LKS č. 10, říjen 2007, ročník 17

Zvláštní příloha LKS 10/2007 - Programová brožura akcí:

PRAGODENT PLUS
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2007 (akce s volným vstupem)
Ve formátu PDF je brožura k dispozici na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace nebo Pražské dentální dny/Kongres PDD.

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O polámaném kole s. 1
Jiří Pekárek, prezident ČSK

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 2-3
* Křest novinky z edice ČSK
Publikace Repetitorium klinické farmakologie pro praxi zubního lékaře, jejímž autorem je MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., byla slavnostně uvedena na trh. Její křest se uskutečnil v sobotu 8. září 2007 na valné hromadě ČSK. Vydala ji v rámci své ediční činnosti ČSK ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team. Kniha vychází se seriálu, který autor publikoval v časopise LKS. Informace jsou aktualizovány a doplněny o nová témata. Cena knihy je 390 Kč. Zakoupit ji můžete na akcích Komory nebo v Apolence. Více informací na www.dent.cz v odkazu Ediční činnost ČSK.

* Další výstava v Apolence
Vernisáží, která se bude konat v Apolence (sídlo ČSK, Slavojova 22, Praha 2) v úterý 9. října 2007, zahájí ČSK další z výstav. Tentokrát si návštěvníci prohlédnou fotografieJindřicha Štreita. Výstava je zaměřena proti kouření, černobílé fotografie zobrazují závislost lidí na nikotinu v různých podobách. Expozice vyjadřuje mimo jiné i podporu ČSK současné protikuřácké kampani.

* Parolet 2007
Legendární a původně studentská skupina Parolet, z jejíchž pěti členů jsou čtyři zubní lékaři, bude po roce opět koncertovat! Zve všechny příznivce, přátele a známé na večer 12. 10. 2007 do plzeňského Buena Vista Clubu v Kollárově ul. (proti OKU). Začátek je ve 20.00 hod.
Letos zahraje společně s chebskou kapelou Invention Blues Band, která potěší všechny, kdo mají rádi Erica Claptona. Ve druhé části večera přijde na řadu dunivější Parolet.

* 48. sněm ČSK
Oznamujeme, že 48. sněm České stomatologické komory se koná 10.-11. listopadu 2007 v Darovanském dvoře, Darová 3.
V sobotu 10. listopadu na témže místě proběhne výstava firem s dentální tematikou.

STAVOVSKÁ POLITIKA
* Odborný podzim začíná! s. 5
Informace k programu říjnových akcí Pragodent Plus, Země úsměvů a Pražské dentální dny 2007 (akce s volným vstupem). Programová brožura je rozesílána s LKS 10/2007 a je ve formátu PDF k dispozici na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace nebo Pražské dentální dny.

* Pražské dentální dny 2007 s. 5
PDD 2007 se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
Informační brožura kongresu s podrobným programem, nabídkou doprovodných společenských akcí a přihláškou k účasti byla rozesílána s LKS č. 5/2007. Ve formátu PDF též k dispozici na www.dent.cz v odkazuPražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost ON-LINE registrace na PDD na www.dent.cz (odkaz Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days)
Možnost registrace (na celý kongres nebo jednodenní) také ještě přímo na místě (Národní dům na Vinohradech) v průběhu PDD!

* Z valné hromady členů ČSK s. 6-7
Reportáž z valné hromady členů ČSK, která se konala v sobotu 8. září 2007 v Praze, v Národním domě na Vinohradech.

* Aktuality pro členy ČSK s. 9
Informace zpracované na základě zářijového jednání představenstva ČSK a valné hromady ČSK.

* Veřejný seznam zubních lékařů s. 9
Znovu upozorňujeme, že na základě povinnosti dané zákonem č. 220/1991 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb., zveřejnila Česká stomatologická komora na svých webových stránkách (www.dent.cz) seznam všech zubních lékařů v České republice s povinnými údaji dle uvedeného zákona.
Zveřejnění seznamu členů je službou veřejnosti pro vyhledávání zubních lékařů dle jména, obce a druhu poskytované zdravotní péče. Pacienti mohou v tomto seznamu listovat a orientovat se podle něj a jejich zájem je velký. Seznam je zveřejněn na základě údajů, které ČSK vede v registru.
Žádáme proto členy ČSK, aby pečlivě zkontrolovali, zda zveřejněné údaje o jejich osobě jsou správné, aktuální, úplné.
Kancelář ČSK upozorňuje:
Změny týkající se vzdělávání a pracovišť můžeme provést pouze na základě předložených nebo zaslaných kopií dokumentů, které potvrzují vzdělání nebo změnu pracoviště (např. atestační diplom, změna registrace NZZ, zrušení registrace NZZ).
Žádost o opravu údajů zašlete na e-mail: cisarova@dent.cz nebo na adresu: Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2.
Připravujeme výklad, v němž vysvětlíme způsob získávání a zpracování některých typů zveřejněných údajů a vaše možnosti jejich opravy či doplnění.

* Zubní pohotovostní služba: současná situace a klíčové problémy s. 10-12
Vratislav Čermák
O zubní pohotovosti by se jednoduše dalo říci: co kraj, to jiný mrav. Zmapovat faktický stav proto nebyl pro představenstvo ČSK právě snadný úkol. Byla to však práce nezbytná a po půlročním úsilí její výsledek může sloužit jako východisko pro další kroky. Vytvoření fungující pohotovostní péče poskytované zubními lékaři totiž považuje Komora za jedno z opatření ke stabilizaci systému zubní péče v souvislosti s nedostatkem zubních lékařů. Podrobnou zprávu o současné situaci a klíčových problémech, které je nutno vyřešit, prezentoval na květnovém sněmu ČSK a pro LKS zpracoval člen představenstva ČSK MUDr. Vratislav Čermák.

* Ze setkání předsedů OSK s. 15
Pravidelné setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK se konalo v sobotu 8. září 2007 a bezprostředně navazovalo na valnou hromadu členů ČSK. Jednání a diskuse se tedy zaměřily na podrobnosti k tématům, která byla na valné hromadě prezentována. Dále byla na programu problematika činnost OSK a spolupráce s Kanceláří ČSK.

ANKETA
* Dočkáme se už změn ve financování zubní péče? s. 17

ODBORNÉ SDĚLENÍ
* CHOROBY ÚSTNÍ SLIZNICE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE s. 26-28
Radovan Slezák, Ivo Dřízhal, Věra Hubková, Helena Doležalová, Alena Pavlicová, Vendula Nováková, Otakar Kopecký
Pracoviště:
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
Souhrn: Ve sdělení je podán výčet změn ústní sliznice, jejichž diagnostika a případná terapie je zcela v kompetenci praktického zubního lékaře. Rámcově jsou zmíněny vážnější slizniční změny, jejichž řešení vyžaduje odeslání nemocného jedince na specializované pracoviště.
Výzva k odborné diskusi na dané téma – svůj příspěvek zašlete na adresu redakce LKS nebo e-mail: zakova@dent.cz
Klíčová slova: nemoci ústní sliznice, praktický zubní lékař.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Reziduální cysta dolní čelisti s. 41-42
Luboš Tuček, Helena Doležalová, Jan Laco

PROFESIONALITA
* Z monitoringu tisku s. 14
Přetiskujeme komentář Martina Komárka (Mladá fronta DNES, 27. 8. 2007) s názvem: „Infarkt? 399 tisíc v letní slevě!“

* Vzdělávací středisko ČSK informuje:
Podzimní stomatologické fórum
 s. 15
Informace o nové vzdělávací akci pro dentální tým. Součástí jsou odborné přednášky v sekci pro zubní lékaře a v sekci pro sestry a hygienistky.
TERMÍN: 23. listopadu 2007
MÍSTO KONÁNÍ: Brno, hotel International Best Western Premier
Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz (odkaz Vzdělávání)

* Několik pohledů na zařízení interiéru stomatologické praxe
II část: Větší stomatologické praxe a zubní kliniky

                                                    s. 20-23
Ing. arch. Hynek Maňák
Na základě fotografií ze dvou velkých stomatologických zařízení hovoří architekt o zásadách a možnostech zařízení interiéru.

* Má zubní kaz na kahánku? s. 32
Jiří W. Pollak
Kalifornským vědcům se podařilo zkonstruovat relativně krátký peptid s antimikrobiálním působením, který je schopen potlačit růst určitého bakteriálního druhu a výrazně při tom neovlivnit ostatní bakterie, jež jsou součástní tzv. rezidentní flóry.

* Ze zahraničí:
Témata ze zubního lékařství na kongresu o alergiích s. 35
Milan Tomka
Informace o 2. světovém kongresu o alergiích profesních a životního prostředí (Second World Congress on Work-Related and Environmental Allergy), který se konal v německém Výmaru se ve dnech 13.-16. června 2007.

* Recenze:
Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti
 s. 37
(Antonín Fassmann a kol., Nucleus HK, 2006)
Edita Dúbravská

* Actinobacillus actinomycetemcomitans do budoucna jinak s. 43
Jan Streblov
Reklasifikace Actinobacillus actinomycetemcomitans, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus a Haemophilus segnis.

* Právní poradna: s. 46
Dokumenty nutné pro zaměstnávání sestry (zvláště pak z hlediska pracovního úrazu apod.)

* Ekonomická poradna: s. 47
Využití automobilu, který je ve společném vlastnictví manželů, pro podnikání; odpisy a náklady na provoz v účetnictví

* Fotoúsměv s. 47

NĚCO NA ZUB s. 48