LKS č. 12, prosinec 2007, ročník 17

 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA LKS 12/2007:
REGULAČNÍ POPLATKY U ZUBNÍHO LÉKAŘE
1) Metodika ČSK (pro zubní lékaře), rozsah 4 strany
2) Plakát pro pacienty (lze vyvěsit v ordinaci, čekárně)
Oba dokumenty jsou k dispozici také www.dent.cz v odkazu Aktuální informace a události.

Z OBSAHU

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ AKCÍ ČSK – 2008 s. 16-17

ÚVODNÍK: O posledním kole s. 1
Jiří Pekárek, prezident ČSK

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 2-3

* ZAHRANIČNÍ HOSTÉ NAVŠTÍVILI APOLENKU
U příležitosti kongresu Pražské dentální dny 2007 a mezinárodního workshopu ČSK a CED přivítala Apolenka – Dům českých zubních lékařů dva zahraniční hosty. Do pamětní knihy ČSK se zapsali dr. Patrick Hescot, prezident ERO-FDI, a Claudia Ritter, ředitelka bruselské kanceláře CED (Council of European Dentists).

STAVOVSKÁ POLITIKA
* Z jednání 48. sněmu ČSK s. 4-6
Sněm se sešel ve dnech 10.-11. listopadu 2007 v novém prostředí, v areálu Darovanský dvůr na Plzeňsku. Ve zprávách za uplynulé období jednotliví mluvčí zhodnotili činnost ČSK, hlavní akce a současnou situaci v jednáních se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR. Poté se jednání sněmu zaměřilo především na úkoly a hospodaření Komory v roce 2008 a na budoucnost Komory v souvislosti s blížícími se volbami do orgánů ČSK na nové funkční období. Na str. 6 je zveřejněn materiál Tucet úkolů ČSK pro rok 2008, hlavní úkoly ČSK schválené sněmem, a usnesení 48. sněmu ČSK.

* Aktuality pro členy ČSK s. 6
Informace zpracované na základě listopadového jednání představenstva ČSK a sněmu ČSK.

* Další významný úspěch zahraniční politiky ČSK:
Jiří Pekárek členem Rady FDI s. 7
(Jiří Zemen)
V říjnu, v rámci Světového kongresu FDI - World Dental Federation, se v Dubaji konaly volby do vrcholného vedení FDI. Ve volbách do FDI Council (Rada FDI) jsme měli své želízko v ohni. Je úžasným úspěchem několikaletých aktivit naší Komory na poli mezinárodní dentální politiky, že náš kandidát a prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek byl delegáty světového sněmu zubních lékařů zvolen na tři roky za člena vrcholného vedení FDI!
Článek je doplněn tabulkou, která uvádí přehled zastoupení ČSK v celosvětových a evropských organizacích zubních lékařů.

* Start provoz a ukončení stomatologické praxe
Téma letošního Mezinárodního workshopu ČSK a CED s. 8-11
Jak se již stalo dobrou tradicí, uspořádala Česká stomatologická komora 10. října 2007 v rámci Pražských dentálních dní pracovní setkání s mezinárodní účastí, které těmto dnům dává také určitý politický rozměr. Poprvé se však zároveň jednalo o pracovní workshop CED (Council of European Dentists), který zde reprezentoval jeho viceprezident prof. Wolfgang Sprekels. Letošní workshop se odehrával v prostorách Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy horní komory Přemysla Sobotky. Jednání v jeho nepřítomnosti zahájila předsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Alena Palečková a prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. Jednání se již tradičně zúčastnili zástupci sousedních zemí (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko) a Estonska. Oproti loňskému roku přibyli zástupci Francie, Litvy a také pozorovatelé z Chorvatska, chyběli naopak reprezentanti Maďarska a Portugalska. Jako zástupce kanceláře CED se zúčastnila její ředitelka Claudia Ritter. Cílem workshopu pak bylo shrnout problémy spojené se startem, provozem a ukončením praxe a prostřednictvím CED je přenést na úroveň EU.

* Vyhodnocení posterové sekce PDD 2007 s. 13
Odborný výbor kongresu vyhodnotil posterová sdělení prezentovaná na Pražských dentálních dnech 2007. Uvádíme seznam nejlepších posterů (1.-5. místo).

ANKETA
* Jaký byl odborný přínos 10. ročníku PDD? s. 13

ODBORNÉ SDĚLENÍ
* OTISKY V ZUBNÍ PROTETICE
s. 18-25
Jana Krňoulová
Pracoviště:
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
Souhrn:
Otiskování patří k běžným výkonům v zubolékařské praxi. Zhotovení kvalitního otisku vyžaduje, kromě teoretických vědomostí o vlastnostech a přípravě otiskovacích hmot a technikách otiskování, i další znalosti týkající se ordinačního, ale i laboratorního pracovního postupu zpracování otisků.
Klíčová slova: otiskovací hmoty, model, vlastnosti otiskovacích hmot, otiskovací lžíce, dekontaminace, transport.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma:Zlomenina klinické korunky zubu a její nesprávné ošetření s. 27-28
Romana Ivančaková, Radovan Slezák

PROFESIONALITA
* Kooperativa vylepšuje podmínky profesního pojištění pro stomatology s. 14
Od ledna 2006, kdy došlo ke změně rámcové smlouvy mezi ČSK a Kooperativou, bylo pojištění rozšířeno o krytí jiných majetkových škod vyplývajících z předchozí škody na životě, zdraví nebo na věci a odpovědnost za škodu způsobenou jinému vadou výrobku je sjednávána s územní platností pro celou Evropu. Od října 2007 je zdarma rozšířeno pojistné krytí v pojištění odpovědnosti za škodu o pojištění během odborné stáže. Kooperativa nabízí zubním lékařům řadu výhod a nové připravuje. Text rámcové smlouvy a všechny vzory formulářů najdete na webu ČSK www.dent.cz v oddíle Provozování zubní praxe - Profesní pojištění.

* Ohlédnutí za veletrhem Pragodent 2007 s. 15
V sobotu 13. října se zavřely brány pražského Výstaviště v Holešovicích za jubilejním 15. ročníkem mezinárodního veletrhu dentální techniky, nástrojů a služeb PRAGODENT 2007. Největší a nejvýznamnější stomatologický veletrh v České republice, na němž se prezentovalo téměř 200 českých a zahraničních firem, opět představil absolutní špičku v oblasti světové stomatologie.

* Ze zahraničí:
Vrcholné implantologické sympozium v Barceloně
 s. 26
Antonín Šimůnek
Evropská asociace pro oseointegraci - EAO (The European Association for Osseointegration) je nadnárodní evropská nezisková organizace implantologů, která vydává jeden ze dvou světových implantologických časopisů (The Clinical Oral Implants Research) a jednou ročně v některém evropském velkoměstě pořádá výroční sympozium hodnotící dosavadní výsledky výzkumu i praxe v implantologii a udávající tón dalšího rozvoje. Letošní 16. sympozium se konalo 25.–27. září 2007 ve španělské Barceloně.

* Ze Slovenska:
Prohlášení sněmu SKZL
 s. 26
Sněm Slovenské komory zubních lékařů (SKZL), který zasedal v Čilistově 10. 11. 2007, se zabýval nepříznivou situací v poskytování zubní péče pojištěncům VšZP, a. s. (slovenská Všeobecná zdravotní pojišťovna, a. s.). K této problematice vydal prohlášení, které citujeme.

* Recenze:
Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních
s. 29
(Otto Kodl a kol.; ČSK a Havlíček Brain Team, 2007)
František Urban
Recenze je zveřejněna na www.dent.cz v odkazu Ediční činnost ČSK.

* PRÁVNÍ PORADNA s. 30
Jak naložit se zdravotnickou dokumentací po smrti lékaře.

* Ekonomická poradna: s. 30
Podmínky při pořizování hmotného majetku od r. 2008 (vč. minimální doby trvání leasingu a způsobu jeho odpisování).

* Fotoúsměv s. 31

NĚCO NA ZUB s. 32
Slovenské stomatologické dny (25.-27. 10. 2007, Bratislava)