DENTÁLNÍ TÝM – květen 2010, ročník 3, s. A1-A12

suplement LKS, 2010, ročník 20, číslo 5

ISSN 1803-6929
LKS INDEXOVÁNO:
SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM – SUPLEMENT LKS
Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Odborná náplň je v současnosti věnována konkrétním protetickým tématům z pohledu zubního technika a zubního lékaře. Na přípravě se podílela Česká společnost protetické stomatologie a partnerem suplementu je ČSOB.


Z OBSAHU SUPLEMENTU DENTÁLNÍ TÝM
Nad tímto vydáním převzala záštitu Česká společnost protetické stomatologie
Partner suplementu LKS pro Dentální tým: ČSOB, a. s.

* PACIENT – PRIORITA DENTÁLNÍHO TÝMU
HLAVNÍ TÉMA MEZINÁRODNÍHO KONGRESU PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2010 S. A1
Již 13. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny pořádá ČSK 6.-8. 10. 2010 v Kongresovém centru Praha. Odborná náplň je už tradičně koncipována jak pro zubní lékaře, tak pro pracovníky dalších profesí tvořících dentální tým. Letos poprvé se bude pod stejnou střechou a ve stejném termínu jako PDD konat nový dentální veletrh EXPODENT 2010, jehož je ČSK oficiálním odborným partnerem.
Článek přináší podrobné informace o odborném programu v Sekci pro sestry a dentální hygienistky (pátek 8. 10., 9.00-13.30 hod.) a v Sekci pro zubní techniky (pátek 8. 10., 9.00-14.30 hod.), na jehož přípravě ČSK spolupracovala s Komorou zubních techniků ČR.

Odborné sdělení
* Použití tkáňových kondicionérů k podkládání snímatelných protéz s. A2-A6
Jana Krňoulová
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Souhrn: Tkáňové kondicionéry jsou speciální materiály ze skupiny rezilientních hmot určené pro přímé podkládání snímatelných protéz. Jejich využití je díky jejich vlastnostem poměrně široké, ale na rozdíl od rigidních materiálů je časově omezené na několik týdnů. Záměrem sdělení je shrnout základní informace o tkáňových kondicionérech, jejich klinickém použití a popsat jednotlivé kroky pracovního postupu přímého podložení.
Klíčová slova: tkáňové kondicionéry, podkládání, snímatelné protézy, rezilientní podkládací hmoty.

* Zubní laboratoře nabízejí spolupráci a své služby s. A8-A9
Řádková inzerce s uvedením kontaktů a zaměření zubních laboratoří.

* Komora zubních techniků ČR pracuje s. A10-A11
Rada KZT ČR
V září 2009 byla založena Komora zubních techniků ČR. Článek přináší informace o činnosti komory, změnách ve vedení včetně profilu prezidenta KZT ČR Petra Šimčíka, DiS., a informace o poslání a členství v komoře.

* TRADIČNÍ KONGRES A NOVÝ VELETRH POD JEDNOU STŘECHOU S. A12
Informace o náplni nového veletrhu stomatologie a ústní hygieny EXPODENT, který se koná 6.-8. 10. 2010 v Kongresovém centru Praha společně s tradičním kongresem PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY.