DENTÁLNÍ TÝM - červen 2009, ročník 2, s. A17-A36

suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 6

ISSN 1803-6929
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM – SUPLEMENT LKS
Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Odborná náplň je v současnosti věnována konkrétním protetickým tématům z pohledu zubního technika a zubního lékaře. Na přípravě se podílela Česká společnost protetické stomatologie a partnerem suplementu je ČSOB.
Další plánované vydání v roce 2009: říjen.


Z obsahu suplementu Dentální tým
Nad tímto vydáním převzala záštitu Česká společnost protetické stomatologie
Partner suplementu LKS pro Dentální tým: ČSOB, a. s.

* Adresář zubních laboratoří, které nabízejí spolupráci a své služby s. A25-A33
Podrobněji viz níže.

* Pražské dentální dny 2009
Odborný program kongresu pro všechny profese dentálního tým
u
s. A17
Letošní, již 12. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny s hlavním tématem Stomatologie v roce 2009 se bude konat ve dnech 21.-23. října 2009. Odborná náplň je už tradičně koncipována jak pro zubní lékaře, tak pro pracovníky dalších profesí tvořících dentální tým. Všechny zájemce srdečně zveme na největší odbornou událost v České republice.
pro zubní lékaře: První den kongresu se koná ve středu 21. 10. v historickém paláci Žofín, kde také budou PDD 2009 slavnostně zahájeny. Po celý den zde bude probíhat Italský den a Chirurgicko-implantologická sekce. Dalším dvěma kongresovým dnům jsou vyhrazeny prostory Kongresového centra Praha. Ve čtvrtek 22. 10. jsou zde na programu Konzervační a endodontická sekce, Protetická sekce, Ortodonticko-pedostomatologická sekce a Posterová sekce. Pátek 23. 10. je vyhrazen pro Francouzský den.
Pro sestry a dentální hygienistky: Již tradiční sekce PDD pro sestry a dentální hygienistky se koná v pátek 23. 10. v Kongresovém centru Praha. Do programu jsou zařazeny přednášky zástupců všech profesí dentálního týmu z České republiky a z Velké Británie.
Pro zubní techniky: Samostatná sekce pro zubní techniky je letos novinkou kongresu PDD a Česká stomatologická komora ji připravila ve spolupráci s Unií zubních techniků ČR. Sekce pro zubní techniky je zařazena do dopoledního programového bloku v pátek 23. 10. v Kongresovém centru Praha. V roli přednášejících se představí především zubní technici, ale i zubní lékaři.
Zažádáno o přidělení kreditů pro sestry, dentální hygienistky a zubní techniky.
Tištěný program PDD 2009 a přihláška k účasti byly rozesílány s LKS č. 5/2009.
ON-LINE registrace a podrobné informace: www.dent.cz

* PDD 2009: Speciální nabídka pro zubní laboratoře s. A36
Možnost prezentace na výstavě v rámci kongresu
Pražské dentální dny 2009
V rámci výstavy, která se tradičně koná v prostorách kongresu Pražské dentální dny, nabízíme zubním laboratořím možnost prezentace:
Oslovte najednou více než tisíc účastníků kongresu Pražské dentální dny a nabídněte potenciálním klientům
služby a produkty své laboratoře!
(V roce 2008 se PDD zúčastnilo rekordních 1300 zubních lékařů, studentů, sester a dentálních hygienistek z ČR a ze zahraničí.)
Forma prezentace zubních laboratoří:
pronájem výstavní plochy
v prostorách Kongresového centra Praha, a to:
* ve čtvrtek 22. 10.
(probíhá odborný program sekcí: Protetická; Ortodonticko-pedostomatologická; Konzervační a endodontická; Parodontologická; Posterová)
* v pátek 23. 10.
(probíhá odborný program sekcí: Pro zubní techniky; Pro sestry a dentální hygienistky; Francouzský den)
Cena za pronájem:
5000 Kč/ 1 stůl / 1 den
7500 Kč/ 1 stůl / 2 dny
Uzávěrka objednávek: 18. září 2009
Objednávky přijímá a další informace podá:
Kongresové oddělení ČSK – Renáta Parolková, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 621, e-mail: parolkova@dent.cz

Odborné sdělení
* Parametry přesného otisku ve fixní protetice
s. A18-A23

Petr Barták
pracoviště:
Stomatologické oddělení Kliniky a institutu estetické medicíny Asklepion, Praha
SOUHRN: Autor popisuje jednotlivé nezbytné parametry správně zhotoveného otisku ve fixní protetice. Diskutuje příčiny a prevenci komplikací, které se mohou vyskytnout během otiskování.
Klíčová slova: přesný otisk, komplikace při otiskování.

* Zkušenosti s modulovým systémem specializačního vzdělávání zubních techniků s. A34-A35
Šárka Kalužová
pracoviště:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 6, Brno
Článek se zaměřuje na některé aspekty celoživotního vzdělávání a současné vývojové trendy zdravotnického odborného vzdělávání s důrazem na zajištění bezprostředního kontaktu a přístupu ke zkušenostem z praxe.


Adresář zubních laboratoří,
které nabízejí spolupráci a své služby

V tomto vydání Dentálního týmu zveřejňujeme první Adresář zubních laboratoří, které využily ojedinělou šanci oslovit najednou všechny zubní lékaře, provozovatele zubních laboratoří a další profese z oblasti zubního lékařství v ČR.
Pokud vás zaujala možnost zveřejnit formou inzerce svoji vizitku a nabídnout tak kapacitu své laboratoře a její služby, máte další možnost:
Adresář zubních laboratoří připravujeme i do říjnového vydání Dentálního týmu!
Proč se prezentovat v Adresáři zubních laboratoří?
* unikátní možnost efektivně nabídnout služby laboratoře vašim potenciálním klientům
* LKS se suplementem Dentální tým vychází v rekordním nákladu 15 000 výtisků
* oslovíte najednou: všechny zubní lékaře a provozovatele zubních laboratoří v ČR, studenty zubního lékařství, dentální hygienistky a další profese dentálního týmu
* říjnové vydání LKS se suplementem Dentální tým vychází před dentálním veletrhem Pragodent 2009 a mezinárodním kongresem Pražské dentální dny 2009
* říjnové vydání proto patří mezi nejatraktivnější z hlediska čtenářů i inzerentů
* volné výtisky budou k dispozici také návštěvníkům veletrhu Pragodent 2009
Jak se prezentovat v Adresáři zubních laboratoří?
Nabídka inzerce v Adresáři zubních laboratoří, který vyjde v Dentálním týmu 12. října 2009, obsahuje několik variant:

A) Řádková inzerce:
Zařazení do adresáře zubních laboratoří

cena 300 Kč
Struktura textu: úplný název laboratoře; adresa včetně PSČ; telefon; mobil; fax; e-mail; webové stránky; kontaktní osoba

B) Řádková inzerce:
Zařazení do adresáře zubních laboratoří
+ Stručná charakteristika zaměření zubní laboratoře

cena 1 000 Kč
Struktura textu: úplný název laboratoře; adresa včetně PSČ; telefon; mobil; fax; e-mail; webové stránky; kontaktní osoba + stručná charakteristika zaměření laboratoře v rozsahu max. 500 úhozů včetně mezer

C) Řádková inzerce varianty B
+ Inzerát formátu ¼ stránky A4, rozměry 90 x 125 mm (šířka x výška)

cena 5 000 Kč

D) Řádková inzerce varianty B
+ Inzerát formátu 1/1 celostrana A4, rozměry 184 x 254 mm (šířka x výška)

cena 15 000 Kč
(K výše uvedeným cenám bude připočtena příslušná DPH.)

Jak inzerci do Adresáře zubních laboratoří objednat?

ON-LINE!
Závaznou objednávku inzerce a zároveň zadání textu pro řádkovou inzerci (varianta A, B, C, D) proveďte ON-LINE na:
* www.dent.cz (formulář objednávky najdete v sekci Pro veřejnost, odkaz Nabídka komerčních služeb)
* nebo přímo na http://domino.dent.cz/laborator

uzávěrka objednávek: 17. 7. 2009
Termín dodání finálních podkladů v PDF pro inzerát ¼ a 1/1 (varianta C, D): 31. 7. 2009
Fakturace: Inzerát (jakékoli z variant A, B, C, D) bude objednavatel hradit na základě faktury, kterou mu vystaví ČSK po vydání suplementu Dentální tým (říjen 2009).

Bližší informace:
Oddělení služeb ČSK – Ing. Renáta Bělíková
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
tel.: +420 234 709 614, mobil: +420 603 825 154
e-mail: belikova@dent.cz