DENTÁLNÍ TÝM – LKS, 2008, ročník 18, číslo 11 (suppl.), s. A25-A52

listopad 2008

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

DENTÁLNÍ TÝM - MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ PŘÍLOHY LKS
Požár Levého křídla Průmyslového paláce bohužel předčasně ukončil náš největší oborový veletrh Pragodent 2008, který je tradičním a důležitým prostorem pro prezentaci novinek na dentálním trhu a pro komunikaci mezi vystavovateli a zubními lékaři, zubními techniky, sestrami a dentálními hygienistkami. Ve snaze zmírnit důsledky této situace připravila Česká stomatologická komora mimořádné vydání přílohy LKS Dentální tým. Tento listopadový speciál obsahuje kromě aktuálních reportáží a informací z oblasti legislativy také inzerci firem, které využily nabídku ČSK zveřejnit zde svoji reklamu za režijní cenu. Příloha Dentální tým je s časopisem LKS 11/2008 opět distribuována jak všem zubním lékařům v ČR a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství.


Z OBSAHU PŘÍLOHY DENTÁLNÍ TÝM
Partner přílohy LKS pro DENTÁLNÍ TÝM: ČSOB, a. s.

Úvodník
* O TRUCHLIVÉM KŘTU
s. A27
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH
Právní výklad s. A29-A33
Jiří Slavík
Dne 1. 7. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 189/2008 Sb., kterým byl významně novelizován zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (plný název: zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů).
Novela se týká především uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a specializačního vzdělávání, upravuje však nově i způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a definice výkonu povolání některých nelékařských zdravotnických pracovníků.
Následující text poskytuje základní přehled o nejdůležitějších rysech právní úpravy výkonu nelékařského zdravotnického povolání v oblasti zdravotní péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně s důrazem na novinky, které výše citovaná novela přinesla.

* PŘEHLED ODBORNÝCH ŠKOL PRO PŘÍPRAVU NĚKTERÝCH PROFESÍ DENTÁLNÍHO TÝMU
s. A35
Školy a studijní obory či akreditované kvalifikační kursy pro tyto profese:
* asistent zubního technika
* diplomovaný zubní technik
* dentální hygienistka
* zubní instrumentářka

Reportáž
* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
s. A41
Ve dnech 15.-17. října 2008 se v Národním domě na Vinohradech konal 11. ročník mezinárodního kongresu ČSK Pražské dentální dny. Součástí odborného programu byla, stejně jako v uplynulých letech, sekce pro sestry a dentální hygienistky. Více než 200 účastnic (pánové prominou, ale ženy byly jednoznačně v převaze) vyslechlo v Majakovského sále celkem jedenáct přednášek. Do atmosféry této odborné i společenské události nahlédněme prostřednictvím fotografií.

Reportáž
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP ČSK A CED
O POSTAVENÍ A ROLI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
s. A44-A45
Jiří Pekárek
Česká stomatologická komora organizuje již mnoho let mezinárodní workshopy, pracovní setkání, fóra, na nichž se diskutují závažné otázky zubní péče. V posledních dvou letech se tyto worskhopy staly oficiální platformou pro řešení problémů týkajících se zubního lékařství v celé EU. Jejich spolupořadatel, CED - Council of European Dentists (Rada evropských zubních lékařů), je svým způsobem „komorou komor zubních lékařů v Evropské unii“ a spolupracuje s Evropskou komisí a dalšími EU institucemi právě v této oblasti. Letošní téma Dentální hygienistky a terapeutisté – ano či ne? navrhla ČSK již před rokem a velmi přesně vystihla téma, které se mezitím stalo poněkud žhavým předmětem polemik v jednotlivých zemích EU, ale i na půdě Světové federace zubních lékařů (FDI). Workshop ČSK a CED, nad nímž převzal záštitu Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se konal 16. října 2008, tradičně u příležitosti kongresu Pražské dentální dny. Zástupci národních dentálních asociací zubních lékařů z Evropy (ČR, Belgie, Estonsko, Itálie, Nizozemsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) rokovali v pražském hotelu Alchymist.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM

20. března 2009, Národní dům na Vinohradech, Praha 2
s. A49
Zveme vás na další polytematickou vzdělávací akci určenou celému stomatologickému týmu. Odborná část bude jako obvykle rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a hygienistky a pro zubní lékaře. Součástí bude výstava dentálních firem.
Konkrétní témata přednášek JSF 2009 budou zveřejněna v časopise LKS 12/2008 a na www.dent.cz.
Informace: Ing. Hana Štěpánková,
tel.: +420 234 709 613, e-mail: stepankova@dent.cz