LKS, 2008, ročník 18, číslo 9, s. 217-260

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

z obsahu

 

Úvodník

* O moučníku polosladkém nebo sladkém                s. 217

Jiří Pekárek, prezident ČSK

 

* nová příloha lks pro dentální tým               s. 218

Na rekordní hranici 15 000 výtisků dosáhne náklad časopisu LKS – s říjnovým č. 10/2008 poprvé vyjde Příloha LKS pro Dentální tým.

Nová příloha se zaměří především na problematiku zubních laboratoří a jejich spolupráce se zubními lékaři. Proto je připravována pod záštitou České společnosti protetické stomatologie, jejímž předsedou je MUDr. Josef Vacek, CSc. Příloha bude oslovovat zubní techniky a další profese, které tvoří dentální tým, a přinášet jim užitečné informace pro spolupráci v péči o pacienta. Křest přílohy LKS pro Dentální tým proběhne v rámci programu Pragodent Plus v pátek 17. 10. ve 12.00 hod. u stánku ČSK č. 243. Srdečně vás zveme!

 

* Pražské dentální dny 2008                      s. 222-223

11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.

Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2

Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII

Informace o programu a možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

 

* novinky na PDD 2008                        s. 222-223

O novinkách v programu a organizaci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2008. Opět bude umožněn volný vstup na vybrané akce v rámci PDD pro všechny zájemci, tedy bez vazby na účast (platnou registraci) na kongresu. Za účast na odborných akcích s volným vstupem lze získat 10 kreditů (celoživotní vzdělávání ČSK) – týká se posterové sekce a prezentace e-learningových kursů.

 

* Pozvánka na Pragodent Plus                   s. 224-225

Již potřetí vás zveme na doprovodný program, který Česká stomatologická komora připravuje pro mezinárodní veletrh Pragodent. Letos se koná ve dnech 16.-18. října a Pragodentu Plus 2008 je opět vyhrazen prostor u stánku ČSK č. 243 v zadní části Pravého křídla Průmyslového paláce na pražském Výstavišti v Holešovicích. Nabídka zahrnuje jak dnes už tradiční akce, tak řadu novinek i slavnostních okamžiků. Program je zveřejněn na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

 

* Kandidáti na funkci prezidenta ČSK se představují
                                                 s. 227-229

K 7. 8. 2008, tj. do redakční uzávěrky tohoto LKS č. 9/2008, byla na seznamu kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2009-2013 zapsána čtyři jména. Tři z kandidátů byli navrženi v květnu, čtvrtý v červenci. Všem jsme nabídli možnost, aby se v LKS ve stejném rozsahu prezentovali. Každého kandidáta jsme požádali o stručný profesní životopis (zpracovaný dle vlastního uvážení) a o odpovědi na tři otázky, které připravil současný prezident MUDr. Jiří Pekárek. Odpovědi dosud známých kandidátů (v abecedním pořadí) MUDr. Pavla Chrze, MUDr. Josefa Kunkely, MUDr. Zuzany Vystrčilové a doc. MUDr. Jiřího Zemena, Ph.D., nyní můžete na stránkách LKS porovnat. Ovšem připomeňme, že seznam kandidátů je otevřený až do zahájení voleb na listopadovém sněmu ČSK.

Plné znění článku je zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace.

 

Aktuální informace: www.dent.cz

* nové webové stránky ČSK                            s. 230

Jak už pravidelní návštěvníci www.dent.cz vědí, byly webové stránky ČSK v červenci spuštěny v novém uspořádání a v nové grafické podobě.

 

* Změna v sekretariátu pražských OSK                  s. 230

Od poloviny září 2008 se stává sekretářkou OSK Praha 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 (Slavojova 22, 128 00 Praha 2) Veronika Pimková, která dosud pracovala v recepci Apolenky. Sekretariát pražských OSK přebírá místo Aleny Havlínové, která nastupuje na mateřskou dovolenou. Telefonní číslo zůstává stejné jako doposud (tel.: 234 709 622), stejně tak úřední hodiny pro osobní návštěvu (po 13.00-17.30 hod.; út 13.00-16.00 hod.; čt 8.00-12.00 hod.). Pro elektronickou poštu můžete použít adresu: pimkova@dent.cz

 

Vzdělávací středisko ČSK informuje

* podzimní stomatologické fórum                     s. 230

Druhý ročník Podzimního stomatologického fóra, polytematické vzdělávací akce určené celému dentálnímu týmu, se bude konat 21. listopadu 2008 v Brně, v hotelu International

Odborný program je rozdělen do dvou sekcí – první je určena pro sestry a dentální hygienistky, druhá pro zubní lékaře. Součástí PSF bude výstava dentálních firem. Informace a možnost on-line registrace: www.dent.cz

 

Odborné sdělení

* dentální implantáty – vitální indikace

  Kazuistika                                  s. 232-235

Dana Kopecká, Antonín Šimůnek, Tomáš Brázda

Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

SOUHRN: Velmi efektivním ošetřením bezzubé dolní čelisti je Brånemarkův můstek, tj. fixní můstek nesený pěti implantáty zavedenými do interforaminální krajiny mandibuly. Toto ošetření lze provést v režimu okamžité zátěže nebo dokonce okamžité rekonstrukce. Pacient měl horní končetiny pod lokty amputovány a s pomocí elektronických protéz byl sice téměř soběstačný, ale všech pohybů schopen nebyl. Chrup používal k přidržení drobných předmětů. Po hrozící ztrátě dolních zubů by nemocný tuto netradiční funkci chrupu ztratil, a proto se pro něj stal Brånemarkův můstek nezbytný.

Klíčová slova: dentální implantáty, Brånemarkův můstek, myoprotézy.

 

Anketa

* věková struktura jako žhavé téma oblastních komor?  s. 236

Iva Žáková

 

Odborné sdělení

* Odontogenní myxom dolní čelisti
  Kazuistika                                  
s. 240-244

Štefan Juhász 1), Jindřich Pazdera 1), Josef Novotný 2)

1) Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice Olomouc

2) Radiologické oddělení Vojenské nemocnice Olomouc

SOUHRN: Autoři demonstrují případ 32letého pacienta, který 2 roky před vyšetřením zjistil deformující zduření v oblasti dolní čelisti. Teprve po úrazu (úder lanem do oblasti dolní čelisti) se dostavil k zubnímu lékaři, který vyloučil odontogenní etiologii afekce a odeslal nemocného na naše pracoviště k dalšímu léčení. Na základě klinického, rentgenového a histopatologického vyšetření jsme stanovili diagnózu odontogenního myxomu. Nádor byl chirurgicky odstraněn a pacient zařazen do dispenzární péče. S časovým odstupem pěti let po operaci je zdráv, bez známek recidivy nádorového onemocnění.

Klíčová slova: odontogenní myxom, mandibula.

 

Ze zahraničí

* Návštěva u kolegů v Hamburku                        s. 247

Jiří Zemen

Prof. dr. Wolfgang Sprekels, prezident Komory zubních lékařů Hamburk (Zahnärztekammer Hamburg) a současně viceprezident Spolkové komory zubních lékařů (BZÄK - Bundeszahnärztekammer), pozval zástupce ČSK na pracovní jednání do Hamburku. Uskutečnilo se 27.–28. června 2008. Za hostitelskou komoru se dále jednání zúčastnili dr. Peter Kurz, ředitel kanceláře hamburské komory, a dr. Veronika Sprekels, za českou stranu prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek a doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

 

Odborné společnosti

* česká stomatochirurgická společnost v roce 2008     s. 248

Pavel Chrz

Letos v březnu se v Praze konala plenární schůze České stomatochirurgické společnosti (ČSCHS), která hodnotila uplynulé funkční období a byla zároveň schůzí volební.

 

* spolupráce ortodontisty a pedostomatologa        s. 249

Eva Šrámková

Ve dnech 18.-20. 9. 2008 se v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně uskuteční 9. kongres České ortodontické společnosti. Bude zaměřen na problematiku mezioborové spolupráce s pedostomatology a interceptivní časné ortodontické léčby.

 

* úsměv prostřednictvím moderních technologií       s. 250

Tomáš Vaněk

Pod tímto názvem proběhl ve dnech 13.-14. června 2008 I. výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE). Konal se v pražském hotelu Pyramida a přilákal na 200 posluchačů z Česka a Slovenska.

 

* příznivci endodoncie se opět setkali               s. 251

Simona Ságlová, Lenka Roubalíková

Dne 21. 6. 2008 se uskutečnilo druhé neformální setkání členů České endodontické společnosti (ČES). Workshop se konal stejně jako první setkání v Říčanech u Prahy a zúčastnilo se ho celkem 16 členů společnosti.

 

Informace

* AME úspěšně zahájila činnost                     s. 251

Jiří Škrdlant

Ve dnech 14.-15. 5. a 13.-14. 6. 2008 se uskutečnily první dvě vzdělávací akce pořádané Asociací mikrochirurgické endodoncie, o. s. (AME). Byly zaměřeny na každodenní praxi praktických zubních lékařů v endodoncii a na novinky v oboru.

 

* Malé ilustrované repetitorium                   s. 253-254

Téma: Periostitida dásňového výběžku dolní čelisti

Alena Pavlicová, Radovan Slezák

 

Recenze

* praktická komunikace v medicíně                     s. 257

(Věra Linhartová; Grada Publishing 2007)

Hana Matanelli

 

* Právní poradna                                      s. 258

Mgr. Jiří Slavík

Téma: Jak naložit se zdravotnickou dokumentací při odchodu do důchodu

 

* Ekonomická poradna                                  s. 258

Ing. Alena Řeháková

Téma: Dar z hlediska daňového

 

* Fotoúsměv                                           s. 259

Fotografii zaslal MUDr. Tomáš Pospíšil z Bechyně.

 

* Připravujeme                                       s. 259

V LKS 10/2008 bude zveřejněna reportáž z valné hromady ČSK (13. září 2008 v Národním domě na Vinohradech).

 

Fotoalbum

* šťastná sedmička                                   s. 260