiteli OSK MUDr. Vlastimilem Bistrým a MUDr. Jaromírou Bankovou konferenci slavnostně zahájili.

Anketa
* Management – nezbytná součást vzdělání? s. S41
Iva Žáková
Vzdělávací akce zaměřené na management v privátní praxi se těší stále většímu zájmu. Přednáška Ing. Jiřího Šusty na toto téma přivedla na březnové Jarní stomatologické fórum na dvě stovky zubních lékařů včetně studentů. Naše otázka proto zněla:
V čem jsou znalosti z oblasti managementu pro vaši zubní praxi především důležité a přínosné?

Z redakční pošty
Prevence úředně vyhlášená s. S42
Zdeněk Poledna
Zamyšlení nad novou Vyhláškou o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR s platností od 1. února 2010. Týká se všech oborů, včetně stomatologie.

Odborné akce
* Brno bude hostit zubařské mládí z celého světa s. S43
Karolína Floryková
Jak jsme již informovali v LKS č. 1/2010, našemu Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) bude ctí letos pořádat celosvětový kongres mezinárodních organizací IADS (International Association of Dental Students) a YDW (Young Dentist Wordlwide), které zaštiťují studenty zubního lékařství a mladé zubní lékaře z celého světa. Kongres se bude konat ve dnech 16.-22. července 2010 v Brně.

* Právní poradna s. S46
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Kdo může vykonávat práci sestry v ordinaci zubního lékaře.

* Ekonomická poradna s. S46
Ing. Alena Řeháková
Téma: Úhrady „exekuce na plat“.

* Fotoúsměv s. S47
Autor fotografie: MUDr. Tomáš Kubík, Brno.

* Připravujeme s. S47
reportáž z 53. sněmu ČSK
Ve dnech 15.-16. května 2010 zasedá v Brně sněm ČSK. Kromě jiného bude projednávat zprávy o činnosti a o hospodaření ČSK v roce 2009. O obsahu jednání budeme podrobně informovat v příštím LKS č. 6/2010.

Fotoalbum
* Ondřej Grygar v Apolence s. S48
Ondřej Grygar, dlouholetý grafik komorového časopisu LKS, vystavuje od dubna v prostorách APOLENKY ve Slavojově ulici 22 nejen svoji volnou tvorbu, ale především retrospektivu svých grafických a designových návrhů pro knižní, časopisecká a hudební nakladatelství u nás. Výstava potrvá do podzimu – přijďte se podívat!