LKS, 2008, roč. 18, č. 7-8, s. 185-216

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU

Úvodník
* O JEMNÉ ZELENINĚ s. 185
Jiří Pekárek, prezident ČSK

* REDAKČNÍ RADA O DALŠÍ KONCEPCI LKS s. 186
Vedle pravidelných měsíčních zasedání se jednou za rok schází redakční rada spolu s redakcí LKS na „velkém“ – dvoudenním jednání, na němž je prostor v klidu a detailně diskutovat o koncepci „elkáesky“. Takové zasedání se konalo už potřetí a letos debata probíhala po celé páteční odpoledne 20. 6. a sobotní dopoledne 21. 6. v hotelu Hladina na Slapské přehradě.

* VALNÁ HROMADA ČLENŮ ČSK s. 187
Valná hromada členů ČSK se koná v sobotu 13. září 2008 od 10.00 hod., v Praze v Národním domě na Vinohradech
Téma:
Reforma zdravotnictví
Představení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2009-2013
Zveme všechny členy České stomatologické komory k diskusi, na níž bude pozván ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, ředitelé zdravotních pojišťoven a další hosté. O podrobnostech programu budeme aktuálně informovat na přelomu srpna a září.

* VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZDRAVÉ ZUBY s. 188
V rámci výukového programu Zdravé zuby, který je zaměřen na prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol, se konal již VII. ročník soutěže pro děti a školy. Výsledky byly vyhlášeny 12. 6. 2008. Správně vyplněnou kartičku s potvrzením o preventivní prohlídce a odpovědí na soutěžní otázku letos zaslalo 15 251 dětí, celkem se jich za sedm let zapojilo 122 941.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008 s. 190
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII
Informace o programu a možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

* NOVÉ DIMENZE NA PDD 2008 s. 190-191
O novinkách v programu a organizaci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2008. Opět bude umožněn volný vstup na vybrané akce v rámci PDD pro všechny zájemci, tedy bez vazby na účast (platnou registraci) na kongresu (posterová sekce, prezentace e-learningových kursů, výstava firem, informační a poradenský servis apod.).

Aktuální informace: www.dent.cz
* PODMÍNKY PRO VÝKON FUNKCE PREZIDENTA A VICEPREZIDENTA ČSK PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2009-2013 s. 192
V plném znění zveřejňujeme tuto Přílohu č. 2 usnesení 49. sněmu ČSK, který se konal ve dnech 24.-25. 5. 2008 v Brně.

Anketa
* CO ROZHODNE O NOVÉM PREZIDENTOVI KOMORY? s. 193
Iva Žáková

Reportáž
* PŮLMILIONTÝ ZUBNÍ PRŮKAZ DÍTĚTE PATŘÍ HURVÍNKOVI
s. 194-195
Zina Sladkovská, Iva Žáková
Půlmiliontý zubní průkaz vydaný Českou stomatologickou komorou převzal Hurvínek, legendární loutková postavička, z rukou prezidenta ČSK MUDr. Jiřího Pekárka a stalo se tak na tiskové konferenci, která se konala 28. 5. 2008 v Divadle Spejbla a Hurvínka.
Tisková konference se také stala symbolicky místem prvního setkání členů nově založené Komise MZ ČR pro prevenci v zubním lékařství.
Součástí reportáže je rozhovor s Helenou Štáchovou, ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka.

* BEZPEČNOST PACIENTA V POPŘEDÍ ZÁJMU CED s. 196
Jiří Zemen
Jarní plenární zasedání CED (Rada evropských zubních lékařů) se konalo ve dnech 16.-17. května 2008 v Portoroži. Organizátorem zasedání tentokrát byla Slovinská lékařská komora, a to při příležitosti předsednictví Slovinska v Evropské unii. Jednání General Meeting zahájil prezident CED dr. Orlando Monteiro da Silva. Byla přijata profesně-politická rezoluce Patient Safety. Příští rok v květnu bude General Meeting CED 2009 organizovat v Praze Česká stomatologická komora u příležitosti předsednictví naší republiky v EU.

Vzdělávací středisko ČSK informuje
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 197
Druhý ročník Podzimního stomatologického fóra, polytematické vzdělávací akce určené celému dentálnímu týmu, se bude konat 21. listopadu 2008 v Brně, v hotelu International
Odborný program je rozdělen do dvou sekcí – první je určena pro sestry a dentální hygienistky, druhá pro zubní lékaře. Součástí PSF bude výstava dentálních firem. Informace a možnost on-line registrace: www.dent.cz

Odborné sdělení
* PORUCHY ERUPCE HORNÍCH ŘEZÁKŮ – INTERCEPTIVNÍ LÉČBA
s. 198-201
Jiří Baumruk
Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
SOUHRN: Terapie retence a poruch erupce stálých zubů je nejčastěji situována do období pozdně smíšeného až časně stálého chrupu. Jednu z výjimek tvoří stálé řezáky, u nichž interceptivní ortodontická léčba koriguje jejich prořezávání nebo anomální postavení již v časně smíšené dentici. Poruchy jejich prořezávání jsou většinou diagnostikovány včas ve věku 7-10 let, protože jsou snadno zjistitelné a ovlivňují estetiku úsměvu. Včasné odhalení této vady umožňuje ortodontistovi zahájit léčbu ve správném dentálním věku pacienta.
Klíčová slova: retence zubu, porucha prořezávání, interceptivní terapie.

* SPOLUPRÁCE S KOMOROU OČIMA STUDENTŮ s. 202
Karolína Floryková
Informace o jednání mezi zástupci České stomatologické komory a Sdružení studentů stomatologie ČR, které se uskutečnilo v Brně 23. 5. 2008.

Odborné společnosti
* JARNÍ SYMPOZIA IMPLANTOLOGICKÉHO KLUBU s. 203
Antonín Šimůnek
Informace o obsahu dubnového 48. a červnového 49. sympozia Implantologického klubu ČR.

* ODBORNÉ PARODONTOLOGICKÉ ROKOVÁNÍ V PODĚBRADECH s. 204
Radovan Slezák
Ve dnech 16.–17. 5. 2008 proběhlo jarní odborné zasedání České parodontologické společnosti.

* ČINNOST ZAHÁJILA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO IMPLANTOLOGII
s. 204
Tibor Németh, Eva Gojišová, Jiří Hrkal
Hlavním cílem ČSI je systematické vzdělávání v dentální implantologii členů i nečlenů společnosti, s ohledem na potřeby začínajících i pokročilých implantologů. Vzdělávání je založeno na dobrovolnosti a není podmínkou pro zavádění dentálních implantátů. ČSI je otevřena všem zájemcům.

* ČESKÁ STUDENTKA VÍTĚZKOU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V ANATOMICKÉ STRATIFIKACI s. 205
Letošní ročník Mezinárodní studentské soutěže v anatomické stratifikaci už má své vítěze. V mezinárodním kole byla udělena dvě první místa a jedno z nich získala Gabriela Némethová ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, která pracuje pod vedením doc. MUDr. Luďka Peřinky, CSc.

Diskuse
* METALICKÁ SKVRNA A JEJÍ TERAPIE s. 206-207
Jan Streblov
Reakce na kazuistiku autorů T. Dostálová, M. Janega, A. Řeháček a I. Pipková z LKS č. 4/2008
Autor v krátké kazuistice demonstruje alternativní přístup při řešení velmi podobné klinické situace.

Ze Slovenska
* DEN ZDRAVÉHO ÚSMĚVU A KARTÁČKOVÝ REKORD s. 208
Vytvořit slovenský „kartáčkový rekord“ neboli rekord v hromadném čištění zubů a upozornit tak na preventivně-výchovný projekt Zdravý úsměv, to byl cíl akce s názvem Den zdravého úsměvu, která se uskutečnila 6. 6. 2008 v Žiaru nad Hronom.
Z redakční pošty
* KDYŽ JE ZUBAŘ PACIENTEM... s. 208
Regina Pelíšková
Autorka, zubní lékařka, popisuje příhodu, která nastala při jejím ošetření, když se ocitla v roli pacienta. Příhodu nazvala: Jak také může vzniknout emfyzém.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM s. 209-211
TÉMA: Zlomenina kloubního výběžku dolní čelisti
Dana Kopecká

Recenze
* ZEVNÍ ZVUKOVOD s. 212
(Jan Mejzlík, Karel Pokorný a kol.; Tobiáš 2007)
Radovan Slezák

* GLAUKOM – VYBRANÉ KAPITOLY s. 213
(Kolektiv autorů; Nucleus HK 2008)
Radovan Slezák

* PRÁVNÍ PORADNA s. 214
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Registrace vybraných skupin pojištěnců

* EKONOMICKÁ PORADNA s. 214
Ing. Alena Řeháková
Téma: Možnosti snížení záloh na zdravotní a sociální pojištění

* FOTOÚSMĚV s. 215
Fotografii zaslal MUDr. Dušan Pavlíček z Prahy 10.

* PŘIPRAVUJEME s. 215
Originální a velmi zajímavou kazuistiku s názvem Dentální implantáty – vitální indikace zpracovali pro LKS autoři Dana Kopecká, Antonín Šimůnek a Tomáš Brázda z královéhradecké stomatologické kliniky.

Fotoalbum
* ROZVZPOMÍNÁNÍ ANEB REDAKCE LKS s. 216