LKS č. 4, duben 2007, ročník 17

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O mlýnském kole ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Spolek českých zubních lékařů slaví 110. výročí
  Letos si připomínáme 110. výročí založení prvního národního Spolku českých zubních lékařů. Byl ustaven 11. června 1897. Záznamy o spolkové činnost končí někde na počátku padesátých let minulého století. V roce 2005 byl z iniciativy ČSK Spolek českých zubních lékařů obnoven. Jeho členy se staly samostatné odborné společnosti, které se po roce 1989 vyčlenily z ČLS JEP. Sekretariát Spolku sídlí v Apolence.
 • ČSK na veletrhu PRAGOMEDICA
  Stánek ČSK má číslo 218 a najdete ho na pražském Výstavišti ve Střední hale Průmyslového paláce po celou dobu veletrhu 17.-20. dubna 2007.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 4
  Informace zpracované na základě jednání představenstva ČSK (9.-10. 3. 2007).
 • Pražské dentální dny – jubilejní 10. ročník ..... s. 4
  PDD 2007 se budou konat ve dnech 10. – 12. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
  Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
  Upozorňujeme, že oproti původní informaci dochází z technických důvodů ke změně termínu PDD – tj. k posunu o jeden den. Kongres se tedy bude konat od středy 10. 10. do pátku 12. 10. Zájemci tak mají možnost naplánovat si prohlídku veletrhu Pragodent na volnou sobotu – účastníci PDD mají na veletrh vstup zdarma.
 • Desatero kazů – druhá fáze ankety proběhne v květnu! ..... s. 5
  V únorovém LKS č. 2/2007 vyhlásila Česká stomatologická komora anketu Desatero kazů. Všechny své členy vyzvala, aby sami diagnostikovali kazy povolání zubního lékaře, na jejichž terapii by se měla Komora zaměřit. Anketa byla rozčleněna do dvou fází a první z nich již byla ukončena. Druhá fáze ankety, v níž hlasováním určíte deset největších problémů zubních lékařů, byla z časových důvodů přesunuta na květen.
  Informace o průběhu ankety a její druhé „hlasovací“ fázi jsou také zveřejněny na www.dent.cz v odkazu ANKETA DESATERO KAZŮ.
 • Představujeme vítěze soutěže EXPONÁT PLUS 2006 ..... s. 10
  Nora, a. s.
  1. místo v kategorii Materiál za exponát DentapregTM

  V rámci doprovodného programu PRAGODENT PLUS, který pro Pragodent 2006 jako novinku připravila ČSK, byla poprvé vyhlášena soutěž, v níž jsou oceňovány vybrané výrobky a služby vystavované či nabízené na tomto veletrhu. Odborná porota posoudila 42 produktů přihlášených do soutěže ve čtyřech kategoriích. Vítězům byl udělen diplom EXPONÁT PLUS 2006. Pro LKS 4/2007 jsme připravili rozhovor s ředitelem firmy Nora, a. s., René Paděrou.
 • S pojišťovnou, nebo bez? ..... s. 11-13
  Diskuse k článku MUDr. Zdeňka Poledny z LKS č. 2/2007.
  Ladislav Záruba, Jiří Kantor, Zdeněk Hron

REPORTÁŽ

 • Plzeňská klinika: Jsme na hranici svých možností ..... s. 6-7
  Přednosta Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., hovoří o současných problémech zubních klinik, v souvislosti s nedostatkem zubních lékařů a požadavkem na přijímání většího počtu studentů zubního lékařství. Na reportáž navazuje anketa, v níž k tématu hovoří zaměstnanci kliniky.

ANKETA

 • Kdo bude učit studenty zubního lékařství? ..... s.8

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Identifikace – co odhalí zubní lékařství? Kazuistika ..... s. 16-19
  Taťjana Dostálová1), Hana Eliášová2), Lubor Fojtášek2), Jana Zvárová3), Zuzana Teuberová1)Michaela Seydlová1)
  Pracoviště: 1) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2) Kriminalistický ústav, Praha, 3) Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AV ČR, Praha
  Souhrn: Kazuistické sdělení se zabývá identifikací pohřešované osoby na základě zubní dokumentace a detekce stomatologických materiálů v elektronovém rastrovacím mikroskopu s elektronovým mikroanalyzátorem
  Klíčová slova: zubní lékařství, forenzní, identifikace.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Pemphigus vulgaris ..... s.23-24
  Alena Pavlicová, Jan Laco

PROFESIONALITA

 • Vzdělávací středisko ČSK informuje
  Nedodržení podmínek: odebrání možnosti registrovat vzdělávací akce pořadatele
  ..... s. 15
  Česká stomatologická komora kontroluje plnění podmínek registrace jednotlivých vzdělávacích akcí jiných pořadatelů. V případě, že některý z pořadatelů nesplní nebo poruší podmínky, nebo postupuje v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, jeho vzdělávací akce nebudou registrovány po dobu až jednoho roku. To v praxi znamená, že účastníci těchto akcí neobdrží žádné kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČSK.
  Rozhodnutí představenstva ČSK týkající se registrace vzdělávacích akcí České stomatologické akademie.
 • Recenze: Memorix zubního lékařství ..... s. 20-21
  Thomas Weber; Grada Publishing, a. s., 2006
  Robert Houba
 • Z redakční pošty
  Můj pracovně-zubařský „výlet“ do Belfastu
  ..... s. 26-27
  Tereza Podlešáková
  Autorka popisuje své osobní dojmy a zkušenosti s prací v zubní ordinaci v Belfastu.
 • Právní poradna: ..... s.30
  Právo rodičů na přítomnost u lékařského zákroku dítěte
 • Ekonomická poradna: ..... s.30
  Pohledávka v daňové evidenci
 • Fotoúsměv ..... s. 31

NĚCO NA ZUB ..... s.32