LKS, 2009, ročník 19, číslo 10, s. 273-316

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

RECENZOVANÝ ČASOPIS
(časopis LKS je zařazen Radou pro výzkum a vývoj v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

S tímto číslem LKS vychází suplementy:
* DENTÁLNÍ TÝM
říjen 2009, ročník 2, s. A37-A52
(suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 10).
ISSN: 1803-6929
* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY (ABSTRAKTY)
říjen 2009, ročník 11, s. S1-S46
(suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 10).
ISSN: 1212-5725
Tento suplement je zveřejněn v plné verzi na www.dent.cz

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O ZMĚNÁCH
s. 273
Pavel Chrz, prezident ČSK

* PRVNÍ ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ ČSK V NOVÉM FUNKČNÍM OBDOBÍ s. 274
V pátek 25. září 2009 se v Apolence sešli členové orgánů ČSK k prvnímu zasedání ve funkčním období 2009-2013.
PŘEDSTAVENSTVO ČSK projednávalo návrh hlavních cílů ČSK na období 2009-2013, harmonogram akcí ČSK, nejbližší úkoly jednotlivých členů představenstva a organizační záležitosti činnosti. Byly ustanoveny pracovní skupiny představenstva a hospodář ČSK, kterým se stal MUDr. Milan Řezáč.
REVIZNÍ KOMISE ČSK na svém zasedání zvolila předsedkyní MUDr. Michaelu Kozumplíkovou.
ČESTNÁ RADA ČSK zvolila svým předsedou MUDr. Libora Liberdu a místopředsedou prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc.

* KRÁLOVSKÝ VALČÍK NA ROZLOUČENOU s. 274
Za příjemně teplého podvečera dne 15. září se sešli všichni zaměstnanci Kanceláře ČSK k mimořádné schůzce. Nadešel čas rozloučit se svým nejvyšším šéfem, dlouholetým prezidentem ČSK MUDr. Jiřím Pekárkem, a s dlouholetým hospodářem MUDr. Jiřím Doležalem.

* PROČ NĚKDY DOSTÁVÁM LKS DVAKRÁT? s. 276
Na tuto otázku se někteří z vás, zubních lékařů, občas ptáte. Tedy – ptáte se vždy v měsíci, kdy časopis LKS vychází společně se suplementem DENTÁLNÍ TÝM. Odpověď je jednoduchá: Společný „balíček“ LKS + DENTÁLNÍ TÝM je - zpravidla třikrát ročně - distribuován jak zubním lékařům, tak i všem zubním laboratořím. Dvakrát jej tedy dostávají ti z členů ČSK, kteří jsou zároveň provozovateli zubní laboratoře. Prosíme, předejte jedno paré zaměstnancům laboratoře, aby se s obsahem časopisů mohli seznámit i zubní technici. A nezapomeňte ani na další členy vašeho dentálního týmu – sestry, zubní instrumentářky a dentální hygienistky!

* PAROLET HRAJE OPĚT V PLZNI s. 276
Doktorská skupina Parolet, z jejíchž pěti členů jsou čtyři zubní lékaři, oznamuje, že opět po roce bude hrát 13. listopadu 2009 tentokrát v klubu HOUSE OF BLUES, Černická 10, Plzeň. Srdečně zveme všechny příznivce!

* O ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMOŘE V LETECH 2009-2013
Rozhovor s prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem s. 278-279
Od 21. září 2009 stojí v čele České stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz, který v listopadu 2008 zvítězil v prezidentských volbách na funkční období 2009-2013. Zubním lékařům i široké veřejnosti je dobře znám, neboť po čtyři předchozí funkční období (v letech 1994-2009) zastával funkci viceprezidenta ČSK. V osmnáctileté historii Komory se však nyní dr. Chrz stává teprve jejím druhým prezidentem, a je proto pochopitelné, že tato změna ve vrcholném vedení Komory vzbuzuje velkou pozornost. Jakým směrem se v příštích čtyřech letech bude Česká stomatologická komora ubírat? Na toto téma jsme zaměřili první rozhovor časopisu LKS s novým prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem.

* Z VALNÉ HROMADY ČLENŮ ČSK s. 280-281
Iva Žáková
Valná hromada členů ČSK se konala v sobotu 12. září 2009 v Národním domě na Vinohradech. Hlavními tématy byly vztahy se zdravotními pojišťovnami a současný stav legislativy ve zdravotnictví. Toto zářijové shromáždění členů Komory, které se koná zpravidla jednou ročně, bylo poslední velkou komorovou akcí v končícím funkčním období 2005-2009.

* SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ OSK
s. 281
Iva Žáková
Setkání předsedů všech jednašedesáti oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK, které navazovalo 12. září 2009 na program valné hromady v Národním domě na Vinohradech, bylo tentokrát mimořádné složením účastníků. Sešli se zde jak ti, kteří stáli v čele OSK po uplynulé čtyři roky, tak již ti, kteří je ve funkčním období 2009-2013 vystřídají. Nováčků mezi předsedy OSK zřejmě bude kolem dvaceti (někde v době konání této akce volby ještě neproběhly), ostatní předsedové budou ve výkonu svých funkcí nadále pokračovat.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 282
* DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2010
* SLUČOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
* REGISTRACE PACIENTŮ
* NAVÝŠENÍ PLATŮ SESTER

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009 s. 284
12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Palác Žofín, Kongresové centrum Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace, program kongresu a přihláška k účasti jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost on-line registrace na www.dent.cz

* EDICE ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ: KŘEST NOVINKY 2009
s. 284
Křest již deváté odborné publikace z ediční řady ČSK bude součástí slavnostního zahájení kongresu PDD ve středu 21. 10. v paláci Žofín:
ZUBNÍ KAZ A JEHO PREVENCE V ČASNÉM DĚTSKÉM VĚKU
autorky: Vlasta Merglová, Romana Ivančaková
autorská spolupráce: Martina Kukletová, Zdeněk Broukal, Anna Matějková, Yvona Mazurová
Monografie je určena široké stomatologické veřejnosti a představuje přehledně zpracovaný manuál praktických možností a metod prevence zubního kazu u malých dětí. Autoři shrnují jak tradiční ověřené metody, tak nejnovější poznatky z dentální kariologie a prevence.
Novinku si budete moci bezprostředně zakoupit v průběhu PDD a na stánku ČSK na Pragodentu 2009. Její cena je 250 Kč.

* ZVEME VÁS NA PRAGODENT PLUS
s. 285
V rámci mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent 2009, který se koná 22.-24. října v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště v Holešovicích, vás opět zveme na doprovodný program ČSK s názvem Pragodent Plus.
PROGRAM PRAGODENTU PLUS 22.-24. 10. 2009
(není-li uvedeno jinak, probíhá daný program po celou dobu konání veletrhu)
STÁNEK ČSK č. 239
* Právní poradna, Mgr. Jiří Slavík
čtvrtek a pátek, 12.00-13.00 hod. (individuální konzultace)
* Ekonomická poradna, Ing. Jiří Šusta
čtvrtek a pátek, 14.00-15.00 hod. (individuální konzultace)
* Informační a poradenský servis ČSK.
* Informační sektory podvystavovatelů.
* Prezentace Sdružení studentů stomatologie ČR.
* Prodej knih vydaných Komorou včetně letošní novinky Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku od autorek V. Merglové a R. Ivančakové.
* Prodej propagačních předmětů ČSK včetně nového sortimentu.
KOMORNÍ KAVÁRNA
V prostoru u stánku ČSK, který je koncipován jako kavárna, si můžete odpočinout - a nebo si také pohovořit se svými kolegy a zajímavými pozvanými hosty, kterých se můžete zeptat na vše, co vás zajímá z oblasti zdravotních pojišťoven, legislativy, ekonomiky či práva.
HOSTÉ:
* MUDr. Pavel Chrz a Mgr. Jiří Slavík
čtvrtek a pátek, 11.00-12.00 hod.
* Ing. Jiří Šusta
čtvrtek a pátek, 13.00-14.00 hod.
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Fotografování úsměvů v rámci preventivní akce ČSK, která upozorňuje veřejnost na nutnost správné a pravidelné ústní hygieny. Fotografie jsou anonymní a každý účastník ji dostane na památku spolu se vzorkem zubní pasty Colgate. Na Pragodentu Plus obdrží navíc žeton, který bude moci v Komorní kavárně vyměnit za kávu nebo minerálku.
STANOVIŠTĚ PRO FOTOGRAFOVÁNÍ:
* v prostoru u stánku ČSK v rámci Progodentu Plus
čtvrtek 12.00-16.00 hod.
pátek 10.00-16.00 hod.
sobota 10.00-12.00 hod.
* v Kongresovém centru Praha během kongresu PDD
čtvrtek a pátek, 10.00-16.00 hod.
SOUTĚŽ – FOTOGRAFOVÁNÍ V ZUBNÍCH ORDINACÍCH
Opět vypisujeme soutěž pro zubní lékaře. Vy, kteří máte v ordinacích k dispozici digitální fotoaparát, domluvte se se svými pacienty a vyfotografujte jejich úsměv:
* Fotografujte pouze v termínu 21.-23. října 2009.
* Fotografujte pouze úsměv, nikoliv celý obličej.
* Rozlišení fotografie ponecháme na vašem uvážení, případně na nastavení parametrů vaší e-mailové pošty.
* Fotografie zašlete e-mailem na adresu: sladkovska@dent.cz.
* Zaslané fotografie ČSK vyhodnotí a vyhlásí stejně jako loni vítěze tří kategorií:
1. Nejkrásnější úsměv
2. Nejzajímavější úsměv
3. Strašák roku
* Autoři vítězných snímků obdrží malé digitální fotoaparáty značky CANON.

* MEZINÁRODNĚ O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZUBNÍ PÉČI
Z 35. kongresu ADEE v Helsinkách
s. 287
Jiří Zemen
ADEE - Association for Dental Education in Europe (Společnost pro vzdělávání zubních lékařů v Evropě) pořádala svůj letošní výroční kongres ve dnech 26.-29. srpna v moderním komplexu univerzitní nemocnice, v Biomedicum Helsinki. Téma kongresu Lifelong Learning and Continuing Dental Education (Celoživotní vzdělávání v zubní péči) vyvolalo veliký zájem a akce se zúčastnilo přes 400 odborníků nejen z Evropy, ale i z USA, Kanady, Japonska a dalších mimoevropských států.

Vzdělávání ČSK
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. 287
Brno 27. 11. 2009
Vzdělávací středisko ČSK zve dentální týmy z Česka a ze Slovenska na 3. ročník Podzimního stomatologického fóra, které se bude konat v brněnském v hotelu International Best Western Premier. Vzdělávací akce je rozdělena do dvou sekcí.
V sekci pro sestry a hygienistky přednáší doc. MUDr. Eva Gojišová: Příčina ztráty zubů první a druhé dentice a jejich náhrada - úloha sestry a asistentky při ošetřování.
V sekci pro praktické zubní lékaře přednáší MUDr. Josef Kunkela: CEREC a LASER v širších souvislostech.
Součástí bude výstava dentálních firem.
ON-LINE registrace na www.dent.cz (sekce Pro členy, odkaz Vzdělávání).

Odborné sdělení
UPOZORNĚNÍ: POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Dokument, který je praktickou pomůckou pro autory odborných sdělení v časopise LKS, je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Časopis LKS. Plné znění bylo též publikováno v LKS č. 1/2009 na str. 16-17.

* MIH – MOLÁROVÁ A ŘEZÁKOVÁ HYPOMINERALIZACE (MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION)
Přehledové sdělení
s. 290-293
Romana Ivančaková
pracoviště:
Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
SOUHRN: MIH (molar incisor hypomineralization) a MH (molar hypomineralization) jsou kvalitativní vývojové defekty skloviny postihující buď stálé první moláry a stálé řezáky, nebo pouze stálé moláry. Postižené zuby jsou typické výskytem opacit, které jsou dobře ohraničené od okolní zdravé skloviny. Histopatologicky se jedná o hypomineralizaci projevující se odlišnou transparencí zubní skloviny, která je změklá, porézní, někdy s tendencí k odlamování. Míra postižení je velmi variabilní. Prevalence se udává mezi 3,6 % a 25 %. Etiologie není zcela jasná. Uvažuje se o řadě možných příčin – nízká porodní hmotnost, hypoxie ameloblastů, vlivy zevního prostředí (zejména polychlorované bifenyly v potravním řetězci), dioxiny v mateřském mléce, poruchy metabolismu vápníku a fosfátů, horečnatá onemocnění a infekce v prvním roce života dítěte. Včasná diagnostika postižení je důležitá vzhledem k možnostem ošetření těchto defektů. Vhodnými výplňovými materiály jsou skloionomerní cementy, pryskyřicí modifikované skloionomerní cementy, kompozitní materiály, nepřímé dostavby, případně prefabrikované korunky z nerezavějící oceli. V případě těžkého poškození tvrdých zubních tkání je vhodnější zub extrahovat.
KLÍČOVÁ SLOVA: molar incisor hypomineralization, moláry, řezáky.

NEOBVYKLÝ OBOUSTRANNÝ VÝSKYT GLOBULOMAXILÁRNÍ CYSTY
Kazuistika
s. 296-300
Blanka Tichavová
pracoviště:
Stomatochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.
Privátní stomatologická ordinace, Křemže
SOUHRN: Autorka se ve svém sdělení zabývá problematikou globulomaxilární cysty, jejími klinickými projevy a diagnostikou. V kazuistice popisuje případ se vzácným oboustranným výskytem globulomaxilární cysty u mladé pacientky, jejíž ošetření spočívalo v exstirpaci obou cystických vaků. V závěru zdůrazňuje omezené množství informací, získaných na základě klinického a RTG vyšetření, které mnohdy včasné stanovení správné diagnózy ztěžuje.
KLÍČOVÁ SLOVA: globulomaxilární cysta, RTG diagnóza, exstirpace.

Reportáž
* GENIUS LOCI – NAŠE UNIVERZITNÍ MĚSTA
s. 302-305
Brno – zlatá loď na vlnách bouřlivého rozvoje zubního lékařství
Ladislav Šolc
Připravili jsme cyklus pěti vzpomínkových materiálů z měst, v nichž se u nás studuje zubní lékařství. Plzeň, Praha, Hradec Králové, Brno a Olomouc.
Průvodci nám v každém z míst budou zpravidla vždy dva lékaři, kteří kliniky a města dobře znají. Záměrně jsme vybrali představitele dvou generací – té nejstarší, která už opravdu „něco pamatuje“, a pak té mladší, tedy lidí, kteří studovali někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let.
Čtvrtá část cyklu je věnována Klinice zubního lékařství a Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno. Na přípravě textu spolupracovali prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., a MUDr. Vladimír Filipi.

Ze zahraničí
* NOVÁ VLNA V IMPLANTOLOGII
Z kongresu AO - Akademie osseointegrace
s. 307
Jiří Krug
Ve dnech 26.-28. února 2009 hostil kongresový sál v San Diegu v Kalifornii každoroční kongres Akademie osseointegrace (Academy of Osseointegration, AO). Letos se zde sešlo přes 1700 implantologů a přátel zubní implantologie. Mottem odborného setkání bylo Nová vlna v implantologii.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 309
RETGENOGRAMY S ARTEFAKTY
TÉMA TESTU 10: Akupunkturní jehly v boltci pravého ucha
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

* NA LUŽNICI O ÚSTNÍ HYGIENĚ s. 310
Karolína Floryková
Sdružení studentů stomatologie ČR připravilo v létě akci Na vlnách Listerinu. V rámci této akci budoucí zubní lékaři školili vodáky na Lužnici o správné ústní hygieně..

* LADISLAV ŠOLC, FOTOGRAFICKÁ ZPOVĚĎ V SEDMERU ODSTAVCŮ
s. 311
Medailon věnovaný PhDr. Ladislavu Šolcovi, šéfredaktorovi LKS, u příležitosti výstavy jeho fotografií v Apolence.

* PRÁVNÍ PORADNA s. 314
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Záruční doba na individuálně zhotovený stomatologický výrobek

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 314
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zrušení knihy jízd a paušální výdaj na dopravu

* FOTOÚSMĚV s. 315
Autor fotografie: Dagmar Češková z Prahy.

* PŘIPRAVUJEME s. 315
Přehledovou studii Racionální hodnocení perspektivy třetího moláru připravily pro LKS prof. MUDr. Eva Rozkovcová, DrSc., a MUDr. Marie Marková, CSc., ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Jde o práci s obdivuhodně širokým záběrem, která na základě celosvětové literatury shrnuje nové poznatky z fyziologie a patologie vývoje a erupce třetího moláru umožňující stanovit jasná kritéria, kdy třetí molár zachovat a kdy extrahovat.

Fotoalbum
* NA VALNÉ HROMADĚ TO ŽILO
s. 316
Fotografické ohlédnutí za valnou hromadou členů ČSK, která se konala 12. září 2009.