LKS, 2008, ročník 18, číslo 11, s. 301-332

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

S tímto číslem LKS vychází mimořádné vydání přílohy (supplement)
DENTÁLNÍ TÝM
LKS, 2008, ročník 18, číslo 11 (suppl.), s. A25-A52


ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU LKS

Úvodník
* O SÝRU A MÁSLE
s. 301
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* VERNISÁŽÍ BYLA ZAHÁJENA NOVÁ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA V APOLENCE s. 302
Vietnamská odysea je název výstavy fotografií, která byla v Apolence, sídle ČSK, slavnostně zahájena 10. října 2008 a potrvá až do dubna příštího roku. Jejím autorem je MUDr. Vratislav Čermák, privátní zubní lékař z Nové Paky.

* DENTÁLNÍ TÝM - MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ PŘÍLOHY LKS s. 303
Požár Levého křídla Průmyslového paláce bohužel předčasně ukončil náš největší oborový veletrh Pragodent 2008, který je tradičním a důležitým prostorem pro prezentaci novinek na dentálním trhu a pro komunikaci mezi vystavovateli a zubními lékaři, zubními techniky, sestrami a dentálními hygienistkami. Ve snaze zmírnit důsledky této situace připravila Česká stomatologická komora mimořádné vydání přílohy LKS Dentální tým. Tento listopadový speciál obsahuje kromě aktuálních reportáží a informací z oblasti legislativy také inzerci firem, které využily nabídku ČSK zveřejnit zde svoji reklamu za režijní cenu. Příloha Dentální tým je s časopisem LKS 11/2008 opět distribuována jak všem zubním lékařům v ČR a dalším pravidelným odběratelům, tak bezplatně také všem provozovatelům zubních laboratoří v ČR a školám, které připravují adepty jednotlivých profesí v oblasti zubního lékařství.

Reportáž
* DENTÁLNÍ PODZIM 2008
s. 306-309
Mezinárodní kongres ČSK PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY a veletrh PRAGODENT jsou každoročním vyvrcholením odborné sezony. Letos byly obě události výjimečné, i když každá jiným způsobem. Kongres PDD 2008, který se konal ve dnech 15.-17. 10. v Národním domě na Vinohradech, zaznamenal rekordní počet účastníků – bylo zde na 1350 zubních lékařů, studentů, sester a dentálních hygienistek. Slibně odstartovaný Pragodent 2008, plánovaný na 16.-18. 10., ukončil po prvním dnu požár Levého křídla Průmyslového paláce. Dnešní nahlédnutí do atmosféry říjnových událostí je první ze série reportáží, které pro LKS připravujeme.

Aktuální informace: www.dent.cz s. 310
V rubrice jsou zveřejněny informace:
* Novela zákona č. 48/1997
* Zákon o České stomatologické komoře
* Webové stránky ČSK
* Identifikační kód člena ČSK

Anketa
* JAK VIDĚLI KONGRES PDD STUDENTI ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ?
s. 311
Ladislav Šolc

* ZE SVĚTOVÉHO KONGRESU A VRCHOLNÝCH JEDNÁNÍ FDI
s. 312
Jiří Zemen
Ve dnech 22.-27. září 2008 se ve švédském Stockholmu sešli delegáti zubních lékařů na světovém kongresu a jednáních FDI – World Dental Federation (Světová federace zubních lékařů). Za naši republiku je od roku 1996 členem FDI Česká stomatologická komora. Ve Stockholmu ji zastupovali delegáti MUDr. Pavel Chrz a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a dále MUDr. Jiří Pekárek, který je od loňského roku členem výkonné rady FDI (Council FDI) a aktivně se účastní řízení světové federace.

Odborné sdělení
* ZKRÁCENÁ PODJAZYKOVÁ UZDIČKA - KAZUISTIKA s. 313-315
Michaela Seydlová, Taťjana Dostálová, Pavel Kříž
pracoviště: Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
SOUHRN: Zkrácená podjazyková uzdička a její terapie je v dětském zubním lékařství poměrně složité téma. Úkolem tohoto sdělení je ukázat chirurgickou intervenci u pacienta s ankyloglosií, nastínit indikace a kontraindikace k výkonu. Frenulotomie je jednoznačně indikována u kojenců, kteří se obtížně přisávají k prsu, a dále pak u dětí se špatně srozumitelnou řečí, kde byly vyloučeny jiné možné příčiny, například foniatrické, mentální retardace pacienta atd. Na kazuistickém sdělení je podrobně ukázán postup ošetření elektrokauterem včetně výsledku léčby.
Klíčová slova: ankyloglosie, frenulotomie, analgosedace, elektrokauter.

Odborné společnosti
* PRAHA HOSTILA PŘEDSTAVITELE EVROPSKÉ ENDODONCIE s. 316
Lenka Roubalíková
Ve dnech 26.– 27. září 2008 proběhlo v Praze setkání představitelů endodontických společností evropských zemí, které jsou sdruženy v European Society of Endodontology - ESE (Evropská endodontická společnost). Hostitelskou organizací byla Česká endodontická společnost a jednání proběhla v Apolence, sídle ČSK.

Diskuse
* HLEDÁME ŘIDIČE AUTOBUSŮ. ZN.: STAČÍ PRAXE Z TRENAŽÉRU

s. 317
Diskusní příspěvek k článku doc. MUDr. Jiřího Zemena, Ph.D., z LKS č. 10/2008
Radovan Slezák
Jaký je váš názor? Zapojte se do diskuse a napište, co si myslíte o připravenosti absolventů na samostatný výkon povolání zubního lékaře. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce LKS poštou nebo e-mailem (zakova@dent.cz).

Ze Slovenska
* DENTÁLNÍ SVÁTEK NA DUNAJI s. 318-319
Největší mezinárodní stomatologickou událostí jsou u našich sousedů SLOVENSKÉ DENTÁLNÍ DNY. Letos se konaly ve dnech 9.-11. října v areálu Incheba Expo Bratislava a zahrnovaly jak 9. ročník dentální výstavy, tak odborné akce. Patřil mezi ně mezinárodní stomatologický kongres, který pořádá Slovenská komora zubních lékařů (SKZL) ve spolupráci se Slovenskou stomatologickou společností, Slovenskou komorou sester a porodních asistentek – sekcí sester pracujících v zubním lékařství.

Odborné sdělení
* INVAZIVNÍ KRČKOVÁ RESORPCE – DVA OJEDINĚLÉ PŘÍPADY

s. 320-323
Jan Netolický, Eva Záhlavová, Václav Mašek
pracoviště: Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
SOUHRN: Invazivní krčková resorpce je ojedinělou formou zevní resorpce zubu. K etiologickým faktorům patří zejména trauma, bělení a ortodontická terapie. Autoři dokumentují dva případy invazivní krčkové resorpce a možnosti jejich estetické korekce, odpovídající době rekonstrukce defektů. V klinickém obraze je typický nález pseudo „pink spot“, kde granulace od místa cementosklovinné hranice podminují sklovinu a růžově prosvítají v krčkové části klinické korunky. Základem terapie je odstranění veškeré granulační tkáně a vytvoření optimálních podmínek pro vhodnou rekonstrukci defektu.
Klíčová slova: krčková resorpce, terapie.


* OD PRVNÍ FOTOGRAFIE K VLASTNÍ GALERII
s. 324
Iva Žáková
Rozhovor s MUDr. Vratislavem Čermákem, dalším ze zubních lékařů, který se kolegům představuje prostřednictvím výstavy v Apolence z jiného úhlu - jako fotograf portrétista a krajinář. Tato výstava, která je komponována jako vzpomínka na jarní expedici do Vietnamu, zdaleka není jeho první.

Ze zahraničí
* NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EVROPSKÝ KONGRES IMPLANTOLOGŮ LETOS VE VARŠAVĚ
s. 325
Antonín Šimůnek
Každým rokem pořádá Evropská asociace pro oseointegraci (EAO) výroční kongres, který se pravidelně stává evropskou implantologickou událostí roku. A každým rokem na tomto místě o něm informujeme. Barcelona, Curych, Mnichov, Paříž, Vídeň... - to jsou předchozí místa konání těchto implantologických svátků. Letos poprvé byla organizací pověřena země z bývalého východního bloku a 17. kongres se konal ve Varšavě 18.-20. září.

Recenze
* STOMATOLOGICKÁ RADIOLOGIE Kapesní atlas
s. 326
(Friedrich A. Pasler, Heiko Visser; Grada Publishing 2007)
Robert Houba

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
s. 327-329
TÉMA: Intraoseální karcinom dolní čelisti
Helena Doležalová, Zdeněk Jirousek, Jan Laco

* PRÁVNÍ PORADNA s. 330
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Použití kamerového systému v čekárně zdravotnického zařízení

* EKONOMICKÁ PORADNA
s. 330
Ing. Alena Řeháková
Téma: Dohoda o pracovní činnosti a mimořádná odměna

* FOTOÚSMĚV
s. 331
Fotografii zaslala MUDr. Daniela Šablaturová z Frenštátu pod Radhoštěm.

* PŘIPRAVUJEME
s. 331
V LKS 12/2008 zveřejníme reportáž z volebního 50. sněmu ČSK.

Fotoalbum
* ELKÁESKA NA CESTÁCH
s. 332
Na přelomu září a října se redakce LKS vydala do terénu, na dvě pracovní a především milé návštěvy. První cesta vedla na Pardubicko za Františkem Zachem, který nashromáždil další zubolékařské poklady pro fotografie na titulní strany LKS. Týden nato jsme zavítali na kongres do Bratislavy a při té příležitosti si prohlédli zrekonstruované sídlo Slovenské komory zubních lékařů (SKZL).