LKS č. 9, září 2007, ročník 17

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O Koka Kole s. 1
Jiří Pekárek, prezident ČSK

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 2-3
* Návštěva v redakci LKS
František Zach, bývalý dentista z Pardubic, poskytl redakci LKS další exponáty ze své stomatologické sbírky pro fotografie na titulní strany LKS.

* Členové OSK Karlovy Vary společně za poznáním
Jan Knára
Informace o jarním tematickém zájezdu členů OSK do Španělska.

* ČSK zveřejňuje seznam členů: veřejnost má přístup k údajům
Na základě povinnosti dané zákonem č. 220/1991 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb., zveřejňuje Česká stomatologická komora na svých webových stránkách (www.dent.cz) seznam všech zubních lékařů v České republice s povinnými údaji dle uvedeného zákona.

STAVOVSKÁ POLITIKA
* Návrh ČSK na vyčlenění vybraných výkonů z veřejného zdravotního pojištění s. 4-5
Pavel Trojan
Na květnovém 47. sněmu ČSK v Brně prezentoval MUDr. Pavel Trojan návrh představenstva ČSK na vyčlenění vybraných výkonů z veřejného zdravotního pojištění. Tento materiál před schválením prošel rozsáhlými diskusemi. Návrh ČSK v článku podrobně představujeme.

* Symbolický most mezi PDD a Pragodentem s. 6-7
Letošní 10. ročník kongresu Pražské dentální dny bude úzce propojen s dalšími akcemi, které pořádá ČSK: s programem Pragodent Plus (doprovodný program veletrhu Pragodent 2007, 11.-13. října 2007) a projektem Země úsměvů (pokus o překonání rekordu v počtu vyfotografovaných úsměvů, 10.-13. října 2007). Pro všechny zájemce bude také volný vstup na doprovodné akce konané v rámci PDD v Národním domě na Vinohradech (10.-12. října 2007).
Program akcí bude zveřejněn v informační brožuře, která bude rozesílána s příštím LKS č. 10/2007.

* Pražské dentální dny 2007 s. 6
PDD 2007 se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
Informační brožura kongresu s podrobným programem, nabídkou doprovodných společenských akcí a přihláškou k účasti byla rozesílána s LKS č. 5/2007. Ve formátu PDF též k dispozici na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
Možnost ON-LINE registrace na PDD na www.dent.cz (odkaz Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days)

* Aktuality pro členy ČSK s. 9
Informace zpracované na základě zpráv zveřejněných v letním období na webových stránkách v odkazu Aktuální informace.

* O kom se neví, ten jako by ani nebyl… s. 10-12
Jan Kovařík, Zina Sladkovská
Přehledový článek o komunikaci ČSK s veřejností, se členy Komory, o práci Tiskového oddělení ČSK a mediálního poradce ČSK.

* O jednáních Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví s. 15
Zina Sladkovská
Okruhy problémů, které předložila Koalice ministru Tomáši Julínkovi dne 26. 6. 2007.

ANKETA
* Celoživotní vzdělávání: Kde začíná a končí povinnost? s. 23

ODBORNÉ SDĚLENÍ
* REKONSTRUKCE ORBITY ZA PODPORY DENTÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ
Kazuistika  s. 25-27
Jiří Holakovský 1), Taťjana Dostálová 2), Petra Hliňáková 2), Katarína Veličová2)
Pracoviště:
1) Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
2) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Souhrn:
Epitéza kotvená pomocí dentálních implantátů je metodou volby po ztrátě tvrdých i měkkých tkání obličeje. Tvar, barva a struktura jejich náhrady musí být taková, aby vhodně doplnila okolní vlastní tkáně. Rehabilitace je plně úspěšná pouze v případě sociální rehabilitace pacienta.
Klíčová slova: stomatologie, dentální implantáty, epitéza.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Artefakty na ortopantomogramu
 s. 33-34
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

PROFESIONALITA
* Několik pohledů na zařízení interiéru stomatologické praxe
I. část: Menší zubní ordinace
 s. 16-19
Ing. arch. Hynek Maňák
Na základě fotografií z několika zubních ordinací hovoří architekt o zásadách a možnostech zařízení interiéru zubních praxí.

* Vzdělávací středisko ČSK informuje:
Podzimní stomatologické fórum s. 22
Informace o nové vzdělávací akci pro dentální tým. Součástí jsou odborné přednášky v sekci pro zubní lékaře a v sekci pro sestry a hygienistky.
TERMÍN: 23. listopadu 2007
MÍSTO KONÁNÍ: Brno, hotel International Best Western Premier
Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz (odkaz Vzdělávání)

* Odborné společnosti:
Další implantologické rokování s. 29
Antonín Šimůnek
Informace o 44. sympoziu Implantologického klubu ČR, které se konalo 16. 6. 2007 v moravském Žernovníku.

Nový výbor České společnosti protetické stomatologie s. 29
Marie Bartoňová
Dne 16. 3. 2007 bylo uzavřeno korespondenční hlasování o složení výboru České společnosti protetické stomatologie na období 2007-2010.

Oznámení členům České endodontické společnosti s. 29
První plenární zasedání České endodontické společnosti se koná 10. 10. 2007 od 16.00 hod. v Praze v Národním domě na Vinohradech v salonku č. 15, při příležitosti kongresu PDD. Vstup na zasedání není vázán na účast na PDD. Zváni jsou i všichni další zájemci o členství v této odborné společnosti.

* Český student zvítězil v mezinárodní konkurenci s. 35
Finále Mezinárodní soutěže univerzit v anatomické stratifikaci se konalo 14. 4. 2007 v Brně. Zúčastnili se ho studenti zubního lékařství z ČR, Polska a Litvy. Vítězem se stal PAVEL KUSÁK z VFN v Praze, kterého na soutěž připravoval doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

* Právní poradna: s. 38
Povinnost zubního lékaře poskytnout nutnou a neodkladnou péči a otázka poskytování následné péče u neregistrovaného pacienta

* Ekonomická poradna: s. 38
Mateřská dovolená a nárok na řádnou dovolenou

* Fotoúsměv s. 39

NĚCO NA ZUB s. 40