LKS č. 7-8, červenec-srpen 2007, ročník 17

odborná příloha PRÁVNÍ A EKONOMICKÝ PORADCE

Tato odborná příloha LKS č. 7-8/2007 obsahuje:

 • Zdravotnická dokumentace - komentovaný výklad (vyhláška č. 64/2007 s účinností od 1. 4. 2007; novela zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb., s účinností od 15. 5. 2007)
 • Metodický návod k postupu ošetřování a vykazování poskytnuté zdravotní péče cizincům ze zemí mimo EU a v případě pojištěnců zdravotních pojišťoven, s nimiž nemá zubní lékař uzavřenou smlouvu.

Též ve formátu PDF na www.dent.cz v odkazu Aktuální informace nebo Provozování zubní praxe.

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O prvním kole ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Redakční rada o změnách časopisu LKS
  Informace o výjezdním zasedání RR LKS ve dnech 22.-23. 6. 2007
 • Zdravé zuby: letošní ročník soutěže má vítěze
  V rámci výukového programu Zdravé zuby, který je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol, byl ve školním roce 2006/2007 vyhlášen VI. ročník celorepublikové soutěže pro děti a V. ročník soutěže pro školy. Cílem je přivést co nejvíce dětí do ordinací zubních lékařů a zapojit do programu co nejvíce škol. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 14. 6. 2007. Více na www.zdravezuby.cz.
 • Valná hromada členů ČSK
  Bude se konat v sobotu 8. září 2007 od 10.00 hod. (Praha, Národní dům na Vinohradech)
  Téma: Ekonomika zubních praxí, ceny a daně

  Zveme všechny členy České stomatologické komory k diskusi, na níž bude pozván ministr zdravotnictví a další hosté. V rámci programu valné hromady je plánován také křest další odborné publikace vydané Komorou.
  O konkrétním programu budeme členy ČSK aktuálně informovat na přelomu srpna a září.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 4
  Informace zpracované na základě jednání představenstva ČSK (8.-10. 6. 2007).
 • Pražské dentální dny 2007 ..... s. 4
  PDD 2007 se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
  Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
  Informační brožura kongresu s podrobným programem, nabídkou doprovodných společenských akcí a přihláškou k účasti byla rozesílána s LKS č. 5/2007. Ve formátu PDF též k dispozici na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

  Možnost ON-LINE registrace na PDD na www.dent.cz.
 • Nenechte si ujít jubilejní 10. ročník PDD! ..... s. 5
  Magdalena Koťová
  Informace o kongresu a jeho programu z pohledu odborného výboru.
 • Z jarního zasedání EU-CED ..... s. 6
  Jiří Zemen
  Informace z jarního plenárního zasedání EU-CED (General Meeting - EU-Council of European Dentists), které se konalo 11.-12. 5. 2007 v Londýně.
 • Desatero kazů sestaveno! ..... s.7
  Počátkem roku Komora vyzvala své členy, aby prostřednictvím ankety diagnostikovali kazy povolání zubního lékaře, tedy největší problémy, na jejichž terapii by se měla Komora zaměřit. Anketa je uzavřena a v LKS je zveřejněno výsledné Desatero kazů, které hlasováním sestavili zubní lékaři.
  Výsledky ankety též na www.dent.cz.

ANKETA

 • Nedáváme pacientům sami důvody ke stížnostem? ..... s. 15

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • BUDE V ČR ZA 15 LET DOSTATEK ZUBNÍCH LÉKAŘŮ? ..... s. 9-13
  Jakub Fischer
  Pracoviště:
  Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze.

  Souhrn: Článek se zabývá analýzou a prognózou vývoje počtu a věkové struktury zubních lékařů v České republice s využitím metodiky demografických projekcí. Na základě historických údajů o věkové struktuře zubních lékařů v České republice a údajů o studentech a absolventech oborů zubního lékařství docházíme k závěru, že počet zubních lékařů klesne v příštích 15 letech přibližně o třetinu, což znamená poloviční nárůst počtu obyvatel připadajících na jednoho zubního lékaře. K alespoň částečnému zmírnění tohoto problému by bylo třeba zvýšit počet přijímaných studentů.
  Klíčová slova: nedostatek zubních lékařů, demografická projekce, studium zubního lékařství.
 • VYUŽITÍ MIKROBIÁLNÍCH TESTŮ V PREVENCI ZUBNÍHO KAZU ..... s. 19-21
  Praktické sdělení
  Hana Hecová, Vlasta Merglová, Jaroslava Stehlíková
  Pracoviště:
  Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň

  Souhrn: Kariogenní mikroorganismy obsažené v plaku představují základní faktor při vzniku zubního kazu. K průkazu Streptococcus mutans a Lactobacillus acidophilus byly vyvinuty jednoduché detekční metody, které umožňují kvantitativně vyšetřit přítomnost těchto mikroorganismů ve slině vyšetřovaného pacienta. Tyto testy společně s indikátorem pH sliny by mohly být využity jako součást primární prevence zubního kazu u nejmladší generace i individuální profylaxe zejména u rizikových pacientů. Autorky uvádějí první zkušenosti s touto metodikou.
  Klíčová slova: mikrobiální testy, Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus, prevence zubního kazu.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Frikční hyperkeratóza ..... s.27-28
  Radovan Slezák

PROFESIONALITA

 • Můj dobrovolný příspěvek prevenci ..... s. 14
  Věra Holubcová
  Příspěvek do diskuse na téma dětská zubní péče (LKS č. 3 a 5/2007).
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje
  Podzimní stomatologické fórum ..... s. 16
  Informace o nové vzdělávací akci pro dentální tým. Součástí jsou odborné přednášky v sekci pro zubní lékaře a v sekci pro sestry a hygienistky.
  TERMÍN: 23. listopadu 2007
  MÍSTO KONÁNÍ: Brno, hotel International Best Western Premier
  Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.
 • Jak (ne)přednášet – 2. část ..... s. 22-25
  Jan Kilian
  Autor shrnuje obecné předpoklady úspěšné přednášky a upozorňuje na časté chyby řečníků a organizátorů.
  Obsah 2. části: 10. Způsob přednesu – Řeč těla; 11. Úloha pořadatele přednášky; 12. Technické poznámky k přednášení; 13. Teze; 14. Organizace vědeckých zasedání.
  První část byla zveřejněna v LKS č. 6/2007.
 • Recenze: WHO klasifikace nádorů. Patologie a genetika Hlavy a krku ..... s. 18
  Radovan Slezák
  (World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours)
  Leon Barnes, John W. Eveson, Peter Reichart, David Sidransky (Ed.)

  IARC Press: Lyon, 2005. ISBN 92 832 2417 5. 430 stran, 890 obrázků, cena 110 USD
 • InDent 2007 ..... s. 28
  Ostravské výstaviště Černá louka bylo ve dnech 10.- 12. 5. 2007 již podruhé dějištěm Mezinárodního dentálního veletrhu a konferencí InDent.
 • Žádost o pomoc při pátrání ..... s. 29
  Policie ČR žádá zubní lékaře o spolupráci při identifikaci neznámé zemřelé osoby.
 • Právní poradna: ..... s. 30
  Možnost náhrady škody, pokud se pacient nedostaví na objednané ošetření.
 • Ekonomická poradna: ..... s. 30
  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě a výdaje na spolupracující osobu.
 • Fotoúsměv ..... s. 31
 • NĚCO NA ZUB ..... s. 32