DENTÁLNÍ TÝM - říjen 2009, ročník 2, s. A37-A52

suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 10

ISSN 1803-6929
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM – SUPLEMENT LKS
Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Odborná náplň je v současnosti věnována konkrétním protetickým tématům z pohledu zubního technika a zubního lékaře. Na přípravě se podílela Česká společnost protetické stomatologie a partnerem suplementu je ČSOB.


Z OBSAHU SUPLEMENTU DENTÁLNÍ TÝM
Nad tímto vydáním převzala záštitu Česká společnost protetické stomatologie
Partner suplementu LKS pro DENTÁLNÍ TÝM: ČSOB, a. s.

Úvodník
* O PRVNÍCH NAROZENINÁCH
s. A37
Jiří Pekárek
Suplement DENTÁLNÍ TÝM slaví v říjnu první narozeniny. Během prvního roku vyšlo pět vydání.

* K ZALOŽENÍ KOMORY ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Tisková zpráva s. A38
Dne 12. 9. 2009 byla na Všeobecném shromáždění zubních techniků České republiky založena Komora zubních techniků ČR. Byla založena za jasně vyjádřené podpory všech přítomných. Stávající organizace Unie zubních techniků ČR, Společenstvo zubních techniků-podnikatelů a Asociace Ortotech zanikají. Členské základny všech tří organizací budou převedeny spolu s majetkem organizací do nově vzniklé KZT ČR. Právní subjektivitu získá KZT ČR zaregistrováním na MV ČR, stávající organizace zanikají posledním dnem měsíce, ve kterém k tomuto zaregistrování dojde. Zubní technici jsou opět sloučeni v jeden celek. První zasedání Rady KZT ČR se konalo 24. 9. 2009. Na tomto zasedání byla tajným hlasováním do pozice prezidenta zvolena ALEXANDRA SEIDLOVÁ a do pozice viceprezidenta byl zvolen PETR VRCHLABSKÝ.

* POZVÁNKA NA PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY
s. A39
Letošní, již 12. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny s hlavním tématem Stomatologie v roce 2009 se bude konat ve dnech 21.-23. října 2009. Odborná náplň je už tradičně koncipována jak pro zubní lékaře, tak pro pracovníky dalších profesí tvořících dentální tým. Všechny zájemce srdečně zveme na největší odbornou událost v České republice.
PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY: Již tradiční sekce PDD pro sestry a dentální hygienistky se koná v pátek 23. 10. v Kongresovém centru Praha. Do programu jsou zařazeny přednášky zástupců všech profesí dentálního týmu z České republiky a z Velké Británie.
PRO ZUBNÍ TECHNIKY: Samostatná sekce pro zubní techniky je letos novinkou kongresu PDD a Česká stomatologická komora ji připravila ve spolupráci s Unií zubních techniků ČR. Sekce pro zubní techniky je zařazena do dopoledního programového bloku v pátek 23. 10. v Kongresovém centru Praha. V roli přednášejících se představí především zubní technici, ale i zubní lékaři.
Kredity pro sestry, dentální hygienistky a zubní techniky: 4
Tištěný program PDD 2009 a přihláška k účasti byly rozesílány s LKS č. 5/2009.
ON-LINE registrace a podrobné informace: www.dent.cz

Praktické sdělení
* LITÁ KOŘENOVÁ NÁSTAVBA V ZUBNÍ ORDINACI A LABORATOŘI

s. A40-A45
Marie Bartoňová, Hana Hubálková, Jindřich Charvát
pracoviště:
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN a Praha
SOUHRN: Sdělení přináší náměty pro dosažení kvalitních výsledků rekonstrukce zubu při použití nepřímo zhotovené lité kořenové nástavby a současně nabádá k opuštění některých vžitých, ale rizikových metod, které mohou vést k estetickému, ale i mechanickému selhání rekonstrukce.
KLÍČOVÁ SLOVA: kořenové nástavby lité, dentální slitiny, estetika.

* ADRESÁŘ ZUBNÍCH LABORATOŘÍ, KTERÉ NABÍZEJÍ SPOLUPRÁCI A SVÉ SLUŽBY – 2. ČÁST s. A47-A49

* CHCE TO NEJEN ZRUČNOST, ALE I ODVAHU s. A50-A51
Vladimír Iliev
Nadcházející jubilejní 6. ročník SOUTĚŽE ZUBNÍCH TECHNIKŮ, který proběhne v rámci veletrhu Pragodent 2009, dává příležitost k malému zamyšlení. Co dává toto náročné třídenní klání, kdy mladí adepti profese zubní technik musí stihnout náročné zadání pod dohledem poroty v časovém termínu, a to ještě před zraky návštěvníků veletrhu Pragodent? Co jim přinese úspěch v soutěži? Co je naučí pro život případný neúspěch? V čem budou jiní, lepší? Diskutovali jsme s MUDr. JANEM ČERNÝM a JINDROU ŠEVČÍKOVOU z pořadatelského týmu.

* ZVEME VÁS NA PRAGODENT PLUS s. A52
V rámci mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent 2009, který se koná 22.-24. října v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště v Holešovicích, vás opět zveme na doprovodný program České stomatologické komory s názvem Pragodent Plus.
STÁNEK ČSK Č. 239 v Pravém křídle tradičně nabídne poradenský a informační servis, prodej knih vydaných Komorou včetně letošní novinky, prodej propagačních předmětů ČSK apod.
Pro zpříjemnění atmosféry i pro větší pohodlí návštěvníků bude prostor u stánku ČSK obdobně jako loni koncipován jako KOMORNÍ KAVÁRNA, kde si můžete odpočinout a posedět s přáteli. A pokud přispějete svým úsměvem do dalšího pokračování pokusu o překonání počtu vyfotografovaných úsměvů, čeká vás i voňavá káva, neboť součástí Pragodentu Plus bude již počtvrté preventivní akce ČSK ZEMĚ ÚSMĚVŮ.
Program akcí Pragodentu Plus je zveřejněn v časopise LKS č. 10/2009 a na www.dent.cz.