LKS, 2008, ročník 18, číslo 10, s. 261-300

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

S tímto číslem LKS poprvé vychází příloha (supplement)
DENTÁLNÍ TÝM
LKS, 2008, ročník 18, číslo 10 (suppl.), s. A1-A24


ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z obsahu LKS
 
Úvodník
* O kávě
  .........s. 261
Jiří Pekárek, prezident ČSK
 
* Předsedové OSK se sešli v Praze ......... s. 262
Již potřetí v letošním roce se konalo setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK. Tentokrát jednání předsedů z celé republiky navazovalo na program valné hromady dne 13. září 2008 v Národním domě na Vinohradech.
 
* Nová výstava v Apolence.........  s. 264
V pořadí již čtvrtá výstava v Apolence, sídle ČSK, bude zahájena vernisáží v pátek 10. října 2008. Od října až do dubna příštího roku zde budou vystaveny fotografie MUDr. Vratislava Čermáka, zubního lékaře z Nové Paky, které vznikly během jeho cestování po Vietnamu.
 
* Parolet hraje v Plzni ......... s. 264
Doktorská skupina Parolet, z jejíchž pěti členů jsou čtyři zubní lékaři, oznamuje svým příznivcům, že bude hrát 7. listopadu 2008 od 20.00 hod. v plzeňském Buena Vista Clubu.
 
* Z valné hromady ČSK ......... s. 266-269
Iva Žáková
V sobotu 13. září 2008 patřil pražský Národní dům na Vinohradech zubním lékařům. Přijeli z různých koutů republiky, aby na valné hromadě členů ČSK diskutovali o připravované reformě zdravotnictví a jejích dopadech na zubní praxe. A také aby si udělali představu o vizích kolegů, kteří se zde představili jako kandidáti na funkci prezidenta Komory. Prvního programového bloku valné hromady se zúčastnil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a zástupci zdravotních pojišťoven. V druhém programovém bloku se účastníkům valné hromady představili kandidáti na funkci prezidenta Komory pro funkční období 2009-2013, kteří jsou zapsáni na seznamu kandidátů. V současnosti jsou čtyři (v abecedním pořadí): MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Josef Kunkela, MUDr. Zuzana Vystrčilová, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
 
Aktuální informace: www.dent.cz ......... s. 271
V rubrice jsou zveřejněny informace:
* Výsledky dohodovacího řízení na rok 2009
* Návrhy nových zákonů (zákon o zdravotních službách, zákon o spciefických zdravotních službách, zákon o záchranné službě, novela zákona č. 48/1997).
* Příloha č. 2 smlouvy s VZP ČR
* Typová smlouva s HZP
* Novela zákona č. 95/2004 Sb. – Oprava k informaci v LKS č. 6/2008: Podmínkou pro získání prvního Osvědčení odbornosti PZL dle řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů zůstává absolvování základní odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců pod soustavným vedením zubního lékaře-školitele a absolvování profesní zkoušky s výsledkem „prospěl“ (tj. nikoli 36 měsíců, jak bylo v LKS chybně uvedeno).
 
Vzdělávací středisko ČSK informuje
* Podzimní stomatologické fórum  ......... s. 271
Druhý ročník Podzimního stomatologického fóra, polytematické vzdělávací akce určené celému dentálnímu týmu, se bude konat 21. listopadu 2008 v Brně, v hotelu International. Odborný program je rozdělen do dvou sekcí – první je určena pro sestry a dentální hygienistky, druhá pro zubní lékaře. Součástí PSF bude výstava dentálních firem. Informace a možnost on-line registrace: www.dent.cz
 
* Kongresová pozvánka .........  s. 272
Pražské dentální dny 2008, 11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory, se koná 15.–17. října 2008.
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII
Informace o programu a možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost registrace na odborný program PDD i přímo na místě v Národním domě na Vinohradech!
Opět bude umožněn volný vstup na vybrané odborné akce v rámci PDD pro všechny zájemci, tedy bez vazby na účast (platnou registraci) na kongresu. Za účast na odborných akcích s volným vstupem lze získat 10 kreditů (celoživotní vzdělávání ČSK) – týká se posterové sekce a prezentace e-learningových kursů.
 
* Pragodent Plus ......... s. 272
Doprovodný program, který Česká stomatologická komora připravuje pro mezinárodní veletrh Pragodent, se koná ve dnech 16.-18. října a Pragodentu Plus 2008 je opět vyhrazen prostor u stánku ČSK č. 243 v zadní části Pravého křídla Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Holešovicích.
Program je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.
Zveme Vás na křest nové přílohy LKS pro Dentální tým, který proběhne v pátek 17. 10. ve 12.00 hod. u stánku ČSK č. 243.
 
* Země úsměvů již potřetí ......... s. 272-273
Novinka: Úsměvy můžete fotografovat ve své ordinaci
Země úsměvů je preventivní akcí ČSK. Od roku 2006 je pořádána v rámci Pragodentu plus a je koncipována jako pokus o překonání rekordu v počtu vyfotografovaných úsměvů v předem určeném časovém období.
Země úsměvů bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 16. 10. na pódiu Pragodentu Plus (u stánku ČSK č. 243, Pravé křídlo Průmyslového paláce). Na témže místě bude v sobotu 18. 10. ukončena vyhlášením výsledků za přítomnosti zástupce agentury „Dobrý den“.
Přidejte se i vy a věnujte svůj úsměv pro nový český rekord! Fotografovat budeme:
* na Pragodentu plus v prostoru označeném „Země úsměvů“ (u stánku ČSK č. 243)
* na PDD 2008 v Národním domě na Vinohradech po celou dobu konání kongresu
* na vytipovaných místech Prahy, do kterých se rozjede dodávka s moderátorem a vybavená potřebnou technikou
* NOVINKA: FOTOGRAFOvání v ordinaci. Vy, kteří máte v ordinaci k dispozici digitální fotoaparát, domluvte se se svými pacienty a pošlete nám jejich úsměv! Je třeba fotografovat pouze úsměv, nikoliv celý obličej. Technické parametry pro fotografie a podmínky pro jejich zasílání e-mailem do ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz
 
* Ediční řada ČSK se rozrůstá ......... s. 275
V roce 2004 zahájila ČSK vlastní ediční činnost a vydává odborné publikace pro zubní lékaře. Pětici dosud vydaných titulů nyní rozšiřují tři nové. Celý sortiment si budete moci „osahat“ a také zakoupit na kongresu PDD 2008 v Národním domě na Vinohradech a na veletrhu Pragodent 2008 u stánku ČSK č. 243. Informace o všech vydaných knihách včetně jejich recenzí a možností koupě jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na www.dent.cz (odkaz Ediční činnost)
Novinky 2008:
*. Atlas ortodontických anomálií - MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
* Rukověť zubního lékaře – temporomandibulární poruchy v praxi -doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Neodkladné stavy v ordinaci zubního lékaře - MUDr. Vladivoj Tuzar, MUDr. Martin Štěpán, MUDr. Stanislav Machart
cena: 250 Kč
Křest novinek 2008 bude součástí slavnostního zahájení kongresu PDD v NDV ve středu 15. 10.
Autorské čtení: Autoři své knihy představí na Pragodentu Plus (u stánku ČSK č. 243) v těchto termínech:
* čtvrtek 16. 10., 13.00 hod.: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
* pátek 17. 10., 13.00 hod.: doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
* sobota 18. 10., 10.30 hod.: MUDr. Vladivoj Tuzar
 
* Studenti se představí na Pragodentu plus ......... s. 276
Karolína Floryková
V prostoru u stánku ČSK č. 243 (veletrh Pragodent) budou ve dnech 16.-18. října připraveni studenti stomatologie a zubního lékařství ze všech lékařských fakult v ČR, jichž se budete moci zeptat na vše, co vás zajímá. Sdružení studentů stomatologie ČR představí svoji činnost, projekty a akce. Můžete si zde také předplatit časopis StuDent, který vydává SSS ČR.
 
* KONFERENCE MLADÝCH STOMATOLOGŮ v olomouci - ÚSMĚV 09 .........  s. 276
Ve dnech 3.-4. 4. 2009 proběhne v Olomouci v historické budově Konviktu akce ojedinělá a první svého druhu - konference (nejen) mladých stomatologů ÚSMĚV 09 na téma Problematika frontálního úseku. Další informace: Mgr. Věra Vaculíková (sekretariát OSK Olomouc), tel.: +420 723 417 562.
 
Anketa
* jsou reformní změny v dohlednu?
......... s. 279
Ladislav Šolc
 
Odborné sdělení
* totální náhrada čelistního kloubu
......... s. 282-285
Vladimír Machoň 1), Jan Paska 1), Dušan Hirjak 2)
1) Nemocnice Na Homolce, Praha
2) Fakultná nemocnica Bratislava-Ružinov
Souhrn: Autoři prezentují rekonstrukci čelistního kloubu totální náhradou. Indikací pro tuto náhradu jsou degenerativní změny kloubu, ankylóza, neúspěšná konzervativní a chirurgická léčba. Úspěšnost totální náhrady je 90 % pro zvýšení otevírání úst, 50 % ve snížení bolesti.
Klíčová slova: totální kloubní náhrada, temporomandibulární kloub.
 
Diskuse
* Hledáme řidiče autobusů. Zn.: stačí praxe z trenažéru
.........  s. 287
Jiří Zemen
Chcete se svézt autobusem s řidičem, který právě ukončil autoškolu a v silničním provozu nemá téměř žádnou praxi? To je přece nebezpečný hazard se zdravím a životy pasažérů! Ano, je to tak – a bohudík takový nesmysl ještě naše zákonodárce nenapadl. Ale co se zdá být nesmyslem u řidičů autobusů, je možné v zubním lékařství! Zákonem č. 189/2008 Sb. naši zákonodárci novelizovali zákon č. 95/2004 Sb. a ustanovili, že od 1. července 2008 se stává každý absolvent magisterského studijního programu stomatologie, stejně jako zubního lékařství, ukončením vysoké školy odborně způsobilým k samostatnému výkonu povolání.
Jaký je váš názor? Zapojte se do diskuse a napište, co si myslíte o připravenosti absolventů na samostatný výkon povolání zubního lékaře. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce LKS poštou nebo e-mailem (zakova@dent.cz).
 
* Pravidla pro čerpání z účtu klinik  ......... s. 288
V plném znění zveřejňujeme Přílohu č. 1 usnesení 49. sněmu ČSK, který se konal ve dnech 24.–25. května 2008 v Brně.
Účet klinik jsou finanční prostředky schvalované každoročně sněmem ČSK k podpoře pracovníků klinik a dalšího vzdělávání podle bodů I. – III. těchto pravidel.
 
Ze zahraničí
* Parodontologicko-implantologický týden na Islandu
......... s. 291
Martin Starosta
Ve dnech 12.-19. 7. 2008 se v Reykjavíku konal kurs zaměřený na tematiku parodontologie, implantologie a estetického zubního lékařství. Tento praktický kurs byl pořádán pod záštitou ITI (International Team for Implantology), která je nezávislou akademickou mezinárodní společností zabývající se aplikací nových poznatků v dentální implantologii a regenerativních technik do praxe.
 
Recenze
* Dentální implantologie, 2., přepracované a doplněné vydání
.........   s. 292
(Antonín Šimůnek a kol.; Nucleus HK 2008)
Luboš Jirgl
 
* Malé ilustrované repetitorium ......... s. 293-294
Téma: Alveolitis sicca u nemocné se Sjőgrenovým syndromem
Radovan Slezák, Věra Bartáková
 
* Právní poradna .........   s. 298
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Jak naložit s neodevzdanými protetickými pracemi po smrti lékaře
 
* Ekonomická poradna ......... s. 298
Ing. Alena Řeháková
Téma: Vyplácení nemocenského zaměstnanci
 
* Fotoúsměv .........s. 299
Fotografii zaslal MUDr. Dalibor Badal z Brna.
 
* Připravujeme......... s. 299
Pro nejbližší čísla LKS připravujeme seriál článků o dentální fotografii zaměřený na praktické ovládnutí základních fotografických dovedností.
 
Fotoalbum
* Před jubilejním 50. sněmem ČSK
  ......... s. 300