LKS, 2010, ročník 20, č. 4, s. 73-96 (S29-S36)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

 

Z obsahu LKS

Úvodník
* Dvacet let od pádu železné opony s. 73
Radek Mounajjed, člen představenstva ČSK

* On-line rozhovory s vedením ČSK a členy volených orgánů na wwww.dent.cz s. 74
Čtvrtý on-line rozhovor na webových stránkách ČSK se uskuteční 26. dubna 2010 od 17.00 do 19.00 hodin. Na dotazy zubních lékařů bude formou písemného rozhovoru odpovídat viceprezident ČSK MUDr. Jan Černý. Podrobné informace o tom, kdy a jak se do diskuse zapojit, zašleme opět prostřednictvím e-mailu.

* On-line diskuse ke vzdělávání na apolenka.cz každý první čtvrtek v měsíci s. S29
Vedle pravidelných on-line rozhovorů s členy volených orgánů ČSK připravuje Komora on-line diskusi ke vzdělávání, která se bude konat každý první čtvrtek v měsíci (1. 4., 6. 5. atd.).
On-line diskuse bude vedena formou video-rozhovoru. Půjde o moderovanou webovou diskusi (webinář) na portálu e-learningového vzdělávání (http://moodle.apolenka.cz/).
Téma, jméno lektora a informace o tom, jak se do diskuse zapojit, jsou zveřejňovány na www.dent.cz a zároveň rozesílány e-mailem členům ČSK, kteří svou elektronickou adresu poskytli Kanceláři ČSK.

* Ze zasedání Vědecké rady ČSK s. 74
V pátek 19. 3. 2010 proběhlo první letošní zasedání vědecké rady ČSK.

* Nová výstava v Apolence s. 74
Od dubna si můžete v Apolence, sídle ČSK, prohlédnout novou výstavu - ukázky grafické a volné výtvarné tvorby dlouholetého spolupracovníka ČSK Ondřeje Grygara, který je již od roku 1993 grafikem časopisu LKS. Jeho autorské práce jsou umístěny ve vstupním prostoru, recepci, malé učebně a ve velké učebně ve čtvrtém patře Apolenky (Slavojova 22, Praha 2). Výstava Ondřeje Grygara byla zahájena vernisáží v pátek 9. 4. a bude trvat do října letošního roku.

* K 20. výročí založení Lékařské komory stomatologů s. 76
Zbyněk Mazur
Kořeny, z nichž vzešla dnešní Česká stomatologická komora, sahají až na přelom let 1989-1990. Již mezi vánočními svátky roku 1989 bylo založeno Občanské fórum pracovníků ve stomatologii, kterému se podařilo během neuvěřitelných čtyř měsíců připravit základy pro vznik první samostatné komory českých zubních lékařů. Ustavující sjezd Lékařské komory stomatologů se konal 20. dubna 1990 v pražském hotelu Pyramida. Tato LKS se stala přímou předchůdkyní České stomatologické komory ustavené na základě zákona v září 1991. Na dobu před dvaceti lety vzpomíná MUDr. Zbyněk Mazur, jeden z těch, který se podílel na stavovském dění od úplného začátku.

Reportáž
Z jarního stomatologického fóra
s. 77
Březen každoročně patří jedné z největších vzdělávacích akcí České stomatologické komory – Jarnímu stomatologickému fóru. Letos se v pátek 19. 3. sešlo v Kongresovém centru Praha více než tři sta účastníků a přívlastek „velká“ patřil této odborné události určené dentálním týmům zcela právem. Oba přednáškové sály, v nichž probíhal program pro zubní lékaře a pro sestry a dentální hygienistky, byly nabité.

Odborné sdělení
Upozornění: pokyny autorům odborných sdělení
Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* Repetitorium klinické farmakologie VII. Kortikoidy
Přehledové sdělení
s.78-87
Vladimír Ščigel
Pracoviště:
Privátní zubní praxe, Praha
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařské fakulta
Souhrn: Kortikoidy - syntetické deriváty glukokortikosteroidů - patří mezi moderní léčiva ovlivňující funkci a metabolizmus celé řady orgánů, tkání a systémů. Jejich indikaci lze spatřovat u stále širšího okruhu nemocí. Zaujímají také důležité místo v neodkladné péči a v substituční léčbě. V zubním lékařství se pojí s lokální, perorální i injekční aplikací a mají nezastupitelné místo v příruční lékárně první pomoci. Jejich chronické užívání může modifikovat některé léčebné postupy v zubní ordinaci.
Klíčová slova: glukokortikoidy, stomatochirurgie, imunosuprese, akutní stavy.

Malé ilustrované repetitorium
* Chyby a tipy v protetické stomatologii
s. 90-91
Radek Mounajjed, Marek Sobotka
test 4: otiskování – pomocný otisk
mohu tento otisk použít k výrobě modelu protiskusu?
Nové pojetí seriálu testů v roce 2010: Rubrika Malé ilustrované repetitorium, která má v LKS již sedmnáctiletou historii, je pro letošní ročník připravena opět v inovované podobě. Autoři sestavili seriál testů z oblasti protetické stomatologie a zaměřili se především na problematické momenty, které ovlivňují výsledek fixní protetické práce, ať už jde o nedostatky v zubní ordinaci či zubní laboratoři. Ryze praktické zaměření seriálu chce napomoci zubním lékařům a zubním technikům vyvarovat se zbytečných chyb ve vzájemné týmové spolupráci.

K životnímu jubileu doc. MUDr. Jiřího Bittnera, CSc. s. 93
Josef Vacek
Laudatio věnované doc. MUDr. Jiřímu Bittnerovi, CSc., který v dubnu slaví 80. narozeniny.

Recenze
* Poruchy polykání
s. 95
(Miroslav Tedla a kol.; Tobiáš 2009)
Radovan Slezák

Servis
Aktuální informace
s. S30
* sterilizační obaly
* provozní řád
* Znečišťování odpadních vod amalgámem (rtutí) ze stomatologických zdravotnických zařízení
* Hlášení nežádoucích účinků léčiv SÚKL
* Doporučené odborné stanovisko České ortodontické společnosti a České radiologické společnosti
* Prohlášení Koalice soukromých lékařů k Centrálnímu úložišti receptů
* On-line katalog stomatologů a stomatologických ordinací v České republice

Anketa
* Co nového chystají oblastní komory?
s. S31
Iva Žáková
Na nedávném pražském setkání předsedů oblastních stomatologických komor, které se konalo po loňských volbách do oblastních orgánů poprvé v novém složení účastníků, jsme několika z nich položili otázku:
Jaké jsou vaše plány jako předsedy oblastní stomatologické komory v tomto funkčním období?

Z redakční pošty
Reakce na článek Kostní piezochirurgie – Stomatochirurgický občasník, únor 2010
s. S32
Daniel Černý

* Ocenění dr. Pekárka v Německu s. S32
Během zahajovacího ceremoniálu Dne zubních lékařů (Deutscher Zahnärztetag), který se konal 4. 11. 2009 v Mnichově, se MUDr. Jiřímu Pekárkovi, bývalému prezidentovi ČSK, dostalo významného ocenění. Spolu s dr. Kasimierzem Bryndalem byl vyznamenán Zlatou jehlou Spolkové komory zubních lékařů (BZÄK).

* Pražské dentální dny 2010 a veletrh Expodent s. S32
6.-8. 10. 2010, Kongresové centrum Praha
novinka! Kongres a veletrh pod jednou střechou!
13. ročník mezinárodního kongresu PDD se koná společně
s novým veletrhem Expodent.

Odborné akce
* Profesoři Kokich a Zachrisson ukončili přednáškovou činnost
s. S33
Anna Matějková
Tak jako ohlašují sportovci ukončení své závodní kariéry, rozhodli se loni oznámit ukončení své přednáškové činnosti dva špičkoví ortodontisté, Vincent G. Kokich a Bjorn U. Zachrisson. Na tuto velkou událost Kokich & Zachrisson International Farewell Lecture se do chorvatského Dubrovníku sjelo více než 500 posluchačů ze 42 zemí a sál hotelu Valamar Lacroma Resort byl 4.-5. 9. 2009 zcela naplněn.

* IV. kongres mladých stomatológov s. S33
Kongres, na kterém přednášejí zubní lékaři ve věku do 35 let, pořádala Slovenská komora zubných lekárov již počtvrté. Konal se 5.-6. února 2010 v Piešťanech a zaznamenal na dvě stovky účastníků.

* Právní poradna s. S34
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnance

* Ekonomická poradna s. S34
Ing. Alena Řeháková
Téma: Odepisování finančního leasingu podle zákona o daních z příjmu

* Fotoúsměv s. S35
Autor fotografie: MUDr. Juraj Blaško, Jaslovské Bohunice.

* Připravujeme s. S35
Bisfosfonáty indukovaná osteonekróza
Pro praktické zubní lékaře velmi přínosnou kazuistiku Vlastní zkušenosti s léčbou bisfosfonáty indukovanou osteonekrózou čelistních kostí pro LKS připravil kolektiv autorů z královéhradecké stomatologické kliniky A. Pavlicová, L. Vavřičková, R. Slezák, R. Mottl. Osteonekróza čelisti je jednou z komplikací při léčbě bisfosfonáty, které jsou nedílnou součástí léčebného protokolu u nemocných s kostními nádorovými chorobami a při osteoporóze. Osteonekróza je obvykle iniciována stomatologickým zákrokem, nejčastěji extrakcí zubu.

Fotoalbum
* Ti, kteří před dvaceti lety byli u toho
s. S36
Vzpomínka věnovaná dubnovému 20. výročí založení Lékařské komory stomatologů – LKS (str. 76), z níž poté v roce 1991 vznikla dnešní ČSK, by nebyla úplná bez připomenutí osobností, které se do základů naší Komory významně podepsaly. Z celé řady jmen připomeňme těmito archivními fotografiemi převážně z první poloviny devadesátých let alespoň některé z nich.