LKS č. 3, březen 2007, ročník 17

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O pátém kole ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Nabídka knih ČSK v Apolence a na Pragomedice
  Odborné publikace vydané ČSK můžete zakoupit kdykoli v Apolence, sídle ČSK, nebo ve dnech 17.-20. dubna 2007 na stánku ČSK na veletrhu Pragomedica. Titul Malé ilustrované repetitorium (Radovan Slezák a kol.) můžete nyní získat za zvýhodněnou cenu 350 Kč (původní cena 490 Kč). Kniha Rukověť zubního lékaře – Ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem (Věra Bartáková, Robert Houba, Jiří Zemen) stojí 490 Kč a k dispozici je už jen několik posledních výtisků! Loni vydaná monografie Kouření a dutina ústní (Radovan Slezák, Aleš Ryška) je v prodeji za cenu 150 Kč.
 • Slovenská inspirace
  Slovenská komora zubních lékařů (SKZL) pořádala ve dnech 26.-27. 1. 2007 v Kúpeľoch Sliač I. kongres mladých zubních lékařů, vernisáž fotografií z Nepálu (autory fotografií jsou zubní lékaři) a VII. reprezentační ples zubních lékařů.
 • Zrušení povinného členství v komorách není prioritou
  Setkání představitelů deseti profesních komor zřízených ze zákona se konalo 30. ledna 2007 v Apolence, sídle ČSK. Jeho obsahem byla otázka povinného členství v komorách a předcházela mu schůzka prezidentů České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. Ministr uvedl, že zrušení povinného členství nepovažuje v současné době za prioritu. Kompetencemi komor se hodlá ministerstvo zabývat v budoucnu.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Co byste neměli přehlédnout na www.dent.cz ..... s. 4-5
  Zina Sladkovská, Iva Žáková
  Článek upozorňuje na novinky na webových stránkách ČSK nebo na to, co by zubní lékaři měli ve vlastním zájmu pravidelně sledovat.
 • Desatero kazů – přihlašte se do 19. března! ..... s. 6
  Anketa pro členy ČSK: Pojmenujte problémy, které vás nejvíce tíží, rozčilují, štvou. Pojmenujte problémy, které by měla ČSK řešit. Do první fáze ankety se můžete zapojit do 19. 3. 2007.
  Informace o cílech a průběhu ankety a podrobný návod, jak se do ankety zapojit, je také zveřejněn na www.dent.cz
 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 7
  Důležité informace o cenách stomatologické péče, smluvních vztazích se zdravotním pojišťovnami a o projednávané legislativě. Zpracováno na základě jednání představenstva ČSK (9.-10. 2. 2007).
 • Mediální plán ČSK ..... s. 9
  Zina Sladkovská
  V roce 2007 je hlavním mediálním tématem ČSK problematika prevence.
 • Pražské dentální dny – jubilejní 10. ročník ..... s. 9
  PDD 2007 se budou konat ve dnech 11. – 13. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
  Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
 • Představujeme vítěze soutěže EXPONÁT PLUS 2006 ..... s. 12
  Sakura Software, s. r. o.:
  1. místo v kategorii Služby za exponát DENTIST+

  V rámci doprovodného programu PRAGODENT PLUS, který pro Pragodent 2006 jako novinku připravila ČSK, byla poprvé vyhlášena soutěž, v níž jsou oceňovány vybrané výrobky a služby vystavované či nabízené na tomto veletrhu. Odborná porota posoudila 42 produktů přihlášených do soutěže ve čtyřech kategoriích. Vítězům byl udělen diplom EXPONÁT PLUS 2006. Pro LKS 3/2007 jsme připravili rozhovor s ředitelem firmy Sakura Software, s. r. o., Ing. Pavlem Hrabíkem

ANKETA

 • Co očekávají zubní lékaři od nové vlády? ..... s.13

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Aktinická cheilitida ..... s. 16-19
  Radovan Slezák1), Karel Ettler2), Jan Laco3), Eva Šimáková3), Jakub Suchánek1)
  Pracoviště: 1) Stomatologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2) Klinika kožních a pohlavních chorob, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 3) Fingerlandův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
  Souhrn: Autoři podávají výčet klinických a histopatologických poznatků o aktinické cheilitidě, nejčastější potenciálně maligní změně retní červeně, vyskytující se zejména u jedinců dlouhodobě vystavených vlivu přírodního ultrafialového záření. Upozorňují také na nedostačující informovanost odborné veřejnosti o této chorobné jednotce. Klíčová slova: retní červeň, potenciálně maligní změny, aktinická cheilitida, dlaždicobuněčný karcinom.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Mnohočetné zubní kazy dočasných zubů ..... s.21-22
  Romana Ivančaková

PROFESIONALITA

 • Pohled na dětskou zubní péči bez růžových brýlí ..... s. 10-11
  (Téma k diskusi)
  Vlasta Merglová

  Úvaha nad tématem dětská zubní péče a prevence a výzva k diskusi členů ČSK.
 • Rozloučení s MUDr. Vlastimilem Šebkem ..... s. 22
  Ivo Dřízhal, Leoš Šedo, Richard Klail
 • Recenze: ..... s. 23
  Periodontal Medicine – A Window on the Body
  (Iain L. C. Chapple, John Hamburger; Quintessence Publishing, Co. Ltd., 2006).
  Vendula Nováková
 • Právní poradna: ..... s.26
  Hmotná odpovědnost uzavřená se zaměstnancem
 • Ekonomická poradna: ..... s.26
  Společné zdanění manželů
 • Fotoúsměv ..... s. 27

NĚCO NA ZUB ..... s.28