DENTÁLNÍ TÝM – květen 2009, ročník 2, s. A1-A16

suplement LKS, 2009, ročník 19, číslo 5

ISSN 1803-6929
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM – SUPLEMENT LKS
Po loňském premiérovém ročníku jsme spolu s časopisem LKS připravily další vydání jeho suplementu Dentální tým, který letos vychází s vlastním ISSN 1803-6929. První jarní číslo dostáváte do rukou s květnovým LKS. Další bude následovat hned v červnu a bude obsahovat také adresář zubních laboratoří, které nabízejí svoji spolupráci zubním lékařům. Suplement chce přispět k prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi všemi členy dentálního týmu. Proto je vždy společně s LKS distribuován jak všem zubním lékařům v ČR, studentům, dentálním hygienistkám a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství. Odborná náplň obou jarních čísel je věnována konkrétním protetickým tématům z pohledu zubního technika a zubního lékaře. Na přípravě se opět podílela Česká společnost protetické stomatologie a partnerem suplementu je ČSOB.
Další plánovaná vydání v roce 2009: červen, říjen.


Z OBSAHU SUPLEMENTU DENTÁLNÍ TÝM
Nad tímto vydáním převzala záštitu Česká společnost protetické stomatologie
Partner suplementu LKS pro DENTÁLNÍ TÝM: ČSOB, a. s.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009
NOVINKA KONGRESU: SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY s. A1
Letošní, již 12. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny s hlavním tématem Stomatologie v roce 2009 se bude konat ve dnech 21.-23. října 2009. Odborná náplň je už tradičně koncipována jak pro zubní lékaře, tak pro pracovníky dalších profesí tvořících dentální tým. Vedle Sekce pro sestry a dentální hygienistky je letos na programu novinka – samostatná Sekce pro zubní techniky. Česká stomatologická komora ji připravila ve spolupráci s Unií zubních techniků ČR.
Sekce pro zubní techniky je zařazena do dopoledního programového bloku v pátek 23. 10. v Kongresovém centru Praha.
V roli přednášejících se představí především zubní technici. Se sdělením Zhotovení fixního funkčního aparátu Herbst – dle Pancherze vystoupí Marián Svorada. Na téma Titan a keramika bude hovořit Tomáš Chlubna. Sdělení CAD/CAM systém a laserové svařování versus licí technika připravili Pavel Brandejs a Tomáš Skoupý. Problematiku Využití silikonů v zubní laboratoři zpracovala Monika Kosturiková. Autorský kolektiv ve složení Jan Klička, Dagmar Kadlecová, Ivana Bartůňková se bude věnovat tématu Pracovní štítky – správné zadání a legislativa.
Pozvánka České stomatologické komory však pochopitelně platí na celý kongres – pro zubní techniky bezesporu mohou být přínosné i další přednášky, například v Protetické sekci. S odbornou náplní jednotlivých sekcí PDD se můžete podrobně seznámit prostřednictvím tištěného programu, který je rozesílán s tímto LKS, nebo na www.dent.cz. A již nyní se můžete na kongres přihlásit, a to do 10. 8. za zvýhodněnou cenu. Přihláška je také rozesílána s tímto LKS nebo je možná on-line registrace na www.dent.cz.
V rámci PDD 2009 jsou samozřejmě připraveny i další akce, které obohacují odborný program a podtrhují společenskou úroveň této mezinárodní události. Podrobněji o nich píšeme v LKS na str. 130-132.
Srdečně zveme zájemce všech profesí z oblasti zubního lékařství na Pražské dentální dny 2009, největší odbornou událost v České republice.

PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009

12. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 21.–23. října 2009.
Místo konání: Palác Žofín, Kongresové centrum Praha
Téma kongresu: STOMATOLOGIE V ROCE 2009
Informace, program kongresu a přihláška k účasti jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost on-line registrace na www.dent.cz

Odborné sdělení
* VLÁKNOVÉ KOMPOZITY V ZUBNÍ LABORATOŘI
s. A2-A7
Lenka Roubalíková
pracoviště:
Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Brno
SOUHRN: Práce podává přehlednou informaci o možnostech použití vláknových kompozitů v zubní laboratoři. Zaměřuje se na FRC (Fiber Reinforced Composites) vyztužené inlayové můstky, provizorní můstky, snímatelné náhrady, výztuhy inlayí, fazet a opravy snímatelných náhrad. Uvádí zásady správné manipulace s FRC kompozity.
Klíčová slova: vláknové kompozity, pryskyřice, FRC vyztužené zubní náhrady.

Praktické sdělení
CELOKERAMICKÉ NÁHRADY A KONSTRUKCE ZE ZIRKONOXIDU

s. A12-A15
Pracovní postup zhotovení fixní celokeramické zubní náhrady MAD/MAM systémem Zirkon-Zahn
Tomáš Chlubna, Tomáš Zumr
pracoviště:
Zubní laboratoř Cresco Titan, s. r. o
SOUHRN: MAD/MAM technologie v ordinaci i laboratoři. Detailní pracovní postup k získání finální zirkonové zubní náhrady.
Klíčová slova: MAD/MAM technologie, zirkon.


* PROFESNÍ ORGANIZACE SE PŘEDSTAVUJÍ s. A10-A11
Unie zubních techniků České republiky, o. s.
Společenstvo zubních techniků-podnikatelů
Asociace OrtoTech
Asociace dentálních hygienistek ČR
V České republice působí několik organizací sdružujících zubní techniky a jedna sdružující dentální hygienistky. Nabídli jsme jim, aby se prostřednictvím Dentálního týmu představily široké stomatologické veřejnosti.

* SOUTĚŽ ZUBNÍCH TECHNIKŮ 2009 s. A16
Hynek Míka, Jindra Ševčíková
6. ročník soutěže studentů středních a vyšších odborných škol z oboru zubní technik se bude konat ve dnech 22.-24. října 2009 v rámci veletrhu Pragodent 2009. Hlavním organizátorem je občanské sdružení Soutěž zubních techniků, o. s. (Ing. Hynek Míka) a spoluorganizátorem firma A-dent Group CZ, s. r. o. (Jindra Ševčíková). Odborným garantem soutěže je Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady (doc. MUDr. Eva Gojišová) a Společenstvo zubních techniků-podnikatelů.