LKS č. 6, červen 2007, ročník 17

POZOR! - CD rozesílané s tímto číslem LKS

Zubní lékaři pracující v ČR najdou v časopise CD s dokumenty a informacemi vztahujícími se k výkonu povolání.

OBSAH CD:

 • Ceník stomatologický výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění (max. cena)
 • Úhrady stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění a Dohody o životnosti, záruční době a opravách stomatologických výrobků uzavřené se ZP
 • Věstník MZ ČR - metodika k postupu ošetřování a vykazování poskytnuté zdravotní péče zahraničním pojištěncům ze zemí EU
 • Základní neodkladná resuscitace za podpory automatizované externí defibrilace – instruktážní materiál
 • Řády ČSK
 • Prezentace firem, které podpořily vydání CD

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA LKS Č. 6/2007:
JAK SE PŘIHLÁSIT DO ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

Obsahuje podrobný popis správného postupu, jak se přihlásit do ČSK, a přehled dokladů, které je třeba doložit k žádosti o zapsání do seznamu členů. Zároveň věnujte pozornost výkladu na str. 28 v rubrice Právní poradna, který upozorňuje na povinnost zaměstnavatele ověřit způsobilost zaměstnanců – zubních lékařů, tj. členství v ČSK (nebo zápis v seznamu hostujících osob), odbornou a zdravotní způsobilost, bezúhonnost. Též zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Právní poradna.

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O širém kole ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Desatero kazů
  V květnu proběhla druhá fáze ankety Desatero kazů, v níž zubní lékaři hlasovali podle zveřejněného seznamu pro problémy, které považují za nejdůležitější při výkonu povolání. Hlasováním sestavené Desatero kazů zveřejníme v LKS č. 7-8/2007 a na www.dent.cz.
 • Z jarního rokování SKZL
  Informace z jarního sněmu Slovenské komory zubních lékařů (SKZL), který se konal 28. 4. 2007. Prezidentem SKZL byl opět zvolen MUDr. Ján Gašič.
 • Školení znalců ČSK
  Faez Al Haboubi

  Informace ze školení znalců ČSK v oboru protetika, které se konalo 11. 5. 2007.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání 47. sněmu ČSK; Usnesení ..... s. 4-7
  Brno, 19.-20. 5. 2007
  Program sněmu byl mimořádně pestrý a doslova nabitý informacemi. Na jedné straně hodnotil činnost a hospodaření Komory za loňský rok, na druhé straně jednal o stavu plnění současných úkolů Komory. Sněmu se aktivně zúčastnilo i několik hostů. V neděli pak měl sněm možnost diskutovat s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem.
 • Aktualizace požadavků na pregraduální vzdělávání zubních lékařů v Evropě ..... s. 8
  Jiří Zemen
  Ve dnech 13.-14. 4. 2007 proběhlo v irském Dublinu jednání o pregraduální výchově zubních lékařů. Zasedání pořádala Association for Dental Education in Europe - ADEE.
 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 9
  Informace zpracované na základě jednání představenstva ČSK (18. 5. 2007) a 47. sněmu ČSK (19.-20. 5. 2007).
 • Pražské dentální dny – jubilejní 10. ročník ..... s. 11
  PDD 2007 se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
  Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
  Informační brožura kongresu s podrobným programem, nabídkou doprovodných společenských akcí a přihláškou k účasti byla rozesílána s LKS č. 5/2007. Ve formátu PDF též k dispozici na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.
  (Brožura není součástí časopisu rozesílaného na Slovensko, zájemcům ji na vyžádání zašleme.)

ANKETA

 • O čem se mluví na oblastech? ..... s. 13

REPORTÁŽ

 • Příběhy ukryté ve fotografiích ..... s. 27
  MUDr. Karel Floryk, ortodontista z Vyškova, hovoří o autorské výstavě fotografií s názvem Zázračný svět s podtitulem Obrazová toulka mou volnou myslí…, kterou můžete navštívit v Apolence, sídle ČSK, do 24. 8. 2007.

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Choroby parodontu v praxi zubního lékaře ..... s. 14-16
  Radovan Slezák1), Ivo Dřízhal1), Pavel Poleník2), Jaroslav Černušák3), Věra Hubková1)
  Pracoviště:
  1) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové
  2) Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň
  3) Soukromá stomatologická praxe, Kralupy nad Vltavou

  Souhrn: V práci jsou zmíněny některé teoretické a praktické aspekty současné situace při ošetřování chorob parodontu, které jsou rozděleny ve vztahu ke kompetenci praktického zubního lékaře v jejich diagnostice a terapii do dvou základních skupin. V obou skupinách však početně dominují plakem podmíněné parodontopatie.
  Klíčová slova: choroby parodontu, praktický zubní lékař.
  Výzva k odborné diskusi na dané téma!

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Torus palatinus ..... s.26-27
  Radovan Slezák, Vendula Nováková

PROFESIONALITA

 • Jak (ne)přednášet – 1. část ..... s. 18-21
  Jan Kilian
  Autor shrnuje obecné předpoklady úspěšné přednášky a upozorňuje na časté chyby řečníků a organizátorů.
  Obsah 1. části: 1.-8. Obsah přednášky; 9. Forma přednášky – Řečnický syndrom. Pokračování bude zveřejněno v LKS č. 7-8/2007.
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje
  Ke zrušení registrace vzdělávacích akcí ČSK ..... s. 10-11
  Josef Kunkela, Jiří Pekárek
  Reakce prezidenta České stomatologické komory MUDr. Jiřího Pekárka na dopis prezidenta České stomatologické akademie MUDr. Josef Kunkely (dopis publikován na žádost ČSA v plném znění).
 • Odborné společnosti: Spolek českých zubních lékařů není minulostí ..... s. 22-23
  Lenka Roubalíková
  Letos 11. června uplynulo 110 let od založení Spolku českých zubních lékařů. Článek je ohlédnutím za jeho historickým významem a informuje o důvodech, které vedly k jeho obnovení, a o jeho současném poslání.
 • Ortodontisté opět vyzývají k mezioborové spolupráci ..... s. 23
  Jana Oulická
  Česká ortodontická společnost pořádá 5.-7. 10. 2007 v Plzni svůj 8. kongres, jehož odborný program je určen zubním lékařům všech odborností a zaměření. Další informace lze nalézt na webových stránkách ČOS (www.orthodont-cz.cz).
 • Telč hostila Parodontologické dny ..... s. 24
  Radovan Slezák, Pavel Poleník
  První letošní setkání členů a příznivců České parodontologické společnosti se konalo 13.–14. 4. 2007 v historické jihomoravské Telči.
  Článek obsahuje také informace o podzimnímu dvoudennímu zasedání ČSP, které proběhne 14.–15. 9. 2007 v Srní na Šumavě. Dne 13. 9. mu bude předcházet sympozium organizace CZESOLA o stavu a využití laserové techniky ve stomatologii s předvedením prvních zkušeností s novým, finančně dostupným laserem pro stomatologické indikace.
 • Právní poradna: ..... s. 28-29

  Povinnost zaměstnavatel ověřit způsobilost uchazeče o zaměstnání
  (Zubní lékař: členství v ČSK (nebo zápis v seznamu hostujících osob), odborná a zdravotní způsobilost, bezúhonnost)
  Na výklad navazuje zvláštní příloha LKS č. 6/2007:
  Jak se přihlásit do ČSK
  Též zveřejněno na www.dent.cz v odkazu Právní poradna
 • Ekonomická poradna: ..... s. 29
  Odpisování stomatologické soupravy
 • Fotoúsměv ..... s. 31
 • NĚCO NA ZUB ..... s. 32